Toegevoegde waarde bieden voor onze mensen, gemeenschappen en planeet

Video has no narration, no audio description
Etihad Together-logo

Bij Etihad Airways benaderen we bedrijfsverantwoordelijkheid op een holistische manier. Daarnaast willen we natuurlijk de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld zijn.  

Al onze inspanningen zijn gericht op het bieden van toegevoegde waarde: aan onze mensen, onze gemeenschappen en onze planeet. Onze agenda wordt op Etihad Aviation Groepsniveau vastgesteld. Op die manier kunnen we een samenhangend programma van initiatieven samenstellen dat alle aspecten van ons bedrijf en onze activiteiten dekt.

Deze initiatieven worden binnen het kader van Etihad’s ‘Together’-programma uitgevoerd.

Samen groeien
Ondersteuning van de visie Abu Dhabi 2030.

Samen groener
Streven naar een minimale milieu-impact.

Samen werken
Ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van al onze medewerkers.

Samen geven
Bijdragen aan goede doelen en humanitaire hulp.

Meer informatie over het ‘Together’ -programma en initiatieven vindt u in de verslagen die we sinds 2010 regelmatig publiceren.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-15

Samen

Emiratisering

Etihad Airways steunt de Abu Dhabi 2030-visie. Door meer passagiers en lading te vervoeren, presteren we uitstekend en zetten we de langetermijnstrategie voor groei van Etihad Aviation Group kracht bij. Deze strategie speelt een cruciale rol bij de duurzame economische groei in ons thuisland Abu Dhabi.

'Emiratisering' is voor ons van essentieel belang voor een betekenisvolle en duurzame bijdrage aan de toekomst van de VAE. Meer dan 3.000 ingezetenen van de VAE werken bij ons in uiteenlopende operationele en commerciële functies aan hun carrière. Met programma's voor aankomende piloten, technici en topmanagers dragen we bij aan de ontwikkeling van de toekomstige generatie leiders in de luchtvaartsector van de Emiraten. Hetzelfde geldt voor ons Contact Centre in Al Ain, het eerste centrum in de regio dat volledig door vrouwen wordt geleid en bemand. Daarnaast steunen we een aantal initiatieven om de ontwikkeling van jongeren te stimuleren. We moedigen jongeren en studenten aan zich op technische en bèta-vakken te richten.

We ondersteunen de ontwikkeling van de toerismesector. Door uiteenlopende initiatieven te sponsoren die passen bij onze waarden voor gastvrijheid, teamgeest, en de wereld bij elkaar willen brengen, bezoeken steeds meer mensen Abu Dhabi. Momenteel sponsoren we een reeks lokale culturele en erfgoedinstellingen, naast culinaire, mode- en voetbalevemenenten overal ter wereld.

Samen geven

We streven ernaar de impact van onze activiteiten op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Gecoördineerde inspanningen om de efficiëntie van onze vliegtuigen te verbeteren, hebben sinds 2006 de CO2-uitstoot van onze vloot met 24 procent teruggedrongen. Daarnaast ontplooien we initiatieven voor afvalvermindering en recycling om afval van stortplaatsen in de lucht en op de grond om te leiden. We doen samen met industriële partners onderzoek naar duurzame vliegtuigbrandstof en zuinig energieverbruik. We zijn er trots op een van de oprichters te zijn van het Sustainable Bioenergy Research Consortium (SBRC), dat zich richt op het bevorderen van de inzet van de luchtvaartindustrie voor duurzame bedrijfspraktijken door technologie te ontwikkelen met de belofte om schone, alternatieve brandstoffen te produceren. Samen met onze partners in de SBRC, Khalifa University, Boeing, ADNOC, Safran, GE en BAUER Resources hebben we op 15 januari 2019 's werelds eerste vlucht uitgevoerd op brandstof die in de VAE gewonnen is uit zoutwaterplanten. We hebben ook een  MOU met Tadweer om samen te werken aan een mega-afvalproject voor brandstof.

Mensensmokkel is een essentieel onderdeel van moderne slavernij, met luchtvaartmaatschappijen die een mogelijke hulpmiddel vormen voor uitbuiting van volwassenen en kinderen. In overeenstemming met sectie 54 (1) van de Moderne slavernijwet (2015), tolereert Etihad geen mensensmokkel of moderne slavernij in haar bedrijven en zal het maatregelen treffen om te voorkomen dat dit ergens in de toeleveringsketen gebeurt en om het te stoppen als het zich toch voordoet. We hebben samen met vijf van onze partnerbedrijven de United for Wildlife Transport Taskforce Declaration ondertekend. Dit betekent dat we ons inzetten voor het vinden en doorvoeren van maatregelen om de illegale handel in wilde dieren te helpen voorkomen. Dit omvat het Beleid inzake dierenwelzijn en natuurbehoud, waarin strikte vrachtprotocollen staan met betrekking tot dieren in het wild en het bevat controles op vakantie-activiteiten waarbij dieren in het wild betrokken zijn. Etihad zet zich in voor de bevordering van duurzame ontwikkelingsdoelen en is ondertekenaar van Global Compact van de VN.

We houden ons proactief bezig met nieuwe milieuproblemen die zich aandienen. Ter gelegenheid van Earth Day in april 2019 hebben we de langste vlucht zonder wegwerpplastic tot nu toe uitgevoerd. Hiermee willen we laten zien dat we ernaar streven het gebruik van wegwerpplastic door Etihad in 2022 met 80% te verminderen.

U kunt ons beleid hier downloaden:

Neem gerust contact met ons op via sustainability@etihad.ae voor meer informatie.

Medisch

In een dynamisch bedrijf als het onze is getalenteerd en betrokken personeel van het grootste belang.

Voor onze medewerkers beschikken we over bekroonde opleidings- en ontwikkelingsinitatieven zoals programma's voor het aansturen en belonen van prestaties.

We zijn trots op onze uitgebreide opleidingsprogramma's. Medewerkers kunnen hun vaardigheden ontwikkelen via een innovatief online opleidingsplatform, met contactonderwijs, of met een mix daarvan. Ook werken we samen met een aantal toonaangevende opleidingsinstituten die onze medewerkers de best mogelijke opleidingen bieden. Zo zijn we ervan verzekerd dat zij onze gasten later de best mogelijke service zullen verlenen.

We bieden onze medewerkers niet alleen toegang tot uitgebreide gezondheidszorgfaciliteiten wanneer ze ziek zijn, maar we zetten ons ook in voor preventie. Daaronder vallen ook regelmatige 'wellness'-dagen en sportevenementen waarmee we een gezonde, actieve leefstijl willen aanmoedigen. Het Etihad Airways Medical Centre is een speciale faciliteit voor onze medewerkers,

Samen groener

Als wereldspeler steunen we maatschappelijke en liefdadigheidsinitiatieven in ons thuisland en in ons netwerk. In tijden van nood bieden we een helpende hand.

We steunen een aantal lokale en internationale goede doelen, zoals de Rode Halve Maan van de Emiraten, die een van onze belangrijkste partners is.

Ook onze medewerkers zetten zich graag in voor het goede doel. Binnen het bedrijf lopen diverse vrijwilligersprogramma's die medewerkers de kans bieden hun betrokkenheid bij de lokale en internationale gemeenschap te tonen. Medewerkers organiseren regelmatig inzamelingsacties of bewustwordingscampagnes voor doelen die zij belangrijk vinden. Ook nemen ze op eigen initiatief deel aan lokale liefdadigheidsactiviteiten.

We bieden noodhulp en steun bij reddingsacties na rampen. We stellen niet alleen onze eigen middelen ter beschikking, maar we willen ook door voorlichtings- en bewustzijnscampagnes onze gasten bij onze goede doelen betrekken.

Steun aan goede doelen

Etihad Airways vrijwilligerswerk

Etihad Airways werkt regelmatig samen met een groot aantal lokale en internationale goededoelenorganisaties. Leden van Etihad Guest kunnen miles doneren aan goede doelen.

Ga voor meer informatie over het doneren van miles aan goede doelen, naar de Etihad Guest website.