ฝูงบินรุ่นใหม่ของเราสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายอย่างสูงสุดของผู้โดยสาร

เอทิฮัดมีฝูงบินที่ทันสมัยที่สุดฝูงหนึ่งของโลก 

ฝูงบินใหม่ของเราเสนอบริการการเดินทางให้แก่คุณด้วยเที่ยวบินที่ทันสมัยที่สุดในโลก พร้อมด้วยประสิทธิภาพในการบินและการปฏิบัติการสูงสุด บริการห้องโดยสารที่กว้างขึ้นและเพิ่มระยะทางการบินที่ไกลยิ่งขึ้นด้วย

เรามีชั้นโดยสารสามชั้น - ชั้นหนึ่งไดมอนด์ ชั้นธุรกิจเพิร์ล และชั้นประหยัดโครอล เดินทางด้วยเครื่องบินใหม่พร้อมด้วยระบบความบันเทิงในเที่ยวบินอันทันสมัย อาหารชั้นเยี่ยมและบริการที่สมบูรณ์แบบ

บนเครื่องบินเอทิฮัด

สัมผัสกับประสบการณ์แบบเอทิฮัด

สัมผัสกับประสบการณ์แบบเอทิฮัด

พบกับประสบการณ์บนเที่ยวบิน การเดินทางด้วยรถโค้ชและลิมูซีน และห้องรับรองของเรา

ทัวร์ปฏิสัมพันธ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องบินของเรา

A319-100

(จำนวนเครื่องบิน - 2)

ชั้นการเดินทางของผู้โดยสาร

ที่นั่ง

ชั้นหนึ่งไดมอนด์

-

ชั้นธุรกิจเพิร์ล

16

ชั้นประหยัดโครอล

90

จำนวนผู้โดยสารรวม

106

 ด้านบนสุด

 

A320-200

(จำนวนเครื่องบิน - 12)

ชั้นการเดินทางของผู้โดยสาร

ที่นั่ง

ชั้นหนึ่งไดมอนด์

-

ชั้นธุรกิจเพิร์ล

16

ชั้นประหยัดโครอล

120

จำนวนผู้โดยสารรวม

136

 ด้านบนสุด

 

A320-200

(จำนวนเครื่องบิน - 2 ชั้นประหยัดทั้งหมด)

ชั้นการเดินทางของผู้โดยสาร

ที่นั่ง

ชั้นหนึ่งไดมอนด์

-

ชั้นธุรกิจเพิร์ล

-

ชั้นประหยัดโครอล

-

จำนวนผู้โดยสารรวม

162

 ด้านบนสุด

 

A330-200

(จำนวนเครื่องบิน - 16)

ชั้นการเดินทางของผู้โดยสาร

ที่นั่ง

ชั้นหนึ่งไดมอนด์

-

ชั้นธุรกิจเพิร์ล

22

ชั้นประหยัดโครอล

240

จำนวนผู้โดยสารรวม

262

 ด้านบนสุด

 

A330-300

(จำนวนเครื่องบิน - 6)

ชั้นการเดินทางของผู้โดยสาร

ที่นั่ง

ชั้นหนึ่งไดมอนด์

8

ชั้นธุรกิจเพิร์ล

32

ชั้นประหยัดโครอล

191

จำนวนผู้โดยสารรวม

231

 ด้านบนสุด

 

A340-500

(จำนวนเครื่องบิน - 4)

ชั้นการเดินทางของผู้โดยสาร

ที่นั่ง

ชั้นหนึ่งไดมอนด์

12

ชั้นธุรกิจเพิร์ล

28

ชั้นประหยัดโครอล

200

จำนวนผู้โดยสารรวม

240

 ด้านบนสุด

 

A340-600

(จำนวนเครื่องบิน - 7)

ชั้นการเดินทางของผู้โดยสาร

ที่นั่ง

ชั้นหนึ่งไดมอนด์

12

ชั้นธุรกิจเพิร์ล

32

ชั้นประหยัดโครอล

248

จำนวนผู้โดยสารรวม

292

 ด้านบนสุด

 

B777-300ER

(จำนวนเครื่องบิน - 10)

ชั้นการเดินทางของผู้โดยสาร

ที่นั่ง

ชั้นหนึ่งไดมอนด์

-

ชั้นธุรกิจเพิร์ล

28

ชั้นประหยัดโครอล

384

จำนวนผู้โดยสารรวม

412

A300-600F (จำนวนเครื่องบิน - 2)

A330-200F (จำนวนเครื่องบิน - 2)

B777-200F (จำนวนเครื่องบิน - 1)

MD11F (จำนวนเครื่องบิน - 2)

ด้านบนสุด