ผลิตภันฑ์ประกันภัย

การประกันภัยการเดินทาง

เมื่อเดินทางเพื่อการพักผ่อนหรือเพื่อธุรกิจ สถานการณ์ไม่คาดฝันอาจทำให้คุณต้องยกเลิกการเดินทางของคุณเพื่อทำการรักษาทางการแพทย์ที่เกิดจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือต้องกลับบ้านก่อน

การคุ้มครองการเดินทางของสายการบินเอทิฮัดได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณในขณะการเดินทาง หรือระหว่างการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางของสายการบินเอทิฮัด

การคุ้มครองการเดินทางของสายการบินเอทิฮัดได้รับการรับประกันโดยบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรธุรกิจของ American International Group, Inc. (AIG) หรือฝ่ายที่สามที่ได้รับอนุญาตในการจัดเตรียมการด้านการประกันในประเทศที่คุณอยู่