Πώς να προσθέσετε επιπλέον χώρο για τα πόδια

 • Step 1, enter your details to retrieve your booking. Click on "buy baggage & select seats".

 • Step 2, go through the extra baggage page and click "continue" to proceed to the seat map.

 • Step 3, choose your preferred extra legroom seat and complete the payment process.

Όροι και Προϋποθέσεις

Καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια

Τα καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια υπόκεινται στις προϋποθέσεις διαθεσιμότητας καθώς και σε άλλους όρους ως προς τη διάθεσή τους. Βεβαιωθείτε ότι ικανοποιείτε όλα τα κριτήρια πριν αγοράσετε τη θέση σας.

Αν πληρείτε όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας, σας συστήνουμε να κάνετε κράτηση όσο το δυνατόν συντομότερα γιατί τα καθίσματα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας.

Η τιμή που αναφέρεται είναι τιμή ανά άτομο και ανά σκέλος πτήσης. Στην περίπτωση αλλαγής τύπου αεροσκάφους, η Etihad θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τοποθετήσει τους επιβάτες σε αντίστοιχα καθίσματα. Στην περίπτωση που δεν διατίθενται καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια, η Etihad θα επιστρέψει το ποσό που έχει καταβληθεί για κάθε άτομο και σκέλος της πτήσης για τα οποία δεν παρέχεται η δυνατότητα αυτή.

Τα καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια εκχωρούνται μόνο μετά την εξόφληση της επιβάρυνσης για τον επιπλέον χώρο και του αντιτίμου του εισιτηρίου. Η αγορά επιπλέον χώρου για τα πόδια δεν παρέχει πόντους του προγράμματος Μιλίων Etihad Guest.

Πτήσεις με Συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρίες

Τα καθίσματα με επιπλέον χώρο για τα πόδια προσφέρονται αποκλειστικά στις πτήσεις που εκτελούνται από την Etihad και δεν είναι διαθέσιμα σε πτήσεις που εκτελούνται από τις συνεργαζόμενες εταιρίες.

Επιστροφή χρημάτων και μεταφορά

Αν κάνατε κράτηση ενός εκ των παρακάτω καθισμάτων και δεν σας εκχωρήθηκε στο αεροσκάφος, δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων:

 • Κάθισμα με επιπλέον χώρο για τα πόδια
 • Προτιμώμενο κάθισμα
 • Κανονικό κάθισμα
 • Αν κάνατε κράτηση ενός καθίσματος σε συγκεκριμένη θέση (για παράδειγμα, παράθυρο, μέση ή διάδρομος) και σας εκχωρήθηκε κάθισμα διαφορετικής θέσης.

Δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αν σας εκχωρηθεί κάθισμα του ίδιου τύπου, αλλά σε διαφορετική σειρά (για παράδειγμα, αν κάνατε κράτηση Προτιμώμενου καθίσματος σε παράθυρο σε μια σειρά, π.χ. 12A, και σας εκχωρήθηκε Προτιμώμενο κάθισμα σε παράθυρο σε άλλη σειρά, π.χ. 14A)
 • Αν κάνατε αναβάθμιση σε επόμενη κατηγορία θέσης (για παράδειγμα, αν είχατε πληρώσει για το κάθισμα της επιλογής σας και κατόπιν επιλέξατε οι ίδιοι να κάνετε αναβάθμιση ή αποδεχτήκατε μια αναβάθμιση)
 • Αν επιλέξατε έναν τύπο καθίσματος και κατόπιν κάνατε αναβάθμιση σε Γειτονικό ελεύθερο κάθισμα, δεν θα λάβετε επιστροφή του αρχικού ποσού
 • Αν κάνατε αλλαγές στο δρομολόγιο της πτήσης σας μετά την αγορά του καθίσματος ή αν το δρομολόγιό σας άλλαξε από άλλη αεροπορική εταιρεία

Προϋποθέσεις ασφάλειας

Προκειμένου να τοποθετηθούν σε σειρά καθισμάτων με επιπλέον χώρο για τα πόδια, οι επιβάτες θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Θα πρέπει να είναι 18 ετών και πάνω.
 • Να είναι σωματικά ικανοί να φτάσουν, να εντοπίσουν και να χειριστούν τη θύρα ή το παράθυρο εξόδου κινδύνου και να περάσουν γρήγορα μέσα από αυτά.
 • Να κατανοούν και να ανταποκρίνονται σε οδηγίες στην αγγλική γλώσσα που δίνει το πλήρωμα καμπίνας σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να εκτελέσουν σε περίπτωση άμεσης εκκένωσης του αεροσκάφους και να διαβάζουν την κάρτα οδηγιών ασφάλειας που παρέχεται για το σκοπό αυτό.
 • Να είναι ικανοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν το πλήρωμα και άλλους επιβάτες κατά την εκκένωση του αεροσκάφους.
 • Να είναι σε θέση να ελέγχουν τις εξωτερικές συνθήκες και να ανταποκρίνονται στα αιτήματα του πληρώματος πριν το άνοιγμα της εξόδου κινδύνου.
 • Να μη βρίσκονται σε κάποιο στάδιο εγκυμοσύνης.
 • Να μην αντιμετωπίζουν περιορισμούς λόγω ηλικίας, σωματικής αδυναμίας, τραυματισμού, σωματικής ή ψυχολογικής αναπηρίας, περιορισμένης κινητικότητας, όρασης ή ακοής, ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, οι οποίοι περιορισμοί ίσως παρεμποδίσουν την εκτέλεση των προαναφερθεισών ενεργειών.
 • Να μην ταξιδεύουν με παιδιά ή βρέφη.
 • Να μην ταξιδεύουν με βοηθό νοσηλείας, σκύλο καθοδήγησης τυφλού ή άλλο ζώο υπηρεσίας.

Προϋποθέσεις

 • Η κάρτα επιβίβασης για κάθισμα με επιπλέον χώρο για τα πόδια εκδίδεται μόνον εφόσον το Προσωπικό Εξυπηρέτησης Επιβατών της Etihad επιβεβαιώσει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφάλειας που περιγράφονται στους όρους και τις προϋποθέσεις.
 • Εάν το Προσωπικό Εξυπηρέτησης Επιβατών της Etihad διαπιστώσει ότι ο επιβάτης δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας, διατηρούμε το δικαίωμα να τοποθετήσουμε τον επιβάτη σε κανονικό κάθισμα πριν από την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια της πτήσης χωρίς επιστροφή των τελών κράτησης καθίσματος με επιπλέον χώρο για τα πόδια.
 • Αυτές οι σημαντικές προϋποθέσεις ασφάλειας συνεπάγονται την ικανότητα χρήσης του Web and Kiosk check-in. Ωστόσο, αν προκύψουν προβλήματα εντός του αεροσκάφους, είναι πιθανό να μετακινηθείτε σε άλλο κάθισμα αν δεν πληρείτε τα κριτήρια ασφάλειας ως προς την έξοδο κινδύνου.