ที่สายการบินเอทิฮัด การดูแลลูกค้าถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่สำคัญ

ปรัชญาการให้ความสำคัญกับผู้โดยสารก่อน

แก่นแท้ของความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ได้ คือ ความเชื่อมั่นอันเข็มแข็งของเราที่ว่า ลูกค้าเดินทางกับเราในฐานะแขกคนสำคัญไม่ใช่ในฐานะผู้โดยสาร การบริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบินทั้งหมดของเรามาเป็นไปตามแนวทางปรัชญาที่ว่า 'ผู้โดยสารสำคัญที่สุด'

 

เราพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคุณผ่านทุกขั้นตอนในการเดินทางของคุณ ตั้งแต่การวางแผนและจองการเดินทางของคุณไปจนถึงจุดหมายปลายทางและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอแนะของคุณ ถ้ามี ทีมงานผู้โดยสารของเรายินดีให้บริการแก่คุณ แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับการบริการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ และคำร้องเรียนที่รวดเร็วและน่าพอใจ

ชั้นการเดินทางของผู้โดยสาร 

การบริการที่ให้ความสำคัญกับผู้โดยสารคนพิเศษของเราเริ่มต้นจากการแบ่งพื้นที่การให้บริการ: ชั้นหนึ่งไดมอนด์ ชั้นธุรกิจเพิร์ล และชั้นประหยัดโครอล ที่แตกต่างจากบระบบการแบ่งชั้นโดยสารแบบเดิมในวงการสายการบิน คุณจะได้รับการบริการชั้นเลิศจากเรา ไม่ว่าคุณจะเดินทางในชั้นโดยสารใดก็ตาม

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับชั้นโดยสารของเรา    

พนักงานของเอทิฮัด  

เราตระหนักดีว่าเป้าหมายของเราที่จะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริงในการเป็นสายการบินที่เน้นความสำคัญของผู้โดยสารเป็นหลักนั้นขึ้นอยู่กับพนักงานของเรา เรารับพนักงานที่มีความสามารถมากที่สุดในแวดวงสายการบิน ผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารของเรา

เพื่อให้แผนการของเราเดินหน้าไปสู่สากล เรายังคงต้องการพนักงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ในปัจจุบันครอบครัวเอทิฮัดมีพนักงานที่มากกว่า 50 สัญชาติ ที่พูดได้หลายภาษา และมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก  

สมาชิกลูกเรือของเราแต่ละคนเข้าใจอย่างถ่องเเท้ถึงแนวทางการให้บริการของเอทิฮัดและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้คุณได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง    

บริการของเอทิฮัด 

การจอง
ชั้นโดยสารราคาต่ำสุด

ชั้นโดยสารที่มีที่นั่งว่างในเที่ยวบินที่คุณเลือกจะปรากฏบนเว็บไซต์ของเอทิฮัดขณะทำการจอง

การไม่มาแสดงตัว
"การไม่มาแสดงตัว" หมายถึง ผู้โดยสารที่จองที่นั่งในเที่ยวบินไว้แต่ไม่มาแสดงตัวขึ้นเครื่อง ถ้าคุณไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินที่คุณจองไว้ กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อที่เราจะเสนอที่นั่งดังกล่าวให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่นที่ต้องการเดินทาง  

การขายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน
ด้วยมักจะมีผู้โดยสารที่ “ไม่มาแสดงตัว" ในเกือบทุกเที่ยวบิน ดังนั้นสายการบินเอทิฮัดอาจจะมีการขายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่งเช่นเดียวกับสายการบินระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านอุปสงค์อุปทาน ในขณะที่เราได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะจัดที่นั่งว่างให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะมาแสดงตัวขึ้นเครื่อง แต่น้อยครั้งมากที่เราอาจประสบกับสถานการณ์ที่ผู้โดยสารซึ่งได้ยืนยันบัตรโดยสารแล้วถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง แม้ว่าจะได้เช็คอินภายในเวลาที่กำหนด เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เราจะ:
ก) พยายามตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ครอบครัวที่มีเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่ไม่เเข็งเเรง หรือผู้ที่ต้องเปลี่ยนเครื่องจากปลายทางก่อนหน้า หรือผู้ที่อยู่ระหว่างเที่ยวบินแบบเชื่อมต่อจะไม่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
ข) เสนอที่นั่งให้แก่ลูกค้าที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องในเที่ยวบินถัดไป (ด้วยสายการบินของเอทิฮัดหรือด้วยสายการบินอื่น)
ค) เสนอบริการขนส่งภาคพื้นดิน อาหาร และที่พักสำหรับผู้โดยสารในระหว่างที่เกิดปัญหาความล่าช้า
ง) เสนอค่าชดเชยจากการถูกปฏิเสธเที่ยวบินตามนโยบายที่กำหนดไว้ของเรา และตามกฎหมายและกำหนดต่างๆ ที่บังคับใช้ ระดับค่าชดเชยจะแตกต่างไปตามสถานการณ์ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามจากพนักงานของเอทิฮัด  

การเปลี่ยนผู้ให้บริการด้านการบิน
หากคุณพบว่ามีการเปลี่ยนผู้ให้บริการด้านการบินในขณะที่คุณถึงสนามบินแล้ว และคุณไม่ต้องการเดินทางกับผู้ให้บริการนี้ เราขอเสนอทางเลือกให้แก่คุณดังต่อไปนี้:

ก) เราจะแจ้งสถานะล่าสุดเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณจนกระทั่งถึงเวลาเครื่องบินออก  
ข) เราจะคืนเงินให้แก่คุณ

เที่ยวบินล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน
: เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เที่ยวบินของเราออกเดินทางตรงตามตาราง เราขอเสนอสิ่งต่อไปนี้หากเที่ยวบินของคุณเกิดการล่าช้าหรือการยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม:

ก) เราจะแจ้งสถานะล่าสุดเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณจนกระทั่งถึงเวลาเครื่องบินออก 
ข) นกรณีที่ไม่สามารถจัดการเที่ยวบินให้บินตามตารางได้ เราจะจัดให้คุณเดินทางในเที่ยวบินอื่นในเส้นทางเดิมที่มีที่นั่งว่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
ค) หากเที่ยวบินของเอทิฮัดไม่สามารถลงจอดยังสถานีที่คุณต้องการพักค้างคืนหรือจุดหมายปลายทางของคุณได้ เราจะพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางของคุณด้วยเที่ยวบินอื่นของเอทิฮัด หรือด้วยสายการบินอื่น หรือด้วยทางเลือกอื่นที่คุณยอมรับ (เช่น โดยรถยนต์ หรือโดยรถไฟ) โดยคุณจะไม่เสียค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับบริการนี้
ง) หากการเปลี่ยนแปลงตารางการบินเป็นเวลาที่คุณไม่สามารถรับได้ และเราไม่สามารถเสนอทางเลือกอื่นที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ คุณสามารถขอเงินคืนสำหรับส่วนของตั๋วที่ไม่ได้ใช้

การเช็คอิน
เราเป็นห่วงเรื่องความสะดวกสบายของคุณตั้งแต่ที่คุณก้าวเข้ามาภายในสนามบิน ดังนั้น เราจึงพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการเช็คอินที่สนามบินนั้นรวดเร็วและเป็นที่น่าพอใจ โดยเราได้จัดเคาน์เตอร์ไว้บริการเช็คอินสำหรับทุกชั้นโดยสาร ณ จุดหมายปลายทางทั้งหมดของเรา

เอทิฮัดเป็นห่วงเรื่องความต้องการพิเศษ
เราได้พยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้มีความรวดเร็วในบริการเช็คอิน และเราขอให้คุณมาถึงยังสนามบินในเวลาที่แนะนำสำหรับการเช็คอิน ซึ่งก็คือสองชัวโมงก่อนเวลาออกเดินทางสำหรับลูกค้าชั้นประหยัดโครอล และหนึ่งชั่วโมงสำหรับลูกค้าชั้นหนึ่งไดมอนด์และชั้นธุรกิจเพิร์ล

เพื่อหลีกเลี่ยงการรีบเร่งในนาทีสุดท้ายและเพื่อช่วยให้เราแน่ใจว่าคุณจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางตรงเวลา โปรดมาที่ประตูขาออกก่อนเวลาขึ้นเครื่องตามที่แจ้งให้ทราบ ณ จุดเช็คอิน

แนวคิดการบริการที่เป็นส่วนตัวนี้ได้ขยายไปยังความต้องการพิเศษสำหรับผู้โดยสารของเราด้วย หากแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เรามีบริการพบและช่วยเหลือสำหรับผู้เยาว์และผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน คุณแม่ที่เดินทางพร้อมด้วยทารกมากกว่าหนึ่งคนต้องมีครอบครัว/เพื่อนคอยดูแลทารกคนที่สอง

สำหรับกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ เรามีรถเข็น ถังอ๊อกซิเจน และเปลหามไว้ให้บริการ

เรามีบริการเปลเด็กเพื่อช่วยให้ลูกน้อยของคุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย บริการนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบิน โปรดทราบว่าเปลเด็กนี้มีจำนวนจำกัด และต้องจองล่วงหน้าขณะทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบินเครื่องบินตามหลักบริการ "มาก่อนได้ก่อน" เรามีบริการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กในทุกเที่ยวบิน เรามีบริการอาหารสำหรับทารกบนเครื่อง หากคุณร้องขอขณะทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน

เรายังมีอาหารพิเศษหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมอาหาร หรือตามหลักศาสนา - ซึ่งต้องสั่งล่วงหน้าในขณะที่ทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน