Καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια

Οι επιβάτες της Οικονομικής θέσης Coral μπορούν, με μια μικρή επιβάρυνση, να έχουν επιπλέον χώρο για τα πόδια τους σε όλες τις πτήσεις που εκτελούνται από την Etihad Airways. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με σειρά προτεραιότητας και τα σχετικά καθίσματα βρ

Οι επιβάτες με εισιτήρια στην Coral Economy, μπορούν με μια μικρή επιβάρυνση, να έχουν επιπλέον χώρο για τα πόδια τους σε όλες τις πτήσεις που εκτελούνται από την Etihad Airways.

Με διαθεσιμότητα που βασίζεται σε σειρά προτεραιότητας, τα καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια είναι τοποθετημένα στα σημεία που βρίσκονται οι έξοδοι κινδύνου, με γενναιόδωρη απόσταση μεταξύ τους που φτάνει μέχρι και 37 ίντσες στα μικρότερων διαστάσεων αεροσκάφη και μέχρι 51 ίντσες στα μεγαλύτερα αεροσκάφη συγκριτικά με τις συνηθισμένες διαστάσεις των 32-33 ιντσών.

Μπορείτε να κάνετε προκράτηση επιπλέον χώρου για τα πόδια είτε τη στιγμή που κάνετε κράτηση στο etihad.com είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Etihad Airways. Μπορεί επίσης να γίνει αλλαγή σε υπάρχουσες κρατήσεις μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου.

Σημαντική σημείωση: Η κράτηση επιπλέον χώρου για τα πόδια εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα, τους όρους του εισιτηρίου σας καθώς και άλλες προϋποθέσεις (δείτε παρακάτω για επιπλέον πληροφορίες).

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για όλες τις ισχύουσες προϋποθέσεις πριν προχωρήσετε στην αγορά επιπλέον χώρου επειδή οι επιβαρύνσεις αυτές δεν επιστρέφονται και υπόκεινται σε ειδικούς όρους.

Δε διατίθεται επιπλέον χώρος για τα πόδια σε πτήσεις που εκτελούνται από άλλες αεροπορικές εταιρίες για λογαριασμό της Etihad Airways. Εξαίρεση αποτελεί η πτήση EY 37/38 που εκτελείται από την Air France. Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν κράτηση για επιπλέον χώρο για τα πόδια σε αυτές τις πτήσεις.

Πώς να κάνετε κράτηση

Πώς να κάνετε κράτηση

Κατά την πραγματοποίηση νέας κράτησης

Ενόσω κάνετε κράτηση εισιτηρίων στο etihad.com, πιέστε το κουμπί επιλογής στη σελίδα επιλογής καθισμάτων για να προκρατήσετε κάθισμα με επιπλέον χώρο για τα πόδια.

Αν δικαιούστε επιλογή καθίσματος, επιλέξτε το κάθισμα ή τα καθίσματα που επιθυμείτε από το σχεδιάγραμμα των καθισμάτων.

Όλες οι ισχύουσες χρεώσεις εμφανίζονται στην οθόνη και προστίθενται στη συνέχεια στη συνοπτική περιγραφή της κράτησής σας.

Μπορείτε ακόμη να ζητήσετε κάθισμα με επιπλέον χώρο για τα πόδια ενόσω κάνετε κράτηση μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιβατών (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια).

Αφού ολοκληρωθεί η κράτηση

Αρκεί να επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιβατών και να ζητήσετε για την υπάρχουσα κράτησή σας να γίνει αλλαγή σε θέση με επιπλέον χώρο (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια).

Όροι και Προϋποθέσεις

Δε διατίθενται καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια σε πτήσεις κοινού κωδικού της Etihad Airways.

Η τιμή που αναφέρεται είναι τιμή ανά άτομο και ανά σκέλος πτήσης. Στην περίπτωση αλλαγής τύπου αεροσκάφους, η Etihad θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τοποθετήσει τους επιβάτες σε αντίστοιχα καθίσματα. Στην περίπτωση που δε διατίθενται καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια, η Etihad θα επιστρέψει το ποσό που έχει καταβληθεί για κάθε άτομο και σκέλος της πτήσης για το οποίο δεν παρέχεται η δυνατότητα αυτή.

Τα καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια διατίθενται μόνο μετά την εξόφληση των τελών επιπλέον χώρου και του αντιτίμου του εισιτηρίου. Η αγορά επιπλέον χώρου για τα πόδια, δεν παρέχει επιπλέον πόντους στο πρόγραμμα Μιλίων Etihad Guest.

Η κράτηση καθισμάτων με επιπλέον χώρο για τα πόδια δε μεταβιβάζεται και το αντίτιμό της δεν επιστρέφεται. Το αντίτιμο της κράτησης καθίσματος με επιπλέον χώρο για τα πόδια επιστρέφεται μόνο:

 • Σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης εκ μέρους μας, ή
 • Αν ο επιπλέον χώρος δεν είναι διαθέσιμος λόγω αλλαγής τύπου αεροσκάφους

Απαιτήσεις ασφάλειας καθισμάτων με επιπλέον χώρο για τα πόδια

Προκειμένου να τοποθετηθούν σε σειρά καθισμάτων με επιπλέον χώρο για τα πόδια, οι επιβάτες θα πρέπει:

 • Να είναι σωματικά ικανοί να φτάσουν, να εντοπίσουν και να χειριστούν τη θύρα ή το παράθυρο εξόδου κινδύνου και να περάσουν γρήγορα μέσα από αυτά
 • Να κατανοούν και να ανταποκρίνονται σε οδηγίες στην Αγγλική γλώσσα εκ μέρους του πληρώματος καμπίνας σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελέσουν σε περίπτωση άμεσης εκκένωσης του αεροσκάφους, όπως επίσης να μπορούν να διαβάσουν την κάρτα οδηγιών ασφάλειας που παρέχεται από το πλήρωμά μας για το σκοπό αυτό
 • Να είναι ικανοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν το πλήρωμα και άλλους επιβάτες κατά την εκκένωση του αεροσκάφους
 • Να είναι σε θέση να ελέγχουν τις εξωτερικές συνθήκες και να ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις του πληρώματος πριν το άνοιγμα της εξόδου κινδύνου
 • Να μην αντιμετωπίζουν περιορισμούς (λόγω ηλικίας, σωματικής αδυναμίας, τραυματισμού, σωματικής ή ψυχολογικής αναπηρίας, περιορισμένης κινητικότητας, όρασης ή ακοής, ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας) οι οποίοι ίσως παρεμποδίσουν την εκτέλεση των προαναφερθεισών ενεργειών
 • Να είναι 18 ετών και πάνω
 • Να μην ταξιδεύουν με παιδιά ή βρέφη
 • Να μην ταξιδεύουν με βοηθό νοσηλείας, σκύλο καθοδήγησης τυφλού ή άλλο ζώο υπηρεσίας

Η κάρτα επιβίβασης θέσης με επιπλέον χώρο για τα πόδια εκδίδεται μόνον εφόσον το Προσωπικό Εξυπηρέτησης Επιβατών της Etihad επιβεβαιώσει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας που περιγράφονται στους όρους και τις προϋποθέσεις.

Εάν το Προσωπικό Εξυπηρέτησης Επιβατών της Etihad διαπιστώσει ότι ο επιβάτης δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας, διατηρούμε το δικαίωμα να τοποθετήσουμε τον επιβάτη σε κανονικό κάθισμα πριν από την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια της πτήσης χωρίς επιστροφή των τελών κράτησης καθίσματος με επιπλέον χώρο για τα πόδια.

Αυτές οι σημαντικές προϋποθέσεις ασφάλειας συνεπάγονται την ικανότητα χρήσης του Web και Kiosk check-in. Ωστόσο, αν προκύψουν προβλήματα εντός του αεροσκάφους, είναι πιθανό να μετακινηθείτε σε άλλο κάθισμα αν δεν πληρείτε τα κριτήρια ασφάλειας ως προς την έξοδο κινδύνου