สัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัว

สัมภาระที่อนุญาต

สำหรับเที่ยวบินทั้งหมดของเอทิฮัดที่ไปยังหรือมากจากสหรัฐฯ หรือแคนาดา ลองดูว่าคุณสามารถถือสิ่งใดขึ้นเครื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และคุณต้องจ่ายเพิ่มเติมเท่าไหร่หากต้องการนำสิ่งของขึ้นเครื่องบินเกินกำหนด  
การอนุญาตแบบสากล

สำหรับเที่ยวบินของเอทิฮัดทุกเที่ยวบินที่เดินทางเข้าออกจากสหรัฐฯ และแคนาดา
การอนุญาตในสหรัฐฯ และแคนาดา

สิ่งของต้องห้าม

สิ่งของต้องห้าม

สิ่งของใดที่ห้ามถือติดตัวขึ้นเครื่องหรือห้ามเก็บไว้ในที่เก็บของ

สิ่งของต้องห้าม

สัมภาระที่ล่าช้า หรือสูญหาย

สัมภาระที่ล่าช้า

ดูรายละเอียดวิธีการติดตามและร้องเรียนเกี่ยวกับสัมภาระที่ล่าช้าหรือสูญหาย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมสัมภาระและอุปกรณ์สำหรับเที่ยวบินร่วมของพันธมิตร

สัมภาระของเที่ยวบินร่วม

ข้อเสนอเที่ยวบินร่วมของเราช่วยให้ผู้โดยสารมีเครือข่ายเส้นทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น