โลกแห่งความสะดวกและความสบาย

Video has no narration, no audio description

ประสบการณ์ของผู้โดยสารซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับโลกของเรา เริ่มต้นก่อนการออกเดินทางและยังคงอยู่อีกนานหลังจากที่มาถึงแล้ว 

ต้้งแต่บริการคนขับรถ ห้องรับรอง จนขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับความสะดวกสบายและบรรยากาศที่ผ่อนคลายเพื่อเตรียมตัวสำหรับการต้อนรับคุณบนเที่ยวบินที่หรูหรา

ค้นพบว่าเหตุใดผู้โดยสารของเราจึงเช็คอินเร็วเสมอ

ห้องรับรองของเรา