สะดวกและไม่ยุ่งยาก

สัมผัสกับบริการและการต้อนรับที่ได้รับการกล่าวขานถึงของประเทศเรา 

• ออสเตรเลีย • อันดอร์รา • ออสเตรีย • บรูไน • เบลเยี่ยม • เดนมาร์ก • ฟินแลนด์
• ฝรั่งเศส • เยอรมนี • กรีซ • ฮ่องกง • ไอซ์แลนด์ • ไอร์แลนด์ • อิตาลี • ญี่ปุ่น
• ลิกเตนสไตน์ • ลักเซมเบิร์ก • มาเลเซีย • โมนาโค • เนเธอร์แลนด์ • นิวซีแลนด์ • นอร์เวย์ • โปรตุเกส • ซานมาริโน • สิงคโปร์ • เกาหลีใต้
• สเปน • สวีเดน • สวิตเซอร์แลนด์ • สหราชอาณาจักร • สหรัฐอเมริกา • วาติกัน

• ผู้ถือสัญชาติอังกฤษสามารถขอรับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานอาบูดาบีได้  
•  ผู้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศ GCC จะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

การขอวีซ่าเมื่อมาถึง

การขอวีซ่าเมื่อมาถึง

ประชากรของประเทศในรายชื่อด้านซ้ายได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนมาถึงหากถือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุภายในเวลาหก เดือน นับจากวันที่เดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสามารถออกวีซ่านักท่องเที่ยวซึ่งมีอายุ 30 วันเมื่อมาถึงจุดตรวจคนเข้าเมืองได้

ข้อมูลสำคัญสำหรับการเดินทางของคุณ

ข้อมูลวีซ่าสำหรับ ผู้โดยสารที่เดินทางสู่สหรัฐอเมริกา

บริการวีซ่าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แบบใหม่ที่สะดวกสบาย* ช่วยให้การเดินทางของคุณกับเราเป็นไปด้วยความสะดวกและไม่ยุ่งยาก ขอขอบคุณบริการ TT พันธมิตรใหม่ของเรา

ชนิดของวีซ่า

การอนุญาตให้บริการเข้าประเทศ
– มีอายุ 14 วันนับจากวันที่ออกวีซ่า สามารถอยู่ในประเทศได้ 14 วัน

วีซ่านักท่องเที่ยว- มีอายุ 30 วัน สามารถต่ออายุได้เป็น 40 วัน โดยต้องมีผู้รับรองจากโรงแรมหรือผู้จัดการท่องเที่ยว และต้องมีการยื่นขอล่วงหน้า ใช้ได้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น

วีซ่าการมาเยือน - มีอายุ 60 วันนับจากที่ออกวีซ่า สำหรับอยู่ในประเทศได้ 90 วันหลังจากวันที่มาถึง ต้องมีผู้รับรองเป็นที่พำนักอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัท หรือโรงแรม วีซ่าชนิดนี้ไม่สามารถต่ออายุได้และสามารถใช้เข้าประเทศได้ครั้งเดียวเท่านั้น

วีซ่าการเปลี่ยนเครื่องบิน - มีอายุ 14 วันตั้งแต่วันที่ออกวีซ่า สำหรับอยู่ในประเทศ 96 ชั่วโมง เมื่อจำเป็น* ต้องมีการยืนยันการจองโรงแรม

เอกสารที่ต้องใช้
• สำเนาหนังสือเดินทาง
• สำเนาเอกสารยืนยันการจองสายการบินเอทิฮัด
• หนังสือรับรองจากนายจ้าง
• หนังสือรับรองจากธนาคาร
• รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง
• รายชื่อผู้พึ่งพิงของผู้ยื่นขอ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมttsuaevisas.com

*ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด

บริการวีซ่าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หากคุณมีแผนการเดินทางสู่ออสเตรเลีย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ เราจะรอต้อนรับคุณในเที่ยวบินสู่ซิดนีย์และบริสเบนในเร็วๆ นี้!

ข้อมูลวีซ่าสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่ออสเตรเลีย

แผนกความมั่นคงภายในประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (DHS) บังคับให้ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติอยู่ภายใต้ VWP (การได้รับการยกเว้นวีซ่า) ต้องมีวีซ่าเมื่อมาถึง โดยขอผ่านทาง ESTA (ระบบอนุญาตสำหรับการเดินทางอัตโนมัติ) สำหรับ   การขอแบบออนไลน์ และรับการอนุมัติให้เดินทางก่อนเดินทางออกนอกประเทศ

ในปัจจุบัน ประชากรและผู้ถือสัญชาติของประเทศต่อไปนี้มีสิทธิที่จะเดินทางเข้าสู่สหรัฐฯ ภายใต้โครงการ VWP โดยผ่านทาง ESTA:

อันดอร์รา • ออสเตรเลีย • ออสเตรีย • เบลเยี่ยม • บรูไน • สาธารณรัฐเช็ค • เดนมาร์ก • เอสโตเนีย • ฟินแลนด์ • ฝรั่งเศส • เยอรมนี • ฮังการี • ไอซ์แลนด์ • ไอร์แลนด์ • อิตาลี • ญี่ปุ่น • ลัทเวีย • ลิกเตนสไตน์ • ลิทัวเนีย • ลักเซมเบิร์ก • โมนาโค • เนเธอร์แลนด์ • นิวซีแลนด์ • นอร์เวย์ • โปรตุเกส • สาธารณรัฐมอลตา • ซานมาริโน • สิงคโปร์ • สโลวาเกีย • สโลวีเนีย • เกาหลีใต้ • สเปน • สวีเดน • สวิตเซอร์แลนด์ • สหราชอาณาจักร

ผู้ถือสัญชาติของประเทศที่ได้รับสิทธิ VWP ต้องส่งแบบฟอร์มทางออนไลน์เพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าสู่สหรัฐฯ   เว็บไซต์สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ VWP เพื่อยื่นขอเข้าประเทศผ่านทาง ESTA คือ www.esta.cbp.dhs.gov

คำร้อง ESTA ที่ได้รับการอนุมัติจะมีอายุสองปี ขอแนะนำให้ยื่นขอ ESTA เป็นเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2010 ผู้โดยสารที่ไม่มีวีซ่าหรือการอนุมัติ ESTA ที่มาเช็คอินจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง