รถไฟฝรั่งเศส

เราได้ร่วมมือกับ การรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส (SNCF) เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางนอกเขตปารีสด้วยรถไฟ

ในปัจจุบัน เมื่อเดินทางกับเราสู่ท่าอากาศยานปารีสชาร์ลสเดอโกล (CDG) คุณจะสามารถเลือกเดินทางต่อด้วยรถไฟความเร็วสูง TGV ของ SNCF ซึ่งมีเส้นทางกว่า 2,000 กม. ไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ

คุณสามารถจองบริการเชื่อมต่อรถไฟและเที่ยวบินได้ในการจองเดียวทางเว็บไซต์ etihad.com ผ่านทาง ศูนย์การติดต่อของเราสำหรับ TGV Air หรือทางตัวแทนการเดินทาง

เลือกเมืองที่คุณต้องการบินจากเมนูดรอปดาวน์ของเมืองต้นทาง แล้วเลือก "TGV" จากเมนูดรอปดาวน์ของปลายทาง ใช้วิธีเดียวกันนี้ในทางกลับกัน ผู้โดยสารที่เดินทางจากเมืองต่าง ๆ ในฝรั่งเศสที่ให้บริการโดย SNCF จะสามารถเลือก "TGV" ในเมนูดร็อปดาวน์ต้นทางและเลือกเมืองปลายทางในเมนูดรอปดาวน์

หมายเหตุ: ผู้โดยสารต้องจองล่วงหน้าอย่างต่ำ 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางและไม่สามารถหยุดพักค้างคืนที่ปารีสได้

เดินทางด้วยรถไฟ จากนั้นต่อด้วยเครื่องบินเดินทางด้วยเครื่องบิน จากนั้นต่อด้วยรถไฟ
 1. เมื่อทำการจองบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัดและบัตรโดยสารรถไฟ TGV ร่วมกัน คุณจะได้รับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งฉบับทางอีเมล
 2. พิมพ์บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับดังกล่าวแล้วนำไปแสดงที่เคาน์เตอร์ TGV Air ที่สถานีของการรถไฟฝรั่งเศสในเมืองที่คุณเลือกเป็นต้นทางการเดินทางอย่างน้อย 15 นาทีก่อนรถไฟจะออกเดินทาง (ไม่จำเป็นต้องสำรองที่นั่ง)
 3. เมื่อแสดงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้อง คุณจะได้รับเอกสารการเดินทาง TGV Air rail เพื่อเดินทางสู่ปารีส
 4. เมื่อเดินทางมาถึงสถานี TGV ปารีสชาร์สเดอโกล คุณจะสามารถใช้บริการรถราง CDGVAL ไปยังอาคารผู้โดยสาร 2A เพื่อเช็คอินเที่ยวบินเอทิฮัดของคุณ
 • หมายเหตุ: คุณจะสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้หลังจากที่คุณเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเท่านั้น
 1. เมื่อมาถึงอาคารผู้โดยสาร 2A ของท่าอากาศยานปารีสชาร์สเดอโกล โปรดไปรับสัมภาระจากเที่ยวบินของคุณก่อนที่จะใช้บริการรถรางฟรี CDGVAL ไปยังสถานีรถไฟ TGV
 2. เมื่อแสดงบัตรโดยสารเที่ยวบินและเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้อง คุณจะได้รับเอกสารการเดินทางด้วยรถไฟ
 3. คุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟ TGV ไปยังที่หมายที่คุณเลือกโดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
 • หมายเหตุ: คุณจะสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้หลังจากที่คุณเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเท่านั้น

สถานีรถไฟฝรั่งเศส

รหัส

บอร์โดซ์แซงฌอง

ZFQ

บรัสเซลส์

ZYR

ลิลล์

XDB

ลียง ปาร์ดิเออ

XYD

มาร์เซลส์ เซนต์ ชาร์ลส์

XRF

มงเปอลิเยร์ เซนต์ โรช

XPJ

นองต์

QJZ

สตราสบูร์ก

XWG

รถไฟเยอรมนี

เราได้ร่วมมือกับริษัทรถไฟแห่งชาติเยอรมนี (German National Railway Company หรือ Deutsche Bahn) เพื่อให้บริการเชื่อมต่อกับรถไฟแก่คุณเพื่อการเดินทางออกนอกแฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก ดุสเซลดอล์ฟ และเบอร์ลิน

เมื่อบินสู่สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต (FRA) ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (MUC) ท่าอากาศยานนานาชาติดุสเซลดอร์ฟ (DUS) หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติเบอร์ลิน - เทเจล (TXL) คุณจะสามารถเลือกเดินทางต่อโดยเครือข่ายรถไฟไปยังสถานีที่รถไฟเยอรมนีให้บริการแห่งในเยอรมนีได้

ในทางกลับกัน คุณสามารถเดินทางในเส้นทางรถไฟเยอรมนีจากเมืองต่างๆ ในเยอรมนีไปยังแฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก ดุสเซลดอร์ฟ และเบอร์ลินเพื่อเดินทางกับเที่ยวบินเอทิฮัดต่อไปได้

สามารถจองบริการเชื่อมต่อรถไฟและเที่ยวบินได้ทางเว็บไซต์ etihad.com ผ่านทางศูนย์การติดต่อของเราสำหรับรถไฟเยอรมนี หรือทางตัวแทนการเดินทาง

เลือกเมืองที่คุณต้องการบินจากในเมนูดรอปดาวน์ต้นทางและเลือก ‘รถไฟและเครื่องบิน’ ในช่องเมนูดรอปดาวน์ของปลายทางใช้วิธีเดียวกันนี้ในทางกลับกัน ผู้โดยสารที่เดินทางจากเมืองในเยอรมนี โดยบริการของรถไฟเยอรมนี ให้เลือก 'รถไฟและเครื่องบิน' ในเมนูดรอปดาวน์ของต้นทาง และเมืองที่ต้องการเลือกในเมนูดรอปดาวน์ของปลายทาง

ดำเนินการจองแบบปกติ แต่โปรดทราบว่า เวลาของรถไฟเยอรมนี ที่แสดงในเครื่องมือการจองนี้เป็นเวลาที่สมมติขึ้น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบกับ รถไฟเยอรมนีสำหรับตารางที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม เวลาเที่ยวบินของเอทิฮัดเป็นเวลาจริง และคุณต้องไปถึงยังสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออก

โปรดทราบ: บัตรโดยสารเครื่องบิน-รถไฟทั้งหมดสามารถพิมพ์ออกมาได้จนถึง 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางในแต่ละเที่ยว

เดินทางด้วยรถไฟ จากนั้นต่อด้วยเครื่องบิน

เดินทางด้วยเครื่องบิน จากนั้นต่อด้วยรถไฟ

 1. เมื่อคุณได้สำรองบัตรโดยสารเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดและบัตรโดยสารรถไฟเยอรมนีพร้อมกัน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งหมายเลขอ้างอิงบัตรโดยสารเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขยืนยันการเดินทางด้วยรถไฟ โปรดทราบว่า คุณจะได้รับหมายเลขยืนยันการเดินทางด้วยรถไฟสำหรับผู้โดยสารแต่ละคนที่เดินทาง และสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟในขาไปและขากลับ
 2. สั่งพิมพ์หมายเลขยืนยันการเดินทางด้วยรถไฟและนำไปที่เคาน์เตอร์รถไฟเยอรมนี หรือเครื่องออกบัตรแบบบริการที่สถานีรถไที่คุณต้องการเดินทางอย่างน้อย 15 นาที ก่อนที่รถไฟจะออก (ไม่จำเป็นต้องทำการจอง)
 3. เมื่อแสดงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้อง คุณจะได้รับเอกสารการเดินทางด้วยรถไฟเยอรมนี เพื่อเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต
 • โปรดทราบ: คุณจะสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้หลังจากที่คุณเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเท่านั้น
 1. เมื่อมาถึงยังสนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต รับกระเป๋าที่คุณต้องเช็คอินในเที่ยวบินของคุณก่อนที่จะเดินไปยังเคาน์เตอร์บริการของรถไฟเยอรมนี
 2. เมื่อแสดงบัตรโดยสารเที่ยวบินอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้องแล้ว คุณจะได้รับเอกสารการเดินทางด้วยรถไฟ
 3. จากนั้นคุณอาจจะใช้บริการรถไฟเยอรมนีเพื่อไปยังสถานีเครือข่ายรถไฟใดก็ได้
 • หมายเหตุ: คุณจะสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้หลังจากที่คุณเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเท่านั้น