Οικονομική θέση

Τύπος ναύλου Deal Saver Classic Flex Guest Seat
Κατηγορία κράτησης T, E U, V L, Q, M, K H, B, Y N
Βασικός ναύλος YB YS YV YF GY
Μίλια επιβράβευσης 25% των μιλίων από το πρόγραμμα Etihad Guest 50% των μιλίων από το πρόγραμμα Etihad Guest 75% των μιλίων από το πρόγραμμα Etihad Guest 100% των μιλίων από το πρόγραμμα Etihad Guest 0%****
Χειραποσκευές 1 αποσκευή βάρους έως 7 κιλά 1 αποσκευή βάρους έως 7 κιλά 1 αποσκευή βάρους έως 7 κιλά 1 αποσκευή βάρους έως 7 κιλά 1 αποσκευή βάρους έως 7 κιλά
Παραδιδόμενες αποσκευές* 1 αποσκευή βάρους έως 23 κιλά 1 αποσκευή βάρους έως 23 κιλά 2 αποσκευές βάρους έως 23 κιλά η καθεμιά 2 αποσκευές βάρους έως 23 κιλά η καθεμιά 2 αποσκευές βάρους έως 23 κιλά η καθεμιά
Αλλαγές ημερομηνίας** Χρεώνεται Χρεώνεται Χρεώνεται Χωρίς χρέωση Με χρέωση*****
Επιστροφή** Όχι Όχι Με χρέωση Χωρίς χρέωση Παραπάνω από 24 ώρες πριν από τη αναχώρηση: Ισχύει χρέωση ίση με το 10% της συνολικής αξίας του ναύλου σε μίλια
Λιγότερο από 24 ώρες πριν από την αναχώρηση: Δεν επιτρέπεται η επιστροφή χρημάτων
Δικαίωμα αναβάθμισης Όχι Ναι Ναι Ναι Όχι
Check-in κατά προτεραιότητα*** Όχι Όχι Όχι Ναι Ανάλογα με το επίπεδο μέλους

Διακεκριμένη θέση

Τύπος ναύλου Saver Classic Flex Guest Seat
Κατηγορία κράτησης Z W D,C,J I
Βασικός ναύλος JB JS JF GJ
Μίλια επιβράβευσης 115% των μιλίων από το πρόγραμμα Etihad Guest 130% των μιλίων από το πρόγραμμα Etihad Guest 175% των μιλίων από το πρόγραμμα Etihad Guest 0%****
Χειραποσκευές 2 αποσκευές συνολικού βάρους 12 κιλών 2 αποσκευές συνολικού βάρους 12 κιλών 2 αποσκευές συνολικού βάρους 12 κιλών 2 αποσκευές συνολικού βάρους 12 κιλών
Παραδιδόμενες αποσκευές* 2 αποσκευές βάρους έως 32 κιλά η καθεμιά 2 αποσκευές βάρους έως 32 κιλά η καθεμιά 2 αποσκευές βάρους έως 32 κιλά η καθεμιά 2 αποσκευές βάρους έως 32 κιλά η καθεμιά
Αλλαγές ημερομηνίας** Με χρέωση Με χρέωση Χωρίς χρέωση Με χρέωση*****
Επιστροφή** Όχι Με χρέωση Χωρίς χρέωση Παραπάνω από 24 ώρες πριν από τη αναχώρηση: Ισχύει χρέωση ίση με το 10% της συνολικής αξίας του ναύλου σε μίλια
Λιγότερο από 24 ώρες πριν από την αναχώρηση: Δεν επιτρέπεται η επιστροφή χρημάτων
Δικαίωμα αναβάθμισης Όχι Ναι Ναι Όχι
Check-in κατά προτεραιότητα Ναι Ναι Ναι Ναι
Πρόσβαση στα σαλόνια Ναι Ναι Ναι Ναι
Οδηγός Όχι Ναι Ναι Ναι

Πρώτη θέση

Τύπος ναύλου First Guest Seat
Κατηγορία κράτησης R, A, F O
Βασικός ναύλος FI GF
Μίλια επιβράβευσης 250% των μιλίων από το πρόγραμμα Etihad Guest 0%****
Χειραποσκευές 2 αποσκευές συνολικού βάρους 12 κιλών 2 αποσκευές συνολικού βάρους 12 κιλών
Παραδιδόμενες αποσκευές* 2 αποσκευές βάρους έως 32 κιλά η καθεμιά 2 αποσκευές βάρους έως 32 κιλά η καθεμιά
Αλλαγές ημερομηνίας Χωρίς χρέωση Με χρέωση*****
Επιστροφή Χωρίς χρέωση Παραπάνω από 24 ώρες πριν από τη αναχώρηση: Ισχύει χρέωση ίση με το 10% της συνολικής αξίας του ναύλου σε μίλια
Λιγότερο από 24 ώρες πριν από την αναχώρηση: Δεν επιτρέπεται η επιστροφή χρημάτων
Check-in κατά προτεραιότητα Ναι Ναι
Πρόσβαση στα σαλόνια Ναι Ναι
Οδηγός Ναι Ναι

Σημειώσεις