สัมผัสกับบริการและการต้อนรับที่ได้รับการกล่าวขานถึงของ UAE

ใช้ประโยชน์จากบริการวีซ่าของเราเพื่อเดินทางสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เรามีบริการ IT จากพันธมิตรเพื่อมอบบริการวีซ่าอันสะดวกสบายให้แก่คุณ


การขอวีซ่าเมื่อมาถึง
ประชากรของประเทศ/ภูมิภาคที่มีสิทธิ์นั้นได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ UAE โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนมาถึงหากถือหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุภายในเวลาหกเดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสามารถออกวีซ่านักท่องเที่ยวซึ่งมีอายุ 30 วันเมื่อมาถึงจุดตรวจคนเข้าเมืองได้

ปลายทางอื่นๆ
เราขอให้คุณศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าของประเทศที่คุณต้องการเดินทางอย่างละเอียด โปรดตรวจสอบข้อมูลกับตัวแทนการเดินทางของคุณหรือเข้าเว็บไซต์ของสถานทูตของประเทศที่คุณต้องการเดินทาง