ความปลอดภัยและความพร้อมที่จะเดินทางทางอากาศ

มีข้อมูลบางประการที่ผู้ตั้งครรภ์ควรทราบเมื่อเดินทางทางอากาศ
สตรีมีครรภ์


คำแนะนำในการขอใบรับรองแพทย์

 • ออกและลงนามโดยแพทย์หรือนางผดุงครรภ์ของคุณ
 • เป็นกระดาษหัวจดหมายของโรงพยาบาลหรือคลินิก และ/หรือ มีตราประทับของแพทย์หรือนางผดุงครรภ์
 • ออกให้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง
 • ระบุว่าเป็นครรภ์เดี่ยวหรือครรภ์แฝด
 • ระบุจำนวนสัปดาห์ของอายุครรภ์และวันที่คาดว่าจะคลอด (EDD)
 • ระบุว่าคุณแข็งแรงพอที่จะเดินทางทางอากาศได้
 • เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอารบิกและเข้าใจง่าย สามารถใช้ภาษาอื่นๆ ได้แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบินเอทิฮัดตรวจสอบก่อน
 • หากคุณเดินทางโดยใช้การจองเพียงครั้งเดียวที่มีการหยุดพักค้างคืน หลายครั้ง สามารถใช้ใบรับรองแพทย์เดิมได้สำหรับการเดินทาง ทั้งหมดที่ออกให้ภายในช่วงการตั้งครรภ์ที่เหมาะสมแก่การเดินทาง ใบรับรอง มีผลใช้กับการตั้งครรภ์ไม่เกิน 36 สัปดาห์สำหรับการตั้งครรภ์ทารกคนเดียว และไม่เกิน 32สัปดาห์สำหรับการตังครรภ์ทารกแฝด

ในระหว่าง 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์

 • ผู้ตั้งครรภ์ทารกคนเดียวหรือหลายคนสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

การตั้งครรภ์ทารกคนเดียว

 • อายุครรภ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ 29 ถึงสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 36: ผู้ตั้งครรภ์จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ 37 เป็นต้นไป: ไม่อนุญาตให้เดินทางทางอากาศ

การตั้งครรภ์ทารกหลายคน

 • อายุครรภ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ 29 ถึงสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 32: ผู้ตั้งครรภ์จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ 33 เป็นต้นไป: ไม่อนุญาตให้เดินทางทางอากาศ

คำแนะนำและเคล็ดลับ

 • เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางทางอากาศภายใน 7 วันหลังคลอด
 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับคามเสี่ยงหรือข้อควรระวังต่างๆ 
 • หลีกเลี่ยงการยกของหนัก เมื่อต้องยกกระเป๋า ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • ขอที่นั่ง ใกล้ห้องน้ำ
 • สวมถุงน่องและยกเท้าให้สูงในระหว่างเที่ยวบินเนื่องจากลิ่มเลื่อนจะเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์