Η προστασία των Καναδών επιβατών

Τυπική γνωστοποίηση

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης στο αεροσκάφος ή σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των αποσκευών σας, ενδέχεται να δικαιούστε ορισμένα διορθωτικά μέτρα και αποζημίωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς προστασίας επιβατών αερομεταφορών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως επιβάτη, επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία σας ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Υπηρεσίας μεταφορών του Καναδά.

 

Άρνηση επιβίβασης

Ορισμένες φορές, κάποιοι επιβάτες κάνουν κράτηση θέσεων στις πτήσεις μας, αλλά αποφασίζουν να μην ταξιδεύσουν χωρίς να μας ενημερώσουν. Παρακολουθούμε προσεκτικά τις κρατήσεις πτήσεων και, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους επιβάτες που μπορεί να μην εμφανιστούν για την πτήση, προσδιορίζουμε τον αριθμό των εισιτηρίων που διαθέτουμε προς πώληση για κάθε πτήση. Σε ορισμένες ‎περιπτώσεις δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα με υπεράριθμες ‎κρατήσεις. ‎Αυτό δεν περιλαμβάνει καταστάσεις στις οποίες ένας επιβάτης δεν γίνεται δεκτός σε μια πτήση για λόγους ασφαλείας ή υγείας.

Σε όλες τις περιπτώσεις υπεράριθμων κρατήσεων, όλοι οι επιβάτες θα ερωτώνται αν είναι πρόθυμοι να παραχωρήσουν τη θέση τους με αντάλλαγμα εκούσια αποζημίωση, προτού τους απαγορευτεί η επιβίβαση παρά τη θέλησή τους.

Εάν κριθεί απαραίτητη η μη επιβίβαση κάποιων επιβατών παρά τη θέλησή τους, αυτή δεν θα ισχύει για τους ακόλουθους επιβάτες:

 • Ασυνόδευτοι ανήλικοι
 • Επιβάτες με αναπηρία και ο φροντιστής τους
 • Μέλος μιας οικογένειας που ταξιδεύει μαζί
 • Επιβάτης στον οποίο είχε προηγουμένως απαγορευτεί η επιβίβαση με το ίδιο εισιτήριο

Επίσης, δεν θα απομακρύνονται επιβάτες που βρίσκονται ήδη εντός του αεροσκάφους, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας ή υγείας.

 

Αποζημίωση για τους εθελοντές

Στους επιβάτες που θα παραχωρούν οικειοθελώς τις θέσεις τους, θα προσφέρεται ένα ποσό μεγαλύτερο από την αποζημίωση που προβλέπεται από τους Κανονισμούς προστασίας επιβατών αερομεταφορών του Καναδά. Η αποζημίωση για την οικειοθελή μη επιβίβαση θα καταβάλλεται με τη μορφή πιστώσεων Travel Bank. Η Travel Bank είναι μια εικονική πλατφόρμα πιστώσεων. Αυτές οι πιστώσεις μπορούν να εξαργυρωθούν για μελλοντικές πτήσεις με την Etihad Airways. Οι πιστώσεις Travel Bank δεν έχουν ημερομηνία λήξης και τυχόν υπόλοιπο μπορεί να καταναλωθεί σε μελλοντικές πτήσεις. Εάν η πραγματική καθυστέρηση αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερη από την εκτίμησή μας, θα προσαρμόσουμε την αποζημίωση έτσι ώστε να αντανακλά την πραγματική καθυστέρηση.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ώρα της ημέρας και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να περιμένετε για την εναλλακτική πτήση, θα παρέχουμε φαγητό και αναψυκτικά και, όπου χρειάζεται, διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο, καθώς και πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας.

 

Αποζημίωση για άρνηση επιβίβασης

Βάσει των Κανονισμών προστασίας επιβατών αερομεταφορών του Καναδά υποχρεούμαστε να αποζημιώσουμε έναν επιβάτη στον οποίο θα αρνηθούμε την επιβίβαση για την ταλαιπωρία του, καθώς και να προβούμε σε εναλλακτικές ταξιδιωτικές διευθετήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε ως αποζημίωση:

 • 900 δολάρια Καναδά, εάν η άφιξη στον προορισμό καθυστερήσει λιγότερο από 6 ώρες,
 • 1.800 δολάρια Καναδά, εάν η άφιξη στον προορισμό καθυστερήσει πάνω από 6 ώρες αλλά λιγότερο από 9 ώρες και
 • 2.400 δολάρια Καναδά, εάν η άφιξη στον προορισμό καθυστερήσει κατά 9 ώρες ή περισσότερο.

Εάν δεν μπορέσουμε να σας παράσχουμε την παραπάνω αποζημίωση πριν από την αναχώρηση της εναλλακτικής σας πτήσης, θα σας παράσχουμε γραπτή βεβαίωση για το ποσό που θα σας καταβάλουμε ως αποζημίωση.

Εάν η πραγματική καθυστέρηση αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερη από την εκτίμησή μας, θα προσαρμόσουμε την αποζημίωση έτσι ώστε να αντανακλά την πραγματική καθυστέρηση.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ώρα της ημέρας και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να περιμένετε για την εναλλακτική πτήση, θα παρέχουμε φαγητό και αναψυκτικά και, όπου χρειάζεται, διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο, καθώς και πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας.

 

Καθυστέρηση πτήσεων

Για τους επιβάτες με πτήσεις ανταπόκρισης ως μέρος του εισιτηρίου τους με την Etihad Airways, θα προβαίνουμε στις απαραίτητες διευθετήσεις προκειμένου να τους μεταφέρουμε στον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό. Εάν έχετε μια κράτηση με άλλη αεροπορική εταιρεία, η οποία δεν εμφανίζεται στο εισιτήριό σας με την Etihad, επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για εναλλακτικές επιλογές.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ώρα της ημέρας και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να περιμένει ο επιβάτης για την εναλλακτική πτήση, θα παρέχουμε φαγητό και αναψυκτικά και, όπου χρειάζεται, διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο, καθώς και πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας.

 

Ακύρωση πτήσεων

Κατανοούμε ότι η ακύρωση μιας πτήσης διαταράσσει τα ταξιδιωτικά σας σχέδια και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να σας μεταφέρουμε στον τελικό προορισμό σας το συντομότερο δυνατό.

Για τους επιβάτες με πτήσεις ανταπόκρισης ως μέρος του εισιτηρίου τους με την Etihad Airways, θα προβαίνουμε στις απαραίτητες διευθετήσεις προκειμένου να τους μεταφέρουμε στον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό. Εάν έχετε μια κράτηση με άλλη αεροπορική εταιρεία, η οποία δεν εμφανίζεται στο εισιτήριό σας με την Etihad, επικοινωνήστε απευθείας με την άλλη αεροπορική εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για εναλλακτικές επιλογές.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την ώρα της ημέρας και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να περιμένει ο επιβάτης για την εναλλακτική πτήση, θα παρέχουμε φαγητό και αναψυκτικά και, όπου χρειάζεται, διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς το ξενοδοχείο, καθώς και πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας.

 

Εκχώρηση καθισμάτων για παιδιά κάτω των 14 ετών

Θα διευκολύνουμε την εκχώρηση καθισμάτων για παιδιά κάτω των 14 ετών, σε κοντινή απόσταση από τον γονιό ή τον κηδεμόνα, χωρίς επιπλέον χρέωση, κατά το check-in ή στην πύλη επιβίβασης. Στις περιπτώσεις των παιδιών ηλικίας 4 ετών και κάτω, θα προσφέρουμε ένα κάθισμα δίπλα στον γονιό ή τον κηδεμόνα. Για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, εάν δεν είναι δυνατή η εκχώρηση ενός καθίσματος δίπλα στον γονιό ή τον κηδεμόνα, θα προσφέρουμε ένα κάθισμα στην ίδια σειρά το οποίο θα χωρίζεται με έως ένα κάθισμα το μέγιστο.  Αν δεν υπάρχουν καθίσματα σε κοντινή απόσταση, θα ζητούμε από εθελοντές να αλλάξουν καθίσματα.

 

Μουσικά όργανα

Τα μουσικά όργανα που συμμορφώνονται με τις επιτρεπόμενες διαστάσεις των χειραποσκευών (π.χ. μικρά φλάουτα ή βιολιά) θα μεταφέρονται χωρίς κόστος ως μέρος του επιτρεπόμενου ορίου χειραποσκευών σας.

Εάν το μουσικό όργανο (π.χ. κοντραμπάσο ή βιολοντσέλο) δεν χωράει στον χώρο αποθήκευσης πάνω από τα καθίσματα ή υπερβαίνει τις τυπικές διαστάσεις ή το βάρος που ισχύουν για τις χειραποσκευές, μπορείτε να αγοράσετε ένα πρόσθετο κάθισμα στο αεροσκάφος για να το μεταφέρετε στην καμπίνα, εφόσον επικοινωνήσετε εκ των προτέρων με το Διεθνές Τηλεφωνικό Κέντρο μας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να παραδώσετε το μουσικό όργανο ως μέρος του επιτρεπόμενου ορίου παραδιδόμενων αποσκευών σας ή, σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου παραδιδόμενων αποσκευών σας, μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον αποσκευές.

 

Απολεσθείσες, κατεστραμμένες ή καθυστερημένες αποσκευές

Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή καθυστέρησης αποσκευών, η ευθύνη μας προς εσάς διέπεται από την εφαρμοστέα Σύμβαση. Εάν η Σύμβαση του Μόντρεαλ ισχύει για το ταξίδι σας με την Etihad Airways, φέρουμε ευθύνη για αποδεδειγμένες ζημίες έως το ανώτατο ποσό των 2.100 δολαρίων Καναδά για αποσκευές που θα καταστραφούν ή θα χαθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλετε την αξίωσή σας εντός των προθεσμιών που αναφέρονται παρακάτω.

 

Κατεστραμμένες αποσκευές

Οι κατεστραμμένες αποσκευές πρέπει να δηλώνονται αμέσως στο αεροδρόμιο ή εγγράφως εντός 7 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών. Όταν ένας επιβάτης δηλώνει μια κατεστραμμένη αποσκευή, ισχύουν τα εξής:

Στις αξιώσεις για σημαντικές ζημίες που θα ικανοποιούνται περιλαμβάνονται οι εξής: μεγάλα βαθουλώματα, ρωγμές, σπάσιμο της αποσυρόμενης λαβής, χαμένα ή ραγισμένα ροδάκια ή ζημία στο φερμουάρ.

Στις αξιώσεις για ζημίες που δεν θα ικανοποιούνται περιλαμβάνονται οι εξής: λουκέτα, οδηγοί φερμουάρ, χαλαρά ροδάκια, πλευρικές λαβές, μικρά βαθουλώματα, μικρές γρατζουνιές, αποσκευές που φέρουν σήμανση περιορισμένης ευθύνης ή αποσκευές παλαιότητας άνω των 5 ετών.

Προκειμένου να διεκδικήσουν την αποζημίωση, οι επιβάτες θα λαμβάνουν μια επιστολή DPR στο αεροδρόμιο, την οποία θα πρέπει να μεταφορτώσουν μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα στον ιστότοπο Etihad.com:

 • Επιστολή που δηλώνει τη ζημία (παραδίδεται στον επιβάτη όταν ζητάει μια φόρμα DPR)
 • Απόδειξη (ή τιμολόγιο) από την εταιρεία επισκευής
 • Φωτοτυπία του διαβατηρίου του επιβάτη
 • Τμήμα παραλαβής αποσκευών

Καθυστερημένες και απολεσθείσες αποσκευές

Οι καθυστερημένες αποσκευές πρέπει να δηλώνονται αμέσως στο αεροδρόμιο από τον επιβάτη ή εγγράφως εντός 48 ωρών από την άφιξη. Οι επιβάτες με καθυστερημένες αποσκευές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την πληρωμή μιας Προσωρινής Ενίσχυσης (IR), για να καλυφθεί το κόστος αγοράς άμεσων και εύλογων απαραίτητων αγαθών. (Οι αξιώσεις για την Προσωρινή Ενίσχυση πρέπει να υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αξίωσης για τις αποσκευές στον ιστότοπο Etihad.com). Για πιθανώς απολεσθείσες αποσκευές, η αξίωση πρέπει να υποβάλλεται εντός 21 ημερών από την ημέρα της αναμενόμενης άφιξης.

Εάν η αποσκευή ενός επιβάτη λείπει μετά από 21 ημέρες, θεωρείται απολεσθείσα. Για την αποζημίωση για καθυστερημένες ή απολεσθείσες αποσκευές, οι επιβάτες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα μαζί με την αξίωσή τους στον ιστόποπο Etihad.com:

 • Κάρτα επιβίβασης
 • Αποδείξεις είσπραξης
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
 • Διαβατήριο
 • Σήμανση αποσκευής
 • Υπογεγραμμένη φόρμα δήλωσης και αποζημίωσης

Θα σας επιστρέψουμε τυχόν χρεώσεις που είχατε καταβάλει για επιπλέον αποσκευές, εάν οι αποσκευές σας καθυστέρησαν, χάθηκαν ή καταστράφηκαν.

 

Καθυστερήσεις στον αεροδιάδρομο

Ως καθυστέρηση στον αεροδιάδρομο νοείται μια καθυστέρηση που θα προκύψει στον αεροδιάδρομο αφού κλείσουν οι θύρες του αεροσκάφους για απογείωση ή μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

Η Etihad θα παρέχει τα ακόλουθα τυπικά διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση καθυστέρησης στον αεροδιάδρομο:

 • Πρόσβαση στις τουαλέτες, σε κατάσταση λειτουργίας
 • Κατάλληλο εξαερισμό και κλιματισμό του αεροσκάφους
 • Εάν είναι δυνατή η επικοινωνία με άτομα εκτός του αεροσκάφους, τα σχετικά μέσα επικοινωνίας
 • Τρόφιμα και ροφήματα, σε λογικές ποσότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της καθυστέρησης, την ώρα της ημέρας και την τοποθεσία του αεροδρομίου

Σε περίπτωση καθυστέρησης στον αεροδιάδρομο, έχετε το δικαίωμα να αποβιβαστείτε 3 ώρες μετά το κλείσιμο των θυρών του αεροσκάφους για απογείωση, εκτός εάν το αεροσκάφος πρόκειται να αναχωρήσει σύντομα, δηλαδή εντός των επόμενων 45 λεπτών, και είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τα παραπάνω διορθωτικά μέτρα.

Κατ' εξαίρεση, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παράσχουμε δυνατότητα αποβίβασης, εάν αυτό δεν είναι δυνατό για λόγους ασφαλείας ή εάν συντρέχουν λόγοι που σχετίζονται με την εναέρια κυκλοφορία ή τον τελωνειακό έλεγχο.

Θα παρέχουμε στους επιβάτες με αναπηρία και τυχόν φροντιστές τους τη δυνατότητα να αποβιβαστούν πρώτοι, εάν είναι δυνατό.

Θα διευκολύνουμε την πρόσβαση βοήθειας σε περίπτωση που θα απαιτηθεί επείγουσα ιατρική βοήθεια πριν από την απογείωση ή μετά την προσγείωση.

 

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Το προσωπικό αεροδρομίου της εταιρείας μας παρέχει εναλλακτική πρόσβαση σε έναν πίνακα ειδοποιήσεων ή μια επιστολή που θα σας παρασχεθεί κατόπιν αιτήματος. Αυτά τα μέσα μπορούν να παρασχεθούν, εφόσον ζητηθεί, είτε σε μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς είτε με την αποστολή ενός αντιγράφου της ειδοποίησης ή της επιστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε τους Διεθνείς κανόνες επιβατών και ναύλων για τα εισιτήρια που αγοράζονται στον Καναδά.