การติดตามสัมภาระที่ล่าช้า หรือสูญหาย

เรามุ่งมั่นในการจัดการทุกเรื่องเท่าที่ทำได้เพื่อให้คุณแน่ใจ ว่าจะได้รับสัมภาระที่ล่าช้าหรือสูญหายคืนมาอย่างรวดเร็ว

หากคุณรายงานเกี่ยวกับความล่าช้าของสัมภาระในขณะที่คุณเดินทางมาถึง คุณจะได้รับรายงานความผิดปกติของทรัพย์สิน (PIR) จากเคาน์เตอร์บริการสัมภาระของเอทิฮัด (หรือจากเจ้าหน้าที่ดูแลภาคพื้นดิน) ก่อนที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยาน คุณสามารถใช้หมายเลขไฟล์อ้างอิงที่ได้รับเพื่อติดตามสัมภาระของคุณทางออนไลน์

ตรวจสอบสถานะสัมภาระของคุณ
ติดตามกระเป๋าของคุณ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ คุณอาจจะติดต่อแผนกเคลมกระเป๋าของเราได้ที่ เบอร์ 02 511 2170 (ในขณะอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ระหว่าง 08.00 - 18.00 นาฬิกาตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันพฤหัสบดี สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณอาจจะติดต่อสำนักงานสายการบินเอทิฮัด เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

เคลมสัมภาระที่ล่าช้าหรือสูญหาย

ในกรณีโชคไม่ดีเนื่องจากสัมภาระมาถึงล่าช้าเมื่อบินกับสายการบินเอทิฮัด คุณสามารถทำการเคลมสัมภาระได้ กรุณาทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:

• แผนกเคลมสัมภาระจะดำเนินการเคลมให้แก่คุณ หากกระเป๋าของคุณไม่ได้ถูกส่งกลับไปยังคุณภายใน 21 วันหลังจากที่ได้มีการรายงานถึงความล่าช้าของสัมภาระของคุณ
• สามารถส่งแบบฟอร์มการเคลมสัมภาระได้ทางออนไลน์ หรือคุณจะกรอกแบบฟอร์มการเคลมสัมภาระของเราในรูปแบบที่พิมพ์ออกมาก็ได้
• หากคุณตัดสินใจที่จะกรอกแบบฟอร์มการเคลมสัมภาระที่สามารถพิมพ์จากเครื่องได้ กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกลับมาที่แผนกเคลมสัมภาระ:


เคลมสัมภาระที่ล่าช้าหรือสูญหาย

สำหรับผู้ที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แผนกเคลมสัมภาระ
งานผู้โดยสาร เอทิฮัดพลาซ่า
ถนนนิวแอร์พอร์ท คาลิฟา ซิตี้ เอ
อาบูดาบี– สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โทร - 02 511 2170
Fax - 02 511 1599
อีเมลlbaggageclaims@etihad.ae

แบบฟอร์มค่าชดเชยออนไลน์

เคลมสัมภาระที่ล่าช้าหรือสูญหาย

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอทิฮัด ในพื้นที่ของคุณ

แบบฟอร์มค่าชดเชยออนไลน์ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ คุณอาจจะติดต่อแผนกเคลมกระเป๋าของเราได้ที่ เบอร์ 02 511 2170 (ในขณะอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ระหว่าง 08.00 - 18.00 นาฬิกาตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันพฤหัสบดี สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณอาจจะติดต่อสำนักงานสายการบินเอทิฮัด เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การเคลมสำหรับสัมภาระ/สิ่งของข้างในที่เสียหาย

หากคุณได้รายงานเกี่ยวกับความเสียหายของสัมภาระในขณะที่คุณเดินทางมาถึง คุณจะได้รับรายงานความผิดปกติของทรัพย์สิน (PIR) จากเคาน์เตอร์บริการสัมภาระของเอทิฮัด (หรือจากเจ้าหน้าที่ดูแลภาคพื้นดิน) ก่อนที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยาน คุณต้องแจ้งหมายเลขอ้างอิงเมื่อส่งแบบฟอร์มการเคลมสัมภาระ  

หากคุณพบความเสียหายของสัมภาระ/หรือของที่อย่ภายในหลังจากที่ออกจากท่าอากาศยานไปแล้ว กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์มการเคลมสัมภาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มาถึง เราจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวและเเจ้งให้คุณทราบ กรุณาทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้:• สามารถส่งแบบฟอร์มการเคลมสัมภาระได้ทางออนไลน์ หรือคุณจะกรอกแบบฟอร์มการเคลมสัมภาระของเราในรูปแบบที่พิมพ์ออกมาก็ได้
• หากคุณตัดสินใจที่จะกรอกแบบฟอร์มการเคลมสัมภาระที่สามารถพิมพ์จากเครื่องได้ กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกลับมาที่แผนกเคลมสัมภาระ:

การเคลมสัมภาระหรือ/สิ่งของข้างในที่เสียหาย

สำหรับผู้ที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แผนกเคลมสัมภาระ
งานผู้โดยสาร เอทิฮัดพลาซ่า
ถนนนิวแอร์พอร์ท คาลิฟา ซิตี้ เอ
อาบูดาบี– สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โทร - 02 511 2170
Fax - 02 511 1599
อีเมลlbaggageclaims@etihad.ae

แบบฟอร์มค่าชดเชยออนไลน์

การเคลมสัมภาระหรือ/สิ่งของข้างในที่เสียหาย

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอทิฮัด ในพื้นที่ของคุณ

แบบฟอร์มค่าชดเชยออนไลน์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ คุณอาจจะติดต่อแผนกเคลมกระเป๋าของเราได้ที่ เบอร์ 02 511 2170 (ในขณะอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ระหว่าง 08.00 - 18.00 นาฬิกาตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันพฤหัสบดี สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณอาจจะติดต่อ สำนักงานสายการบินเอทิฮัดในประเทศของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม