สิ่งที่ห้ามขนเป็นสัมภาระกับสายการบินเอทิฮัด

ดูรายการสิ่งต้องห้าม ►  

สิ่งของที่กล่าวถึงอาจจะไม่ถูกปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันในสายการบินอื่นๆ หรือในท่าอากาศยานบางแห่ง เราจะไม่รับผิดชอบหากสายการบิน/ท่าอากาศยานบางแห่งไม่อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ขึ้นเครื่องห้ามนำสิ่งเหล่านี้ติดตัวเข้าห้องโดยสาร แต่สามารถโหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระได้:

อาวุธแหลมและวัตถุแหลมคม

 • ขวานเล่มใหญ่และเล่มเล็ก
 • ลูกธนูและลูกดอก
 • ฉมวกและหอก
 • พลั่วและขวานน้ำแข็ง
 • สเก็ตน้ำแข็ง
 • มีดพับหรือมีดที่ล็อกได้พร้อมด้วยใบมีดทุกขนาด
 • มีด
 • มีดตัดเนื้อ
 • มีดขนาดใหญ่
 • ที่โกนหนวดและใบมีด (ยกเว้นมีดโกนหนวดแบบนิรภัยหรือแบบใช้แล้วทิ้งที่มีใบมีดอยู่ในกล่อง)
 • ดาบโค้ง ดาบ และกระบี่
 • มีดผ่าตัด
 • กรรไกรที่มีใบมีดยาวกว่า 6 ซม.
 • ไม้ค้ำสกี ไม้ค้ำเดินเขา/ปีนเขา
 • ดาวกระจาย
 • เครื่องมือที่สามารถใช้เป็นอาวุธสำหรับแทงหรือฟัน เช่น สว่าน ดอกสว่าน เครื่องตัดกล่อง มีดอเนกประสงค์ เลื่อน ไขควง ชะแลง ค้อน คีม ประแจ กุญแจเลื่อน หัวพ่นไฟ

อุปกรณ์ไม่มีคม

 • ไม้เบสบอลหรือซอฟต์บอล
 • ไม้หรือกระบอง
 • ไม้คริกเก็ต
 • ไม้กอล์ฟ
 • ไม้ฮ็อกกี้
 • ไม้ลาครอส
 • ไม้พายเรือคายัคและเรือแคนู
 • สเก็ตบอร์ด
 • ไม้คิวสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด และพูล
 • คันเบ็ดตกปลา
 • อุปกรณ์ศิลปะป้องกันตัว เช่น สนับมือ ไม้ กระบอง ไม้นวดข้าว กระบองสองท่อน ท่อนเหล็ก

อื่นๆ

 • สิ่งที่มีก๊าซ (ลูกบอลที่มีก๊าซ บอลลูน ฯลฯ จะต้องปล่อยก๊าซออกก่อน

มีผลใช้บังคับกับเที่ยวบินที่เดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมใดก็ตามที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 ซม. x 9.3 ซม. x 1.5 ซม. อุปกรณ์เหล่านี้รวมถึง แล็ปท็อป แท็บแล็ต เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นเกม ลำโพง เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นใด จะต้องปิดใช้งานหรือปิดเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด และบรรจุอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ในกระเป๋าที่เช็คอินลงห้องเก็บสัมภาระของเครื่องบินที่จุดต้นทาง

ภายใต้ระเบียบข้อบังคับใหม่ของสหรัฐอเมริกา ห้ามบรรจุชุดแบตเตอรี่ พาวเวอร์แบงค์ และแบตเตอรี่สำรอง  ที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 ซม. x 9.3 ซม. x 1.5 ซม. ไว้ในทั้งกระเป๋าถือขึ้นเครื่องและกระเป๋าที่เช็คอินลงห้องเก็บสัมภาระของเครื่องบิน เราใคร่ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเดินทางโดยไม่นำอุปกรณ์เหล่านี้มาด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการยึดอุปกรณ์เหล่านี้ในระหว่างการตรวจความปลอดภัย  

บุหรี่ไฟฟ้า กล้องสูบยาไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไอระเหยส่วนตัวอื่นใดจะต้องบรรจุไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องหรือที่ตัวผู้เป็นเจ้าของ เนื่องจาก ไม่ อนุญาตให้บรรจุอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ในกระเป๋าที่เช็คอินลงห้องเก็บสัมภาระของเครื่องบิน อุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีขนาดไม่เกิน  16 ซม. x 9.3 ซม. x 1.5 ซม.

สินค้าอันตรายและสิ่งต้องห้าม

ห้ามมิให้ผู้โดยสารนำสิ่งเหล่านี้เข้าจุดคัดกรองและพื้นที่ปลอดเชื้อ/ปลอดภัยของท่าอากาศยานและห้องโดยสารของเครื่องบิน

หมายเหตุ: สิ่งต้องห้ามบางรายการอาจสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยเป็นสัมภาระเช็คอินสำหรับบางกรณี/ตามกฎบางประการ
 • กรดและด่าง เช่นแบตเตอรี่แบบเปียกที่อาจจะกระเด็นหรือหยดได้
 • สารกัดกร่อน สารฟอก เช่น ปรอท คลอรีน
 • สเปรย์ที่ก่อให้อาการทุพพลภาพหรือสูญเสียความสามารถ เช่น สเปรย์พริก เสปรย์พริกไทย แก๊สน้ำตา
 • สารกัมมันตรังสี เช่น ไอโซโทปที่ใช้ทางการแพทย์หรือการค้า
 • สารพิษต่างๆ
 •  สารชีวภาพที่ติดเชื้อหรือเป็นอันตราย เช่น เลือดที่ติดเชื้อ แบคทีเรีย และไวรัส
 • วัสดุที่สามารถก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้
 • เครื่องดับเพลิง
 • แบตเตอรี่ลิเธี่ยมเกิน 160Wh
 • ก๊าซและบรรจุภัณฑ์ก๊าซ (เช่น บิวเทน โพรเพน อะเซทิลีน ออกซิเจน)
 • ดอกไม้ไฟ พลุไฟ หรือดอกไม้ไฟชนิดอื่นๆ) (รวมถึงพลุที่ใช้ในงานเลี้ยงและพลุของเล่น
 • ไม้ขีดที่ไม่มีการป้องกัน
 • กระป๋องควันหรือตลับควัน
 • เชื้อเพลิงเหลวที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมัน/ก๊าซโซลีน ดีเซล น้ำมันไฟแช็ค แอลกอฮอล์ เอธานอล
 • สีสเปรย์
 • น้ำมันสนและทินเนอร์ผสมสี
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอกอฮอล์เกิน 70%
 • ปืนสั้น ปืนลูกโม่ ปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง ปืนลูกกลม ฯลฯ
 • สิ่งเทียมอาวุธปืนและปืนปลอม
 • ส่วนประกอบของอาวุธปืน (ไม่รวมกล้องเล็งและอุปกรณ์กล้องส่อง)
 • ปืนของเล่นทุกชนิด
 • หน้าไม้
 • หนังสติ๊ก
 • ฉมวกและปืนหอก
 • อุปกรณ์สร้างแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน เช่น เครื่องช็อควัว อาวุธที่ใช้พลังการเคลื่อนตัวในอากาศ ฯลฯ
 • ไฟแช็คที่มีรูปทรงคล้ายปืน
 • กระสุนปืน
 • เชื้อปะทุระเบิด
 • ฟิวส์และตัวจุดระเบิด
 • ระเบิดและอุปกรณ์ระเบิด
 • ระเบิดปลอมหรือสิ่งเทียมระเบิดปลอม รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์
 • ระเบิดมือ

ยานพาหนะขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม

สายการบินเอทิฮัดไม่อนุญาตให้ใช้ยานพาหนะทุกประเภทที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม ยานพาหนะเหล่านี้มักจะเรียกในชื่อต่อไปนี้

 • แอร์วีล
 • โซโล่วีล
 • มินิเซ็กเวย์
 • โฮเวอร์บอร์ด