สัตว์เลี้ยง

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินเอทิฮัดอนุญาตให้นำนกเหยี่ยวและสุนัขนำทางคนตาบอดขึ้นเครื่องได้ โดยอยู่ในส่วนหลักของเครื่องที่จัดไว้ให้ หากมีเอกสารด้านสุขภาพและใบอนุญาตต่างๆ อย่างครบถ้วน 

สัตว์อื่นๆ ต้องเดินทางในฐานะสินค้าและไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องโดยสารและหรือเป็นสัมภาระเช็คอินได้ 

• สามารถนำเหยี่ยวเข้าห้องโดยสารได้ด้วย
• สุนัขนำทางคนตาบอดสามารถเข้าห้องโดยสารได้สำหรับเที่ยวบินระหว่างอาบูดาบีกับสหรัฐอเมริกา หากมีเอกสารต่างๆ ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามสัตว์เหล่านี้จะสามารถถือเป็นสัมภาระเช็คอินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอทิฮัดในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้อจำกัดของประเทศ

สำหรับประเทศที่ห้ามมิให้นำเข้า/ส่งออกสัตว์และนกในฐานะสัมภาระที่เช็คอิน โปรดสอบถามข้อมูลจากสถานทูต

สัตว์และนกทุกประเภทต้องเดินทางในฐานะสินค้าเมื่อผ่านประเทศที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์ในฐานะสัมภาระเช็คอิน

ผู้โดยสารจะได้รับการแจ้งให้ทราบว่าต้องไปรับสัตว์เหล่านี้ที่อาคารคลังสินค้าเมื่อมาถึง โดยสัตว์ต่างๆ จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ท้องถิ่นภายหลังจากได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าและสุขภาพแล้ว

เอกสารที่สำคัญ

เอกสารที่สำคัญ

ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมเอกสารด้านสุขภาพ ศุลกากร และใบอนุญาตต่างๆ ที่ต้องใช้ตามที่หน่วยงานรัฐบาลของประเทศที่จะนำสัตว์เข้ากำหนด

เงื่อนไขการยอมรับ

เงื่อนไขการยอมรับ

อนุญาตให้นำสัตว์ขึ้นเครื่องได้โดยการขนส่งสินค้าเท่านั้น ยกเว้นเหยี่ยวและสุนัขนำทางคนตาบอด

ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินในเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนเครื่องบินที่อาบูดาบี

อุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์ต่อไปนี้คืออุปกรณ์ที่สามารถโหลดเข้าห้องสัมภาระใต้เครื่องได้และต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระในอัตราที่กำหนดหากมีจำนวนเกินจำนวนสัมภาระที่อนุญาต
สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่อง • อุปกรณ์สกีหิมะ
• แพดเดิลสกี
• อุปกรณ์เดินป่า
• อุปกรณ์วินด์เซิร์ฟ
• อุปกรณ์ไคท์วินด์เซิร์ฟ
• อุปกรณ์ไคท์เซิร์ฟ
• อุปกรณ์เซิร์ฟ
• จักรยาน

• อุปกรณ์ดำน้ำ - ชุดอุปกรณ์ดำน้ำ 1 ชุดที่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้องน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. (เว้นแต่การเดินทางไปยัง/จาก สหรัฐฯ แคนาดา และบราซิล)
สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่อง • อุปกรณ์ตกปลา
• อุปกรณ์โบว์ลิ่ง
• อานม้า
• อุปกรณ์ยิงธนู
• เป้สะพายหลัง
• บูกี้บอร์ด
• อุปกรณ์ยิงปืน (อาวุธปืนเพื่อการกีฬา) โดยต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
• ปืนไรเฟิลล่าสัตว์โดยต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
• อุปกรณ์สโนว์บอร์ด

• อุปกรณ์กอล์ฟ - ชุดอุปกรณ์กอล์ฟ 1 ชุดที่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้องน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. (ติดต่อสำนักงาน EY เพื่อรับอัตราค่าบริการพิเศษสำหรับสัมภาระที่เกินมา) (เว้นแต่การเดินทางไปยัง/จาก สหรัฐฯ แคนาดา และบราซิล) 
ต่อไปนี้คืออุปกรณ์ที่ต้องส่งผ่านคลังสินค้าเท่านั้นเนื่องจากมีอุปสรรคต่างๆ ในการนำขึ้นเครื่อง:
อุปกรณ์จัดส่งทางคลังสินค้า
• เรือแคนู
• ไม้ค้ำถ่อ
• เรือคายัค
สำหรับกล้อง ฟิล์ม อุปกรณ์แสงและเสียงจะเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระในอัตราที่กำหนดหากมีจำนวนเกินที่อนุญาต โปรดติดต่อท่าอากาศยานต้นทางก่อนการเดินทางเนื่องจากอาจมีสัมภาระเป็นจำนวนมาก
อุปกรณ์ถ่ายภาพยนตร์
อุปกรณ์ถ่ายภาพยนตร์
เครื่องดนตรีต้องโหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่องเท่านั้น หากมีสัมภาระเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ใช้บังคับกับสัมภาระที่เกิน ผู้โดยสารจะสามารถซื้อที่นั่งเพิ่มได้หากต้องการนำเครื่องดนตรีติดตัวเข้าห้องโดยสารด้วย
เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรี

เก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือ

เก้าอี้รถเข็น

ผู้โดยสารที่ต้องใช้เก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทุพพลภาพจะสามารถนำเก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือหนึ่งชิ้นติดตัวได้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม

รายละเอียดการติดต่อคลังสินค้าของเอทิฮัด

รายละเอียดการติดต่อคลังสินค้าของเอทิฮัด

บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์
โทรฟรี (จากใน UAE): 800 25 35
บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ (นานาชาติ )+971 2 5990099
อีเมลบริการลูกค้า: cargocs@etihad.ae