การจองเที่ยวบินแบบหลายเมือง

ใช้ตัวเลือก การจองเที่ยวบินแบบหลายเมืองของเรา หากคุณต้องการ:

  • หยุดพักในระหว่างการเดินทางสองเมืองด้วยการค้างที่ไหนสักแห่งหนึ่งคืนหรือมากกว่านั้นตามเส้นทาง
  • เดินทางได้มากถึงสี่เมือง รวมเมืองต้นทางและปลายทาง
  • เดินทางออกจากท่าอากาศยานที่ไม่ใช่ท่าอากาศยานที่คุณมาถึง
  • หยุดพักค้างคืน ณ จุดหมายปลายทางที่เลือกไว้ได้ถึงสองแห่งที่เชื่อมต่อเที่ยวบินของเอทิฮัดกับเที่ยวบินร่วมของเรา

รับประโยชน์จากเครือข่ายเที่ยวบินร่วม ของเอทิฮัด ที่มีมากกว่า 240 จุดหมายปลายทางได้ง่ายกว่าที่เคย!

จอง เที่ยวบินแบบหลายเมือง »

m28.1 หยุดพักค้างคืนที่อาบูดาบี

เนื่องจากอาบูดาบีเป็นศูนย์กลางของคุณจึงมีโอกาสหยุดพักในเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ในขณะที่คุณกำลังเดินทางระหว่างสองเมือง ไม่ว่าจะเป็นการแวะพักทักทายเพื่อนและครอบครัว หรือ รับสิทธิประโยชน์จาก แพ็คเกจโรงแรมที่น่าสนใจ ที่เรานำเสนอ การหยุดพักค้างคืนสามารถใช้ได้กับการเดินทางเที่ยวเดียวหรือใช้กับการเดินทางไปกลับ

ตัวอย่างเช่น: บินไปกลับระหว่างลอนดอนและซิดนีย์ด้วยสายการบินเอทิฮัด พร้อมหยุดพักค้างคืนที่อาบูดาบีในแต่ละเที่ยวของการเดินทางและพักอยู่ในซิดนีย์หนึ่งเดือน คุณจะสามารถค้นหา:

ต้นทาง 1 ลอนดอน ปลายทาง 1 อาบูดาบี วันเดินทาง: 1 กุมภาพันธ์
ต้นทาง 2 อาบูดาบี ปลายทาง 2 ซิดนีย์ วันเดินทาง: 3 กุมภาพันธ์
ต้นทาง 3 ซิดนีย์ ปลายทาง 3 อาบูดาบี วันเดินทาง: 3 มีนาคม
ต้นทาง 4 อาบูดาบี ปลายทาง 4 ลอนดอน วันเดินทาง: 5 กุมภาพันธ์

คุณสามารถปรับวันที่ออกเดินทางในแต่ละขาของเที่ยวบินนี้เพื่อหยุดค้างคืนตั้งแต่หนึ่งคืนจนหลายๆ เดือนได้

การจองหลายจุดหมายปลายทาง

คุณยังสามารถจองจุดหมายปลายทางได้มากถึงสี่แห่งในการเดินทางเที่ยวเดียวหรือการเดินทางไปกลับซึ่งรวมการหยุดพักในระยะเวลาที่แตกต่างกันได้ตลอดเส้นทาง คุณได้รับอนุญาตให้หยุดพักแบบ 'surface sector' ได้ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเดินทางออกจากสนามบินอื่นที่ไม่ใช่สนามบินที่คุณมาถึงได้สองครั้ง

คุณยังสามารถหยุดพักค้างคืนได้จากจุดหมายปลายทางที่เชื่อมต่อกับพันธมิตรสายการบินร่วมของเรา  

เช่น: บินด้วยสายการบินเอทิฮัดจากอาบูดาบี อยู่ที่ซิดนีย์ 10 วัน จากนั้นบินต่่อไปยังซูริค (ผ่านทางอาบูดาบี) ด้วยการผสมผสานระหว่างสายการบินเอทิฮัดและสายการบินแอร์เบอร์ลินซึ่งเป็นพันธมิตรเที่ยวบินร่วม อยู่ที่ซูริค 9 วัน จากนั้นบินต่อไปยังโดฮา (ผ่านทางอาบูดาบี) ด้วยการผสมผสานระหว่างสายการบินเอทิฮัดและสายการบินแอร์เบอร์ลิน อยู่ที่โดฮา 9 วัน ก่อนจะเดินทางกลับยังอาบูดาบีด้วยสายการบินเอทิฮัด คุณจะสามารถค้นหา:

ต้นทาง 1 อาบูดาบี ปลายทาง 1 ซิดนีย์ (เอทิฮัด) วันเดินทาง: 9 กุมภาพันธ์
ต้นทาง 2 ซิดนีย์ ปลายทาง 2 ซูริค (เอทิฮัด และแอร์เบอร์ลิน) วันเดินทาง: 9 กุมภาพันธ์
ต้นทาง 3 ซูริค ปลายทาง 3 โดห์ฮา (แอร์เบอร์ลิน ) วันเดินทาง:28 กุมภาพันธ์
ต้นทาง 4 โดห์ฮา ปลายทาง 4 อาบูดาบี (เอทิฮัด) วันเดินทาง: 9 มีนาคม

จอง เที่ยวบินแบบหลายเมือง »

หมายเหตุ

  • หากตารางการบินของคุณรวมถึงการเชื่อมต่อเที่ยวบิน สายการบินเอทิฮัดจะไม่ให้บริการด้านที่พัก โดยไม่คำนึงถึงเวลาการต่อเที่ยวบินของคุณ
  • การจองแบบหลายเมืองไม่สามารถแลกจากไมล์สะสมของผู้โดยสารเอทิฮัดได้