Επαγγελματική δεοντολογία και συμμόρφωση

Κατανοούμε ότι η φήμη μας εξαρτάται από τις πράξεις μας. Για τον λόγο αυτό, θεμελιώδης αξία μας είναι να ενεργούμε με ακεραιότητα και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι είναι ορθό και δεοντολογικό σε κάθε περίσταση. Οι αρχές αυτές διέπουν τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της Etihad Airways και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας.

Για να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, η Επαγγελματική Δεοντολογία της Etihad Airways σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επιτρέπει σε εργαζόμενους, πελάτες, μετόχους και άλλους ενδιαφερόμενους να παρεμβαίνουν και να αναφέρουν πιθανές παρεκκλίσεις από τις αρχές μας.

(Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Επαγγελματική Δεοντολογία δεν ισχύει για παράπονα πελατών ή γενικές ερωτήσεις. Αυτά θα πρέπει να προωθηθούν μέσω του καναλιού παροχής σχολίων που διαθέτουμε, από όπου θα εξεταστούν από μέλος της Ομάδας Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της εταιρίας μας)

Δεοντολογία

Νόμος περί Σύγχρονης Δουλείας του ΗΒ

Ο Νόμος του 2015 του ΗΒ περί Σύγχρονης Δουλείας απαιτεί οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ΗΒ να δημοσιεύουν μια δήλωση όπου αναφέρονται τα βήματα στα οποία έχουν προβεί για την αποτροπή της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων στις λειτουργίες τους και τις αλυσίδες ανεφοδιασμού τους. Μπορείτε να διαβάσετε τη δήλωση μας στον δικτυακό τόπο της Etihad Aviation Group.