Εντοπισμός καθυστερημένων ή χαμένων αποσκευών

Θα κάνουμε ότι είναι δυνατό, έτσι ώστε οι καθυστερημένες ή χαμένες αποσκευές σας να σας επιστραφούν το γρηγορότερο. 

Αν δηλώσατε την καθυστέρηση των αποσκευών κατά την άφιξή σας, θα έχετε ήδη λάβει το έντυπο της Έκθεσης Μεταφορέα (Property Irregularity Report -PIR) από το γκισέ εξυπηρέτησης για θέματα αποσκευών της Etihad (ή του αντιπροσώπου επίγειας εξυπηρέτησης) πριν αναχωρήσετε από το αεροδρόμιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Κωδικό Φακέλου σας για την online αναζήτηση των αποσκευών σας.

Εντοπίστε τις αποσκευές σας
Εντοπισμός καθυστερημένων ή χαμένων αποσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αναζήτησης Αποσκευών στο 02 511 2170 (εντός Η.Α.Ε.), το οποίο λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 18:00, από Σάββατο έως Πέμπτη. Οι επισκέπτες που δεν είναι υπήκοοι των Η.Α.Ε. μπορούν να επικοινωνήσουν με το τοπικό γραφείο της Etihad Airways για την εξυπηρέτησή τους.

Αίτηση αποζημίωσης για την καθυστέρηση ή απώλεια αποσκευών

Στη δυσάρεστη περίπτωση καθυστέρησης κάποιας αποσκευής σας σε πτήση με την Etihad Airways, μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση Αποζημίωσης. Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

• Το Τμήμα Αναζήτησης Αποσκευών θα εξετάσει την αίτησή σας εφόσον η αποσκευή σας δε φτάσει στα χέρια σας μέσα σε 21 ημέρες από την υποβολή της αναφοράς καθυστέρησης της αποσκευής σας.
• Δεχόμαστε την online υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης ενώ μπορείτε, εναλλακτικά, να συμπληρώσετε και την εκτυπώσιμη Αίτηση Αποζημίωσης.
• Αν επιλέξετε τη συμπλήρωση της εκτυπώσιμης Αίτησης Αποζημίωσης, σας παρακαλούμε να την υποβάλετε, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Αναζήτησης Αποσκευών:

Αίτηση αποζημίωσης για την καθυστέρηση ή απώλεια αποσκευών

Για υπηκόους των Η.Α.Ε.

Τμήμα Αναζήτησης Αποσκευών
Υποθέσεις Επισκεπτών, Etihad Plaza,
New Airport Road, Khalifa City A,
Αμπού Ντάμπι – Η.Α.Ε.

Τηλ. - 02 511 2170
Φαξ - 02 511 1599
E-mailbaggageclaims@etihad.ae

Online αίτηση αποζημίωσης

Αίτηση αποζημίωσης για την καθυστέρηση ή απώλεια αποσκευών

Για μη υπηκόους των Η.Α.Ε.

Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο της Etihad Airways

Online αίτηση αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αναζήτησης Αποσκευών στο 02 511 2170 (εντός Η.Α.Ε.), το οποίο λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 18:00, από Σάββατο έως Πέμπτη. Οι επισκέπτες που δεν είναι υπήκοοι των Η.Α.Ε. μπορούν να επικοινωνήσουν με το τοπικό γραφείο της Etihad Airways για την εξυπηρέτησή τους.

Αίτηση αποζημίωσης για φθορά σε αποσκευές ή το περιεχόμενό τους

Εφόσον δηλώσατε τη φθορά στις αποσκευές σας κατά την άφιξή σας, θα έχετε ήδη λάβει το έντυπο Έκθεσης Μεταφορέα (Property Irregularity Report -PIR) από το γκισέ εξυπηρέτησης για θέματα αποσκευών της Etihad (ή του αντιπροσώπου επίγειας εξυπηρέτησης) πριν αναχωρήσετε από το αεροδρόμιο. Κατά την υποβολή της Αίτησης Αποζημίωσης θα πρέπει να αναφέρετε τον Κωδικό του φακέλου σας.  

Σε περίπτωση που θα αντιληφθείτε τη φθορά των αποσκευών και/ή του περιεχομένου τους αφού θα έχετε φύγει από το αεροδρόμιο, σας παρακαλούμε να υποβάλετε την Αίτηση Αποζημίωσης εντός 7 ημερών από την ημερομηνία άφιξης. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:• Αποδεχόμαστε την online υποβολή των αιτήσεων αποζημίωσης ενώ μπορείτε, εναλλακτικά, να συμπληρώσετε και την εκτυπώσιμη Αίτηση Αποζημίωσης.

• Αν επιλέξετε τη συμπλήρωση της εκτυπώσιμης Αίτησης Αποζημίωσης, σας παρακαλούμε να την υποβάλετε, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Αναζήτησης Αποσκευών:

Αίτηση αποζημίωσης για φθορά σε αποσκευές ή το περιεχόμενό τους

Για υπηκόους των Η.Α.Ε.

Τμήμα Αναζήτησης Αποσκευών
Υποθέσεις Επισκεπτών, Etihad Plaza,
New Airport Road, Khalifa City A,
Αμπού Ντάμπι – Η.Α.Ε.

Τηλ. - 02 511 2170
Φαξ - 02 511 1599
E-mailbaggageclaims@etihad.ae

Online αίτηση αποζημίωσης

Αίτηση αποζημίωσης για φθορά σε αποσκευές ή το περιεχόμενό τους

Για μη υπηκόους των Η.Α.Ε.

Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο της Etihad Airways

Online αίτηση αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αναζήτησης Αποσκευών στο 02 511 2170 (εντός Η.Α.Ε.), το οποίο λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 18:00, από Σάββατο έως Πέμπτη. Οι επισκέπτες που δεν είναι υπήκοοι των Η.Α.Ε. μπορούν να επικοινωνήσουν με το  τοπικό γραφείο της Etihad Airways για την εξυπηρέτησή τους.