ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา ในฐานะผู้ตั้งครรภ์ มีข้อมูลบางประการที่คุณควรทราบเมื่อเดินทางทางอากาศ

• สายการบินเอทิฮัดอนุญาตให้สตรีที่มีครรภ์ไม่เกิน 36 สัปดาห์เดินทางกับเราได้

• ผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ที่คาดว่าจะคลอดบุตรหลายคนสามารถเดินทางได้ไม่เกินสิ้นสัปดาห์ที่ 36 ของอายุครรภ์

• หากอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ ผู้เดินทางจะต้องยื่นใบรับรองแพทย์โดยระบุสภาพความพร้อมในการเดินทาง อายุครรภ์ และประมาณการวันกำหนดคลอด

• เราขอแนะนำให้ผู้เดินทางหลีกเลี่ยงการเดินทางทางอากาศภายใน 7 วันหลังคลอด

ผู้ตั้งครรภ์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารปฏิบัติดังต่อไปนี้

(a) สวมถุงน่องป้องกันเส้นเลือดขอดและยกเท้าขึ้นลงระหว่างเที่ยวบินเนื่องจากลิ่มเลือดจะเพิ่มขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์
(b)หลีกเลี่ยงการยกของหนักในระหว่างการตั้งครรภ์ จึงควรให้ความสนใจต่อการจัดสัมภาระเป็นพิเศษ

ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ตั้งครรภ์

ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้หญิงที่เดินทางในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

• ลงนามโดยแพทย์หรือนางผดุงครรภ์ของผู้โดยสาร

• เป็นกระดาษหัวจดหมายของโรงพยาบาลหรือคลินิค และ/หรือ มีตราประทับของแพทย์หรือนางผดุงครรภ์

• ออกให้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง

•  ระบุว่าเป็นครรภ์เดี่ยวหรือครรภ์แฝด

• ระบุจำนวนสัปดาห์ของอายุครรภ์ และ/หรือ วันที่คาดว่าจะคลอด (EDD)

• ระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางทางอากาศได้

• เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอารบิคที่สามารถข้าใจได้ง่าย สามารถใช้ภาษาอื่นๆ ได้แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบินเอทฮัดตรวจสอบก่อน