ให้บุตรหลานของคุณปลอดภัยด้วยการดูแลของเรา

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว

สำหรับเด็กที่เดินทางคนเดียว การเดินทางทางอากาศอาจจะเป็นเรื่องน่ากังวลอยู่บ้าง

ที่เอทิฮัด เราเน้นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง เริ่มตั้งแต่ที่คุณส่งมอบพวกเขาให้อยู่ในความดูแลของเรา จนกระทั่งได้พบกับผู้ปกครองที่ปลายทาง

การแบ่งอายุ

อายุที่สามารถเดินทางเพียงลำพังได้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทาง

น้อยกว่า (แต่ยังไม่ถึง) 5 ปี

อาจไม่สามารถเดินทางเพียงลำพังได้
ต้องเดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่มีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 18 ปี

อายุ 5 ปี ถึง (แต่ยังไม่ถึง) 12 ปี

จัดให้อยู่ในกลุ่มผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพังด้วยเครื่องบิน

อายุ 12 ปี ถึง (แต่ยังไม่ถึง) 16 ปี

อาจเดินทางคนเดียวได้โดยไม่ต้องมีบริการ UM
สามารถใช้บริการ UM ได้ หากได้รับคำร้องจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

บินกับสายการบินพันธมิตร
การเดินทางกับสายการบินพันธมิตร เที่ยวบินบางเที่ยวบินอาจจะดำเนินการบินโดยสายการบินพันธมิตรของเรา นโยบายและเกณฑ์การแบ่งอายุของสายการบินพันธมิตรอาจจะแตกต่างกับเรา โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสายการบินดังกล่าว หรือติดต่อสายการบินดังกล่าวโดยตรงก่อนทำการจองเที่ยวบิน

วิธีการจอง

 1. โปรดจองบัตรโดยสารสำหรับบุตรหลานของคุณด้านล่างนี้ โปรดทราบว่า ผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง จะต้องจ่ายราคาบัตรโดยสารเป็นราคาเต็มของผู้ใหญ่
 2. หลังจากจองบัตรโดยสารทางออนไลน์แล้ว คุณจะได้รับเอกสารอ้างอิงการจอง คุณต้องเอกสารนี้ในการกรอกแบบฟอร์มสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง
 3. กรอกแบบฟอร์มสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพังด้านล่างนี้ โปรดกรอกทุกส่วนของแบบฟอร์ม เพราะแบบฟอร์มที่กรอกไม่สมบูรณ์ไม่สามารถใช้ได้ และอาจะทำให้การจองล่าช้าได้
 4. คุณต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับเด็กแต่ละคนที่จะเดินทาง
 5. เราจะติดต่อคุณไปในภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันว่าการจองบัตรโดยสารสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพังเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 6. โปรดตรวจสอบว่าได้พิมพ์แบบฟอร์มมา 4 ฉบับ (ต่อเด็ก 1 คน) อย่าลืมเซ็นชื่อในแบบฟอร์มแต่ละฉบับ และนำติดตัวมายังสนามบินในวันที่ออกเดินทางด้วย

  ด้วยเหตุผลด้านการดำเนินงาน โปรดกรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  คลิกที่นี่เพื่อไปที่แบบฟอร์มสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว

ไม่เช่นนั้น คุณสามารถติดต่อ ศูนย์การติดต่อประสานงานระดับโลกของเรา หรือ ไปยัง สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารในพื้นที่ของเรา เพื่อทำการจองและใช้บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง ภายในอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

วิธีการให้บริการ

ตลอดการเดินทาง เราจะดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่บุตรหลานของคุณ โปรดวางใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะปลอดภัย

เตรียมพร้อมการเดินทาง

โปรดตรวจสอบว่าบุตรของคุณมีเอกสารการเดินทางครบสมบูรณ์ รวมถึงหนังสือเดินทาง วีซ่า ใบรับรองการตรวจสุขภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น ตามกฎหมายในแต่ละประเทศ ติดตัวไปตลอดการเดินทาง

ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนออกเดินทาง 

เมื่อออกเดินทาง

เราดูแลบุตรหลานของคุณในทุกๆ ก้าวของการเดินทาง

ในวันเดินทาง โปรดนำบุตรหลานมาที่ท่าอากาศยานและเช็คอินก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 120 นาที 

โปรดอยู่ที่ท่าอากาศยานจนกว่าเที่ยวบินออกเดินทางไปแล้ว

ผู้โดยสารเด็กเดินทางเพียงลำพังด้วยเครื่องบิน ก่อนออกเดินทาง

หลังจากเช็คอิน

หลังจากเช็คอิน บุตรหลานของคุณจะอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินซึ่งจะนำพวกเขาผ่านกระบวนการด้านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและหนังสือเดินทางจนถึงเครื่องบิน

เมื่อถึงจุดดังกล่าว ลูกเรือของเราจะดูแลให้บุตรหลานของคุณมีความปลอดภัย สบาย และเพลิดเพลินระหว่างเที่ยวบิน

ความสนุกสนานบนเครื่อง

โปรดวางใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะเดินทางอย่างสนุกสนานด้วยเกมและกิจกรรมต่างๆ รวมถึง ความบันเทิงบนเที่ยวบินสำหรับเด็กพร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อย

มาสนุกกันเลย 

ผู้โดยสารเด็กเดินทางเพียงลำพังด้วยเครื่องบิน ขณะอยู่บนเครื่อง

เวลาเปลี่ยนเครื่อง

หากต้องเปลี่ยนเที่ยวบิน ระยะเวลาระหว่างเที่ยวบินสูงสุดคือ 4 ชั่วโมง

บุตรหลานของคุณจะพบกับเจ้าหน้าที่จากทีมบริการระดับพรีเมี่ยมของเราและได้รับการดูแลพาไปยังห้องรับรองพิเศษ

ผู้โดยสารเด็กเดินทางเพียงลำพังด้วยเครื่องบิน ขณะเปลี่ยนเครื่อง

เมื่อเดินทางถึง

เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยาน บุตรหลานของคุณจะได้รับการดูแลโดยพนักงานภาคพื้นดินของเราในทันทีเพื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง การรับสัมภาระ และพิธีการทางศุลกากร และนำส่งให้คุณในพื้นที่รอรับ

โปรดพบบุตรหลานของคุณ ณ เวลาที่มาถึง และยื่นเอกสารที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตน

ผู้โดยสารเด็กเดินทางเพียงลำพังด้วยเครื่องบิน เมื่อถึงที่หมายปลายทาง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายเกี่ยวกับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง

ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง จะได้รับการยอมรับให้เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด ตามเงื่อนไขด้านล่าง:

 • ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง จะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องที่สนามบิน ถ้าไม่ได้มีการร้องขอบริการผู้โดยสารที่เดินทางโดยลำพังเอาไว้ล่วงหน้า เนื่องจากสายการบินมีการจำกัดจำนวนของผู้โดยสารประเภทดังกล่าวเอาไว้ในแต่ละเที่ยวบิน
 • เด็กที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 12 ปี และเดินทางคนเดียวจะถือว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางโดยลำพัง
 • ผู้โดยสารเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และยังไม่ครบ 16 ปี ที่เดินทางคนเดียวโดยไม่มีพ่อแม่/ผู้ปกครอง จะสามารถใช้บริการผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังได้ ถ้าได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
 • ผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ไม่สามารถเป็นผู้เดินทางร่วมกับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังได้
 • พ่อแม่/ผู้ปกครองของผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง จะต้องนำเด็กมาส่ง ณ สนามบิน และมารอรับที่ปลายทาง (ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในแบบฟอร์มผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง)
 • บัตรโดยสารสำหรับเด็กที่เดินทางโดยลำพังจะคิดในราคาบัตรสำหรับผู้ใหญ่ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นพิเศษแต่อย่างใด
 • พ่อแม่/ผู้ปกครองจะต้องมาแสดงตนสำหรับการเช็คอินและเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดของผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังให้พร้อม เช่น หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ วีซ่า และใบรับรองด้านสุขภาพ (หากจำเป็น) เอกสารเหล่านั้นจะต้องส่งให้กับเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอิน อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนที่เครื่องบินจะออก
 • ระยะเวลาในการต่อเที่ยวบินจะต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง
 • ในกรณีที่การเดินทางมีสายการบินอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย กฎระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามสายการบินนั้นๆ ผู้โดยสาร/ตัวแทนด้านการเดินทางจะต้องติดต่อกับสำนักงานของสายการบินอื่นๆ เพื่อตรวจสอบกฎระเบียบในการรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง ซึ่งกฎระเบียบอาจจะแตกต่างไปจากสายการบินเอทิฮัด
 • จะไม่รับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง ที่อายุไม่เกิน 14 ปี หากเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารลดราคากับสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์
 • ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ จะได้รับการยอมรับหลังจากที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์จากศูนย์การแพทย์ของสายการบินเอทิฮัดแล้วเท่านั้น
 • ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน
 • เด็ก (ผู้โดยสารที่เด็กที่ไม่ได้เดินทางโดยลำพัง) ซึ่งเดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่ในชั้นโดยสารที่ต่างกันจะได้รับการดูแลเช่นเดียวกับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง
 • ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังจากอาบูดาบีจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เช็คอินจากอาคารผู้โดยสารของอาบูดาบีและดูไบซิตี้
 • ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังจะไม่สามารถรับบริการคนขับรถและรถโค้ชของเอทิฮัดได้
 • พ่อแม่/ผู้ปกครองของเด็ก จะต้องกรอกแบบฟอร์มผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง สำหรับการเดินทางกับสายการบินเอทิฮัดให้เสร็จเรียบร้อยทางออนไลน์ คุณจะได้รับอีเมลจากสายการบินเอทิฮัดเมื่อกรอกรายละเอียดการจองเกี่ยวกับบุตรหลานของคุณเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้โดยสารดังกล่าวจะต้องมีสำเนาแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยสมบูรณ์และลงนามแล้ว 4 ฉบับมายังสนามบินในวันออกเดินทางด้วย แบบฟอร์มที่ไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการยอมรับแต่อย่างใด