ความต้องการทางการแพทย์ การประเมินความแข็งแรงของร่างกาย

ความต้องการทางการแพทย์ เรายินดีต้อนรับผู้โดยสารที่ทุพพลภาพให้เดินทางกับเราอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย เพื่อให้เที่ยวบินของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น เราจึงต้องการทำให้คุณมั่นใจว่าเราได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆ ตามความต้องการของคุณอย่างเหมาะสม โปรดแจ้งเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่คุณต้องการให้เราทราบก่อนเที่ยวบิน ระหว่างเที่ยวบิน ในระหว่างเปลี่ยนเครื่อง หรือหลังจากเที่ยวบิน
ความต้องการทางการแพทย์  เรามีบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์พิเศษ เช่น รถเข็น ออกซิเจนและเตียงเข็นสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์เป็นพิเศษโดยต้องมีใบรับรองแพทย์  หากคุณต้องการใช้บริการเหล่านี้  โปรดแจ้งความต้องการเมื่อคุณทำการจองบัตรโดยสารหรืออย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบิน โปรดติดต่อสำนักงานของเอทิฮัดในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
 ปัจจัยหลักที่ควรพิจารณาเพื่อประเมินความแข็งแรงของผู้ป่วยสำหรับการเดินทางทางอากาศคือ:
 • ความกดอากาศที่ลดลง ความกดอากาศในห้องโดยสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงระหว่าง 15-30 นาทีหลังจากบินขึ้นและก่อนลงจอด และการขยายตัวและการหดตัวของก๊าซอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดและเกิดผลกระทบจากแรงดันได้
 • ปริมาณออกซิเจนที่ลดลง ห้องโดยสารจะมีความกดอากาศในระดับเดียวกับที่ความสูง 6,000 ถึง 8,000 ฟุต และแรงดันบางส่วนของออกซิเจนจะน้อยกว่าบนพื้นดินประมาณ 20%
การตรวจสอบทางการแพทย์

กรณีที่ไม่อนุญาตให้เดินทางทางอากาศได้

แม้ว่าปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้จะเป็นข้อจำกัดที่เราได้กำหนดไว้ แต่ผู้โดยสารจะต้องผ่านการพิจารณาเป็นรายกรณีว่าจำเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมเดินทางด้วยหรือไม่

• โรคโลหิตจางขั้นรุนแรง โรคหูชั้นกลางอักเสบขั้นรุนแรง หรือโรคไซนัสอักเสบขั้นรุนแรง  
• โรคร้ายแรงเฉียบพลันหรือติดต่อได้  
• ภาวะหัวใจวาย (CCF) หรืออาการเขียวคล้ำที่เกิดจากความผิดปกติต่างๆ ทางร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมได้  
• ภาวะหัวใจขาดเลือดชนิดไม่แทรกซ้อน (MI) ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการเกิดอาการ หรือภาวะหัวใจขาดเลือดชนิดแทรกซ้อน  (MI) ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากเกิดอาการ  
• โรคเกี่ยวกับระบบหายใจขั้นรุนแรง หรือภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ  
• อาการบาดเจ็บในกระเพาะอาหารและลำไส้ที่อาจจะเป็นสาเหตุของ การอาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด หรือมีสิ่งกีดขวางในลำไส้  
• กรณีเพิ่งผ่านการผ่าตัด:
ก) ภายใน 10 วันหลังจากการผ่าตัดเล็กที่บริเวณช่องท้อง 
ข) ภายใน 21 วันหลังจากการผ่าตัดบริเวณหน้าอกหรือผ่าตัดตา (ไม่ได้ใช้เลเซอร์)  
• กระดูกขากรรไกรหักที่มีการดามขากรรไกร (เว้นแต่จะมีบุคคลากรทางการแพทย์เดินทางไปด้วย) 
• มีอาการป่วยทางจิตแบบไม่แน่นอน ไม่มีผู้ติดตามและขาดยาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทาง  
• อาการลมชักที่ควบคุมไม่ได้ (เว้นแต่จะมีบุคคลากรทางการแพทย์เดินทางไปด้วย)  
• ผู้ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 36 สัปดาห์  
• ทารกที่มีอายุไม่เกิน 7 วัน  
• มีการปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคหรือรักษาอาการติดเชื้อที่แพร่ทางอากาศเข้าสู่ร่างกายภายใน 7 วัน

กรณีที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

กรณีที่ต้องมีใบรับรองแพทย์ผู้โดยสารที่มีความทุพพลภาพตามรายการดังต่อไปนี้จะต้องขอรับใบรับรองแพทย์จากสายการบินเอทิฮัด:

• ผู้โดยสารที่ต้องใช้เตียงเข็น
•  ผู้โดยสารที่ต้องการให้สายการบินเอทิฮัดจัดเตรียมเครื่องให้ออกซิเจนในเที่ยวบินในระดับที่กำหนดไว้ก่อน หรือผู้ที่ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) หรือเครื่องระบายอากาศ/เครื่องช่วยหายใจส่วนตัว
•  ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์ที่น่าสงสัยว่าอาจจะไม่สามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินอย่างปลอดภัยได้โดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นพิเศษ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง:
• ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์ที่ไม่แน่นอน (ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ).
• ผู้โดยสารที่เพิ่งมีอาการที่สำคัญทางการแพทย์ (หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดในสมอง ระบบการหายใจล้มเหลว)
• ผู้โดยสารที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แบตเตอรี่ หรือผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ในระหว่างเที่ยวบิน เช่น ต้องมีการฉีดยา
• ผู้โดยสารที่เป็นโรคหลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือด (thrombophlebitis)
• ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียวที่มีอาการทางการแพทย์
• ผู้โดยสารที่เดินทางกับทารกที่คลอดก่อนกำหนด (ที่ไม่ต้องใช้ตู้อบ) หรือทารกที่มีอาการทางการแพทย์ สายการบินเอทิฮัดไม่มีบริการตู้อบบนเครื่องบิน

Guests with special needs

Request for your special needs

Wheelchair

Categories of wheelchair assistance:

 • Ramp Wheelchair (WCHR) - Guest cannot walk a long way on the ramp, but can climb stairs and walk in the cabin
 • Step Wheelchair (WCHS) -  Guest cannot walk a long way on the ramp or climb stairs, but can walk in the cabin
 • Cabin Wheelchair (WCHC) - Guest cannot walk at all

Wheelchairs onboard
These are available on all Etihad Airways flights to assist non-ambulatory guests to move to/from the aircraft lavatory.

Travelling with your own wheelchair
We will accept your own wheelchair as baggage without charge and in addition to the free baggage allowance, provided that they operate with a dry cell battery.

All Etihad Airways aircraft operating to and from a U.S. airport shall have a priority space in the cabin for stowage of one folding wheelchair. This space is available on a first come, first served basis.

Special seating

Special seating We provide special seating like near the toilet or next to your escort.

Therapeutic Oxygen

You are required to submit a MEDIF in order to obtain medical clearance if you require oxygen or need to use your Personal Oxygen Concentrator (POC) for travel. This service must be requested at least 72 hours prior to departure.

We provide oxygen (with a simple facemask or nasal cannula at 1L, 2L, 3L, 4L or 8L/min) for use onboard our aircraft. 8L/min is subject to the specific route. We use the “Zero Two” oxygen cylinder which is compatible with other medical equipment. For details and specifications, please refer to the website of our provider aeromedicgroup.com.

If you are required to use supplemental oxygen on the ground (like in the airport terminal prior to boarding, after landing or during transit), you must use your own Personal Oxygen Concentrator (POC).

For more details on POC, please refer to the Medical Equipment section of this page.

Stretcher

A stretcher person is an ill / injured person who can only travel on a stretcher fitted in the aircraft. He or she is not able to adopt sitting position required during take-off or landing. Stretcher cases are accepted on board only for travel in Economy Class for which six or nine seat positions are required.

The MEDIF is required. This service must be requested at least 72 hours prior to departure.

Medical Escorts are mandatory for the acceptance of guests if it is mentioned in the medical certificate. Non-medical escorts are allowed to accompany medical cases unless there is a need for a qualified nurse or doctor. 

Baby bassinets

Baby bassinets

Bassinet positions are available onboard on a first-come, first-served basis in Economy Class and Business Class. Please book early to reserve one.

They have been carefully designed to accommodate infants under 10 months old and weighing less than 10kg.

Know more

Special meals

Special meals

Special diets for religious or other medical reasons can be requested through the online booking flow, when modifying your booking online or directly from your travel agent.

Know more ►

Important notes

 • If you require any of our special needs services, please request them when you make your reservation or at least 72 hours prior to the departure of your flight.

  Mobility Aids - Mobility aids such as canes, crutches and foldable walkers are allowed in the cabin. They must be securely stowed in approved stowage before take-off and landing. Upon request, our cabin crew will assist you with stowing and retrieving of your assistive devices.

  Onboard emergency medical equipment - These are intended only for use during unplanned emergencies.

  Hospital & ambulance arrangements - Ambulance and hospital admission or transfers arrangements are the responsibilities of the guest. We do not make ambulance or hospital admission arrangements.

  Flying with partner airlines - If your flight or a segment of your flight is operated by one of our many partner airlines, please contact the operating carrier for all assistance. We cannot guarantee the service on other carriers not operated by us.

  Contact us for more information

หมายเหตุเกี่ยวกับกรณีพิเศษ

เครื่องช่วยหายใจ

ศูนย์การแพทย์เอทิฮัดจะออกใบรับรองแพทย์และมอบให้แก่ผู้โดยสาร ณ สำนักงานบัตรโดยสารที่ดำเนินการ ผู้โดยสารอาจถูกขอให้แสดงใบรับรองแพทย์เมื่อใดก็ได้ในระหว่างเดินทาง ดังนั้นจึงควรเก็บไว้ในที่ที่หยิบง่าย  ผู้โดยสารอาจต้องขอ MEDIF ต่างหากสำหรับการเดินทางเที่ยวกลับ (โปรดสอบถามศูนย์การแพทย์สายการบินเอทิฮัด)

มีบริการแบบฟอร์ม MEDIF ที่ระบุไว้ด้านบนสำหรับ ดาวน์โหลดทีนี่

ใบรับรองแพทย์ (MEDIF)

ผู้โดยสารที่เป็นโรคเกี่ยวกับหายใจขั้นรุนแรงที่ก่อให้เกิดอาการหายใจลำบากเมื่อเดินไกลกว่า 100 ม. บนพื้นราบ หรือต้องให้ออกซิเจนที่บ้านหรือที่โรงพยายาล (หรือในเที่ยวบิน) ที่ต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องให้ออกซิเจนบนเครื่องบินนั้นมีไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ผู้โดยสารที่เป็นโรคเกี่ยวกับการหายใจขั้นรุนแรงและผู้โดยสารที่ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลา รวมถึงผู้โดยสารที่ต้องใช้เตียงเข็นนั้นจะต้องแนบรายงานทางการแพทย์อย่างละเอียดมากับคำขอ   MEDIF  ด้วย

อาการเกี่ยวกับปอดหรือหัวใจ

ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม  MEDIF   หากคุณต้องการขอใช้รถเข็นแค่ถึงประตูเครื่องบิน โปรดแจ้งให้ตัวแทนการท่องเที่ยวทราบเมื่อทำการจองบัตรโดยสาร

หมายเหตุ: กฎหมายการบินพลเรือนกำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนจะต้องนั่งในที่นั่งของเครื่องบินโดยปรับให้พนักพิงตั้งตรงเมื่อจำเป็น

ความทุพพลภาพทางจิต

ผู้โดยสารทุกคนที่เพิ่งดามกระดูกที่แตกเป็นรอยยาวหรือเข้าเฝือกขาอยู่ (เฝือกต้องมีอายุอย่างน้อย 48 ชั่วโมง) จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ควรเปลี่ยนพลาสเตอร์สำหรับแผลสด(48 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า) ที่อาจจะบวมภายในเฝือกเมื่อเดินทางในเที่ยวบินยาว ไม่มีพื้นที่พิเศษสำหรับยกขาเหยียดสูงในชั้นประหยัด ผู้โดยสารที่ต้องยกขาเหยียดสูงควรพิจารณาจองบัตรโดยสารในโซนพรีเมี่ยม

กระดูกหัก

ผู้โดยสารที่เป็นโรคไขข้ออักเสบสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ หากผู้โดยสารมีปัญหาในการเคลื่อนไหวอย่างมาก จะต้องกรอกแบบฟอร์ม  MEDIF  และแนบรายงานการวินิจฉัยล่าสุดของแพทย์ส่งให้แก่สำนักงานของเอทิฮัดที่ใกล้ที่สุด

ไขข้ออักเสบ

ผู้โดยสารที่สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเครื่องบินได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์  

แขนขาเทียม

ผู้โดยสารที่ตาบอดตาบอดถาวรสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ แต่ต้องมีการแจ้งความช่วยเหลือที่ต้องการเมื่อทำการจองบัตรโดยสาร กลุ่มที่ต้องขอใบรับรองแพทย์

ผู้โดยสารที่ตาบอดชั่วคราวจะต้องขอใบรับรองแพทย์ผ่าน  MEDIF

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะอ่านเมนูอาหารให้คุณฟัง บอกชนิดอาหาร และตำแหน่งของอาหารในถาดของคุณ และช่วยเปิดบรรจุภัณฑ์ให้หากคุณร้องขอ

สุนัขนำทาง
ตามกฎของรัฐบาล UAE สัตว์ทั้งหมดจะต้องเดินทางเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยผ่านคลังสินค้าเท่านั้น   โดยมีข้อยกเว้นสำหรับสุนัขนำทาง (สุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดที่ผ่านการฝึก) ให้สามารถเดินทางในห้องโดยสารเที่ยวบินตรงของเอทิฮัดสู่หรือจากสหรัฐฯ โดยไม่เสียค่าบริการ (โดยต้องปฏิบัติตามกฎข้อห้ามของประเทศ) เว้นแต่สุนัขดังกล่าวจะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสารอื่นๆ โดยตรง หรือมีลักษณะที่อาจสร้างความรบกวนในห้องโดยสารได้

เราต้องขอให้แสดงเอกสารที่รับรองว่าสุนัขจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือสร้างกลิ่นรบกวนในห้องโดยสาร (หากเที่ยวบินดังกล่าวมีตารางเวลาการบินแปดชั่วโมงขึ้นไป)

หากคุณต้องการเดินทางโดยนำสุนัขนำทางเข้าไปในห้องโดยสารด้วย โปรดแจ้งสำนักงานของเอทิฮัดในพื้นที่ของคุณล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงเพื่อจัดการเกี่ยวกับการรับสัตว์ที่อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานอาบูดาบี  

เราขอแนะนำให้คุณนำแผ่นรองถ่ายสำหรับสุนัขติดตัวมาด้วย สุนัขนำทางสามารถเดินทางร่วมกับผู้โดยสารในห้องโดยสารได้โดยต้องไม่ขวางทางเดินในห้องโดยสารหรือแถวทางออกฉุกเฉิน

  ควรล่ามสุนัขนำทางให้เรียบร้อย

ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพทางการมองเห็นหรือตาบอด

แขกที่เป็นใบ้หรือหูหนวกไม่จำเป็นต้องขอ  MEDIF แต่จะสามารถขอรับบริการคำแนะนำเมื่อทำการจองได้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะแจ้งให้คุณทราบเสมอเมื่อมีการประกาศต่างๆ ในระหว่างเที่ยวบิน

ผู้โดยสารที่เป็นใบ้หรือหูหนวก

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทางกับสายการบินเอทิฮัด อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการรับอาหารพิเศษหรือการรักษาต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง คุณต้องมีรายงานจากแพทย์หากคุณนำยาหรือเข็มฉีดยาติดตัวไว้ในกระเป๋าถือของคุณ เพื่อที่คุณจะไม่มีปัญหาใดๆ ในระหว่างการตรวจสอบด้านความปลอดภัย  

คุณจำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์ (ผ่านทาง MEDIF) หากมีอาการที่ไม่แน่นอน

เบาหวาน

อาการเมาความกดอากาศของนักดำน้ำจะเกิดขึ้นหากดำน้ำแล้วเดินทางไปยังความสูงเหนือระดับน้ำทะเลในทันที ผู้โดยสารที่เพิ่งผ่านการดำนำลึกควรจะเลื่อนเวลาการเดินทางออกไป 24 ชั่วโมง ผู้โดยสารที่เคยหรือกำลังมีอาการเมาความกดอากาศต้องขอใบรับรองแพทย์ผ่านทาง MEDIF

นักประดาน้ำ

ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเดินทางกับสายการบินเอทิฮัดได้โดยต้องมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางไปด้วย โดยต้องให้แพทย์ที่ทำการรักษากรอก MEDIF  แล้วยื่นให้ EAMC อนุมัติ

ความปกพร่องทางสติปัญญา

แฝดสยาม (หรือแฝดที่ตัวติดกัน) นั้นจะได้รับการปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษและจะใช้วิธีการคำนวณอายุและน้ำหนักของทั้งคู่เพื่อจัดหาที่นั่ง และจะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้โดยสารคนเดียวเมื่อมีการเก็บค่าบัตรโดยสาร แฝดสยาม/แฝดที่ตัวติดกันต้องขอใบรับรองแพทย์ผ่านทาง MEDIF  เพื่อเดินทางกับสายการบินเอทิฮัด

แฝดสยาม/แฝดที่ตัวติดกัน

ผู้สูงอายุอาจต้องขอใช้บริการรถเข็นเนื่องจากมีอายุมากหรือไม่สามารถเดินได้

ผู้สูงอายุ

สามารถสั่งอาหารพิเศษเนื่องจากเหตุผลทางศาสนาหรือทางการแพทย์ได้จากตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณโดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้

อาหารพิเศษ

สายการบินเอทิฮัดมีบริการเตียงเข็นแก่ผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินของชั้นประหยัดโครอล ผู้โดยสารที่ใช้เตียงเข็นทุกรายจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย ต้องมีการกรอกและยื่น MEDIF  พร้อมด้วยรายงานการตรวจโรคอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

เตียงเข็น

สายการบินเอทิฮัดมีบริการรถเข็นให้แก่ผู้โดยสารของเรา โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

• รถเข็นแบบใช้กับทางลาด  - สำหรับผู้โดยสารที่สามารถเดินขึ้นบันไดและเดินในห้องโดยสารได้
• รถเข็นแบบใช้กับทางชัน  - สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดแต่สามารถเดินในห้องโดยสารได้
• รถเข็นแบบใช้ในห้องโดยสาร   - สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดและไม่สามารถเดินในห้องโดยสารได้  

สายการบินเอทิฮัดจะยอมรับรถเข็นส่วนตัวของผู้โดยสารโดยถือเป็นสัมภาระ ไม่คิดค่าบริการ และไม่รวมกับจำนวนน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตในกรณีที่รถเข็นทำงานด้วยแบตแห้ง

เก้าอี้รถเข็นบนเครื่องบิน บนเครื่องบินของเอทิฮัดทุกเที่ยวบินจะมีเก้าอี้รถเข็นเพื่อพาผู้โดยสารที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ไปห้องน้ำบนเครื่องบิน

การเดินทางพร้อมด้วยรถเข็นของคุณเอง
เครื่องบินของเอทิฮัดที่เดินทางเข้าออกสหรัฐฯ จะมีพื้นที่สำหรับเก็บรถเข็นแบบพับได้ในห้องเก็บของสำหรับผู้โดยสารหนึ่งที่ พื้นที่ดังกล่าวจะให้บริการแบบมาก่อนได้ก่อน   ต้องพับเก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือที่หนักหรือใหญ่เกินกว่าที่จะเอาเข้าห้องโดยสารก่อนนำขึ้นเครื่องบิน

เก้าอี้รถเข็น

สามารถนำอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่เช่นไม้เท้า ไม้ค้ำ และไม้เท้าแบบพับได้เข้าห้องโดยสารได้ โดยต้องจัดเก็บไว้ในที่จัดเก็บที่อนุญาตก่อนการบินขึ้นและร่อนลง    เมื่อได้รับการร้องขอ พนักงานต้อนรับจะช่วยคุณจัดเก็บและนำอุปกรณ์ช่วยเหลือมาให้คุณ

อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่และการเข้าถึงในเที่ยวบิน

เรามีที่นั่งที่มีที่วางแขนฝั่งทางเดินแบบขยับได้สำหรับบริการผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้รถเข็นบนเครื่องบินเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าที่นั่งได้อย่างง่ายดาย   จำนวนและตำแหน่งของที่นั่งที่มีที่วางแขนฝั่งทางเดินแบบขยับได้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องบิน

ที่วางแขนฝั่งทางเดินแบบขยับได้

ต้องยื่น MEDIF และรายงานการวินิจฉัยอาการให้แก่สำนักงานของเอทิฮัดอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ศูนย์การแพทย์เอทิฮัดอาจจะร้องขอรายงานอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประเมินเป็นรายกรณี

ควรกรอก MEDIF ตามอาการของผู้โดยสารภายใน 10 วันก่อนการเดินทางทางอากาศ ต้องแจ้งให้เอทิฮัดทราบในทันทีหากอาการของผู้โดยสารที่จะเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่อาการของผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในระหว่างการเดินทาง เราจะขอให้ผู้โดยสารกรอกเอกสารทางการแพทย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าผู้โดยสารแข็งแรงเพียงพอที่จะเดินทางทางอากาศหรือไม่

อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์

ผู้โดยสารที่ต้องการใช้ออกซิเจนหรือต้องการใช้เครื่องทำออกซิเจนส่วนบุคคลในการเดินทางกับสายการบินเอทิฮัดต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อเดินทาง ต้องขอใช้บริการนี้ก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง เอทิฮัดใช้กระบอกสูบออกซิเจน "ซีโร่ทู" ซึ่งใช้ได้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ โปรดดูรายละเอียดและข้อกำหนดพิเศษได้ที่เว็บไซต์ของผู้จำหน่ายของเรา aeromedicgroup.com

เครื่องสร้างออกซิเจนแบบพกพา (POC)
หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบิน คุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนที่เที่ยวบินของคุณจะออกเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

คุณจะต้องนำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบรับรองแพทย์) ที่ลงชื่อโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตติดตัวในวันเดินทางและต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เช็คอินทราบก่อนเวลาเช็คอินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วย

ยี่ห้อที่ได้รับอนุญาต
ในปัจจุบันกรมการบินพลเรือนทั่วไปของ UAE อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ยี่ห้อต่อไปนี้บนเครื่องบินของเอทิฮัดได้:

•   AirSep FreeStyle      
•   AirSep LifeStyle     
•   DeVilbiss Healthcare iGo     
•   Inogen One     
•   Inogen One G2     
•   Inova Labs LifeChoice (Previous name: International Biophysics LifeChoice) 
      •   Invacare XPO2     
•  Invacare Solo2
•   Oxlife Independence Oxygen Concentrator     
•   Oxus Inc. RS-00400 (Previous name: Delphi RS-00400)
•  Respironics EverGo
•  SeQual Eclipse

ออกซิเจนเพื่อการรักษาโรค

ไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์ล่วงหน้า

หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบิน คุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนที่เที่ยวบินของคุณจะออกเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

คุณจะต้องนำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบรับรองแพทย์) ที่ลงชื่อโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตติดตัวในวันเดินทางและต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เช็คอินทราบก่อนเวลาเช็คอินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วย

เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบรับรองแพทย์) จะต้องระบุว่า
:i. ผู้ใช้เครื่องมือมีความสามารถทางกายภาพและการรับรู้ในด้านการมองเห็น ได้ยิน และเข้าใจคำเตือนต่างๆ ทั้งทางเสียงและการสายตา และสามารถดำเนินการตอบสนองได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ
ii. จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพียงบางช่วงหรือตลอดการเดินทาง
iii. ระบุอัตราการไหลสูงสุดของออกซิเจนต่อความกดอากาศระดับต่างๆ ในห้องโดยสายของเครื่องบินภายใต้สภาพการใช้งานปกติ

การพกพาและการใช้งาน
ผู้โดยสารสามารถพกพาและใช้งานอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันอากาศอย่างต่อเนื่องจะต้องมีฉลากรับรองจากผู้ผลิตว่ามีมาตรฐานตามข้อกำหนดของ FAA สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์แบบพกพา
2. น้ำหนักและขนาดสูงสุด (กว้าง ยาว สูง) ของอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารจะใช้จะต้องมีขนาดเหมาะสมกับการนำเข้าห้องโดยสาร สามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งหรือพื้นที่เก็บของเหนือศีรษะ หรือมีการป้องกันการเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างหรือแนวขึ้นลง
3. จะต้องใช้อุปกรณ์ ณ บริเวณที่นั่งเท่านั้น โดยไม่วางกีดขวางทางออกปกติหรือทางออกฉุกเฉิน และไม่กีดขวางบริเวณทางเดินผู้โดยสาร และผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่แถวทางออก
4. ต้องนำแบตเตอรี่จำนวนที่เหมาะสมต่อการใช้งานติดตัวไปด้วย และต้องจัดเก็บแบตเตอรี่สำรองในบรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
5. เจ้าหน้าที่เช็คอินจะตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หรือไม่ คุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการนำแบตเตอรี่ให้เพียงพอต่อการเวลาการเดินทาง (รวมถึงเวลาการต่อเครื่องและการล่าช้าที่ไม่ได้คาดคิดด้วย)

คุณจะต้องแน่ใจว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินจะไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและต้องหีบห่อในลักษณะที่ป้องกันการเกิดความเสียหาย แบตเตอรี่ที่ได้รับการปกป้องการลัดวงจร:

1. แบตเตอรี่ที่มีขั้วแบบจม หรือ 
2.  แบตเตอรี่ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไม่ให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับสิ่งที่เป็นโลหะ (รวมถึงขั้วของแบตเตอรี่ก้อนอื่นด้วย)

เมื่อนำอุปกรณ์ขึ้นเครื่องบินรวมกับสัมภาระอื่นและไม่ต้องการใช้งานในระหว่างเที่ยวบิน จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องและแยกเก็บไว้ต่างหาก เว้นแต่อุปกรณ์จะมีอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพสองชั้นเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานเองโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการเดินทาง

อุปกรณ์ควบคุมแรงดันอากาศอย่างต่อเนื่อง (CPAP/PAP)

เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบรับรองแพทย์) จะต้องระบุว่า:

i. ผู้ใช้เครื่องมือมีความสามารถทางกายภาพและการรับรู้ในด้านการมองเห็น ได้ยิน และเข้าใจคำเตือนต่างๆ ทั้งทางเสียงและการสายตา และสามารถดำเนินการตอบสนองได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ
ii. จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพียงบางช่วงหรือตลอดการเดินทาง
iii. ระบุอัตราการไหลสูงสุดของออกซิเจนต่อความกดอากาศระดับต่างๆ ในห้องโดยสายของเครื่องบินภายใต้สภาพการใช้งานปกติ

การพกพาและการใช้งาน
ผู้โดยสารสามารถพกพาและใช้งานอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. ต้องมีการขอรับใบรับรองแพทย์ทางระบบ MEDIF (ใบรับรองแพทย์เอทิฮัด) ล่วงหน้าเพื่อการพกพาเครื่องช่วยหายใจเท่านั้น 
2. เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันอากาศอย่างต่อเนื่องจะต้องมีฉลากรับรองจากผู้ผลิตว่ามีมาตรฐานตามข้อกำหนดของ FAA สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์แบบพกพา
3. น้ำหนักและขนาดสูงสุด (กว้าง ยาว สูง) ของอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารจะใช้จะต้องมีขนาดเหมาะสมกับการนำเข้าห้องโดยสาร สามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งหรือพื้นที่เก็บของเหนือศีรษะ หรือมีการป้องกันการเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างหรือแนวขึ้นลง
4. จะต้องใช้อุปกรณ์ ณ บริเวณที่นั่งเท่านั้น โดยไม่วางกีดขวางทางออกปกติหรือทางออกฉุกเฉิน และไม่กีดขวางบริเวณทางเดินผู้โดยสาร และผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่แถวทางออก
5. ต้องนำแบตเตอรี่จำนวนที่เหมาะสมต่อการใช้งานติดตัวไปด้วย และต้องจัดเก็บแบตเตอรี่สำรองในบรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
6. เจ้าหน้าที่เช็คอินจะตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีสภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่

หมายเหตุ: ต้องมีการขอใบรับรองแพทย์ตามระบบ MEDIF (ใบรับรองแพทย์ของเอทิฮัด) หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบิน คุณจะต้องนำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบรับรองแพทย์) ที่ลงชื่อโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตติดตัวในวันเดินทางและต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เช็คอินทราบก่อนเวลาเช็คอินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วย

เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบรับรองแพทย์)

ต้องระบุว่า:

i. ผู้ใช้เครื่องมือมีความสามารถทางกายภาพและการรับรู้ในด้านการมองเห็น ได้ยิน และเข้าใจคำเตือนต่างๆ ทั้งทางเสียงและการสายตา และสามารถดำเนินการตอบสนองได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ
ii. จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพียงบางช่วงหรือตลอดการเดินทาง
iii. ระบุอัตราการไหลสูงสุดของออกซิเจนต่อความกดอากาศระดับต่างๆ ในห้องโดยสายของเครื่องบินภายใต้สภาพการใช้งานปกติ

หมายเหตุ: ต้องมีการขอใบรับรองแพทย์ตามระบบ MEDIF (ใบรับรองแพทย์ของเอทิฮัด)

Medical Equipment

FAA Approved

All medical equipment intended to be used onboard must be FAA approved. The device must be labeled to indicate US FAA approval or the guest must provide a letter or certificate from the manufacturer stating the FAA approval. All medical devices must be battery operated (dry cell) with sufficient battery supply for 1.5 times the flight duration.

All ventilated cases require prior medical clearance and will be reviewed on a case-to-case basis by the Etihad Airways Medical Centre. If approved, all ventilated cases must be accompanied by a physician experienced in aeromedical transportation.

Portable Oxygen Concentrator

If you intend to use the device onboard, you must notify us at least 72 hours prior to the departure of your flight.

You must also bring a written statement (medical certificate), signed by a licensed physician, with you on the day of travel and report to the check-in desk one hour in advance of the scheduled check-in time.

Approved Brands
The following brands are currently approved by the UAE General Civil Aviation Authority for use onboard our aircraft:

 • AirSep Focus, AirSep FreeStyle, AirSep FreeStyle 5 and AirSep LifeStyle
 • DeVilbiss Healthcare iGo
 • Inogen One, Inogen One G2 and Inogen One G3
 • Inova Labs LifeChoice Activox,  Inova Labs LifeChoice or International Biophysics LifeChoice 
 • Invacare XPO2 and Invacare Solo2
 • Oxlife Independence
 • Oxus Inc. RS-00400 or Delphi RS-00400
 • Precision Medical EasyPulse
 • Respironics EverGo and Respironics SimplyGo
 • SeQual Eclipse
 • SeQual SAROS

Important Note
If you have a device newly approved by the FAA and is not listed above, you must notify us at least 120 hours prior to the departure of your flight and provide the supporting documents.

When a battery-powered personal oxygen concentrator is carried onboard aircraft as carry-on baggage and is not intended to be used during the flight, the battery must be removed and packaged separately, unless the concentrator contains at least two effective protective features to prevent accidental operation during transport.

Carriage and usage
The device(s) may be carried on and used by a guest onboard an aircraft, provided that the following conditions are conformed to:

 1. The device does not cause interference with electrical, navigation or communication equipment
 2. No smoking or open flame is permitted within 10 feet of any seat row where a person is using a portable oxygen concentrator
 3. During taxi, take-off and landing, the unit must:
  - either be stowed under the seat in front of the user, or in another approved stowage location, so that it does not block the aisle way of the entryway into the row
  - If it is to be operated by the user, be used only at a seat location that does not restrict any guest’s access to, or any required emergency or regular exit, or the aisle(s) in the compartment
 4. No person using a portable oxygen concentrator is permitted to sit in an exit row
 5. Whenever the pilot in command turns off the ‘Fasten Seatbelt’ sign, or otherwise signifies that permission is granted to move about the cabin, guests operating their portable oxygen concentrator may continue to operate it while moving about the cabin
 6. The user of the portable oxygen concentrator must comply with the following conditions to use the device onboard the aircraft:
 • The user must be capable of hearing the unit’s alarms, seeing the alarm light indicators and have the cognitive ability to take the appropriate action in response to the various caution and warning alarms and alarm light indicators, or be traveling with someone who is capable of performing those functions
 • The user must ensure that the portable oxygen concentrator is free of oil, grease or other petroleum products and is in good condition free from damage or other signs of excessive wear or abuse
 • The user must inform Etihad Airways Reservations Department that he or she intends to use a portable oxygen concentrator onboard the aircraft and must allow the crew of the aircraft to review the contents of the physician’s statement.
 • Only lotions or salves that are oxygen-approved may be used by persons using the portable oxygen concentrator device
 • The user, whose physician statement specifies the duration of oxygen use, must obtain from the aircraft operator, or by other means, the duration of the planned flight. The user must carry on the flight a sufficient number of batteries to power the device for the duration of the oxygen use specified in the user’s physician statement, including a conservative estimate of any unanticipated delays
 • The user must ensure that all portable oxygen concentrator batteries carried onboard the aircraft in carry-on baggage are protected from short circuit and are packaged in a manner that protects them from physical damage. Batteries protected from short circuit include:
  - Those designed with recessed battery terminals; or
  - Those packaged so that the battery terminals do not contact metal objects (including the battery terminals of other batteries).

Continuous Positive Airway Pressure Devices (CPAP/PAP)

If you intend to use the device on board, you must notify us at least 72 hours prior to the departure of your flight.

You must also bring a written statement (medical certificate), signed by a licensed physician, with you on the day of travel and report to the check-in desk one hour in advance of the scheduled check-in time.

The written statement (medical certificate) must state the following:

 1. Whether the user of the device has the physical and cognitive ability to see, hear and understand the device’s aural and visual cautions and warnings and is able, without assistance, to take the appropriate action in response to those cautions and warnings
 2. Whether or not oxygen use is medically necessary for all or a portion of the duration of the trip
 3. Specify the maximum oxygen flow rate (corresponding to the pressure in the cabin of the aircraft under normal operating conditions).

Carriage and Usage
The device(s) may be carried on and used by a guest onboard an aircraft, provided that the following conditions are conformed to:

 1. The particular ventilator, respirator or continuous positive airway pressure device(s) must be labeled by the manufacturer to reflect that it has been tested to meet applicable United States Federal Aviation Authority (FAA) / Department Of Transport requirements for medical portable electronic devices.
 2. The maximum weight and dimensions (length, width, height) of any device to be used by an individual that can be accommodated in the aircraft cabin; under seat, over head stowage or secured against lateral and/or vertical movements.
 3. The device(s) to be used only at a seat location that does not restrict any guest’s access to, or any required emergency or regular exit, or the aisle(s) in the cabin compartment; and the user is not permitted to sit in an exit row.
 4. The requirement to bring an adequate number of batteries and to ensure that extra batteries carried onboard to power the device, are packaged in accordance with applicable safety regulations.

  Check-in staff ensures the devices are in compliance with the above mentioned conditions. 

You are responsible for travelling with a sufficient supply of batteries to last the entire journey (including transit and unexpected delays).

You must ensure that the batteries for the approved devices carried onboard the aircraft in carry-on baggage are protected from short circuit and are packaged in a manner that protects them from physical damage.

Batteries protected from short circuit include: 

 • Those designed with recessed battery terminals; or
 • Those packaged so that the battery terminals do not contact metal objects (including the battery terminals of other batteries).

If the device is carried onboard an aircraft as carry-on baggage, but is not intended to be used during the flight, the batteries must be removed and packaged separately, unless the device contains at least two effective protective features to prevent accidental operation during transport.

Respirators and Ventilators

Prior medical clearance through the MEDIF system is required.

If you intend to use the device on board, you must notify us at least 72 hours prior to the departure of your flight.

Guests requiring the use of a ventilator will usually be accompanied by a physician or experienced nurse. The appropriateness of a nurse or doctor escort will be evaluated by the Etihad Airways Medical Centre, based on the provided medical reports.

A written statement (medical certificate), signed by a licensed physician, must also be provided on the day of travel. Report to the check-in desk one hour in advance of the scheduled check-in time.

The Medical Certificate must state:

 1. Whether the user of the device has the physical and cognitive ability to see, hear and understand the device’s aural and visual cautions and warnings and is able, without assistance, to take the appropriate action in response to those cautions and warnings.
 2. Whether or not oxygen use is medically necessary for all or a portion of the duration of the trip.
 3. Specifies the maximum oxygen flow rate (corresponding to the pressure in the cabin of the aircraft under normal operating conditions).

Carriage and Usage
The device(s) may be carried on and used by a guest onboard an aircraft, provided that the following conditions are conformed to:

 1. Prior medical clearance through the MEDIF system is required (Etihad Medical Certificate) for carriage of ventilators and respirators only. 
 2. The particular ventilator, respirator or continuous positive airway pressure device(s) must be labeled by the manufacturer to reflect that it has been tested to meet applicable United States Federal Aviation Authority(FAA) / Department of Transport requirements for medical portable electronic devices.
 3. The maximum weight and dimensions (length, width, height) of any device to be used by an individual that can be accommodated in the aircraft cabin; under seat, overhead stowage or secured against lateral and / or vertical movements.
 4. The device(s) to be used only at a seat location that does not restrict any guest’s access to, or any required emergency or regular exit, or the aisle(s) in the cabin compartment; and the user is not permitted to sit in an exit row.
 5. The requirement to bring an adequate number of batteries and to ensure that extra batteries carried onboard to power the device, are packaged in accordance with applicable safety regulations.
 6. Check-in staff ensures the devices are in compliance with the above mentioned conditions.

US rule for non-discrimination on the basis of disability

Etihad Airways is covered by this rule for any flight to or from a US airport.

A full copy of the rule is available for viewing on request at our airports serving the US.

Contact the US Department of Transport directly using the following methods:

 • For calls made from within the United States, by telephone via the Toll-Free Hotline for Air Travelers with Disabilities at 1-800-778-4838 (Voice) or 1-800-455-9880 (TTY) 
 • By Telephone to the Aviation Consumer Protection Division at 202-366-2220 (Voice) or 202-366-0511 (TTY)
 • By mail to the Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590 
 • On the Aviation Consumer Protection Division Website:  http://www.dot.gov/airconsumer