เช็คอินก่อนล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

หลีกเลี่ยงความคับคั่งที่ท่าอากาศยาน เช็คอินสัมภาระของคุณและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องล่วงหน้าที่พื้นที่เช็คอินในเมือง 

การเช็คอินทางเว็บ

การเช็คอินทางเว็บและด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่

เช็คอินทางออนไลน์

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอนนี้เลย
 ►

อาบูดาบี และอัลอิน

ตรงข้ามกับอาบูดาบีมอลล์

หากคุณอยู่ในเขตธุรกิจของอาบูดาบี คุณสามารถเช็คอินอย่างสะดวกสบายได้ที่อาคารเช็คอินซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอาบูดาบีมอลล์

เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
เช็คอิน: ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ติดต่อ: +971 2 6448434

ดูแผนที่สถานที่ ►

 

ศูนย์การแสดงนิทรรศการแห่งชาติอาบูดาบี

หากคุณไปร่วมประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ ADNEC คุณจะสามารถเช็คอินสัมภาระได้ที่พื้นที่เช็คอินเอ็กซ์โปท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี โดยเราจะนำสัมภาระที่คุณเช็คอินขนมาที่ท่าอากาศยานให้คุณ คุณยังสามารถเก็บสัมภาระที่พกติดตัวไว้ในพื้นที่จัดเก็บที่มีความปลอดภัยเพื่อร่วมกิจกรรมได้อย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

เวลาทำการ: 9:00-20:00 ทุกวัน
เช็คอิน: จาก 24 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ติดต่อ: +971 2 4449671 หรือ +971 2 4499051

ดูแผนที่สถานที่

คุณสามารถเช็คอินได้ที่ท่าอากาศยานอัลอินสำหรับเที่ยวบินของเอทิฮัดที่เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี

เวลาทำการ: 7.00 น. - 21.00 น. ทุกวัน
เช็คอิน: ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ติดต่อ: +971 4 407 2200

ใช้บริการรถโค้ชหรูของเอทิฮัดไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีโดยตรงได้ฟรี

 การจองรถโค้ช  ►