สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระ

”emptyAlt”

ขนาดและน้ำหนักสูงสุด
- ขนาดและน้ำหนักสูงสุด ถึง/จากแคนาดา และสหรัฐอเมริกา: 158 ซม. (ยาว +กว้าง + สูง)
- ขนาดและน้ำหนักสูงสุด ถึง/จากจุดหมายปลายทางอื่น: 207 ซม. (ยาว +กว้าง + สูง)
- สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก

ข้อกำหนดนี้ใช้กับสัมภาระทั้งหมดที่รวมถึงสัมภาระที่จ่ายค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินไว้ก่อนด้วย สัมภาระที่มีน้ำหนักและขนาดเกินกำหนดจะต้องดำเนินการขนส่งทางเอทิฮัดคาร์โกเท่านั้น ยกเว้นการขนส่งจากสหรัฐอเมริกา ตามกฎกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา (DHS) เอทิฮัดคาร์โกไม่สามารถรับพัสดุดังกล่าวได้ยกเว้นจากผู้จัดส่งที่ได้รับอนุญาต ผู้โดยสารจะต้องติดต่อตัวแทนผู้ส่งสินค้าหรือบริษัทขนส่งที่ต้องการใช้บริการ

คลิกที่การเดินทางด้านล่างเพื่อดูสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวของคุณ

หมายเหตุ: การอนุญาตสัมภาระสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอาจแตกต่าง โปรดตรวจสอบหัวข้อ การอนุญาตสัมภาระของสายการบินพันธมิตรด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

สำหรับเส้นทางที่คำนวณโดยใช้น้ำหนัก: เส้นทางระหว่างประเทศความร่วมมือในอ่าวอาหรับ (GCC) และอนุทวีปอินเดีย (ISC)
 • กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.
สำหรับเส้นทางที่คำนวณโดยใช้จำนวนชิ้น: เส้นทางอื่นๆ ทั้งหมด
 • กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.

ผู้โดยสารที่มีทารกและเด็กอายุไม่เกิน 11 ปีร่วมเดินทาง ได้รับอนุญาตให้เช็คอินรถเข็น ที่นอนทารกแบบหิ้ว หรือที่นั่งเด็กสำหรับใช้ในรถยนต์ได้หนึ่งชิ้นต่อเด็กหนึ่งคนในฐานะสัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ บริการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากน้ำหนักหรือจำนวนสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระตามข้อกำหนดของบัตรโดยสาร

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

ยกเว้นเซเชลส์ (ซึ่งจะอยู่ภายใต้นโยบายทั่วไป)

รายการค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ ใบละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ ใบละไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ ใบละไม่เกิน 32 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: 30 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: 40 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: 50 กก.

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: 30 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: 40 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: 50 กก.
 • ข้อเสนอชั้นประหยัด และตัวเลือกอัตราค่าโดยสารแบบประหยัดสำหรับชั้นประหยัด (Economy Saver Fare Choices): กระเป๋า 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นประหยัดคลาสสิค (Economy Classic) และ ชั้นประหยัดเฟล็กซ์ (Economy Flex) ตัวเลือกอัตราค่าโดยสาร: กระเป๋า 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กก.
 • ทางเลือกอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
 • ทางเลือกอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

ผู้โดยสารแต่ละท่านจะมีสิทธิ์นำสัมภาระติดตัวเดินาง 4 ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 32 กก.

ประสบการณ์กับ เดอะเรสซิเดนซ์ 

 • ชั้นประหยัด: สัมภาระ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นประหยัด Deal Fare: สัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น
 • ชั้นธุรกิจ: สัมภาระ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 32กก.
 • ชั้นหนึ่ง: สัมภาระ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 32 กก. 
Family in airport

สัมภาระที่อนุญาตสำหรับสมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด

เดินทางด้วยความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในฐานะสมาชิกของโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ด้านสัมภาระพร้อมด้วยรางวัลอื่นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกของฉัน

สัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง (กระเป๋าถือ)

คุณอาจต้องการใช้กระเป๋าขนาดเล็กสำหรับเก็บในห้องโดยสาร กระเป๋านี้จะต้องเก็บในที่เก็บของเหนือศีรษะภายในห้องโดยสารหรือบริเวณใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณในชั้นประหยัดได้ ขนาดรวมถึง ล้อ มือจับหรือช่องบนกระเป๋า ต้องไม่เกิน 115 ซม. (50+40+25) เทียบเท่ากับ 45 นิ้วในเส้นตรง หากกระเป๋าของคุณมีขนาดเกินจากข้อจำกัดที่ระบุไว้ คุณจะต้องโหลดกระเป๋าของคุณเข้าห้องเก็บสัมภาระและอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม

กระเป๋าถือขึ้นเครื่องสำหรับทุกเส้นทาง
การเดินทางชั้นประหยัดชั้นธุรกิจชั้นหนึ่งทารก
ทุกเส้นทางกระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักรวมไม่เกิน 12 กก. + กระเป๋าเครื่องแต่งกายแบบพับได้ 1 ใบกระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักรวมไม่เกิน 12 กก. + กระเป๋าเครื่องแต่งกายแบบพับได้ 1 ใบกระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 5 กก.

รายการสิ่งของส่วนตัว

นอกเหนือจากสัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ คุณก็ยังสามารถถือรายการสิ่งของส่วนตัวขึ้นเครื่องได้อีกหนึ่งชิ้น โดยทั่วไปรายการสิ่งของส่วนตัวคือกระเป๋าเงินขนาดเล็ก กระเป๋าหนีบ กระเป๋ากล้องถ่ายรูป ของเล่นยัดนุ่น หรือขวดนมสำหรับบุตรของคุณ หรือผ้าห่ม โปรดทราบว่าคุณสามารถถือรายการสิ่งของส่วนตัวขนาดเล็กขึ้นเครื่องได้อีกหนึ่งชิ้นเท่านั้น

คุณต้องบรรจุแล็ปท็อปของคุณไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือในรายการสิ่งของส่วนตัวของคุณ และจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ ในกรณีที่คุณนำกระเป๋ากล้องถ่ายรูปไปด้วย กระเป๋ากล้อง ต้องบรรจุเฉพาะกล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์และอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ที่ชาร์จ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย กระเป๋ากล้องถ่ายรูปของคุณ ไม่ควรมีสิ่งอื่นใด (เช่น ชุดเสื้อผ้าสำรอง อาหาร หรือของใช้ส่วนตัว) และต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก.

ตัวอย่างของรายการที่ถือว่าเป็นรายการสิ่งของส่วนตัว:

 • ของใช้สำหรับการเดินทาง (เช่น ผ้าห่ม ผ้าพันตัวและที่รองขา)
 • ตะกร้าทารก / ที่นอนแบบพกพา หรือที่นั่งเด็ก
 • อาหารและของใช้ในห้องน้ำสำหรับทารก
 • ที่เก็บหรือกระเป๋าบรรจุเอกสาร
 • ร่มหรือไม้เท้า
 • กล้องส่องทางไกล

สัมภาระที่อนุญาตเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินพันธมิตร

หากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัดรวมถึงเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น อาจมีการใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัมภาระที่แตกต่างกันได้

โปรดคลิกที่รายชื่อสายการบินด้านล่างเพื่อศึกษาว่าจะต้องใช้กฏเกณฑ์เกี่ยวกับสัมภาระของเอทิฮัดหรือของสายการบินพันธมิตร


หากบัตรโดยสารของคุณออกโดยสายการบินอื่น โปรดปรึกษากับสายการบินนั้นว่า ใช้กฎเกณฑืเกี่ยวกับสัมภาระใด สำหรับการจองในปัจจุบัน บัตรโดยสารของคุณจะมีรายละเอียดการอนุญาตเกี่ยวกับสัมภาระของแต่ละเที่ยวบินในกำหนดการเดินทางของคุณ

ดูรายชื่อสายการบินพันธมิตรของเรา

Etihad Airways baggage policy applies for the following countries:

 • Aegean
 • Aer Lingus
 • Aerolineas Argentinas
 • air Baltic
 • Air Canada
 • Air France
 • Air Malta
 • Air New Zealand
 • Air Serbia
 • Air Seychelles
 • Alitalia
 • All Nippon Airways
 • American Airlines
 • Asiana Airlines
 • Avianca
 • Bangkok Airways
 • Belavia
 • China Eastern Airlines
 • Czech Airlines
 • Egypt Air
 • FlyBE
 • Garuda Indonesia
 • Hainan Airlines
 • Hong Kong Airlines
 • Jet Airways
 • JetBlue
 • KLM
 • Korean Air Lines
 • kulula.com
 • Lufthansa
 • Malaysia Airlines
 • Middle East Airlines
 • Montenegro Airlines
 • NAS Air
 • Oman Air
 • Pakistan Int'l Airlines
 • Philippine Airlines
 • Precision Air
 • Royal Air Maroc
 • Scandinavian Airlines
 • Siberia Airlines
 • SN Brussels Airlines
 • SNCF
 • Sri Lankan Airlines
 • TAP - Air Portugal
 • Turkish Airlines
 • Vietnam Airlines
 • Virgin Australia

Partner Airlines baggage policy applies for the following countries:

 • Air Astana
 • Air Europa
 • China Southern
 • Kenya Airways

คำถามที่พบบ่อย

เพราะอะไรสายการบินเอทิฮัดถึงได้ใช้นโยบายสัมภาระแบบใหม่

ในระหว่างการพัฒนา Fare Choices นั้นเป็นที่ทราบแน่ชัดว่านโยบายเรื่องสัมภาระของเราไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารของเราอีกต่อไป นโยบายนี้ช่วยให้เราขยาย "แนวคิดเกี่ยวกับจำนวนชิ้น" (ซึ่งได้มีการใช้กับเที่ยวบินไปยังและจากสหรัฐฯ แคนาดา และแล้ว) ไปยังตลาดประเทศอื่น ๆ ซึ่งในขณะนี้เป็นนโยบายยอดนิยมในสายการบินทั่วโลก เพราะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น แทนที่จะใช้น้ำหนัก สายการบินเสนอจำนวนสัมภาระ ซึ่งแต่ละใบมีน้ำหนักสูงสุด 23 กก. หรือ 32 กก.

สำหรับเอทิฮัด ข้อได้เปรียบสำคัญอื่นๆ คือ ความสอดคล้องกับสายการบินพันธมิตรของสายการบินเอทิฮัด โดยการใช้กลยุทธ์ที่ตรงกับของพันธมิตรซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แนวคิดของจำนวนชิ้น เราจึงสามารถก้าวไปอีกขั้นหนึ่งโดยการนำเสนอการเดินทางอันราบรื่นภายในกลุ่มดังกล่าว

ดู Fare Choices ของเอทิฮัด

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเรื่องอุปกรณ์กีฬา

ไม่มี จะยังคงสามารถโหลดอุปกรณ์กีฬาเข้าห้องเก็บสัมภาระได้ โปรดไปที่หน้าคู่มือสัมภาระของเรา เพื่อดูรายการที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นอุปกรณ์กีฬา

ดูคู่มือสัมภาระสำหรับกฎเกณฑ์และข้อห้าม

มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสัมภาระของทารกที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระหรือไม่

ไม่มี สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระยังคงเหมือนเดิม ผู้โดยสารที่เป็นทารกสามารถใช้ที่นั่งเดียวกับผู้ปกครองได้จนถึงอายุ 24 เดือน

ดูการเดินทางแบบครอบครัวพร้อมด้วยทารกและเด็ก

หลังจากทำการจอง ฉันเพิ่งนึกได้ว่าฉันต้องการนำสัมภาระติดตัวไปเพิ่มขึ้น ฉันสามารถซื้อสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้หรือไม่

มี เรามอบส่วนลดค่าธรรมเนียมสนามบินสำหรับการซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า

ดูอัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระเงินล่วงหน้า

ฉันสามารถขอคืนค่าสัมภาระเพิ่มเติมได้หรือไม่

ไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้าได้

นโยบายสัมภาระใหม่ของสายการบินเอทิฮัดจะมีผลใช้บังคับเมื่อใด

เราทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายของเราเป็นประจำ เพื่อให้ตรงตามความจำเป็นและความต้องการในการเดินทางของคุณ กรุณาดูข้อมูลอ้างอิงจากบัตรโดยสารของคุณและตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเสมอ เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2017 เราได้แก้ไขและเพิ่มความเรียบง่ายในนโยบายของเรา เพื่อให้คุณเดินทางอย่างสุขใจยิ่งขึ้น การเดินทางพร้อมกับเครื่องดนตรี ไม้กอลฟ์หรือจักรยานของคุณ นั้นง่ายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน! นอกจากนี้เรายังได้แก้ไขนโยบายเกี่ยวกับการนำนกเหยี่ยวขึ้นบนห้องโดยสารของเราอีกด้วย เพื่อความรวดเร็วและโปร่งใสในขั้นตอนการจอง

หากคุณจองบัตรโดยสารของคุณนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2017 เป็นต้นไป โปรดตรวจสอบบัตรโดยสารของคุณและดูข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดที่ถูกต้องเรื่องสัมภาระที่ได้รับอนุญาต โปรดพึงระลึกว่า สัมภาระที่คุณสามารถนำเข้าไปในห้องโดยสารได้ ต้องมีขนาดและน้ำหนักตามข้อกำหนด ต้องการถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้เพิ่มขึ้นใช่ไหม ซื้อน้ำหนักสัมภาระของคุณเพิ่ม ทางออนไลน์เพื่อรับส่วนลด 20%!

ตัวอย่างของสัมภาระต่าง ๆ ที่อนุญาตภายใต้นโยบาย Fare Choices:

 • ฉันเดินทางจากลอนดอนไปซิดนีย์ด้วยEconomy Deal สัมภาระที่ได้รับอนุญาตของฉันมีอะไรบ้าง
  การเดินทางการจากลอนดอนไปยังซิดนีย์อยู่ภายใต้นโยบายทั่วไป หากคุณซื้อบัตรโดยสาร Economy Deal สัมภาระที่ได้รับอนุญาตของคุณคือ หนึ่งใบ น้ำหนัก 23 กิโลกรัม หากคุณต้องการน้ำหนักหรือจำนวนสัมภาระเพิ่ม คุณสามารถซื้อเพิ่มพิเศษได้ พร้อมส่วนลด 20% หากคุณซื้อออนไลน์ หากคุณจองบัตรโดยสาร Economy Flex คุณจะได้รับอนุญาตกระเป๋าสัมภาระสองใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ฉันเดินทางจากบาห์เรนไปจากาตาร์ด้วยEconomy Deal สัมภาระที่ได้รับอนุญาตของฉันมีอะไรบ้าง
  โดยทั่วไป เราให้อนุญาตน้ำหนักสัมภาระพิเศษสำหรับเที่ยวบินจากบาห์เรนไปจากาตาร์ของเรา กรุณาตรวจสอบบัตรโดยสารของคุณเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเรื่องสัมภาระที่ได้รับอนุญาตของคุณ หากคุณซื้อบัตรโดยสาร Economy Deal โดยทั่วไป คุณจะได้รับอนุญาตกระเป๋าสัมภาระสองใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ฉันเดินทางจากอาบูดาบีไปมุมไบด้วยEconomy Flex สัมภาระที่ได้รับอนุญาตของฉันมีอะไรบ้าง
  เที่ยวบินจากอาบูดาบีไปมุมไบอยู่ภายใต้นโยบายแนวคิดเรื่องน้ำหนักของเรา ดังนั้นสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระของคุณสำหรับ Economy Flex คือ 30 กิโลกรัม

บัตรโดยสารที่ทำการจองตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2015 จะใช้เกณฑ์Fare Choicesใหม่และกฎเกณฑ์นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระใหม่ บัตรโดยสารที่ทำการจองก่อนวันที่นี้ จะใช้นโยบายเดิม

ตัวอย่างของสัมภาระต่างๆ ที่อนุญาตภายใต้นโยบายใหม่:

 • ฉันเดินทางจากลอนดอนไปยังซิดนีย์ด้วย Economy Deal สัมภาระที่ได้รับอนุญาตของฉันมีอะไรบ้าง
  การเดินทางการจากลอนดอนไปยังซิดนีย์อยู่ภายใต้นโยบายทั่วไป ดังนั้น สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดลงห้องเก็บสัมภาระสำหรับ Economy Deal คือหนึ่งใบน้ำหนัก 23 กิโลกรัม ถ้าคุณได้จอง Economy Flex ไว้ คุณจะได้รับอนุญาตกระเป๋าสัมภาระสองใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ฉันเดินทางจากบาห์เรนไปยังจาการ์ตาด้วย Economy Deal สัมภาระที่อนุญาตของฉันมีอะไรบ้าง
  การเดินทางจากบาห์เรนไปยังจาการ์ตาอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นจากนโยบายทั่วไป ดังนั้น สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดลงห้องเก็บสัมภาระสำหรับ Economy Deal คือกระเป๋าสองใบ แต่ละใบน้ำหนัก 23 กิโลกรัม
 • ฉันเดินทางจากอาบูดาบีไปยังมุมไบด้วย Economy Flex สัมภาระที่ได้รับอนุญาตของฉันมีอะไรบ้าง
  การเดินทางจากอาบูดาบีไปยังมุมไบอยู่ภายใต้นโยบายแนวคิดเรื่องน้ำหนัก ดังนั้น สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดลงห้องเก็บสัมภาระสำหรับ Economy Flex คือ 30 กิโลกรัม