Ασφαλιστικό προϊόν

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Όταν ταξιδεύετε για αναψυχή ή επαγγελματικούς λόγους, ενδέχεται να απρόσμενες καταστάσεις, οι οποίες να σας αναγκάσουν να ακυρώσετε το ταξίδι σας, να αναζητήσετε επείγουσα ιατρική βοήθεια ή να επιστρέψετε πρόωρα στην πατρίδα σας.

Το πρόγραμμα Travel Guard της Etihad Airways έχει σχεδιαστεί για να σας προστατεύει ενώ ταξιδεύετε προς ή εντός οποιωνδήποτε εκ των προορισμών της Etihad Airways.

Το πρόγραμμα Travel Guard της Etihad Airways έχει υιοθετηθεί από θυγατρικές ή συνεργαζόμενες εταιρείες του ομίλου American International Group, Inc. (AIG) ή τρίτων μερών με άδεια παροχής ασφάλισης στη χώρα διαμονής σας.