ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มทางออนไลน์ก่อนออกเดินทางแล้วรับส่วนลด 20%

ซื้อน้ำหนักสัมภาระของคุณเพิ่มทางออนไลน์ขณะที่คุณจองบัตรโดยสารของคุณจากเว็บไซต์หรือผ่านทาง จัดการการจองของฉัน เพื่อรับส่วนลด 20% จากอัตราค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนดที่ท่าอากาศยาน

หรือด้วยการโทรติดต่อศูนย์การติดต่อ หรือไปพบเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานสายการบินเอทิฮัดเพื่อรับส่วนลด 10% จากอัตราที่ท่าอากาศยาน

สมาชิกเอทิฮัดเกสท์สามารถ แลกไมล์สะสมสำหรับน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนดได้ที่นี่

หมายเหตุ:

  • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ
  • การชำระเงินสำหรับสัมภาระส่วนเกิน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ทั้งหมดไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • ศูนย์การติดต่อของเราไม่สามารถรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต
ส่วนลดของสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน
  1. บัตรกำนัลเหล่านี้จะมอบให้แก่คุณโดยตรง หากคุณมาที่สำนักงานเอทิฮัด หรือจะจัดส่งโดยอีเมล หากคุณโทรติดต่อศูนย์การติดต่อของเรา
  2. ต้องแสดงบัตรกำนัลเหล่านี้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่ท่าอากาศยาน พร้อมด้วยสัมภาระของคุณ

หมายเหตุ

  • การออกบัตรกำนัลสำหรับสัมภาระน้ำหนักเกินกำหนดจะออกตามน้ำหนัก ตามชิ้น หรือทั้งสองอย่างแล้วแต่ความเหมาะสม
  • นอกจากนี้ ผู้โดยสารจะสามารถออกบัตรกำนัลสัมภาระน้ำหนักเกินได้หลายใบสำหรับหนึ่งเที่ยวบิน ตัวอย่างเช่น บัตรใบแรกใช้สำหรับน้ำหนัก และบัตรใบที่สองใช้สำหรับจำนวนชิ้น
  •  การให้บริการนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างที่มีอยู่ 
  • หากไม่สามารถขนสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินของคุณ สัมภาระดังกล่าวจะถูกขนส่งโดยเที่ยวบินที่ว่างถัดไป

คุณกำลังเดินทางไปที่ไหน

โซน 1

อียิปต์ อิรัก จอร์แดน เลบานอน ซูดาน มัลดีฟส์ อัฟกานิสถาน

โซน 2

ยุโรป รัสเซีย เบลารุส อาร์เมเนีย คาซัคสถาน เซเชลส์ เอเชีย จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ประเทศอื่นที่เหลือของทวีปแอฟริกา

โซน 3

แคนาดา สหรัฐอเมริกา

โซน 4

ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและเกาหลี

กลุ่มความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC)

สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย

อนุทวีปอินเดีย (ISC)

อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา

GCC to Zone 1

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 86

USD 115

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 81

USD 130

USD 173

USD 211

ที่ท่าอากาศยาน

USD 90

USD 144

USD 192

USD 234

GCC to Zone 2

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 130

USD 173

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 119

USD 194

USD 259

USD 302

ที่ท่าอากาศยาน

USD 132

USD 216

USD 288

USD 336

GCC to Zone 3

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

N/A

USD 230

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 119

N/A

USD 346

USD 389

ที่ท่าอากาศยาน

USD 132

N/A

USD 384

USD 432

GCC to Zone 4

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 133

USD 252

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 130

USD 200

USD 378

USD 432

ที่ท่าอากาศยาน

USD 144

USD 222

USD 420

USD 480

GCC to/from GCC

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 83

USD 112

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 76

USD 124

USD 167

USD 200

ที่ท่าอากาศยาน

USD 84

USD 138

USD 186

USD 222

GCC to ISC

 

5kg

10kg

15kg

20kg

25kg

30kg

35kg

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

USD 50

USD 86

USD 130

USD 173

USD 216

USD 259

USD 302

ศูนย์การติดต่อ

USD 76

USD 130

USD 194

USD 259

USD 324

USD 389

USD 454

ที่ท่าอากาศยาน

USD 84

USD 144

USD 216

USD 288

USD 360

USD 432

USD 504

Zone 2 to GCC

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 144

USD 192

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 99

USD 162

USD 216

USD 252

ที่ท่าอากาศยาน

USD 110

USD180

USD 240

USD 280

Zone 1 to GCC

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 96

USD 128

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 68

USD 108

USD 144

USD 176

ที่ท่าอากาศยาน

USD 75

USD 120

USD 160

USD 195

Zone 3 to/from all (except "GCC to Zone 3" and "Zone 3 to ISC")

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

N/A

USD 260

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 108

N/A

USD 288

USD 324

ที่ท่าอากาศยาน

USD 110

N/A

USD 320

USD 360

Zone 1 to/from ISC

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 84

USD 104

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 59

USD 95

USD 117

USD 144

ที่ท่าอากาศยาน

USD 65

USD 105

USD 130

USD 160

Zone 1 to/from Zone 1

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 96

USD 128

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 68

USD 108

USD 144

USD 176

ที่ท่าอากาศยาน

USD 75

USD 120

USD 160

USD 195

Zone 2 to/from ISC

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 128

USD 176

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 90

USD 144

USD 198

USD 234

ที่ท่าอากาศยาน

USD 100

USD 160

USD 220

USD 260

Zone 2 to/from Zone 1

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 136

USD 184

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 86

USD 153

USD 207

USD 239

ที่ท่าอากาศยาน

USD 95

USD 170

USD 230

USD 265

Zone 2 to Zone 4

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 162

USD 284

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 108

USD 180

USD 315

USD 360

ที่ท่าอากาศยาน

USD 120

USD 200

USD 350

USD 400

Zone 2 to/from Zone 2

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 144

USD 208

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 90

USD 162

USD 234

USD 252

ที่ท่าอากาศยาน

USD100

USD 180

USD 260

USD 280

Zone 3 to ISC

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

N/A

USD 243

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 108

N/A

USD 270

USD 360

ที่ท่าอากาศยาน

USD 120

N/A

USD 300

USD 400

From Zone 4

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 151

USD 280

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 108

USD 167

USD 315

USD 360

ที่ท่าอากาศยาน

USD 120

USD 185

USD 350

USD 400

Zone 1 to Zone 4

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 162

USD 284

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 108

USD 180

USD 315

USD 360

ที่ท่าอากาศยาน

USD 120

USD 200

USD 350

USD 400

Zone 3 to Zone 4

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

N/A

USD 260

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 99

N/A

USD 288

USD 324

ที่ท่าอากาศยาน

USD 110

N/A

USD 320

USD 360

ISC to Zone 4

 

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเป็น 32 กก.

สัมภาระขนาด 23 กก. ชิ้นที่สอง

สัมภาระขนาด 23 กก. ตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป

สัมภาระพิเศษขนาด 32 กก.

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

N/A

USD 151

USD 284

N/A

ศูนย์การติดต่อ

USD 108

USD 167

USD 315

USD 360

ที่ท่าอากาศยาน

USD 120

USD 185

USD 350

USD 400

ISC to GCC

 

5kg

10kg

15kg

20kg

25kg

30kg

35kg

ทางออนไลน์ผ่าน etihad.com

USD 56

USD 96

USD 144

USD 192

USD 240

USD 288

USD 336

ศูนย์การติดต่อ

USD 63

USD 108

USD 162

USD 216

USD 270

USD 324

USD 378

ที่ท่าอากาศยาน

USD 70

USD 120

USD 180

USD 240

USD 300

USD 360

USD 420

สัมภาระเกินกำหนดที่อนุญาตให้นำติดตัวเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินพันธมิตร

หากหมายกำหนดการเดินทางของบัตรโดยสารสายการบินเอทิฮัดของคุณมีเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น คุณอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎด้านสัมภาระที่แตกต่างกันออกไป

คุณจะสามารถซื้อสิทธิการขนสัมภาระเกินกำหนดได้เมื่อเช็คอินที่ท่าอากาศยานเท่านั้น