ฉันสามารถนำอะไรขึ้นเครื่องบินได้ฟรีบ้าง

สัมภาระที่อนุญาต

 สำหรับเที่ยวบินของเอทิฮัดทุกเที่ยวบิน ยกเว้นเที่ยวบินที่เดินทางไปหรือมาจากสหรัฐฯ แคนาดาและบราซิล ในส่วนนี้จะบอกให้ทราบถึงสิ่งที่คุณสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และคุณต้องจ่ายเพิ่มเติมเท่าไหร่หากต้องการนำสิ่งของขึ้นเครื่องบินเกินกำหนด ดูโปรโมชั่นล่าสุดของเราเกี่ยวกับส่วนลดสัมภาระเกินกำหนด

จำนวนสัมภาระที่อนุญาต สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางเข้าออกออสเตรเลีย ใช้กฎการอนุญาตสัมภาระเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ แต่รัฐบาลออสเตรเลียมีข้อห้ามด้านความปลอดภัยที่จำกัดปริมาณของเหลว ละอองของเหลว และเจล (LAGS) ที่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องได้

ชั้นหนึ่งไดมอนด์

สัมภาระที่เช็คอินและเก็บไว้ที่ช่องเก็บของ
น้ำหนักสัมภาระ ขนาดสัมภาระ สิทธิประโยชน์สำหรับชั้นโดยสารของเอทิฮัด
กระเป๋าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. กระเป๋าแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. และขนาดไม่เกิน45 ซม. x 72 ซม. x 90 ซม. สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดแบบบัตรทองอีลิทจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 70 กก.
สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดแบบบัตรทองจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 65 กก.
สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดแบบบัตรเงินจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 60 กก.
สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 50 กก.

ชั้นหนึ่งไดมอนด์

สัมภาระที่นำติดตัว

น้ำหนักสัมภาระ ขนาด
กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก. แต่ละรายการต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 111 ซม. (เช่น 40 ซม. x 50 ซม. x 21 ซม.)

ชั้นธุรกิจเพิร์ล

สัมภาระที่เช็คอินและเก็บไว้ที่ช่องเก็บของ
น้ำหนักสัมภาระ ขนาด สิทธิประโยชน์ของผู้โดยสาร
กระเป๋าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 45 ซม. x 72 ซม. x 90 ซม. สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดแบบบัตรทองอีลิทจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 60 กก.
ในกรณีที่คุณเลือกเพิ่มจำนวนสัมภาระที่อนุญาต (โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดแบบบัตรทองจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 55 กก.
สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดแบบบัตรเงินจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 50 กก.
สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 40 กก.

ชั้นธุรกิจเพิร์ล

สัมภาระที่นำติดตัว

สัมภาระที่นำติดตัว ขนาด
กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก. แต่ละรายการต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 111 ซม. (เช่น 40 ซม. x 50 ซม. x 21 ซม.)

ชั้นประหยัดโครอล

สัมภาระที่เช็คอินและเก็บไว้ที่ช่องเก็บของ

น้ำหนักสัมภาระ ขนาด สิทธิประโยชน์ของผู้โดยสาร
กระเป๋าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กก. สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 45 ซม. x 72 ซม. x 90 ซม. สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดแบบบัตรทองอีลิทจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 50 กก.
ในกรณีที่คุณเลือกเพิ่มจำนวนสัมภาระที่อนุญาต (โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดแบบบัตรทองจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 45 กก.
สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดแบบบัตรเงินจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 40
สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดจะได้รับน้ำหนักสัมภาระ 30 กก.

ชั้นประหยัดโครอล

สัมภาระที่นำติดตัว
น้ำหนักสัมภาระ ขนาด
กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. แต่ละรายการต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 111 ซม. (เช่น 40 ซม. x 50 ซม. x 21 ซม.)

ทารก (ใช้กับทุกชั้นโดยสาร)

สัมภาระที่โหลดลงเครื่องบิน: ไม่เกิน 10 กก.

สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง ใช้กับทุกห้องโดยสาร
กระเป๋าถือพิเศษหนึ่ง (1) ใบ (น้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กก.)
รถเข็นเด็กแบบพับได้ / เปลแบบพกพาหนึ่ง (1) ชิ้น หากห้องโดยสารมีพื้นที่ว่าง หรือเป็นสัมภาระที่แจ้งว่าจะนำขึ้นเครื่อง

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของผู้โดยสาร

แนวทางใหม่สำหรับสัมภาระที่นำติดตัวที่ท่าอากาศยานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ผู้โดยสารที่เดินทางหรือเปลี่ยนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัว (เคบิน) ตารางใหม่ที่จะใช้บังคับเร็วๆ นี้
• นำของเหลว สเปรย์ และเจลบรรจุในถุงพลาสติกใสที่สามารถเปิดปิดได้ติดตัวได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 1 ลิตร
• ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถถือสัมภาระ เช่น กระเป๋าได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องแยกออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
• ของเหลว สเปรย์และเจลที่ไม่มีภาชนะบรรจุต้องเกิน 100 มิลลิลิตร
• เว้นแต่เป็นยา นม/อาหารเด็ก และอาหารพิเศษ หรือความต้องการทางการแพทย์อื่นๆ

ที่ท่าอากาศยาน

• เเสดงถุงพลาสติกใสที่สามารถเปิดปิดได้ที่บรรจุของเหลว สเปรย์ และเจล แยกออกมา ณ จุดตรวจ
• ถอดเสื้อแจ็คเก็ตและ/หรือเสื้อโค้ช และแสดงให้ตรวจ
• แสดงคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อื่นๆ เพื่อให้ตรวจสอบแยกต่างหาก

การซื้อสินค้าปลอดภาษี

• ใส่สิ่งของจำพวกของเหลว สเปรย์และเจล ที่ซื้อจากร้านค้าในท่าอากาศยาน หรือบนเครื่องบินไว้ในถุงพลาสติกใสที่ปิดสนิทอย่างแน่นหนา โดยทั่วไปแล้ว ร้านค้าที่ซื้อของเหลว สเปรย์แลเเจล จะมีถุงเหล่านี้มาให้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดสิ่งของ จะต้องไม่เปิดถุงพลาสติกใสก่อนที่จะผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัย
• หากมีการเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างสนามบิน ห้ามเปิดถุงจนกว่าคุณจะผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในขั้นสุดท้ายของการเปลี่ยนเที่ยวบินเสียก่อน
• ร้านค้าส่วนใหญ่ที่สนามบินนานาชาติหลักได้ใช้กฎระเบียบใหม่นี้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หากสิ่งของที่ซื้อที่ท่าอากาศยานซึ่งยังไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่นี้ สิ่งของเหล่านั้นอาจจะถูกยึดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีก่อนออกเดินทาง

อะไรคือของเหลว สเปรย์ และเจล

• น้ำ เครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส และของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น
• อาหารที่มีซอส หรือมีปริมาณของเหลวเป็นจำนวนมาก
• ครีม โลชั่น เครื่องสำอาง และน้ำมัน น้ำหอม สเปรย์ เจล รวมทั้งแชมพู และเจลอาบน้ำ
• บรรจุอยู่ในภาชนะที่มีแรงดัน รวมถึงโฟมโกนหนวด และยาระงับกลิ่นกาย
• ของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น รวมถึงยาสีฟัน ส่วนผสมของของแข็งและของเหลว มาสคารา ลิปกรอส หรือลิปมัน และสิ่งใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้อง โปรดทราบว่า ข้อจำกัดเหล่านี้ใช้บังคับเฉพาะกับสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินเท่านั้น - คุณสามารถเก็บสิ่งที่เป็นของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภาระที่โหลดลงเครื่องบินได้ ถ้าต้องการ

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของผู้โดยสารของสหภาพยุโรป

ผู้โดยสารที่เดินทางหรือเปลี่ยนเที่ยวบินผ่านท่าอากาศยานในยุโรปต้องยินดีปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวใหม่ของสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2006 นี้

มาตรฐานเหล่านี้ใช้บังคับกับสัมภาระที่นำติดตัวไปโดย:

• ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเที่ยวบินผ่านท่าอากาศยานในสหภาพยุโรป 

• ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานในสหภาพยุโรป 

• ผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง/จากโตรอนโต/บรัสเซลส์

มาตรฐานใหม่:

• ของเหลวทุกประเภท เจล ของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น ภาชนะที่มีแรงดันทั้งหมดต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสที่สามรถเปิดปิดได้ในปริมาณมากสุดไม่เกิน 1 ลิตร
• สิ่งที่ไม่มีภาชนะบรรจุต้องเกิน 100 มิลลิลิตร
• สิ่งของเหล่านี้ต้องแยกแสดงออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
• สินค้าปลอดภาษีที่ไม่ได้มาจากร้านค้าปลอดภาษีในสหภาพยุโรป หรือสินค้าที่ขายบนเครื่องบินจะไม่อนุญาตให้นำติดตัวไป

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของผู้โดยสารของออสเตรเลีย

ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานออสเตรียจะต้องปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของที่เป็นของเหลว เจล สเปรย์ ฯลฯ 

โปรด คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม /จากโตรอนโต/บรัสเซลส์

มาตรฐานเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวสำหรับผู้โดยสารที่บินในอาณาเขตสหรัฐฯ

ผู้โดยสารของเอทิฮัดที่เดินทางไปยังนิวยอร์กต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวใหม่นี้สำหรับเที่ยวบินที่อยู่ในอาณาเขตของสหรัฐฯ:
• ของเหลวทุกประเภท เจลของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น ภาชนะที่มีแรงดันทั้งหมดต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสที่สามรถเปิดปิดได้ในปริมาณมากสุดไม่เกิน 1 ลิตร
• สิ่งที่ไม่มีภาชนะบรรจุต้องเกิน 100 มิลลิลิตร
• สิ่งของเหล่านี้ควรต้องแยกแสดงออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
• ยอมรับสินค้าปลอดภาษีที่ซื้อจากท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี หรือบนเครื่องบินที่บินจากอาบูดาบีไปยังนิวยอร์กเท่านั้น 

*เงื่อนไขและข้อกำหนด

• สิทธิในการนำสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต 5 กก. สำหรับสมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2011

• สมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด (พื้นฐาน) นั้นจะต้องแสดงบัตรสมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัดแบบถาวรเมื่อเช็คอินเพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้

ค่าธรรมเนียมบริการสากล

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2011 ศูนย์บริการสากลและสำนักงานย่อยจะเก็บค่าธรรมเนียมบริการสากลสำหรับการทำรายการจองใหม่ การเปลี่ยนบัตรโดยสาร และการดำเนินการคืนเงิน ค่าธรรมเนียมบริการสากลของสายการบินเอทิฮัดจะใช้ช่วงอัตราดังต่อไปนี้:

เริ่มต้นที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียมการจอง

20 ดอลลาร์สหรัฐ - 40 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

10 ดอลลาร์สหรัฐ - 400 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

10 ดอลลาร์สหรัฐ - 200 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่่าธรรมเนียมการไม่ปรากฏตัว


รางวัลใดๆ ที่ทำการจองผ่านศูนย์บริการผู้โดยสารของเอทิฮัดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการสากลจำนวน 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 2,000 ไมล์สะสมจากโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2012 ค่าธรรมเนียมนี้ใช้กับบริการที่สามารถจองผ่านทางออนไลน์ได้โดยสมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด และสมาชิกโครงการผู้โดยสารบัตรเงินของเอทิฮัด  

ค่าธรรมเนียมสำหรับน้ำหนักที่เกิน

ฉันสามารถนำอะไรขึ้นเครื่องได้ฟรีบ้าง

สิ่งต่อไปนี้จะถือเป็นสิ่งที่นำติดตัวและสามารถนำขึ้นเครื่องได้นอกจากสัมภาระตามน้ำหนักที่คุณ ได้รับอนุญาต โปรดทราบว่า สิ่งของดังต่อไปนี้ควรเก็บไว้ใต้ที่นั่งที่ได้รับอนุญาต:

• กระเป๋าถือ หนังสือ หรือกระเป๋าสตางค์
• เสื้อคลุม ผ้าพันคอ หรือผ้าห่ม
• ร่ม หรือไม้เท้า
• กล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก และ/หรือ กล้องส่องทางไกล
• หนังสือจำนวนที่เหมาะสมเพื่ออ่านระหว่างเที่ยวบิน
• รถเข็นแบบพับได้/ไม้ค้ำยัน
• อุปกรณ์ช่วยพยุง (หากผู้โดยสารต้องใช้)
• กระเป๋าหรือเครื่อง PC แบบพกพาที่ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งหรือถือว่าเป็นสัมภาระ - ข้อห้าม: แล็บท็อป - ห้ามเปิดใช้งานโดยไม่ได้แจ้งให้ลูกเรือทราบ / อนุญาต
• โทรศัพท์เคลื่อนที่ - ข้อห้าม: ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระหว่างเที่ยวบิน

ฉันอยากนำสัมภาระติดตัวเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

เราทราบดีว่าในบางครั้ง การจำกัดสัมภาระให้มีน้ำหนักอยู่ในปริมาณที่กำหนดนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย คุณสามารถนำสัมภาระเพิ่มเติมไปกับเที่ยวบินได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือคุณยังสามารถส่งสัมภาระส่วนที่เกินโดยใช้บริการของคริสตัลคาร์โกซึ่งมีราคาถูกกว่าได้อีกด้วย

  • ค่าใช้จ่ายด้านล่างนี้ใช้กับสายการบินเอทิฮัดเท่านั้น
  • ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดินทางโดยเที่ยวบินร่วม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรเที่ยวบินร่วมสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับสัมภาระส่วนเกิน
  • การชำระเงินสำหรับสัมภาระส่วนเกิน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไม่สามารถขอคืนเงินได้

1. คิดค่าบริการเป็นกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับความยาวของเที่ยวบินของคุณ ขั้นแรก ดูโซนต้นทางและโซนปลายทางในตารางด้านล่างนี้ ตัวอย่างเช่น หากฉันเดินทางจากโมรอคโค (แอฟริกา) ไปที่ญี่ปุ่น ฉันจะเดินทางจากโซน 2 ไปยังโซน 3

โซน

ต้นทาง/ปลายทาง

โซน 1

ชมพูทวีป อิหร่าน อิรัก จอร์แดน เลบานอน มัลดีฟ บาห์เรน ซีเรีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โซน 2

แอฟริกา จีน ยุโรป อินโดนีเซีย คาซัคสถาน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย เซเชลส์ และไทย

โซน 3

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเกาหลี

2. ดูค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับจำนวนกิโลกรัมที่คุณต้องการเพิ่ม โซน 2 สู่โซน 3 จะเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระที่คุณต้องการเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 81 ดอลลาร์สหรัฐฯ การนำสัมภาระติดตัวเพิ่ม 5 กก. จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 405 ดอลลาร์สหรัฐฯ   

จาก / ไปยัง

โซน 1

โซน 2

โซน 3

โซน 1

17 ดอลลาร์สหรัฐ

35 ดอลลาร์สหรัฐ

58 ดอลลาร์สหรัฐ

โซน 2

35 ดอลลาร์สหรัฐ

58 ดอลลาร์สหรัฐ

81 ดอลลาร์สหรัฐ

โซน 3

58 ดอลลาร์สหรัฐ

81 ดอลลาร์สหรัฐ

58 ดอลลาร์สหรัฐ 

ข้อยกเว้น - สิงคโปร์/บริสเบน: หากคุณเดินทางระหว่างสิงคโปร์และบริสเบน คุณจะเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระเพิ่มเติมที่ 30ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม


ข้อยกเว้น - ปักกิ่ง/นาโกย่า: หากคุณเดินทางระหว่างปักกิ่งสู่นาโกย่า หรือนาโกย่าสู่ปักกิ่ง คุณจะเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระเพิ่มเติมที่ 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม

เที่ยวบินที่เดินทางจากหรือมาถึงออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียบังคับใช้ข้อจำกัดเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจำกัดปริมาณของของเหลว สเปรย์ และเจล (LAGS) ที่ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินไปสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปยังออสเตรเลีย ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่บังคับใช้กับสัมภาระที่โหลดลงเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้ว ของเหลว สเปรย์ และเจลที่ได้รับอนุญาตให้ผู้โดยสารถือขึ้นเครื่องบินได้ต้องเป็น:

• ของเหลว สเปรย์ และเจลที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีความจุไม่เกิน 100 มิลลิเมตรในถุงหรือกระเป๋าโปร่งแสงที่สามารถปิดผนึกใหม่ได้ ทั้งสี่ด้านของพื้นที่ที่ปิดผนึกใหม่ได้ต้องมีความยาวรวมไม่เกิน 80 ซม. (เช่น 20 X 20 ซม. หรือ 15 x 25 ซม.)

ห้ามผู้โดยสารพกของเหลว สเปรย์ และเจลในสัมภาระที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินในจำนวนที่เกินกว่าข้อจำกัดเหล่านี้ หากคุณมีเที่ยวบินที่เชื่อมต่อไปยังออสเตรเลียโดยผ่านทางอาบูดาบี และมีของเหลว สเปรย์ และเจลเกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ในสัมภาระ สิ่งของเหล่านั้นอาจจะถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานอาบูดาบีในขณะตรวจรักษาความปลอดภัย ณ จุดเปลี่ยนเครื่องบิน หรือที่ประตูทางขึ้นเครื่องบิน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นี้ ขอแนะนำให้ซื้อของเหลว สเปรย์ และเจลปลอดภาษีที่มีปริมาณตามที่กำหนดไว้บนเครื่องบินในระหว่างเที่ยวบินจากอาบูดาบีไปยังออสเตรเลีย

ส่วนลดของสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน

ผู้โดยสารของเอทิฮัด สามารถชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินล่วงหน้า ได้ที่สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารของ (ATO) สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารในเมือง (CTO) หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (ภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: 02 599 0000 นอก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: +971 2 599 0844 บัตรกำนัลสัมภาระเกิน (บริการของสายการบิน) จะออกให้ในรูปแบบเอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (EMD) และจะสามารถซื้อได้เป็นจำนวน 5 กก. 10 กก. 15 กก. 20 กก. 25 กก. 30 กก. และ 35 กก. ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

1. มีจำหน่ายตั้งแต่จองบัตรโดยสารจนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
2. สำหรับเที่ยวบินที่เอทิฮัดดำเนินการบินเท่านั้น
3. จำหน่ายในอัตราลดราคา 10% จากอัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินของท่าอากาศยาน
4. จำหน่ายโดยใช้เป็นหลักฐานว่า:
    ก. ใช้หรือทำหาย
    ข. ไม่คืนเงินในกรณีที่ใช้แค่บางส่วน ตัวอย่างเช่น: ผู้โดยสารได้ชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับสัมภาระเกิน 5 กก. แต่ต้องการใช้เพียง 3 กก.
5. สามารถออก EMD ตามน้ำหนัก ตามชิ้น หรือทั้งสองอย่างตามความเหมาะสม
6. ผู้โดยสารจะสามารถออก EMD หลายใบสำหรับหนึ่งเที่ยวบินได้  ตัวอย่างเช่น EMD ใบที่ 1 เป็นรายน้ำหนัก และใบที่ 2 เป็นรายชิ้น