สิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าพื้นที่ปลอดภัยของท่าอากาศยาน

 สิ่งที่ห้ามนำเข้าจุดคัดกรองและพื้นที่ปลอดเชื้อ/ปลอดภัยของท่าอากาศยานและห้องโดยสารของเครื่องบิน

หมายเหตุ: สิ่งต้องห้ามบางรายการอาจสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยเป็นสัมภาระเช็คอินสำหรับบางกรณี/ตามกฎบางประการ


ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของต่อไปนี้เข้าพื้นที่ต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยหรือเข้าห้องโดยสารของเครื่องบิน:


• กระสุนปืน
• เชื้อปะทุระเบิด
• ฟิวส์และตัวจุดระเบิด
• ระเบิดและอุปกรณ์ระเบิด
• ระเบิดปลอมหรือสิ่งเทียมระเบิดปลอม รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์
• ระเบิดมือ
• ก๊าซและบรรจุภัณฑ์ก๊าซ (เช่น บิวเทน โพรเพน อะเซทิลีน ออกซิเจน)
• ดอกไม้ไฟ พลุไฟ หรือดอกไม้ไฟชนิดอื่นๆ) (รวมถึงพลุที่ใช้ในงานเลี้ยงและพลุของเล่น
• ไม้ขีดที่ไม่มีการป้องกัน
• กระป๋องควันหรือตลับควัน
• เชื้อเพลิงเหลวที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมัน/ก๊าซโซลีน ดีเซล น้ำมันไฟแช็ค แอลกอฮอล์ เอธานอล
• สีสเปรย์
• น้ำมันสนและทินเนอร์ผสมสี
• เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอกอฮอล์เกิน 70%
 สิ่งที่ห้ามนำเข้าจุดคัดกรองและพื้นที่ปลอดเชื้อ/ปลอดภัยของท่าอากาศยานและห้องโดยสารของเครื่องบิน

หมายเหตุ: สิ่งต้องห้ามบางรายการอาจสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยเป็นสัมภาระเช็คอินสำหรับบางกรณี/ตามกฎบางประการ


ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของต่อไปนี้เข้าพื้นที่ต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยหรือเข้าห้องโดยสารของเครื่องบิน:


• ปืนสั้น ปืนลูกโม่ ปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง ปืนลูกกลม ฯลฯ
• สิ่งเทียมอาวุธปืนและปืนปลอม
• ส่วนประกอบของอาวุธปืน (ไม่รวมกล้องเล็งและอุปกรณ์กล้องส่อง)
• ปืนของเล่นทุกชนิด
• หน้าไม้
• หนังสติ๊ก
• ฉมวกและปืนหอก
• อุปกรณ์สร้างแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน เช่น เครื่องช็อควัว อาวุธที่ใช้พลังการเคลื่อนตัวในอากาศ ฯลฯ
• ไฟแช็คที่มีรูปทรงเหมือนปืน
 สิ่งที่ห้ามนำเข้าจุดคัดกรองและพื้นที่ปลอดเชื้อ/ปลอดภัยของท่าอากาศยานและห้องโดยสารของเครื่องบิน

หมายเหตุ: สิ่งต้องห้ามบางรายการอาจสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยเป็นสัมภาระเช็คอินสำหรับบางกรณี/ตามกฎบางประการ


ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของต่อไปนี้เข้าพื้นที่ต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยหรือเข้าห้องโดยสารของเครื่องบิน:


• กรดและด่าง เช่นแบตเตอรี่แบบเปียกที่อาจจะกระเด็นหรือหยดได้
• สารกัดกร่อน สารฟอก เช่น ปรอท คลอรีน
• สเปรย์ที่ก่อให้อาการทุพพลภาพหรือสูญเสียความสามารถ เช่น สเปรย์พริก เสปรย์พริกไทย แก๊สน้ำตา
• สารกัมมันตรังสี เช่น ไอโซโทปที่ใช้ทางการแพทย์หรือการค้า
• สารพิษต่างๆ
• สารชีวภาพที่ติดเชื้อหรือเป็นอันตราย เช่น เลือดที่ติดเชื้อ แบคทีเรีย และไวรัส
• วัสดุที่สามารถก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้
• เครื่องดับเพลิง
• บุหรี่ไฟฟ้า

สิ่งที่ห้ามขนเป็นสัมภาระกับสายการบินเอทิฮัด

ดูรายการสิ่งของต้องห้าม ►  

ห้ามนำสิ่งเหล่านี้ติดตัวเข้าห้องโดยสาร แต่สามารถโหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระได้
อาวุธแหลมและวัตถุแหลมคม

อาวุธแหลมและวัตถุแหลมคม

 • ขวานเล่มใหญ่และเล่มเล็ก
 • ลูกธนูและลูกดอก
 • ฉมวกและหอก
 • พลั่วและขวานน้ำแข็ง
 • สเก็ตน้ำแข็ง
 • มีดพับหรือมีดที่ล็อกได้พร้อมด้วยใบมีดทุกขนาด
 • มีด
 • มีดตัดเนื้อ
 • มีดขนาดใหญ่
 • ที่โกนหนวดและใบมีด (ยกเว้นมีดโกนหนวดแบบนิรภัยหรือแบบใช้แล้วทิ้งที่มีใบมีดอยู่ในกล่อง)
 • ดาบโค้ง ดาบ และกระบี่
 • มีดผ่าตัด
 • กรรไกรที่มีใบมีดยาวกว่า 6 ซม.
 • ไม้ค้ำสกี ไม้ค้ำเดินเขา/ปีนเขา
 • ดาวกระจาย
 • เครื่องมือที่สามารถใช้เป็นอาวุธสำหรับแทงหรือฟัน เช่น สว่าน ดอกสว่าน เครื่องตัดกล่อง มีดอเนกประสงค์ เลื่อน ไขควง ชะแลง ค้อน คีม ประแจ กุญแจเลื่อน หัวพ่นไฟ 
อุปกรณ์ที่ทื่อ

อุปกรณ์ที่ทื่อ

 • ไม้เบสบอลหรือซอฟต์บอล
 • ไม้หรือกระบอง
 • ไม้คริกเก็ต
 • ไม้กอล์ฟ
 • ไม้ฮ็อกกี้
 • ไม้ลาครอส
 • ไม้พายเรือคายัคและเรือแคนู
 • สเก็ตบอร์ด
 • ไม้คิวสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด และพูล
 • คันเบ็ดตกปลา
 • อุปกรณ์ศิลปะป้องกันตัว เช่น สนับมือ ไม้ กระบอง ไม้นวดข้าว กระบองสองท่อน ท่อนเหล็ก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าสิ่งของที่กล่าวถึงอาจจะไม่ถูกปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันในสายการบินอื่นๆ หรือในท่าอากาศยานบางแห่ง เราจะไม่รับผิดชอบหากสายการบิน/ท่าอากาศยานบางแห่งไม่อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ขึ้นเครื่อง