ห้องพักรับรองอาบูดาบีของสายการบินเอทิฮัด

Video has no narration, no audio description

หลังจากที่ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานแบบมีสไตล์แล้ว คุณสามารถผ่อนคลายในห้องรับรองห้องใดห้องหนึ่งของเราได้ และดื่มด่ำไปบรรยากาศแสนสบายที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับเที่ยวบินหรูที่รอคุณอยู่