ให้บุตรหลานของคุณปลอดภัยด้วยการดูแลของเรา

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว

สำหรับเด็กที่เดินทางคนเดียว การเดินทางทางอากาศอาจจะเป็นเรื่องน่ากังวลอยู่บ้าง

ที่เอทิฮัด เราเน้นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง เริ่มตั้งแต่ที่คุณส่งมอบพวกเขาให้อยู่ในความดูแลของเรา จนกระทั่งได้พบกับผู้ปกครองที่ปลายทาง

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM)

เด็กที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 ปี และเดินทางคนเดียวจะถือว่าเป็นผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM's)

วัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่12 ปีขึ้นไปจนถึง 16 ปีที่เดินทางคนเดียวโดยไม่มีผู้ปกครองเดินทางด้วยจะสามารถรับบริการแบบ UM ได้หากผู้ปกครองร้องขอ

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีไม่สามารถใช้บริการนี้ได้และไม่อนุญาตให้เดินทางคนเดียว

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM)

หลังจากที่จองเที่ยวบิน โปรดติดต่อสำนักงานเอทิฮัดที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับและส่งเอกสาร UM ที่ต้องใช้ซึ่งต้องกรอกก่อนวันที่ออกเดินทาง

โทร 02 5990000 จากใน UAE 
โทร 00971 2 5990844 จากนอก UAE 

หากไม่มีเอกสารดังกล่าว UM จะไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินได้

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM)

เราดูแลบุตรหลานของคุณในทุกๆ ก้าวของการเดินทาง ในวันเดินทาง โปรดนำบุตรหลานมาที่ท่าอากาศยานและเช็คอินก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 120 นาที

หากมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน อนุญาตให้มีเวลาต่อเครื่องสูงสุดไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM)

เมื่อออกเดินทาง

หลังจากเช็คอิน บุตรหลานของคุณจะอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินซึ่งจะนำพวกเขาผ่านกระบวนการด้านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและหนังสือเดินทางจนถึงเครื่องบิน เมื่อถึงจุดดังกล่าว ลูกเรือของเราจะดูแลให้บุตรหลานของคุณมีความปลอดภัย สบาย และเพลิดเพลินระหว่างเที่ยวบิน

โปรดวางใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะเดินทางอย่างสนุกสนานด้วยเกมและกิจกรรมต่างๆ รวมถึง ความบันเทิงบนเที่ยวบินสำหรับเด็กพร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อย

ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (UM)

เมื่อเดินทางถึง

เมื่อเดินทางถึงปลายทาง บุตรหลานของคุณจะได้รับการดูแลโดยพนักงานภาคพื้นดินของเราในทันทีเพื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง การรับสัมภาระ และพิธีการทางศุลกากร และนำส่งให้คุณในพื้นที่รอรับ

ตลอดการเดินทาง เราจะดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่บุตรหลานของคุณ โปรดวางใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะปลอดภัย

เดินทางกับเที่ยวบินพันธมิตร

หากเที่ยวบินหรือส่วนของเที่ยวบินของคุณดำเนินการโดยพันธมิตรสายการบินต่างๆ ของเรา สิทธิการนำสัมภาระติดตัวและค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสายการบินดังกล่าว หรือติดต่อสายการบินดังกล่าวโดยตรง

ดูพันธมิตรร่วมทุนของเรา 

สายการบินพันธมิตร