กฎเกี่ยวกับสัมภาระและข้อห้าม

Video has no narration, no audio description
คำแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระของเอทิฮัด

สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง 

นอกเหนือจากกระเป๋าถือแล้ว สามารถถือสิ่งต่างๆ ต่อไปนึ้ขึ้นเครื่องได้ฟรี:

 • กระเป๋าถือ หนังสือ หรือกระเป๋าสตางค์
 • เสื้อคลุม ผ้าพันคอ หรือผ้าห่ม
 • ร่ม หรือไม้เท้า
 • กล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก และ/หรือ กล้องส่องทางไกล
 • หนังสือจำนวนที่เหมาะสมเพื่ออ่านระหว่างเที่ยวบิน
 • อาหารของทารกสำหรับการเดินทาง
 • ตะกร้าทารก / ที่นอนแบบพกพา
 • อุปกรณ์ช่วยพยุง (หากผู้โดยสารต้องใช้)
 • กระเป๋าหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งหรือถือว่าเป็นสัมภาระ (ห้ามเปิดใช้งานแล็บท็อปโดยไม่ได้แจ้งให้ลูกเรือทราบ)
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่

ภาพรวม

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง สัมภาระในห้องโดยสาร สัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ และสัมภาระที่คาร์โก้

ข้อมูลในหน้านี้:
สิ่งที่ถือขึ้นเครื่อง
LAG และข้อห้าม
สัตว์เลี้ยงและสัตว์
อุปกรณ์กีฬา
เครื่องดนตรี
อุปกรณ์ขนาดใหญ่
เคล็ดลับการเดินทาง

LAGS (ของเหลว ของเหลวที่อัดในภาชนะ และเจล)

สิ่งต่อไปนี้จัดว่าเป็น LAGS:

 • น้ำ เครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส และของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น
 • อาหารที่มีซอส หรือมีปริมาณของเหลวเป็นจำนวนมาก
 • ครีม โลชั่น เครื่องสำอาง และน้ำมัน น้ำหอม เสปรย์ เจล รวมถึงเจลอาบน้ำและสระผม
 • สิ่งที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่มีแรงดัน รวมถึงโฟมโกนหนวด และยาระงับกลิ่นกาย
 • ของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น รวมถึงยาสีฟัน ส่วนผสมที่เป็นของแข็งและของเหลวผสมกัน มาสคารา ลิปกลอส หรือลิปมัน และสิ่งของที่มีลักษณะที่คล้ายกันเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้อง

น้ำซัมซัม
คุณสามารถโหลดน้ำซัมซัมทีมีการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมจำนวน 5 ลิตรเข้าห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่องได้โดยไม่รวมกับสัมภาระที่คุณมีสิทธิ์นำติดตัวเดินทาง (ชิ้นหรือน้ำหนัก) ต้องบรรจุหีบห่ออย่างปลอดภัย ติดฉลากและปิดผนึกด้วยภาชนะพลาสติก คลุมด้วยกล่องกระดาษแข็งที่แข็งแรงซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่สถานแสวงบุญ

หากคุณต้องการนำน้ำซัมซัมติดตัวเข้าห้องโดยสาร จะต้องใส่ขวดพลาสติกใสหรือถุงพลาสติกใสที่ปิดผนึกอย่างแน่นหนาและมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.

LAGS

ท่าอากาศยานต่างๆ จะมีข้อห้ามด้านความปลอดภัยที่จำกัดปริมาณ LAG ที่สามารถนำติดตัวได้แตกต่างกัน โปรดศึกษาข้อกำหนดของท่าอากาศยานต่างๆ ในหมายกำหนดการเดินทางของคุณ 

ข้อห้าม จะใช้สำหรับสัมภาระที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น คุณยังคงสามารถใส่ของเหลว สเปรย์ และเจล ลงในสัมภาระที่โหลดลงเครื่องได้หากคุณต้องการ

การซื้อสินค้าปลอดภาษี

 • ใส่สิ่งของจำพวกของเหลว สเปรย์และเจล ที่ซื้อจากร้านค้าในท่าอากาศยาน หรือบนเครื่องบินไว้ในถุงพลาสติกใสที่ปิดสนิทอย่างแน่นหนา โดยทั่วไปแล้ว ร้านค้าที่ซื้อของเหลว สเปรย์แลเเจล จะมีถุงเหล่านี้มาให้
 •  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดสิ่งของ จะต้องไม่เปิดถุงพลาสติกใสก่อนที่จะผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 •  หากมีการเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างสนามบิน ห้ามเปิดถุงจนกว่าคุณจะผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในขั้นสุดท้ายของการเปลี่ยนเที่ยวบินเสียก่อน

ข้อกำหนดของท่าอากาศยาน:

UAE 

ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านทางท่าอากาศยาน UAE จะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้
 • นำของเหลว สเปรย์ และเจลบรรจุในถุงพลาสติกใสที่สามารถเปิดปิดได้ติดตัวได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 1 ลิตร
 • โดยบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นต้องมีความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
 • ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถถือสัมภาระ เช่น กระเป๋าได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องแยกออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 • เว้นแต่เป็นยา นม/อาหารเด็ก และอาหารพิเศษ หรือความต้องการทางการแพทย์อื่นๆ
 • ร้านค้าส่วนใหญ่ที่สนามบินนานาชาติหลักได้ใช้กฎระเบียบใหม่นี้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หากสิ่งของที่ซื้อที่ท่าอากาศยานซึ่งยังไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่นี้ สิ่งของเหล่านั้นอาจจะถูกยึดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีก่อนออกเดินทาง
 • ถอดเสื้อแจ็คเก็ตและ/หรือเสื้อโค้ช และแสดงให้ตรวจ
 •  แสดงคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อื่นๆ เพื่อให้ตรวจสอบแยกต่างหาก

ยุโรป

ผู้โดยสารที่เดินทางหรือเปลี่ยนเที่ยวบินผ่านท่าอากาศยานในยุโรปต้องยินดีปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวใหม่ของสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2006 นี้มาตรฐานเหล่านี้ใช้บังคับกับสัมภาระที่นำติดตัวไปโดย:

 • ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเที่ยวบินผ่านท่าอากาศยานในสหภาพยุโรป
 • ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานในสหภาพยุโรป
 • ผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง/จากโตรอนโต/บรัสเซลส์

มาตรฐานใหม่:

 • ของเหลวทุกประเภท เจลของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น ภาชนะที่มีแรงดันทั้งหมดต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสที่สามรถเปิดปิดได้ในปริมาณมากสุดไม่เกิน 1 ลิตร
 • โดยบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นต้องมีความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
 • สิ่งของเหล่านี้ต้องแยกแสดงออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 • สินค้าปลอดภาษีที่ไม่ได้มาจากร้านค้าปลอดภาษีในสหภาพยุโรป หรือสินค้าที่ขายบนเครื่องบินจะไม่อนุญาตให้นำติดตัวไป

ออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียมีข้อห้ามด้านความปลอดภัยที่จำกัดปริมาณของเหลว สเปรย์ และเจล (LAGS) ที่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปยังออสเตรเลียข้อห้ามเหล่านี้ไม่รวมถึงสัมภาระที่เช็คอิน

โดยปกติแล้วของเหลว ละอองของเหลว และเจลที่อนุญาตให้ผู้โดยสารถือติดตัวขึ้นเครื่องคือ

 • ของเหลว สเปรย์ และเจลที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีความจุไม่เกิน 100 มิลลิเมตรในถุงหรือกระเป๋าโปร่งแสงที่สามารถปิดผนึกใหม่ได้ ทั้งสี่ด้านของพื้นที่ที่ปิดผนึกใหม่ได้ต้องมีความยาวรวมไม่เกิน 80 ซม. (เช่น 20 X 20 ซม. หรือ 15 x 25 ซม.)
 • ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาของเหลว ละอองของเหลว และเจลในกระเป๋าถือเกินปริมาณที่กำหนด

หากคุณเปลี่ยนเครื่องบินสู่ออสเตรเลียที่อาบูดาบีและมีของเหลว ละอองของเหลว และเจลที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องในปริมาณเกินกำหนด สิ่งดังกล่าวอาจถูกการท่าอากาศยานอาบูดาบียึดไว้ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย ณ จุดเปลี่ยนเครื่องหรือประตูขึ้นเครื่อง

เพื่อป้องกันความผิดหวัง เราขอแนะนำให้ซื้อของเหลว ละอองของเหลว และเจลในปริมาณเกินกำหนดบนเครื่องบินในอัตราปลอดภาษีระหว่างเที่ยวบินจากอาบูดาบีสู่ออสเตรเลีย

รับข้อมูลเพิ่มเติม ►

สหรัฐอเมริกา

ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังนิวยอร์กต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวใหม่นี้สำหรับเที่ยวบินที่อยู่ในอาณาเขตของสหรัฐฯ:

 • ของเหลวทุกประเภท เจลของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น ภาชนะที่มีแรงดันทั้งหมดต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสที่สามรถเปิดปิดได้ในปริมาณมากสุดไม่เกิน 1 ลิตร
 • สิ่งที่ไม่มีภาชนะบรรจุต้องเกิน 100 มิลลิลิตร
 • สิ่งของเหล่านี้ควรต้องแยกแสดงออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและแคนาดา

การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและแคนาดา

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศสหรัฐอเมริกา เราขอแจ้งให้ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาจากท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีทราบว่า มีข้อห้ามในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเข้าไปยังห้องโดยสารบนเครื่องบิน

ขนาดของโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าไปที่ห้องโดยสารบนเครื่องบินคือไม่เกิน 16 ซม. x 9.3 ซม. x 1.5 ซม. ถ้าคุณพกพาโทรศัพท์มือถือ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณมีแบตเตอรี่และสามารถทำการเปิดเครื่องเพื่อการตรวจสอบได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นได้รับอนุญาต แต่อุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น แล็ปท็อป แท็บแล็ต กล้องถ่ายรูป และเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องบรรจุไว้ในกระเป๋าที่โหลดลงห้องเก็บสัมภาระบนเครื่องบินที่จุดต้นทาง ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นที่อากาศยานอาบูดาบี กฎระเบียบใหม่นี้มีผลใช้บังคับกับเที่ยวบินที่บินสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางออกจากอาบูดาบีตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560

หากคุณเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรหรือแคนาดา โปรดชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของคุณไว้ให้เต็ม ก่อนที่จะทำการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินของคุณ คุณอาจถูกขอให้เปิดเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ในกรณีที่คุณไม่สามารถเปิดเครื่องแล็ปท็อป แท็บแล็ต เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์อื่นของคุณได้ คุณจะต้องกำจัดอุปกรณ์ดังกล่าวหรือคุณอาจถูกปฏิเสธการเดินทางในเที่ยวบินของคุณ

ท่าอากาศยานอาบูดาบีไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บอุปกรณ์ซึ่งไม่สามารถเปิดเครื่องได้เหล่านี้ และสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ที่ถูกทิ้งไว้เหล่านี้ได้

ข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงแล้วโดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเราเสมอ และเราจะให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในการปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

สัตว์และสัตว์เลี้ยง

กฎที่ใช้สำหรับการเดินทางทางอากาศพร้อมกับสัตว์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเส้นทางของคุณ

คุณมีหน้าที่ต้องจัดเตรียมเอกสารด้านสุขภาพ ศุลกากร และใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของรัฐในประเทศที่จะนำสัตว์เข้าไป

กฎเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเอทิฮัด

สุนัขนำทางคนตาบอด
สุนัขนำทางคนตาบอดสามารถเข้าห้องโดยสารได้ (สำหรับเที่ยวบินระหว่างอาบูดาบีกับสหรัฐอเมริกาและเส้นทางกลับกันเท่านั้น) ต้องมีเอกสารต่างๆ อย่างครบถ้วน เรายังอนุญาตให้โหลดสุนัขนำทางคนตาบอดผ่านทางคาร์โก้ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย

เหยี่ยว
เราอนุญาตให้นำเหยี่ยวเข้าห้องโดยสารได้หากมีเอกสารครบถ้วน เรายังอนุญาตให้โหลดเหยี่ยวเข้าห้องเก็บสัมภาระได้อีกด้วย 

กฎเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเอทิฮัด

สัตว์อื่นๆ ต้องเดินทางในฐานะสินค้าและไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องโดยสารและหรือเป็นสัมภาระเช็คอินได้

ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินในเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนเครื่องบินที่อาบูดาบี

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ โปรด
ติดต่อเรา

 • สำหรับประเทศที่ห้ามมิให้นำเข้า/ส่งออกสัตว์และนกในฐานะสัมภาระที่เช็คอิน โปรดสอบถามข้อมูลจากสถานทูตที่เกี่ยวข้อง
 • สัตว์และนกทุกประเภทต้องเดินทางในฐานะสินค้า เมื่อผ่านประเทศที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์ในฐานะสัมภาระเช็คอิน
 • ผู้โดยสารต้องไปรับสัตว์เหล่านี้ที่อาคารคลังสินค้าเมื่อมาถึง โดยสัตว์ต่างๆ จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ท้องถิ่นภายหลังจากได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าและสุขภาพแล้ว

เครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีต้องโหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่องเท่านั้น หากมีสัมภาระเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ใช้บังคับกับสัมภาระที่เกิน

ผู้โดยสารจะสามารถซื้อที่นั่งเพิ่มได้หากต้องการนำเครื่องดนตรีติดตัวเข้าห้องโดยสารด้วย หากเครื่องมือและอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อต้นทางของคุณล่วงหน้า

ฟิล์ม

สามารถโหลดกล้อง ฟิล์ม อุปกรณ์แสงและเสียงเข้าห้องเก็บสัมภาระได้ หากมีสัมภาระเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ใช้บังคับกับสัมภาระที่เกิน

หากเครื่องมือและอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อต้นทางของคุณล่วงหน้า

เก้าอี้รถเข็น

สำหรับการขนเก้าอี้รถเข็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ช่วยเหลือและอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ โปรดไปที่หน้าข้อมูลทางการแพทย์

รับข้อมูลเพิ่มเติม

ยานพาหนะขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม

สายการบินเอทิฮัดไม่อนุญาตให้ใช้ยานพาหนะทุกประเภทที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม ยานพาหนะเหล่านี้มักจะเรียกในชื่อต่อไปนี้

 • แอร์วีล
 • โซโล่วีล
 • มินิเซ็กเวย์
 • โฮเวอร์บอร์ด

อุปกรณ์กีฬา

คุณสามารถนำอุปกรณ์กีฬารวมเข้ากับสัมภาระสัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่องตามสิทธิหรือที่ได้ซื้อเพิ่มได้ โดยต้องห่อหรือจัดเก็บอย่างเหมาะสม (เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย) และต้องมีขนาดและน้ำหนักเป็นไปตามข้อบังคับของเรา รายการที่มีขนาดเกินมาตรฐานจะต้องขนส่งผ่านคลังสินค้า

การเชื่อมต่อไปยังสายการบินอื่น ๆ / ผ่านท่าอากาศยานอื่น ๆ

โปรดทราบว่า เราสามารถให้คำแนะนำสำหรับการขนส่งอุปกรณ์กีฬาและอื่น ๆ ในเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินเอทิฮัด และผ่านท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีเท่านั้น รายการสิ่งของที่ผ่านการรับรองจากเราอาจจะไม่ได้รับการยอมรับโดยสารการบินหรือท่าอากาศยานอื่น ๆ เราไม่รับผิดชอบหากอุปกรณ์กีฬาของคุณไม่สามารถขนส่งผ่านสายการบินอื่น ๆ หรือผ่านท่าอาศยานอื่น ๆ 

นี่คือสิทธิพิเศษที่เรามอบให้

สามารถขนส่งฟรีเพิ่มเติมจากสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่อง 

คุณสามารถนำอุปกรณ์กอล์ฟโหลดใต้ท้องเครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้หนึ่งชุด โดยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กก.

อุปกรณ์กอล์ฟหนึ่งชุดประกอบด้วย ถุงกอล์ฟบรรจุไม้กอล์ฟหนึ่งใบ และรองเท้ากอล์ฟหนึ่งคู่ หากคุณต้องการนำร่มติดตัวไปด้วย ต้องนับแยกจากรายการสัมภาระดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระน้ำหนักเกินกำหนด

สามารถขนส่งฟรีเพิ่มเติมจากสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่อง

คุณสามารถนำอุปกรณ์ดำน้ำติดตัวเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้หนึ่งชุด โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กก.  

อุปกรณ์ดำน้ำหนึ่งชุดรวมถึง:

 • อุปกรณ์สำหรับหายใจใต้น้ำ
 • สายรัดถัง
 • มาตรวัดความดันถัง (อุปกรณ์ที่ไวต่อแรงดันอากาศอาจต้องได้รับการห่อแบบพิเศษ โปรดดูคำแนะนำจากผู้ผลิต)
 • หน้ากาก
 • ตีนกบ
 • อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว
 • สน็อร์กเกิล
 • เข็มขัดตะกั่ว
 • ถังอากาศ (ต้องเป็นถังเปล่าและต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินเพื่อตรวจสอบ) ต้องได้รับการตรวจสอบตามข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งของอันตราย
 • ฉมวก (ต้องโหลดโดยแยกหอก/ฉมวกออกจากกัน)

โปรดทราบ: เราจะรับเฉพาะอุปกรณ์ดำน้ำที่ได้รับการบรรจุในถุงอุปกรณ์ดำน้ำ และต้องมีขนาดและน้ำหนักไม่เกินข้อบังคับสำหรับสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น

คุณสามารถนำอุปกรณ์สกีติดตัวไปได้แบบสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องปกติ กระเป๋าที่มีน้ำหนักมากกว่าสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่ม

อุปกรณ์สกีหิมะรวมถึง:

 • สกีหนึ่งคู่ ไม้สกีหนึ่งคู่ และรองเท้าสกีหนึ่งคู่ หรือ
 • สโนว์บอร์ดหนึ่งอัน และรองเท้าหนึ่งคู่

อุปกรณ์สกีน้ำรวมถึง:

 • สกีน้ำขนาดมาตรฐานหนึ่งคู่ หรือ
 • สกีน้ำสลาลมหนึ่งอัน

คุณสามารถนำกระดานโต้คลื่นที่มีความยาวไม่เกิน 3 ม. ติดตัวไปได้โดยรวมกับสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่อง

คุณต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้เมื่อมีการขนส่งกระดานโต้คลื่น:

 • ให้ถอดหางเสือออก หรือหากไม่สามารถถอดออกได้ ให้ห่อด้วยโฟมโพลีสไตรีนให้แน่น
 • ส่วนหัวและส่วนท้ายต้องพันด้วยแผ่นกันกระแทกหรือยางโฟมเพื่อป้องกัน
 • ราง (ด้านข้างของกระดาน) ควรวางกระดานแข็งไว้ด้านข้างเพื่อซับแรงกระแทก
 • ควรใส่กระดานไว้ในถุงใส่กระดานบุนวมที่เหมาะสม

หมายเหตุ: สำหรับเที่ยวบินจากนาโกยา ความยาวสูงสุดที่อนุญาตคือ 150 ซม.

คุณสามารถนำจักรยานที่ไม่ใช้เครื่องยนต์เป็นสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ โดยให้ห่อด้วยถุงสำหรับจักรยาน และถุงต้องเป็นไปตามข้อบังคับขนาดและน้ำหนักของเรา

คุณต้องใช้ความระมัดระวังเหล่านี้เมื่อขนส่งจักรยาน:

 • ควรห่อหรือบรรจุในกล่องหรือถุงกันกระแทก
 • ควรถอดบันไดจักรยานออกหรือตรึงเข้าด้านใน
 • แฮนด์จักรยานควรตรึงไว้ด้านข้าง
 • ควรปล่อยลมยางเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหาย

เราจะรับอุปกรณ์กีฬาอื่น ๆ (เช่น กระดานโต้คลื่น อุปกรณ์สำหรับไคท์เซิร์ฟ สเก็ตบอร์ด อุปกรณ์คริกเก็ต) เป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องต่อเมื่อมีการห่อหรือจัดเก็บอย่างเหมาะสมในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุเปลือกแข็งและเป็นไปตามข้อบังคับขนาดและน้ำหนักของเรา

เราจะยอมรับอุปกรณ์กีฬาขนาดใหญ่ เช่น ไม้ค้ำถ่อ เรือแคนู และเรือคายัค ให้ส่งผ่านคลังสินค้าเท่านั้น เนื่องจากความยกลำบากในการจัดการ

อาจมีการจำกัดการขนส่งอุปกรณ์กีฬาบางประเภทเนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หากไม่มีรายชื่ออุปกรณ์กีฬาที่คุณต้องการนำไปด้วยที่นี่ โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขนส่ง

คำแนะนำและเคล็ดลับ

เคล็ดลับเกี่ยวกับสัมภาระเพื่อการเดินทางอย่างเพลิดเพลิน

 • พยายามทำให้สัมภาระของคุณมีน้ำหนักน้อยที่สุด
  คุณจะสนุกกับเดินทางยิ่งขึ้นหากคุณมีกระเป๋าที่ต้องดูแลน้อยลงและมีกระเป๋าพกติดตัวที่เบาลง
 • นำป้ายเก่าออก
  ป้ายสายการบินเก่าที่กระเป๋าของคุณอาจทำให้เกิดความสับสน
 • ติดฉลากที่สัมภาระของคุณ
  ติดชื่อและรายละเอียดติดต่อของคุณทั้งต้นทางและปลายทางไว้ที่สัมภาระ เก็บสำเนาของข้อมูลดังกล่าวไว้ในกระเป๋าด้วย ในกรณีที่กระเป๋าของคุณสูญหาย ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถติดตามสัมภาระดังกล่าวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ทำเครื่องหมายที่สัมภาระของคุณ
  หากคุณคิดว่าจะมีปัญหาในการจดจำสัมภาระ โปรดทำเครื่องหมายด้วยป้ายหรือฉลากสีสันสดใสเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตสัมภาระของคุณ
 • ล็อกกระเป๋าของคุณ
  โปรดล็อกสัมภาระที่เช็คอินของคุณเสมอ เก็บกุญแจไว้กับตัวเผื่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานต้องการตรวจกระเป๋าของคุณ
 • ยึดสัมภาระของคุณอย่างปลอดภัย
  ยึดที่จับและสายต่างๆ ที่สัมภาระของคุณอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย
 • ดูแลสัมภาระของคุณเสมอ
  ห้ามทิ้งสัมภาระไว้โดยไม่ดูแลหรือถือถุงหรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ให้ผู้อื่น
 • จัดเตรียมยาของคุณ
  หากคุณต้องการนำยาติดตัวเดินทางไปกับคุณ ให้เก็บไว้ในกระเป๋าถือ เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมและนำใบสั่งยาติดตัวไปด้วย
 • แจ้งปัญหาในทันที
  รายงานการสูญหาย ล่าช้า หรือเสียหายของสัมภาระก่อนออกจากท่าอากาศยาน