ที่นั่งแบบที่มีพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

ที่นั่งแบบที่มีพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษ

ผู้โดยสารชั้นประหยัดสามารถให้ความสะดวกสบายกับตัวท่านเองด้วยที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างพิเศษบนเที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดทุกเที่ยวบิน

ด้วยอัตราพิเศษ

สำรองที่นั่งก่อน ได้รับสิทธิ์ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขาแบบกว้างพิเศษก่อนใคร ซึ่งเป็นที่นั่งที่อยู่ในแถวตรงกับทางออกฉุกเฉิน ซึ่งจะมีพื้นที่กว้างถึง 37นิ้ว ในเครื่องบินแบบลำตัวแคบ และ 51 นิ้วในเครื่องบินแบบลำตัวกว้าง เมื่อเทียบกับที่นั่งในตำแหน่งอื่นๆที่มีพื้นที่วางขากว้าง 32-33 นิ้ว 

ท่านสามารถจองที่นั่งแบบพิเศษนี้มื่อท่านทำการสำรองที่นั่งใหม่ผ่าน etihad.com หรือติดต่อผ่านสายการบินเอทิฮัด ทั้งนี้ท่านยังสามารถเลือกบริการพิเศษนี้สำหรับการสำรองที่นั่งที่มีอยู่แล้วเช่นกัน

ข้อมูลสำคัญ; การจองที่นั่งแบบพิเศษนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างอยู่เท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ

กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดอื่นๆสำหรับที่นั่งแบบพิเศษนี้ก่อนการชำระค่าเงินเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจองที่นั่งแบบพิเศษนี้ได้ เมื่อท่านทำการชำระเงินแล้ว ท่านไม่สามารถขอคืนได้

ที่นั่งแบบพิเศษนี้ไม่มีให้บริการบนเที่ยวบินที่ไม่ได้ทำการบินโดยเครื่องบินของสายการบินเอทิฮัดหรือเครื่องบินที่ทำการบินแทนสายการบินเอทิฮัด

ที่นั่งแบบมีที่วางขากว้างเป็นพิเศษไม่มีให้บริการในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นในนามของสายการบินเอทิฮัด ยกเว้นเที่ยวบินที่ EY 37/38 ไปยังปารีสที่ดำเนินการบินโดยแอร์ฟรานซ์  ผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษได้ในเที่ยวบินเหล่านี้

การทำการจอง

การทำการจอง

นระหว่างที่ท่านทำการสำรองที่นั่งใหม่

ในขณะที่สำรองที่นั่งผ่าน etihad.com  เลือกหน้าการจองที่นั่งเพื่อทำการจองที่นั่งแบบพิเศษ

ถ้าตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้บริการนี้   กรุณาเลือกที่นั่งที่ท่านต้องการจากแผนที่ที่นั่ง

ค่าบริการต่างๆจะปรากฏและจะนำไปรวมกับค่าบัตรโดยสาร

ท่านสามารถจองที่นั่งแบบพิเศษนี้มื่อท่านทำการสำรองที่นั่งใหม่ผ่านสายการบินเอทิฮัด การจองที่นั่งแบบพิเศษนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างอยู่เท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ

ลังจากสำรองบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว

เพียงแค่ติดต่อสายการบินเอทิฮัดและแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความต้องการที่จะเลือกที่นั่งแบบพิเศษ (ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างและเงื่อนไขต่างๆ)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ที่นั่งแบบพิเศษนี้ไม่มีให้บริการบนเที่ยวบินที่ไม่ได้ทำการบินโดยเครื่องบินของสายการบินเอทิฮัดหรือเครื่องบินที่ทำการบินแทนสายการบินเอทิฮัด

อัตราค่าบริการเป็นอัตราต่อท่านและต่อเที่ยวบิน ในกรณีที่มี่การเปลี่ยนเครื่องบิน สายการบินเอทิฮัดจะพยายามจัดที่นั่งในแบบเดียวกันหรือใกล้เคียง ในกรณีที่ไม่มีที่นั่งในแบบเดียวหรือใกล้เคียงกันว่าง สายการบินเอทิฮัดจะคืนเงินในส่วนที่ไม่สามารถให้บริการได้

ที่นั่งแบบพิเศษนี้จะทำการจองเมื่อท่านชำระค่าบริการและค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวน ส่วนของการชำระที่นั่งแบบพิเศษนี้ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

เมื่อชำระค่าบริการนี้แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นในกรณีที่

  • การยกเลิกเที่ยวบิน
  • ที่นั่งพิเศษไม่มีให้บริการในกรณีที่เปลี่ยนเครื่องบิน


วามปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการบริการที่นั่งแบบพิเศษนี้

ในกรณีที่จะจองที่นั่งแบบพิเศษนี้ ผู้โดยสารจะต้อง

  • มีร่างกายที่สมบรูณ์ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  • สามารถสื่อสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษสำหรับข้อปฏิบัติต่างๆเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  • สามารถและพร้อมที่จะร่วมกับพนักงานต้อนรับเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารท่านอื่น ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  • สามารถตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่องบินและสื่อสารกับพนักงานต้อนรับก่อนที่จะทำการเปิดประตูฉุกเฉิน
  • ต้องมีความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และไม่เป็นผู้สูงอายุ, ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์, เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ไม่มีปัญหาด้านการได้ยิน เป็นต้น
  • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18ปี
  • ไม่มีเด็กหรือทารกร่วมเดินทางด้วย
  • ไม่เป็นผู้ที่ต้องการผู้ดูแลเป็นพิเศษ ไม่ได้เดินทางร่วมกับสุนัขนำทางหรือสัตว์ชนิดอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือ

บอร์ดดิ้งพาสสำหรับที่นั่งแบบพิเศษนี้จะได้รับอนุมัติก็ต่อเมื่อเอทิฮัดเกสท์เซอร์วิสทีมได้ยืนยันว่าท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นและเข้าใจในเงื่อนไขต่างๆ

เมื่อเอทิฮัดเกสท์เซอร์วิสทีมยืนยันว่าผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ เราจะทำการสำรองที่นั่งให้ท่านใหม่ในพี่นั่งแบบปกติ ซึ่งท่านจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนสำหรับที่นั่งแบบพิเศษที่ท่านได้ชำระไปแล้ว

ข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยนี้หมายรวมถึง ท่านต้องสามารถใช้เวปเช็คอินหรือคีออส (เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ) อย่างไรก็ตามเมื่อท่านไปยังที่นั่ง แล้วเจ้าหน้าที่เห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่ไม่เอื้ออำนวยต่อความปลอดภัยของส่วนรวม ท่านต้องยอมย้ายที่นั่งไปยังที่นั่งแบบปกติโดยไม่มีข้อโต้แย้ง