พันธมิตรเที่ยวบินร่วมของเรา

ข้อเสนอเที่ยวบินร่วมของเราช่วยให้คุณมีเครือข่ายเส้นทางที่หลายหลายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

คุณยังคงเก็บหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดไว้ แต่สำหรับบางช่วงของการเดินทาง คุณจะบินกับพันธมิตรที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นพิเศษของเรา

ระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระ
หากเที่ยวบินของคุณ ดำเนินการโดยสายการบินอื่นนอกจากเอทิฮัด ระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระอาจแตกต่างกัน สำหรับการจองในปัจจุบัน บัตรโดยสารของคุณจะมีรายละเอียดของระเบียบเกี่ยวกับ สัมภาระของแต่ละเที่ยวบินในกำหนดการเดินทางของคุณ

สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด
รับไมล์สะสมเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินร่วมของสายการบินเอทิฮัด เพียงแจ้งหมายเลขสมาชิกผู้โดยสารของเอทิฮัดของคุณเมื่อคุณจองเที่ยวบินเหล่านี้

พันธมิตรร่วมทุนของเรา

พันธมิตรร่วมทุนของเรา

พันธมิตรของเราเสนอบริการที่ช่วยเติมเต็มวิสัยทัศน์สำหรับการเดินทางที่น่าจดจำให้แก่คุณ

ดูพันธมิตรร่วมทุนของเรา