Στάση

Ιστότοπος: www.sncf.com

* Τα μίλια Etihad Guest δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε υπηρεσίες κοινού κωδικού που παρέχονται από τους Γαλλικούς Σιδηροδρόμους (SNCF).