บทนำ

ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะขยายเครือข่ายการบริการสำหรับผู้โดยสารของเราอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น เราได้ร่วมมือกับการรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส (SNCF) และการรถไฟแห่งชาติเยอรมนี (Deutsche Bahn) เพื่อให้บริการผู้โดยสารด้วยการเชื่อมต่อด้วยรถไฟในฝรั่งเศสและเยอรมนี โปรดดูวิธีการที่คุณสามารถสำรองเที่ยวบินและรถไฟด้วยบัตรโดยสารใบเดียวในหน้าด้านล่าง

จองพร้อมด้วยบริการรถไฟฝรั่งเศส

เรายินดีที่จะให้บริการเครือข่ายที่ครอบคลุมและสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสาร เราได้ร่วมมือกับการรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส (SNCF) เพื่อให้บริการผู้โดยสารด้วยการเชื่อมต่อกับรถไฟที่ปารีส

ในปัจจุบัน เมื่อเดินทางกับเอทิฮัดสู่ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ส เดอ โกล (CDG) ผู้โดยสารจะสามารถเลือกเดินทางต่อด้วยเส้นทางรถไฟความเร็วสูง TGV ของ SNCF ซึ่งมีเส้นทางกว่า 2,000 กม. ไปยัง 19 เมืองทั่วประเทศ (โปรดดูรายชื่อด้านล่าง)

TGV มาจากคำว่า Train à Grande Vitesse ซึ่งหมายความว่ารถไฟความเร็วสูง โดยผู้ให้บริการคือ SNCF ซึ่งหมายความว่า ผู้โดยสารจะสามารถเดินทางด้วยเส้นทาง TGV จาก 19 เมืองในฝรั่งเศสเพื่อมาเดินทางด้วยเที่ยวบินของเอทิฮัดได้ด้วยเช่นกัน
สามารถทำการจองบริการเชื่อมต่อรถไฟและเที่ยวบินได้ทางเว็บไซต์ ทางศูนย์ติดต่อของเราทั่วโลก หรือทางตัวแทนการเดินทาง

เดินทางด้วยเครื่องบินจากนั้นต่อด้วยรถไฟ

เมื่อทำการจองบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัดและบัตรโดยสารรถไฟ TGV ร่วมกันคุณจะได้รับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งฉบับทางอีเมล พิมพ์บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับดังกล่าวแล้วนำไปแสดงที่เคาน์เตอร์ TGV Air ที่สถานีของการรถไฟฝรั่งเศสในเมืองที่คุณเลือกเป็นต้นทางการเดินทางอย่างน้อย 15 นาทีก่อนรถไฟจะออกเดินทาง (ไม่จำเป็นต้องสำรองที่นั่ง)

เมื่อแสดงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้อง คุณจะได้รับเอกสารการเดินทาง TGV Air rail เพื่อเดินทางสู่ปารีส

เมื่อเดินทางมาถึงสถานี TGV ปารีส ชาร์ส เดอ โกล คุณจะสามารถใช้บริการรถราง CDGVAL ไปยังอาคารผู้โดยสาร 2A เพื่อเช็คอินเที่ยวบินเอทิฮัดของคุณ

โปรดทราบว่าคุณจะสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้หลังจากที่คุณเดินทางในเส้นทางรถไฟแล้วเท่านั้น

เดินทางด้วยเครื่องบินจากนั้นต่อด้วยรถไฟ

เมื่อมาถึงอาคารผู้โดยสาร 2A ของท่าอากาศยานปารีส ชาร์ส เดอ โกล โปรดไปรับสัมภาระแล้วใช้บริการรถรางฟรี CDGVAL ไปยังสถานีรถไฟ TGV

เมื่อแสดงบัตรโดยสารเที่ยวบินและเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้อง คุณจะได้รับเอกสารการเดินทางด้วยรถไฟ

คุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟ TGV ไปยังที่หมายที่คุณเลือกโดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

โปรดทราบว่าคุณจะสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้หลังจากที่คุณเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเท่านั้น

สถานีรถไฟฝรั่งเศส (พร้อมด้วยรหัส) ให้บริการโดย TGV Air:

French rail station Rail station code
AIX EN PROVENCE TGV QXB
ANGERS ST LAUD QXG
AVIGNON TGV XZN
BORDEAUX ST JEAN ZFQ
REIMS - CHAMPAGNE ARDENNE TGV XIZ
LE MANS ZLN
LILLE-EUROPE XDB
METZ NANCY-LORRAINE TGV XZI
LYON PART-DIEU XYD
MARSEILLE ST CHARLES XRF
MONTPELLIER ST ROCH XPJ
NANTES QJZ
NIMES ZYN
POITIERS XOP
RENNES ZFJ
TOURS-ST PIERRE DES CORPS XSH
STRASBOURG XWG
TOULON TGV XZV
VALANCE TGV XHK

บทนำ

ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะขยายเครือข่ายการบริการสำหรับผู้โดยสารของเราอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น เราได้ร่วมมือกับการรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส (SNCF) และการรถไฟแห่งชาติเยอรมนี (Deutsche Bahn) เพื่อให้บริการผู้โดยสารด้วยการเชื่อมต่อด้วยรถไฟในฝรั่งเศสและเยอรมนี โปรดดูวิธีการที่คุณสามารถสำรองเที่ยวบินและรถไฟด้วยบัตรโดยสารใบเดียวในหน้าด้านล่าง

การจองพร้อมด้วยบริการรถไฟเยอรมนี

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราที่ขยายเครือข่ายการบริการสำหรับผู้โดยสารของเราอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น เราได้ร่วมมือกับรถไฟเยอรมัน (Deutsche Bahn) เพื่อให้บริการผู้โดยสารด้วยการเชื่อมต่อรถไฟสำหรับการเดินทางนอกเหนือจากแฟรงก์เฟิร์ต มิวนิค ดุสเซลดอร์ฟ และเบอร์ลิน

เมื่อบินสู่สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต (FRA) ท่าอากาศยานนานาช่ติมิวนิค ท่าอากาศยานนานาชาติดุสเซลดอร์ฟ (DUS) หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติเบอร์ลิน - เทเจล (TXL) ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางต่อโดยเครือข่ายรถไฟไปยังสถานนีที่รถไฟเยอรมนีให้บริการ 5,600 แห่งในเยอรมนีได้

ในทางกลับกัน ผู้โดยสารสามารถเดินทางในเส้นทางรถไฟเยอรมนีจากเมืองต่างๆ ในเยอรมนีไปยังแฟรงก์เฟิร์ต มิวนิค ดุสเซลดอร์ฟ และเบอร์ลินเพื่อเดินทางกับเที่ยวบินเอทิฮัดต่อไปได้

สามารถจองบริการเชื่อมต่อรถไฟและเที่ยวบินได้ทางเว็บไซต์ ทางศูนย์ติดต่อของเราทั่วโลก หรือทางตัวแทนการเดินทาง

การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน-รถไฟใน Etihad.com

ไปที่ Etihad.com และเลือกเมืองที่คุณต้องการบินจากในเมนูดรอปดาวน์ในช่อง ‘ต้นทาง’ และเลือก ‘รถไฟและเครื่องบิน’ ในช่องเมนูดรอปดาวน์ของปลายทาง ใช้วิธีเดียวกันนี้ในทางกลับกัน ผู้โดยสารที่เดินทางจากเมืองในเยอรมัน โดยบริการของรถไฟเยอรมนี ให้เลือก 'รถไฟและเครื่องบิน' ในเมนูดรอปดาวน์ของต้นทาง และเมืองที่ต้องการเลือกในเมนูดรอปดาวน์ของปลายทาง

ดำเนินการจองแบบปกติ แต่โปรดทราบว่า เวลาของรถไฟเยอรมนี ที่แสดงในเครื่องมือการจองนี้เป็นเวลาที่สมมติขึ้น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบกับ รถไฟเยอรมนีโดยตรงสำหรับตารางที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม เวลาเที่ยวบินของเอทิฮัดเป็นเวลาจริง และคุณต้องไปถึงยังสนามบินอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนเครื่องบินออก

โปรดทราบ บัตรโดยสารเครื่องบิน-รถไฟทั้งหมดสามารถพิมพ์ออกมาได้จนถึง 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางในแต่ละเที่ยว คุณสามารถรับบัตรโดยสารรถไฟจากเครื่องออกบัตรแบบบริการตนเองได้ที่สถานีรถไฟของเยอรมนีโดยใช้หมายเลขอ้างอิงที่อยู่บนบัตรโดยสาร

เมื่อทำการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน - รถไฟเยอรมนีกับเอทิฮัด โปรดทราบว่าในค่าโดยสารรวมทั้งหมดนั้นคุณอาจเลือกว่าจะออกเดินทางจากหรืองมาถึงที่สถานีรถไฟใดก็ได้จาก 5,600 สถานีที่ให้บริการโดยรถไฟเยอรมนี

เดินทางด้วยเครื่องบินจากนั้นต่อด้วยรถไฟ

  1. เมื่อคุณได้สำรองบัตรโดยสารเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดและบัตรโดยสารรถไฟเยอรมนีพร้อมกัน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งหมายเลขอ้างอิงบัตรโดยสารเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขยืนยันการเดินทางด้วยรถไฟ โปรดทราบว่า คุณจะได้รับหมายเลขยืนยันการเดินทางด้วยรถไฟสำหรับผู้โดยสารแต่ละคนที่เดินทาง และสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟในขาไปและขากลับ
  2. สั่งพิมพ์หมายเลขยืนยันการเดินทางด้วยรถไฟและนำไปที่เคาน์เตอร์รถไฟเยอรมนี หรือเครื่องออกบัตรแบบบริการที่สถานีรถไที่คุณต้องการเดินทางอย่างน้อย 15 นาที ก่อนที่รถไฟจะออก (ไม่จำเป็นต้องทำการจอง)
  3. เมื่อแสดงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้อง คุณจะได้รับเอกสารการเดินทางด้วยรถไฟเยอรมนี เพื่อเดินทางสู่แฟรงก์เฟิร์ต

โปรดทราบว่าคุณจะสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้หลังจากที่คุณเดินทางในเส้นทางรถไฟแล้วเท่านั้น

เดินทางด้วยเครื่องบินจากนั้นต่อด้วยรถไฟ

  1. เมื่อมาถึงยังสนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต รับกระเป๋าที่คุณต้องเช็คอินในเที่ยวบินของคุณก่อนที่จะเดินไปยังเคาน์เตอร์บริการของรถไฟเยอรมนี 
  2. เมื่อแสดงบัตรโดยสารเที่ยวบินอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารการแสดงตนที่ถูกต้องแล้ว คุณจะได้รับเอกสารการเดินทางด้วยรถไฟ 
  3. จากนั้นคุณอาจจะใช้บริการรถไฟเยอรมนี เพื่อไปยังสถานีเครือข่ายรถไฟใน 5,600 สถานี

โปรดทราบว่าคุณจะสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้หลังจากที่คุณเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเท่านั้น