ให้บุตรหลานของคุณปลอดภัยด้วยการดูแลของเรา

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว

สำหรับเด็กที่เดินทางคนเดียว การเดินทางทางอากาศอาจจะเป็นเรื่องน่ากังวลอยู่บ้าง

ที่เอทิฮัด เราเน้นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง เริ่มตั้งแต่ที่คุณส่งมอบพวกเขาให้อยู่ในความดูแลของเรา จนกระทั่งได้พบกับผู้ปกครองที่ปลายทาง

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM)

เด็กที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 ปี และเดินทางคนเดียวจะถือว่าเป็นผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM's)

วัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่12 ปีขึ้นไปจนถึง 16 ปีที่เดินทางคนเดียวโดยไม่มีผู้ปกครองเดินทางด้วยจะสามารถรับบริการแบบ UM ได้หากผู้ปกครองร้องขอ

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีไม่สามารถใช้บริการนี้ได้และไม่อนุญาตให้เดินทางคนเดียว

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM)
 1. ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าของเรา  เพื่อจอง
 2. หลังจากจองเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับหมายเลขอ้างอิงการจองจากเรา คุณต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีคนเดินทางไปด้วย
 3. คลิกที่นี่ เพื่ออัพเดตแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีคนเดินทางไปด้วย 
 4. หลังจากกรอกเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกและส่งมายัง UMform@etihad.ae
 5. เราจะติดต่อคุณกลับภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องและได้อัพเดตการจองของคุณแล้ว
 6. พิมพ์ออกมา 4 ฉบับ ลงชื่อและตรวจสอบว่าได้นำไปยังท่าอากาศยานด้วยในวันเดินทาง

หรือไม่เช่นนั้น ให้เข้าไปยัง สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารในพื้นที่ เพื่อทำการจองและยื่นคำร้องขอบริการสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีคนเดินทางไปด้วย อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

เราดูแลบุตรหลานของคุณในทุกๆ ก้าวของการเดินทาง ในวันเดินทาง โปรดนำบุตรหลานมาที่ท่าอากาศยานและเช็คอินก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 120 นาที

หากมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน อนุญาตให้มีเวลาต่อเครื่องสูงสุดไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM)

เมื่อออกเดินทาง

หลังจากเช็คอิน บุตรหลานของคุณจะอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินซึ่งจะนำพวกเขาผ่านกระบวนการด้านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและหนังสือเดินทางจนถึงเครื่องบิน เมื่อถึงจุดดังกล่าว ลูกเรือของเราจะดูแลให้บุตรหลานของคุณมีความปลอดภัย สบาย และเพลิดเพลินระหว่างเที่ยวบิน

โปรดวางใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะเดินทางอย่างสนุกสนานด้วยเกมและกิจกรรมต่างๆ รวมถึง ความบันเทิงบนเที่ยวบินสำหรับเด็กพร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อย

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM)

เมื่อเดินทางถึง

เมื่อเดินทางถึงปลายทาง บุตรหลานของคุณจะได้รับการดูแลโดยพนักงานภาคพื้นดินของเราในทันทีเพื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง การรับสัมภาระ และพิธีการทางศุลกากร และนำส่งให้คุณในพื้นที่รอรับ

ตลอดการเดินทาง เราจะดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่บุตรหลานของคุณ โปรดวางใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะปลอดภัย

เดินทางกับเที่ยวบินพันธมิตร

หากเที่ยวบินหรือส่วนของเที่ยวบินของคุณดำเนินการโดยพันธมิตรสายการบินต่างๆ ของเรา สิทธิการนำสัมภาระติดตัวและค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสายการบินดังกล่าว หรือติดต่อสายการบินดังกล่าวโดยตรง

ดูพันธมิตรร่วมทุนของเรา 

สายการบินพันธมิตร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายเกี่ยวกับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง จะได้รับการยอมรับให้เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด ตามเงื่อนไขด้านล่าง:

 • ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง จะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องที่สนามบิน ถ้าไม่ได้มีการร้องขอบริการผู้โดยสารที่เดินทางโดยลำพังเอาไว้ล่วงหน้า เนื่องจากสายการบินมีการจำกัดจำนวนของผู้โดยสารประเภทดังกล่าวเอาไว้ในแต่ละเที่ยวบิน
 • เด็กที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 12 ปี และเดินทางคนเดียวจะถือว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางโดยลำพัง
 • ผู้โดยสารเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และยังไม่เกิน 16 ปี ที่เดินทางคนเดียวโดยไม่มีพ่อแม่/ผู้ปกครอง จะสามารถใช้บริการผู้โดยสารที่เดินทางโดยลำพังได้ ถ้าได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
 • ผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ไม่ได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้ปกครองของผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง
 • แบบฟอร์มของผู้โดยสารที่เดินทางโดยลำพัง จะต้องได้รับการกรอกโดยผู้พ่อแม่/ผู้ปกครอง และส่งอีเมล์ถึง UMform@etihad.ae หรือส่งไปที่สำนักงานขายตั๋วของสายการบินเอทิฮัดแห่งใดแห่งหนึ่ง แบบฟอร์มที่ไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการยอมรับแต่อย่างใด
 • พ่อแม่/ผู้ปกครองของผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง จะต้องนำเด็กมาส่ง ณ สนามบิน และมารอรับที่ปลายทาง (ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในแบบฟอร์มผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง)
 • บัตรโดยสารสำหรับเด็กที่เดินทางโดยลำพังจะคิดในราคาบัตรสำหรับผู้ใหญ่ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นพิเศษแต่อย่างใด
 • ผู้ปกครอง/ผู้ปกครองจะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวเอง เพื่อทำการเช็คอิน และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารที่เดินทางโดยลำพัง มีเอกสารการเดินทางที่จำเป็นครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น พาสปอร์ต และวีซ่า เป็นต้น เอกสารเหล่านั้นจะต้องส่งให้กับเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอิน อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนที่เครื่องบินจะออก
 • ระยะเวลาในการต่อเที่ยวบินจะต้องไม่เกินกว่า 4 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่การเดินทางมีสายการบินอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย กฎระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามสายการบินนั้นๆ ผู้โดยสาร/ตัวแทนด้านการเดินทางจะต้องติดต่อกับสำนักงานของสายการบินอื่นๆ เพื่อตรวจสอบกฎระเบียบในการรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง ซึ่งกฎระเบียบอาจจะแตกต่างไปจากสายการบินเอทิฮัด
 • จะไม่รับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง ที่อายุไม่เกิน 14 ปี หากเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารลดราคากับสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์
 • ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ จะได้รับการยอมรับหลังจากที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์จากศูนย์การแพทย์ของสายการบินเอทิฮัดแล้วเท่านั้น
 • ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน
 • เด็ก (ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง) ที่เดินทางกับผู้ใหญ่ ในห้องโดยสารคนละห้อง จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง
 • ผู้โดยสารเเด็กที่เดินทางโดยลำพังจากอาบูดาบีจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เช็คอินจากอาคารผู้โดยสารของอาบูดาบีและดูไบซิตี้
 • ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง จะไม่สามารถใช้บริการรถโค้ชหรือบริการคนขับรถของเอทิฮัดได้