การจองขั้นตอนเดียวและบัตรโดยสารเดียวด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมมากขึ้น

Video has no narration, no audio description

การร่วมพันธมิตรทางธุรกิจของสายการบินเอทิฮัดกับแปดสายการบินนั้น เป็นการร่วมประสานงานเพื่อนำเสนอทางเลือกที่มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเอกลักษณ์พิเศษสุด ด้วยเครือข่ายของเส้นทางการบินจำนวนกว่า 400 แห่งทั่วทั้งหกทวีป การร่วมพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างสายการบินเอทิฮัด, แอร์เบอร์ลิน, อลิตาเลีย, แอร์เซอร์เบีย, แอร์เซเชลส์, เอทิฮัดรีเจียนัล, เจ็ตแอร์เวย์ส, และนิกินี้ ได้นำเสนอมาตรฐานของความสะดวกสบายและการบริการภาคพื้นดินและกลางอากาศ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการร่วมพันธมิตรทางธุรกิจของเรา