เริ่มการช็อปปิ้งแบบปลอดภาษีเลย!

ปลอดภาษี

พบกับบูติคล่าสุดในช็อปปิ้งแมกาซีนของเรา

ทำไมต้องรอจนกว่าจะขึ้นเครื่องบินก่อนจึงจะเริ่มช็อปปิ้งได้ล่ะ ในตอนนี้คุณจะสามารถซื้อน้ำหอม เครื่องสำอาง อัญมณี นาฬิกา และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากมายที่จะนำส่งให้คุณถึงที่นั่งบนเครื่องบิน(ต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 72 ชั่วโมง)

ส่งคำสั่งซื้อสินค้าปลอดภาษีของคุณให้เราได้ที่ dutyfree@etihad.ae โปรดระบุชื่อ หมายเลขเที่ยวบิน และวันที่เดินทางของคุณก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงแล้วเราจะนำสินค้าไปส่งให้คุณบนเครื่องบิน

เริ่มการช็อปปิ้งแบบปลอดภาษีเลย!

ปลอดภาษี

พบกับบูติคล่าสุดในช็อปปิ้งแมกาซีนของเรา

ทำไมต้องรอจนกว่าจะขึ้นเครื่องบินก่อนจึงจะเริ่มช็อปปิ้งได้ล่ะ   ในตอนนี้คุณจะสามารถซื้อน้ำหอม เครื่องสำอางค์ อัญมณี นาฬิกา และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากมายที่จะนำส่งให้คุณถึงที่นั่งบนเครื่องบิน(ต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 72 ชั่วโมง)

ส่งคำสั่งซื้อสินค้าปลอดภาษีของคุณให้เราได้ที่ dutyfree@etihad.ae โปรดระบุชื่อ หมายเลขเที่ยวบิน และวันที่เดินทางของคุณก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงแล้วเราจะนำสินค้าไปส่งให้คุณบนเครื่องบิน