ที่สายการบินเอทิฮัด การดูแลลูกค้าถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่สำคัญ

ปรัชญาการให้ความสำคัญกับผู้โดยสารก่อน

แก่นแท้ของความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ได้ คือ ความเชื่อมั่นอันเข็มแข็งของเราที่ว่า ลูกค้าเดินทางกับเราในฐานะแขกคนสำคัญไม่ใช่ในฐานะผู้โดยสาร การบริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบินทั้งหมดของเรามาเป็นไปตามแนวทางปรัชญาที่ว่า 'ผู้โดยสารสำคัญที่สุด'

เราพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคุณผ่านทุกขั้นตอนในการเดินทางของคุณ ตั้งแต่การวางแผนและจองการเดินทางของคุณไปจนถึงจุดหมายปลายทางและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอแนะของคุณ ถ้ามี ทีมงานผู้โดยสารของเรายินดีให้บริการแก่คุณ แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับการบริการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ และคำร้องเรียนที่รวดเร็วและน่าพอใจ

ชั้นการเดินทางของผู้โดยสาร

การบริการที่ให้ความสำคัญกับผู้โดยสารคนพิเศษของเราเริ่มต้นจากการแบ่งพื้นที่การให้บริการ: ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดของเราซึ่งต่างจากบระบบการแบ่งชั้นโดยสารแบบเดิมในวงการสายการบิน คุณจะได้รับบริการสุดพรีเมียมจากเรา ไม่ว่าคุณจะเดินทางในชั้นโดยสารใด

พนักงานของเอทิฮัด

เราตระหนักดีว่าเป้าหมายของเราที่จะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริงในการเป็นสายการบินที่เน้นความสำคัญของผู้โดยสารเป็นหลักนั้นขึ้นอยู่กับพนักงานของเรา เรารับพนักงานที่มีความสามารถมากที่สุดในแวดวงสายการบิน ผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารของเรา

เพื่อให้แผนการของเราเดินหน้าไปสู่สากล เรายังคงต้องการพนักงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ในปัจจุบันครอบครัวเอทิฮัดมีพนักงานที่มากกว่า 50 สัญชาติ ที่พูดได้หลายภาษา และมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก

สมาชิกลูกเรือของเราแต่ละคนเข้าใจอย่างถ่องเเท้ถึงแนวทางการให้บริการของเอทิฮัด และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้คุณได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

บริการของเอทิฮัด

การจอง

การจองชั้นโดยสารราคาต่ำสุด
ชั้นโดยสารที่มีที่นั่งว่างในเที่ยวบินที่คุณเลือกจะปรากฏบนเว็บไซต์ของเอทิฮัดขณะทำการจอง

การไม่มาแสดงตัว
"การไม่มาแสดงตัว" หมายถึง ผู้โดยสารที่จองที่นั่งในเที่ยวบินไว้แต่ไม่มาแสดงตัวขึ้นเครื่อง ถ้าคุณไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินที่คุณจองไว้ กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อที่เราจะเสนอที่นั่งดังกล่าวให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่นที่ต้องการเดินทาง

การขายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน
ด้วยมักจะมีผู้โดยสารที่ “ไม่มาแสดงตัว" ในเกือบทุกเที่ยวบิน ดังนั้นสายการบินเอทิฮัดอาจจะมีการขายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่งเช่นเดียวกับสายการบินระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านอุปสงค์อุปทาน ในขณะที่เราได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะจัดที่นั่งว่างให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะมาแสดงตัวขึ้นเครื่อง แต่น้อยครั้งมากที่เราอาจประสบกับสถานการณ์ที่ผู้โดยสารซึ่งได้ยืนยันบัตรโดยสารแล้วถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง แม้ว่าจะได้เช็คอินภายในเวลาที่กำหนด เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เราจะ

  1. พยายามให้ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก คุณแม่ตั้งครรภ์ ผู้สูงวัย หรือผู้โดยสารที่ไม่แข็งแรง หรือผู้ที่เปลี่ยนเครื่องมาจากจุดหมายก่อนหน้าหรือกำลังจะขึ้นเครื่อง ไม่ถูกปฏิเสธในการขึ้นเครื่อง
  2. เสนอให้ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธในการขึ้นเครื่อง ได้ขึ้นในเที่ยวบินถัดไป (กับสายการบินเอทิฮัด หากเป็นไปได้ หรือสายการบินอื่น)
  3. เสนอบริการรับส่ง อาหาร และที่พัก ให้ผู้โดยสาร ในระยะเวลาที่เครื่องบินมาช้ากว่ากำหนดการ
  4. เสนอเงินชดเชยในกรณีถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องตามนโยบายและกฎใช้บังคับและกฎข้อบังคับกำหนด ระดับค่าชดเชยจะแตกต่างไปตามสถานการณ์ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามจากพนักงานของเอทิฮัด

การเปลี่ยนผู้ให้บริการด้านการบิน
หากคุณพบว่ามีการเปลี่ยนผู้ให้บริการด้านการบินในขณะที่คุณถึงสนามบินแล้ว และคุณไม่ต้องการเดินทางกับผู้ให้บริการนี้ เราขอเสนอทางเลือกให้แก่คุณดังต่อไปนี้

  1. เราจะแจ้งสถานะล่าสุดเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณจนกระทั่งถึงเวลาเครื่องบินออก
  2. เราจะคืนเงินให้คุณ

เที่ยวบินล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เที่ยวบินของเราออกเดินทางตรงตามตาราง เราขอเสนอสิ่งต่อไปนี้หากเที่ยวบินของคุณเกิดการล่าช้าหรือการยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

  1. เราจะแจ้งสถานะล่าสุดเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณจนกระทั่งถึงเวลาเครื่องบินออก
  2. หากเที่ยวบินของเราไม่สามารถบินได้ตามกำหนด เราจะให้คุณบินกับเที่ยวบินอื่นที่มีเส้นทางการบินเดียวกันที่มีที่นั่งว่างอยู่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  3. หากเที่ยวบินของเอทิฮัดของคุณไม่ได้แวะที่สถานที่ที่คุณเลือกพักค้างคืนหรือที่ที่หมายของคุณด้วยสาเหตุใดก็ตาม เราจะนำคุณไปส่งที่ที่หมายของคุณด้วยเที่ยวบินของเอทิฮัดหรือสารการบินอื่นๆ หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่คุณยอมรับ (เช่น ทางรถหรือรถไฟ) เราจะไม่เก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากคุณ
  4. หากการเปลี่ยนแปลงตารางการบินเป็นเวลาที่คุณไม่สามารถรับได้ และเราไม่สามารถเสนอทางเลือกอื่นที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ คุณสามารถขอเงินคืนสำหรับส่วนของบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้โดยสารในกรณีเที่ยวบินล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรือการปฏิเสธการขึ้นเครื่องที่สนามบินในสหภาพยุโรป โปรดอ้างอ้างอิงถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา.

การเช็คอิน
เราเป็นห่วงเรื่องความสะดวกสบายของคุณตั้งแต่ที่คุณก้าวเข้ามาภายในสนามบิน ดังนั้น เราจึงพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการเช็คอินที่สนามบินนั้นรวดเร็วและเป็นที่น่าพอใจ โดยเราได้จัดเคาน์เตอร์ไว้บริการเช็คอินสำหรับทุกชั้นโดยสาร ณ จุดหมายปลายทางทั้งหมดของเรา

เอทิฮัดเป็นห่วงเรื่องความต้องการพิเศษ
เราได้พยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้มีความรวดเร็วในบริการเช็คอิน และเราขอให้คุณมาถึงยังสนามบินในเวลาที่แนะนำสำหรับการเช็คอิน ซึ่งก็คือสองชั้วโมงก่อนเวลาออกเดินทางสำหรับลูกค้าชั้นประหยัด และหนึ่งชั่วโมงสำหรับลูกค้าชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ

เพื่อหลีกเลี่ยงการรีบเร่งในนาทีสุดท้าย และเพื่อให้เราแน่ใจว่าคุณจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางตรงเวลา โปรดมาที่ประตูขาออกก่อนเวลาขึ้นเครื่องตามที่แจ้งให้ทราบ ณ จุดเช็คอิน

แนวคิดการบริการที่เป็นส่วนตัวนี้ได้ขยายไปยัง ผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษของเราด้วย หากแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เรามีบริการพบและช่วยเหลือสำหรับผู้เยาว์และผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน คุณแม่ที่เดินทางพร้อมด้วยทารกมากกว่าหนึ่งคนต้องมีครอบครัว/เพื่อนคอยดูแลทารกคนที่สอง

สำหรับกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์, เรามีรถเข็น ถังออกซิเจน และเปลหามไว้ให้บริการ

เรามีบริการเปลเด็ก เพื่อช่วยให้ลูกน้อยของคุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย บริการนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบิน โปรดทราบว่าเปลเด็กนี้มีจำนวนจำกัด และต้องจองล่วงหน้าขณะทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบินเครื่องบินตามหลักบริการ "มาก่อนได้ก่อน" เรามีบริการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กในทุกเที่ยวบิน เรามีบริการอาหารสำหรับทารกบนเครื่อง หากคุณร้องขอขณะทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน

เรายังมีอาหารพิเศษหลากหลายชนิด ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมอาหาร หรือตามหลักศาสนา ซึ่งต้องสั่งล่วงหน้าในขณะที่ทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน