โปรโมชั่นออสเตรเลียนสกายพาส

อัตราค่าโดยสารอันยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยบัตรสกายพาส- ท่องเที่ยวมากขึ้นในราคาที่ถูกลง
เที่ยวบินมากมายไปยังจุดหมายปลายทางที่เพิ่มขึ้น เที่ยวบินมากมายไปยังจุดหมายปลายทางที่เพิ่มขึ้น:

•  เข้าสู่การเครือข่ายที่รวบรวมจุดหมายปลายทางมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก
•  สามารถสะสมไมล์และแลกรับของรางวัลได้ในระหว่างผู้โดยสารของสายการบินเอทิฮัด ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นประจำของสายการบินเวอร์จิ้นออสเตรเลียบัตรแพลทินั่ม และโปรแกรมการสะสมแต้มของสารการบินแอร์นิวซีแลนด์
•  คงสถานะและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกันในสายการบินพันธมิตรทั้งสาม
•  มีรถลีมูซีนหรูหรารับส่งและสามารถเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษของสายการบินเอทิฮัด
•  สัมผัสกับบริการระดับรางวัลตลอดการเดินทาง รวมถึงบริการอาหารภายในเที่ยวบินและความบันเทิงบนเที่ยวบินของเวอร์จินออสเตรเลียหรือแอร์นิวซีแลนด์ของคุณ
วิธีการให้บริการ

วิธีการให้บริการ:

1.  จุดหมายปลายทางในแต่ละโซนที่เลือกจะมีค่าโดยสารปรากฏอยู่ในตางรางด้านตรงข้าม
1.  เลือกโซนและจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการเดินทาง
2.  สำรองที่ั่ันั่งของคุณเพื่อเดินทางไปยังออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์กับสายการบินชั้นนำของโลก*.
3.  คุณจะเพลิดเพลินกับอัตราค่าโดยสารที่แสนประหยัด โดยสามารถเลือกซื้อได้มากถึง 10 หน่วย ขึ้นอยู่กับโซนที่คุณเดินทาง
4.  ง่ายๆ โดยการจองบัตรสกายพาสเมื่อคุณจองบัตรโดยสารเครื่องบินไปยังประเทศออสเตรเลียหรือประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจองได้ทั้งการเดินทางในการจองเพียงครั้งเดียว
5.  มีความยืดหยุ่นมาก– คุณสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง และ/หรือเส้นทางในบัตรสกายพาสของคุณโดยไม่มีค่าปรับไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

*รางวัลการท่องเที่ยวระดับโลก ในปี 2009 2010 และ 2011

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์สกายพาส
คุณสามารถประหยัดและเพลิดเพลินกับสายการบินเอทิฮัดและบัตรออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์สกายพาสจากสายการบินเอทิฮัดและพันธมิตรสายการบินร่วมของเรา

คุณสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้มากมายในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์โดยพันธมิตรสายการบินร่วมของเรา ซึ่งก็คือ เวอร์จิ้นออสเตรเลียและแอร์นิวซีแลนด์

บริการออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์สกายพาสนั้นจะสามารถใช้ได้เมื่อใช้ร่วมกับการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีหมายเลขเที่ยวบินของเอทิฮัด (EY เป็นผู้ดำเนินการบินหรือดำเนินการทางการตลาด) ไปยังออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์เท่านั้น

โซน1 - ในประเทศออสเตรเลีย

โซน 1

MODULE ERROR

Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.rptCells_ItemDataBound(Object sender, RepeaterItemEventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at LBi.EPiBase.WebControls.ModuleList.CreateChildControls()

โซน 2 - ในประเทศออสเตรเลีย

โซน 2

MODULE ERROR

Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.rptCells_ItemDataBound(Object sender, RepeaterItemEventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at LBi.EPiBase.WebControls.ModuleList.CreateChildControls()

โซน 2 - ภายในประเทศนิวซีแลนด์

โซน 2

MODULE ERROR

Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.rptCells_ItemDataBound(Object sender, RepeaterItemEventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at LBi.EPiBase.WebControls.ModuleList.CreateChildControls()

โซน 3 - ในประเทศออสเตรเลีย

โซน 3

MODULE ERROR

Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.rptCells_ItemDataBound(Object sender, RepeaterItemEventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at LBi.EPiBase.WebControls.ModuleList.CreateChildControls()

โซน 3 - ทรานส์ แทสแมน

โซน 3

MODULE ERROR

Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.rptCells_ItemDataBound(Object sender, RepeaterItemEventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at LBi.EPiBase.WebControls.ModuleList.CreateChildControls()

การกำหนดราคาเขตชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด

โซน ชั้นประหยัดราคาเริ่มต้น ดอลลาร์สหรัฐฯ ** ชั้นธุรกิจราคาเริ่มต้น ดอลลาร์สหรัฐฯ **
โซน 59 269

MODULE ERROR

Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.rptCells_ItemDataBound(Object sender, RepeaterItemEventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at LBi.Etihad.Web.Templates.Web.Controls.Snippets.SortableTable.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at LBi.EPiBase.WebControls.ModuleList.CreateChildControls()

เที่ยวบินที่มีบริการ

บริการออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์สกายพาสนั้นจะสามารถใช้ได้เมื่อใช้ร่วมกับการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีหมายเลขเที่ยวบินของเอทิฮัด (EY เป็นผู้ดำเนินการบินหรือดำเนินการทางการตลาด) ไปยังออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์เท่านั้น

มีจำหน่ายจนถึง 31 ธันวาคม 2012
มีจำหน่ายจนถึง 30 มิถุนายน 2013

 

 จองเที่ยวบิน

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สกายพาส

เงื่อนไขและข้อกำหนด

**บริการออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์สกายพาสนั้นจะสามารถใช้ได้เมื่อใช้ร่วมกับการเดินทางด้วยเที่ยวบินที่มีหมายเลขเที่ยวบินของเอทิฮัด (EY เป็นผู้ดำเนินการบินหรือดำเนินการทางการตลาด) ไปยังออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์เท่านั้น

สกายพาสต้องซื้อพร้อมกับบัตรโดยสารของเอทิฮัดเพื่อเดินทางไปยังออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

ในส่วนของสกายพาสนั้น สามารถเดินทางได้ในเที่ยวบินร่วมของเอทิฮัดที่ดำเนินการโดยกลุ่มเวอร์จิ้นออสเตรเลีย หรือแอร์นิวซีแลนด์เท่านั้น

เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลีย และเที่ยวบินภายในประเทศนิวซีแลนด์: อัตราค่าโดยสาร อาจมีการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แยกต่างหาก

สามารถออกบัตรสกายพาสร่วมกับบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศของสายการบินเอทิฮัดได้ 10 ใบ

การบังคับใช้ของโปรโมชั่นสกายพาสและระยะเวลาการพักอาศัยของผู้ถือจะกำหนดโดยการบังคับใช้ของบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ

อัตราค่าโดยสารนั้นไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ ที่จะคำนวณและคิดเพิ่มจากอัตราค่าโดยสารสกายพาสเมื่อออกตั๋ว

สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเส้นทางเมื่อใดก็ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อาจเสียค่าธรรมเนียมท้องถิ่น)

ต้องซื้อสกายพาสก่อนที่จะเดินทางมาถึงออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เท่านั้น โดยสามารถซื้อได้ที่สำนักงานของสายการบินเอทิฮัด หรือซื้อผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว

สกายพาสต้องใช้ร่วมกับบัตรโดยสารที่เดินทางสู่ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ที่ซื้อจากนอกออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

สกายพาสไม่สามารถใช้ได้หลังจากวันที่สิ้นสุดการใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศ

ราคาที่แสดงนั้นจะใช้สกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวทั้งขาไปและขากลับ และจะแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเมื่อมีการออกบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ

 อัตราค่าโดยสารนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเวลาที่จอง

โปรดติดต่อตัวแทนการท่องเที่ยวใกล้ๆ คุณ หรือสายการบินเอทิฮัดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า