เด็กอายุ 5-12 ปี

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว

เด็กที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 ปี และเดินทางคนเดียวจะถือว่าเป็นผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM's) UMs จะเสียค่าเดินทางในอัตราของผู้ใหญ่และจะจองบัตรโดยสารได้ในเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดยเอทิฮัดเท่านั้น

หลังจากจองแล้ว ให้ติดต่อสำนักงานของเอทิฮัดที่ใกล้ที่สุด (โทรไปที่ 02 5990000 จากใน UAE และ 00971 2 5990844 จากนอก UAE) เพื่อรับและส่งเอกสารเกี่ยวกับ UM ที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันเดินทาง

UMs จะไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินใดๆ ได้หากไม่มีเอกสารดังกล่าวและจะต้องมีผู้ปกครองมาส่งและมารับ

วัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปจนถึง 16 ปีที่เดินทางคนเดียวโดยไม่มีผู้ปกครองเดินทางด้วยจะสามารถรับบริการแบบ UM ได้หากผู้ปกครองร้องขอ

หลังจากเช็คอิน บุตรหลานของคุณจะอยู่ในความรับผิดชอบของเรา เราจะพาบุตรหลานของคุณผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางและการตรวจสอบด้านความปลอดภัยไปยังเครื่องบิน และดูแลให้บุตรหลานของคุณเพลิดเพลินไปกับการเดินทางที่สะดวกสบาย เมื่อเครื่องบินร่อนลงที่ท่าอากาศยานปลายทางแล้ว เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราจะพาบุตรหลานของคุณมาส่งให้ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า