พันธมิตรเที่ยวบินร่วมของเรา

ข้อเสนอเที่ยวบินร่วมของเราช่วยให้คุณมีเครือข่ายเส้นทางที่หลายหลายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

คุณยังคงเก็บหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดไว้ แต่สำหรับบางช่วงของการเดินทาง คุณจะบินกับพันธมิตรที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นพิเศษของเรา

สิทธิการนำสัมภาระติดตัว
หากเที่ยวบินหรือส่วนของเที่ยวบินของคุณดำเนินการโดยพันธมิตรสายการบินต่างๆ ของเรา สิทธิการนำสัมภาระติดตัวและค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ของสายการบินดังกล่าวสำหรับสิทธิการนำสัมภาระติดตัวของคุณ หรือติดต่อสายการบินนั้นเพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรง

สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด
รับไมล์สะสมเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินร่วมของสายการบินเอทิฮัด เพียงแจ้งหมายเลขสมาชิกผู้โดยสารของเอทิฮัดของคุณเมื่อคุณจองเที่ยวบินเหล่านี้

พันธมิตรร่วมทุนของเรา

พันธมิตรร่วมทุนของเรา

พันธมิตรของเราเสนอบริการที่ช่วยเติมเต็มวิสัยทัศน์สำหรับการเดินทางที่น่าจดจำให้แก่คุณ

ดูพันธมิตรร่วมทุนของเรา