นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

สายการบินเอทิฮัด P.J.S.C. ("เอทิฮัด") เป็นบริษัทร่วมทุนมหาชนที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาและเป็นส่วนหนึ่งของเอมิเรตส์แห่งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอทิฮัดนั้นประกอบด้วยสายการบินเอทิฮัด เอทิฮัดฮอลิเดย์ เอทิฮัดคริสตัลคาร์โก และแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือชื่อทางการค้าในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ www.etihadairways.com, www.etihadholidays.com และ www.etihadcrystalcargo.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์ของเอทิฮัด") นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของและดำเนินการโดยเอทิฮัด เอทิฮัดรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้แก่เว็บไซต์ของเอทิฮัดและปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลของแต่ละประเทศ

เอทิฮัครับผิดชอบเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเคร่งครัดยิ่ง นโยบายฉบับนี้จะอธิบายให้คุณทราบว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากคุณอย่างไร โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของนโยบายฉบับนี้ โดยการส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณ จะถือว่าคุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์ของเราต่อแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดนั้นให้บริการภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบายการดูแลลูกค้า และเงื่อนไขทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการให้บริการของเรา

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เหตุใดเราจึงต้องการข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เมื่อคุณใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ และ/หรือ รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้และใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้: 
• เพื่อทำตามข้อตกลงกับคุณ รวมถึง การดำเนินการเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ ส่งกำหนดการเดินทางให้คุณ หรือติดต่อคุณหากมีปัญหาเกี่ยวกับการจองของคุณ  
• เพื่อลงทะเบียนคุณกับเว็บไซต์ของเอทิฮัดและจัดการบริการเว็บไซต์ต่างๆ ให้แก่คุณ เช่น จดหมายข่าวซึ่งคุณจะได้รับเมื่อลงทะเบียน  
• เพื่อจัดการข้อเสนอโปรโมชั่นและการแข่งขันต่างๆ ที่คุณอาจเข้าร่วมและเป็นผู้ชนะ  
• เพื่อดำเนินการตามนโยบายสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำของเรา  
• เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงอาชญากรรม  
• เพื่อตอบคำถามที่คุณถามเราทางอีเมล และ
• เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่เราจะแจ้งให้คุณทราบทางเว็บไซต์ของเอทิฮัดเราต้องทราบชื่อของผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางกับเรา หากคุณสำรองเที่ยวบินแทนบุคคลอื่น คุณจะต้องได้รับคำยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ บุคคลเหล่านั้นก่อน เราจะถือว่าคุณได้รับคำยินยอมดังกล่าวแล้ว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

เฮทิฮัดจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้หรือข้อมูลที่เอทิฮัดได้รับเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาบริการของเรา และมอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงข้อเสนอพิเศษที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้คุณและลูกค้าท่านอื่นๆ ทราบ (ผ่านทางจดหมายข่าว จดหมาย อีเมล โทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ) เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงข้อเสนอพิเศษของบุคคลที่สามบางรายด้วย

เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการวิจัยทางการตลาดและสถิติเพื่อจะทำการวิจัยที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการบริการของเราด้วย เราอาจติดต่อคุณ (ทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ) เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการของเรา

เราจะแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นอย่างไร

เราอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณดังนี้:

• แก่แบรนด์อื่นๆ ของเอทิฮัด
• แก่บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ซึ่งเรามอบหมายให้จัดหาบริการต่างๆ เช่น การให้บริการลูกค้าของเอทิฮัดในการสำรองบริการพิเศษตามต้องการ บริการคนขับรถ บริการลิมูซีน หรือบริการอื่นๆ อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
• แก่ผู้ที่เรามอบหรืออาจจะมอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อตกลงกับคุณ
• แก่กรมศุลกากร และ/หรือ กรมตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ในประเทศต้นทาง และ/หรือ ปลายทางของคุณเพื่อทำตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว
• หากเรามีหน้าที่ต้องกระทำการดังกล่าว หรือหากกฎหมายอนุญาตให้เรากระทำการดังกล่าว
• แก่พนักงาน ผู้รับช่วงสัญญา และตัวแทนของเอทิฮัดเพื่อดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วแทนเรา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เราจะปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

•  เมื่อคุณสำรองเที่ยวบินทางเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้ซอฟแวร์การรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ (SSL) ที่จะเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกก่อนที่จะส่งให้เรา เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นได้รับการปกป้องจากการดักรับข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม
• เรายังปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลที่คุณมอบให้เราเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย
• เราพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเปิดเผยทางออนไลน์ได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยตามปกติเมื่อคุณจัดหาและจัดการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเราหากเกิดความผิดพลาดด้านความปลอดภัยข้อมูล เว้นแต่จะเกิดจากการละเลยหรือความตั้งใจให้เกิดความผิดพลาดของเรา
• ไซต์ของเราอาจจะลิงค์สู่เว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากไซต์ของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายหรือกระบวนการด้านข้อมูลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ตามลิงค์เหล่านี้

คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้

คุณมีสิทธิที่จะดูข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราจัดเก็บไว้เกี่ยวกับการจ่ายค่าธรรมเนียมของคุณได้ โปรดเขียนจดหมายมาที่สายการบินเอทิฮัด ตู้ปณ. 35566 อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หากคุณคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีนั้นไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเราให้แก้ไขบันทึกของเรา

โอนถ่ายข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอาจมีการโอนถ่ายข้อมูลส่วนตัวไปยังประเทศที่ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล หรือประเทศที่ความเป็นส่วนตัวของคุณหรือสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ จะไม่ได้รับการปกป้องอย่างเคร่งครัด เราจะโอนถ่ายข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ด้านการดำเนินการ/จัดหาบริการที่คุณร้องขอจากเรา เพื่อดำเนินการสัญญากับบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ของคุณ หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลซึ่งเราต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ

นโยบายของเราเกี่ยวกับ "คุกกี้"

มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า "cookies" ซึ่งเราสามารถใช้เพื่อมอบข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมกับคุณให้แก่คุณจากเว็บไซต์ของเอทิฮัดได้ คุกกี้คือส่วนประกอบของข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถส่งไปยังเบราเซอร์ของคุณ เพื่อเก็บไว้ในระบบของคุณ คุกกี้ช่วยให้เราทราบได้ว่าใครดูหน้าใดและโฆษณาใดบ้าง เพื่อดูว่ามีหน้าต่างๆ มีผู้เข้าชมบ่อยเพียงใด เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมที่สุดในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ยังช่วยให้เราสามารถทำให้เว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ช่วยให้เราสามารถพาคุณไปยังภาษาของเว็บไซต์ที่คุณใช้งานครั้งสุดท้าย คุณจึงสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเมื่อกลับมายังเว็บไซต์ครั้งต่อไป การใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดจะแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานคุ๊กกี้เช่นว่านั้น

ความคิดเห็นและคำถาม

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โปรด คลิกที่นี่