ประทับใจกับบริการที่ต่อเนื่องตั้งแต่บนเครื่องบินจนถึงภาคพื้นดิน

Video has no narration, no audio description

บินกับสายการบินพันธมิตรของสายการบินเอทิฮัดแล้วรับบริการที่สะดวกสบายสำหรับการจองและบัตรโดยสารในขั้นตอนเดียว แม้ว่าคุณจะเดินทางด้วยสายการบินพันธมิตรหลายสายการบินก็ตาม สัมภาระของคุณจะถูกส่งผ่านไปจนถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภาระยุ่งยากของคุณ

นอกจากนี้เรายังมีนโยบายทั่วไปสำหรับการตรวจเช็คสัมภาระในเส้นทางการบินร่วมกับสายการบินพันธมิตร

การเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

รายละเอียดบริษัท

ที่นั่งแบบปรับนอนราบในชั้นธุรกิจ

อาชีพ

รับประทานอาหารได้ตลอดเวลาตามต้องการในเส้นทางการบินระยะไกล

ข่าวสาร

บริการร่วมสำหรับภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดจำนวนมาก


ในเที่ยวบินระยะยาว ผู้โดยสารชั้นธุรกิจจะได้รับความสะดวกสบายจากที่นั่งแบบปรับนอนราบและการรับประทานอาหารได้ตลอดเวลาตามต้องการ ผู้โดยสารชั้นหนึ่งก็จะได้รับบริการทั้งหมดนี้และรวมถึงบริการที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของเรา นอกจากนี้ทุกสายการบินพันธมิตรก็มีบริการร่วมสำหรับภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดจำนวนมากในเที่ยวบินระยะยาว ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณดูภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดค้างจากเที่ยวบินแรก คุณก็จะสามารถดูต่อได้จากเที่ยวบินถัดไปของคุณ