ETIHAD AIRWAYS PJSC PRIVACY STATEMENT

The entity responsible for your personal information is Etihad Airways PJSC.

Etihad Airways PJSC is a Public Joint Stock Company established by Emiri Decree and incorporated in the Emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates. Etihad operates through various branch offices, departments and operating divisions, including Etihad Airways, Etihad Holidays, and Etihad Cargo.  Etihad Airways PJSC forms part of the Etihad Aviation Group.  If you would like to review the Etihad Aviation Group Privacy Statement, please visit www.theetihadaviationgroup.com or write to the Ethics and Compliance Office, Etihad Aviation Group, Head Quarters, Khalifa City A, PO Box 35566, Abu Dhabi, UAE.

At Etihad Airways PJSC, and our affiliates and branch offices (collectively referred to as "Etihad Airways", "we", "us"), we take our data protection and privacy responsibilities seriously. This statement describes how we collect, process, use, disclose and transfer your personal information as a data controller. It covers instances when you contact us, use our services or interact with our websites, such as www.etihad.com, and Etihad mobile apps (together "Etihad Websites").

Terms of Use

Use of the Etihad Websites is subject to our terms of acceptable use, found in our Terms and Conditions. Any products and services supplied are subject to our Terms and Conditions, Customer Care Policy and General Conditions of Carriage.

Updates

We may amend this statement from time to time to keep it up to date with legal requirements and the way we operate our business. Please regularly check these pages for the latest version of this statement.  If we make material changes to this privacy statement, we will seek to inform you by notice on our website or email ("Notice of Change").

Third Party Websites

Etihad Websites may link you to other websites. We are not responsible for the way in which third party websites operate or the way in which they may process any personal information, which you provide to them. It is important that you understand this and check their respective privacy policies and terms of use.

Welke persoonsgegevens verzamelen we, en wanneer en waarom gebruiken we deze?

In dit hoofdstuk leest u meer over het volgende:

 • Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 • Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?
 • Hoe gebruiken we de persoonsgegevens?

Vlucht- en boekingsinformatie

Wanneer u de Etihad-websites gebruikt om een vlucht te boeken of een reservering te maken, zullen wij die informatie over u verzamelen en gebruiken die nodig is om de boeking te beheren. Dit kan persoonlijke informatie betreffen, zoals naam, geboortedatum, adres, gegevens naaste verwanten, registratienummer persoonsgegevens van passagiers (PNR-nummer), geslacht en paspoortgegevens, maaltijdvoorkeuren of referenties met betrekking tot het Frequent Flyer-lidmaatschap, zoals gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing), evenals betalingsgegevens (zoals uw creditcardnummer) en contactinformatie (zoals het telefoonnummer en e-mailadres) van de hoofdpassagier.  

Daarnaast kunnen we u, met het doel u beter van dienst te zijn (zoals het leveren van medische diensten), om bijzondere persoonsgegevens vragen, die wij extra vertrouwelijk zullen behandelen.  Deze bijzondere gegevens omvatten informatie over uw gezondheid, zoals of u een rolstoel gebruikt of een zuurstoftank nodig hebt, bepaalde gewoonten met betrekking tot uw gezondheid, bijvoorbeeld of u rookt, en welk geloof u aanhangt.  In bepaalde gevallen, zoals de chauffeurservices, kunnen we aanvullende informatie verzamelen over waar u zich bevindt aan de hand van systemen als GPS.  

Ingeval u of een meereizende passagier bijzondere gezondheids-, voedings- of toegangsvereisten heeft waarvan u of de meereizende passagier wenst dat wij ervan op de hoogte zijn, kunnen wij de verstrekte informatie over deze kwesties verzamelen.

Ingeval u een boeking maakt namens andere reizende passagiers, bent u aansprakelijk om deze passagiers te vertegenwoordigen in het boekingsproces en hen uit te leggen hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt overeenkomstig het onderhavige Privacybeleid. U moet beschikken over hun toestemming om de boeking te maken en hun gegevens met ons te delen, zoals wordt verwacht overeenkomstig het onderhavige Privacybeleid.  Wij veronderstellen dat u dit hebt gedaan.  Er kunnen aparte wettelijke verplichtingen van kracht zijn, waardoor we hen moeten uitleggen dat we hun persoonsgegevens beheren, zelfs als we deze gegevens van u hebben gekregen.

Op voorhand afgeven passagiersgegevens

Voor sommige vluchten zijn wij verplicht om de gegevens van het reisschema en van de boeking, opgeslagen in ons systeem voor persoonsgegevens van passagiers, over te dragen aan ambtenaren belast met de grensbewaking, douaneambtenaren en ordehandhavers in de havens van binnenkomst of vertrek van uw reisschema.  Wij verstrekken deze informatie aan de betrokken autoriteiten zoals vereist en toegestaan door de plaatselijk geldende wetten.

Indien u van of naar Frankrijk vliegt, wordt u erop attent gemaakt dat, op grond van artikel L 237 -7 van de Franse wet inzake interne veiligheid, luchtvaartmaatschappijen reserveringsgegevens die zij van hun passagiers hebben verkregen (PNR) aan de Franse nationale overheidsdiensten en bevoegde autoriteiten kunnen meedelen, voor de doeleinden en onder de voorwaarden gesteld in het Decreet nr. 2014-1095 van 26 september 2014.

Etihad Guest Frequent Flyer-programma

Als u lid wordt van ons Frequent Flyer-programma, Etihad Guest, dan wordt u verzocht om uw persoonsgegevens in Etihad Guest op te slaan. Zo kan Etihad Guest uw account beheren en u beloningen en voordelen toekennen.   Dit kan persoonlijke informatie betreffen, zoals naam, geboortedatum, adres, e-mail, telefoonnummer, gegevens naaste verwanten, uw pasfoto, paspoortgegevens, creditcardgegevens met vervaldag, uw Etihad Guest-nummer, PNR-nummer, vluchtnummer, professionele informatie, zoals uw beroep, titel, functie, alsook beroepslicentienummers.  In uitzonderlijke gevallen kunnen bepaalde filialen of diensten van Etihad Airways, zoals Etihad Guest, toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens, zoals bijzondere persoonsgegevens (zoals bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming) die verkregen worden gedurende uw vlucht, zoals beschreven in onderhavig beleid.  

Als u lid wordt van Etihad Guest, dan wordt u verzocht in te stemmen met de uitwisseling van uw gegevens tussen Etihad Airways en Etihad Guest, zodat u deze voordelen kunt ontvangen. Alle informatie die wordt gedeeld met Etihad Guest is onderworpen aan een afzonderlijk Privacybeleid en afzonderlijke Algemene voorwaarden van Etihad Guest, die u hier kunt vinden.

Klantendienst en online diensten

Als u contact met ons opneemt met een vraag of een opmerking over een van onze diensten of indien u wenst dat wij u op de hoogte houden van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen bij Etihad, dan zullen wij informatie over u (met inbegrip van uw contactgegevens) moeten verzamelen, zodat wij uw vraag of opmerking kunnen beantwoorden. Dit kunnen wij doen ingeval u onze klantenservice belt of contact met ons opneemt via onze online hulpmiddelen.  Dit kan persoonlijke informatie betreffen, zoals naam, geboortedatum, adres, e-mail, telefoonnummer, gegevens naaste verwanten, uw pasfoto, paspoortgegevens, creditcardgegevens met vervaldag, uw Etihad Guest-nummer, PNR-nummer, vluchtnummer, professionele informatie, zoals uw beroep, titel, functie, waaronder beroepslicentienummers.  Daarnaast kunnen we u, met het doel uw vraag of verzoek beter te begrijpen, om bijzondere persoonsgegevens vragen, die wij extra vertrouwelijk zullen behandelen.  Deze bijzondere gegevens kunnen informatie over uw gezondheid bevatten, zoals of u een rolstoel gebruikt of een zuurstoftank nodig hebt, of gaan over bepaalde gewoonten met betrekking tot uw gezondheid, bijvoorbeeld of u rookt, over uw ras en etniciteit en welk geloof u aanhangt.

Wij kunnen eveneens een register bijhouden van alle communicatie die wij met u hebben gevoerd (met inbegrip van een register van alle telefoonoproepen die u hebt uitgevoerd). Wij doen dit in overeenstemming met de toepasselijke wetten om bij te dragen aan de controle en de verbetering van de kwaliteit van onze klantenservice, om rechtsvorderingen op te eisen en te verdedigen, en om te voldoen aan de voor ons geldende wettelijke verplichtingen. Indien u hebt verzocht om een informatie-update van ons te ontvangen, bent u vrij om uw voorkeuren te wijzigen (voor meer informatie, zie het onderstaande artikel 'Updaten van uw persoonlijk profiel en voorkeuren').

Evenementen en acties

Wij organiseren van tijd tot tijd evenementen en speciale acties om Etihad bij nieuwe klanten te introduceren. Als u naar één van deze evenementen komt of deelneemt aan een actie, kunnen wij uw persoonsgegevens opvragen om ons te helpen de actie uit te voeren en met u contact te blijven houden over onze diensten en bijzondere aanbiedingen waarvan wij denken dat deze u interesseren.  Alle informatie die u verstrekt, wordt gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van het onderhavige Privacybeleid en u kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven van onze verdere berichten.

Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw gegevens

We verzamelen, gebruiken en delen uw persoonsgegevens alleen als hier een degelijke wettelijke grondslag voor is. Degelijke wettelijke grondslagen zijn:

 • als we uw persoonsgegevens nodig hebben voor het ten uitvoer brengen van een contract of om een contract met u op te stellen, bijvoorbeeld voor de betaling van en het uitvoeren van de voorwaarden van de boeking die u bij ons hebt gemaakt of om uw reisarrangementen te voltooien indien u passagier bent op een vlucht;
 • onze legitieme belangen als commerciële organisatie, bijvoorbeeld het registreren van telefoonoproepen naar onze klantenservice, zodat we de manier waarop we telefoontjes afhandelen kunnen beoordelen en ervoor kunnen zorgen dat we een constant hoog niveau klantenservice bieden; we kunnen de contactgegevens van klanten gebruiken om onze klanten op de hoogte te houden  over vluchtwijzigingen en andere belangrijke dienstmededelingen;  we kunnen u ook informeren over nieuwe vluchten en speciale aanbiedingen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent – in deze gevallen respecteren we uw privacyrechten en garanderen we dat u bezwaar mag maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals uitgelegd in het onderstaande hoofdstuk 'Uw rechten';
 • als we uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan de relevante wettelijke en regelgevende verplichtingen die we hebben, in sommige landen bijvoorbeeld moeten we voor vertrek op voorhand afgegeven passagiersgegevens delen met ordehandhavers in luchthavens van aankomt, zoals beschreven in hoofdstuk 'Op voorhand afgeven passagiersgegevens';  en
 • als we uw toestemming hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld om speciale aanbiedingen van zowel onszelf als onze partners, waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent, te delen.

Om u te helpen de wettelijke grondslagen aan de hand waarvan we uw gegevens verwerken, te begrijpen, kunt u in de onderstaande tabel de wettelijke grondslagen vinden op basis waarvan we uw persoonsgegevens in bepaalde situaties verwerken.  Er kunnen één of meer wettelijke grondslagen van toepassing zijn op de genoemde activiteiten.  Deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt.

Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw gegevens
Overzicht #Waarvoor gebruiken we uw gegevens?Overige gegevensWettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

1

Beheren van uw vluchtgegevens en inchecken.

Om er zeker van te zijn dat uw boeking en check-in goed verlopen, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, gegevens naaste verwanten, paspoortgegevens, creditcardgegevens, Frequent Flyer-nummer, Frequent Flyer-gebruikersnaam en -wachtwoord, PNR-nummer, vluchtnummer.

Om ons contract met u ten uitvoer te brengen.

2

Beheren van de aanvullende diensten die we u verlenen.

Om ervoor te zorgen dat we de aanvullende diensten waarom u vraagt kunnen uitvoeren, verwerken we bijzondere gegevens, zoals uw geloof of ziektegeschiedenis.

Om ons contract met u ten uitvoer te brengen.

3

Beheren van vertraagde vluchten

Om er zeker van te zijn dat we een geschikte hotelaccommodatie voor u boeken en u daarheen brengen in geval van een vertraagde vlucht, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, gegevens naaste verwanten, paspoortgegevens, creditcardgegevens, Frequent Flyer-nummer, PNR-nummer, vluchtnummer, naamborden voor zakelijke passagiers.

Om ons contract met u ten uitvoer te brengen.

4

Guest-vervoer.

Indien u gebruikmaakt van onze chauffeurservice, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, gegevens naaste verwanten, paspoortgegevens, creditcardgegevens, Frequent Flyer-nummer, PNR-nummer, vluchtnummer, naamborden voor zakelijke passagiers, om er zeker van te zijn dat de boeking van uw Guest-vervoer goed verloopt.  We moeten eventueel ook bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals informatie over uw gezondheid en GPS-tracking. .

Om ons contract met u ten uitvoer te brengen.

5

Bieden van klantenservice.

Om u klantenservice te kunnen bieden, waaronder binnenkomende telefoontjes over boekingen, het wijzigen van boekingen, speciale services, annuleringen en terugboekingen, aanvullende verkopen en uitgaande telefoontjes over vertraagde vluchten, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, bankgegevens, gegevens naaste verwanten, creditcardgegevens,  paspoortgegevens, Frequent Flyer-gegevens, PNR-nummer, vluchtnummer, naamborden voor zakelijke passagiers.  Daarnaast kunnen we ook gevoelige persoonlijke informatie verwerken, zoals gegevens over uw gezondheid, ras of etniciteit, geloof. 

Legitieme belangen.

Het is een legitiem belang van ons om ervoor te zorgen dat ons bedrijf soepel draait en dat we u tijdig van dienst zijn, zonder buitensporige vertragingen en complicaties. Het is onwaarschijnlijk dat onze handelswijze indruist tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die bescherming van uw persoonsgegevens eisen.

Indien uw gegevens beschermd worden onder de AVG, hebt u het recht de verwerking van deze gegevens aan banden te leggen of er bezwaar tegen te maken. Let op dat dit een negatieve invloed kan hebben op de mate van klantenservices die wij u kunnen bieden.

6

Met u communiceren over uw vlucht.

Om met u te kunnen communiceren over nieuwe informatie met betrekking tot uw vlucht, bijvoorbeeld als uw vlucht is vertraagd, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals naam, adres, geboortedatum, creditcardgegevens, Frequent Flyer-nummer, PNR-nummer, vluchtnummer, paspoortgegevens en contactgegevens.

Om ons contract met u ten uitvoer te brengen.

7

Om u in noodgevallen medische hulp te verlenen.

Voor het geval dat u medische hulp nodig hebt, moeten we niet alleen persoonlijke informatie van u verwerken, zoals naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, gegevens naaste verwanten, paspoortgegevens, PNR-nummer, vluchtnummer, naamborden voor zakelijke passagiers, maar ook bijzondere gegevens, zoals uw geloof, ras of etniciteit en informatie over uw gezondheid.

Om uw vitale belangen te beschermen.

8

Om u in noodgevallen actieve hulp te bieden.

Voor het geval dat er zich een noodgeval voordoet en we uw familie en naaste verwanten moeten vinden, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, gegevens naaste verwanten, paspoortgegevens, BSN-nummer, creditcardgegevens, Frequent Flyer-gegevens, PNR-nummer, vluchtnummer, naamborden voor zakelijke passagiers. Daarnaast kunnen we ook gevoelige persoonlijke informatie verwerken, zoals gegevens over uw geloof, ras of etniciteit, gezondheid, biometrische gegevens, medische labels, gevoelige informatie over familieleden, strafblad.

Om uw vitale belangen te beschermen.

9

Om in noodgevallen met uw naaste verwanten te kunnen communiceren.

Om in noodgevallen met uw naaste verwanten te kunnen communiceren, moeten we persoonlijke informatie verwerken van u en uw naaste verwanten, zoals uw namen, adressen en contactgegevens.

Om uw vitale belangen te beschermen.

10

Communiceren van nieuwe aanbiedingen en services van Etihad Airways en diens afdelingen.

Om met u te kunnen communiceren over nieuwe aanbiedingen en services van ons of onze afdelingen, zoals nieuwe vluchten, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, Frequent Flyer-gegevens, PNR-nummer, vluchtnummer, naamborden voor zakelijke passagiers en paspoortgegevens. 

Legitieme belangen.

Het is een legitiem belang van ons om ons bedrijf te promoten en onze relatie met u te verdiepen.  Om dit te kunnen bewerkstelligen, kunnen we nieuwe aanbiedingen van ons of onze afdelingen onder uw aandacht brengen. Het is onwaarschijnlijk dat onze handelswijze indruist tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die bescherming van uw persoonsgegevens eisen.

Indien uw gegevens beschermd worden onder de AVG, hebt u het recht de verwerking van deze gegevens aan banden te leggen of er bezwaar tegen te maken. Let op dat dit een negatieve invloed kan hebben op de mate waarin wij u op de hoogte kunnen houden van nieuwe aanbiedingen en services van ons of onze afdelingen.

11

Communiceren van nieuwe aanbiedingen en services van derden.

Om met u te kunnen communiceren over nieuwe aanbiedingen en services van derden, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals uw naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, Frequent Flyer-gegevens, naamborden voor zakelijke passagiers en paspoortgegevens.

Legitieme belangen.

Het is een legitiem belang van ons om in bepaalde situaties aanbiedingen en services van derden te promoten op basis van wat wij van uw voorkeuren weten.  Het is onwaarschijnlijk dat onze handelswijze indruist tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die bescherming van uw persoonsgegevens eisen.

Indien uw gegevens beschermd worden onder de AVG, hebt u het recht de verwerking van deze gegevens aan banden te leggen of er bezwaar tegen te maken. Let op dat dit een negatieve invloed kan hebben op de mate waarin derden u op de hoogte kunnen houden van hun nieuwe aanbiedingen en services.

12

Enquêtes houden

Om via enquêtes feedback van u te krijgen over onze services en andere zaken met betrekking tot ons bedrijf, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals uw naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, gegevens naaste verwanten, bankgegevens, Frequent Flyer-gegevens,  vluchtnummer, naamborden voor zakelijke passagiers, paspoortgegevens en PNR-nummer.

Legitieme belangen.

Het is een legitiem belang van ons om enquêtes bij u af te nemen om zeker te zijn van bepaalde informatie met het oog op onze bedrijfsvoering. Het is onwaarschijnlijk dat onze handelswijze indruist tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die bescherming van uw persoonsgegevens eisen.

Indien uw gegevens beschermd worden onder de AVG, hebt u het recht de verwerking van deze gegevens aan banden te leggen of er bezwaar tegen te maken. Let op dat dit een negatieve invloed kan hebben op de enquêtes die wij bij u kunnen afnemen.

13

U de kans bieden om deel te nemen aan wedstrijden en loterijen.

U kunt alleen deelnemen aan wedstrijden en loterijen en prijzen van ons ontvangen, indien wij persoonlijke informatie van u verwerken, zoals uw naam, adres, contactgegevens, Frequent Flyer-gegevens, paspoortgegevens en PNR-nummer.

Legitieme belangen.

Het is een legitiem belang van ons om ons bedrijf te promoten door klanten te betrekken in wedstrijden en loterijen.  Het is onwaarschijnlijk dat onze handelswijze indruist tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die bescherming van uw persoonsgegevens eisen.

Indien uw gegevens beschermd worden onder de AVG, hebt u het recht de verwerking van deze gegevens aan banden te leggen of er bezwaar tegen te maken. Let op dat dit een negatieve invloed kan hebben op uw kansen deel te nemen aan wedstrijden of loterijen.

14

Beheren van ons Frequent Flyer-programma.

Om u mee te kunnen laten doen aan het Frequent Flyer-programma, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals naam, adres, contactgegevens, werknemers-ID (indien van toepassing), creditcardgegevens, Frequent Flyer-nummer, Etihad Guest-nummer, PNR-nummer, vluchtnummer, naamborden met betrekking tot uw beroep (indien van toepassing).

Een contract met u afsluiten voor het Frequent Flyer-programma.

15

Uw klachten afhandelen.

Om uw klachten af te handelen, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals uw naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, bankgegevens, paspoortgegevens, Frequent Flyer-gegevens, PNR-nummer en vluchtnummer. Daarnaast kunnen we bijzondere gegevens verwerken, zoals informatie over uw gezondheid, indien dit van toepassing is op uw klacht.

Legitieme belangen.

Het is een legitiem belang van ons om ervoor te zorgen dat we uw klachten op efficiënte wijze afhandelen, zonder buitensporige vertragingen en complicaties. Het is onwaarschijnlijk dat onze handelswijze indruist tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die bescherming van uw persoonsgegevens eisen.

Indien uw gegevens beschermd worden onder de AVG, hebt u het recht de verwerking van deze gegevens aan banden te leggen of er bezwaar tegen te maken. Let op dat dit een negatieve invloed kan hebben op een efficiënte afhandeling van uw klachten.

16

Voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen, waaronder het doorgeven van specifieke informatie aan ordehandhavers of gelijksoortige instanties nadat zij hier officieel om hebben gevraagd.

Om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, zoals het doorgeven van specifieke informatie aan ordehandhavers of gelijksoortige instanties nadat zij hier officieel om hebben gevraagd, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals uw naam, geboortedatum, adres, paspoortgegevens, Frequent Flyer-gegevens. 

Verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderhavig zijn, te voldoen.

17

Voldoen aan een legitiem verzoek van ordehandhavers of gelijksoortige instanties om informatie met hen te delen.

Om te voldoen aan een legitiem verzoek van ordehandhavers of gelijksoortige instanties om informatie met hen te delen, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals uw naam, geboortedatum, adres, paspoortgegevens, Frequent Flyer-gegevens.

Legitieme belangen.

Het is een legitiem belang van ons om van tijd tot tijd informatie te delen met ordehandhavers of gelijksoortige instanties  indien zij hier officieel om hebben gevraagd.  We moeten deze informatie verwerken om aan deze officiële verzoeken te kunnen voldoen; dit geldt ook voor gevallen waarin we vaststellen dat we hiertoe volgens de geldende wetgeving niet verplicht zijn.

Voordat we deze informatie delen, zorgen we ervoor dat we ons recht om in ons legitiem belang op te treden bij het delen van de gevraagde gegevens, we niets zullen doen dat indruist tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die bescherming van uw persoonsgegevens eisen.

18

In het geval dat u een rechtszaak tegen ons aanspant en we de rechtsvordering moeten verdedigen.

Om ons te kunnen verdedigen tegen een rechtszaak die u of een derde tegen ons aanspant, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals uw naam, adres, geboortedatum, paspoortgegevens en Frequent Flyer-gegevens.  We moeten eventueel ook bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals uw ras of etniciteit, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondlidmaatschap. Daarnaast verwerken we genetische en biometrische gegevens om een natuurlijke persoon te identificeren en gegevens over uw gezondheid, seksleven en seksuele geaardheid.

Legitieme belangen.

Het is een legitiem belang van ons om een rechtszaak te kunnen starten of om ons te kunnen verdedigen als we dit nodig vinden om ons bedrijf te beschermen.  We moeten deze informatie verwerken om onze juridisch adviseurs instructies te kunnen geven en onszelf optimaal te verdedigen tijdens de rechtszaak die u zou kunnen aanspannen.

Het is onwaarschijnlijk dat ons recht om een rechtszaak aan te spannen of onszelf te verdedigen, indruist tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die bescherming van uw persoonsgegevens eisen.

19

In het geval dat we een rechtszaak tegen u aanspannen.

In het geval dat Etihad een rechtszaak tegen u wil aanspannen, moeten we persoonlijke informatie van u verwerken, zoals uw naam, adres, geboortedatum, paspoortgegevens en Frequent Flyer-gegevens.  We moeten eventueel ook bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals uw ras of etniciteit, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondlidmaatschap. Daarnaast verwerken we genetische en biometrische gegevens om een natuurlijke persoon te identificeren en gegevens over uw gezondheid, seksleven en seksuele geaardheid.

Legitieme belangen.

Het is een legitiem belang van ons om een rechtszaak te kunnen starten of om ons te kunnen verdedigen als we dit nodig vinden om ons bedrijf te beschermen.  We moeten deze informatie verwerken om onze juridisch adviseurs instructies te kunnen geven en onszelf optimaal te verdedigen tijdens de rechtszaak die u zou kunnen aanspannen.

Het is onwaarschijnlijk dat ons recht om een rechtszaak aan te spannen of onszelf te verdedigen, indruist tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die bescherming van uw persoonsgegevens eisen.

Hoe wij informatie delen met anderen

Wij werken nauw samen met een aantal betrouwbare partners met wie wij gegevens delen om ons te helpen onze diensten te verlenen.

 • onze groepsbedrijven en afdelingen over de hele wereld, met inbegrip van andere Etihad-merken, zoals Etihad Cargo, Etihad Holidays en Etihad Guest; kijk in onderstaande tabel voor een lijst met afdelingen van Etihad Airways;
Hoe wij informatie delen met anderen
Land Afdelingen
Naam & adres entiteit

Verenigde Arabische Emiraten

Etihad Aviation Group P.J.S.C.

New Airport Road
Khalifa City 'A',
Postbus 35566
Abu Dhabi

Verenigde Arabische Emiraten

Etihad Airways P.J.S.C.

New Airport Road
Khalifa City 'A',
Postbus 35566
Abu Dhabi

Verenigde Arabische Emiraten

Etihad Guest LLC
New Airport Road
Khalifa City 'A',
Postbus 35566
Abu Dhabi

Verenigde Arabische Emiraten

Global Loyalty Company LLC
New Airport Road
Khalifa City 'A',
Postbus 35566
Abu Dhabi

Verenigde Arabische Emiraten

Etihad Tourism LLC

New Airport Road
Khalifa City 'A',
Postbus 35566
Abu Dhabi

India

Jet Privilege Private Limited

A Wing 2nd Floor Times Square Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai – 400059.

Verenigde Arabische Emiraten

Etihad Airport Services Ground LLC

New Airport Road
Khalifa City 'A',
Postbus 35566
Abu Dhabi

Servië

EAP Shared Services d.o.o. Beograd

Kapetan Misina 15,

Belgrado

Servië

Verenigde Arabische Emiraten

Global Business Service Solutions  LLC

A Wing 2nd Floor Times Square Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai – 400059.

 • onze partnermaatschappijen als u reist met een codeshare-boeking;
 • Frequent Flyer- en andere loyaliteits- en partnerprogramma's, waarbij u Frequent Flyer-mijlen kunt verdienen of gebruiken op grond van uw lidmaatschap van Etihad Guest;
 • banken en betalingsverstrekkers, om betalingen te autoriseren en te voltooien;
 • andere derden die helpen bij het managen van ons bedrijf en de dienstverlening.  Bijvoorbeeld IT-serviceproviders die helpen bij het beheren van onze IT- en backofficesystemen of andere boekingsagenten;
 • douane- en/of immigratiediensten of andere regelgevende instanties en overheidsdiensten, om te voldoen aan de wetgeving en de veiligheid van al onze passagiers en klanten te garanderen; en

Af en toe kunnen we informatie over u delen met overheidsorganisaties en agentschappen, en internationale organisaties, om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en regels, en officiële verzoeken van ordehandhavers, regulerende en andere gouvernementele of internationale organisaties, of als we dit doen, het in ons legitieme belang is; zelfs als de van kracht zijnde wetgeving ons niet verplicht om die informatie te delen.  Meer informatie over wanneer we dit doen, vindt u hierboven.

Als we in de toekomst een deel of het geheel van of ons bedrijf of onze middelen aan een derde verkopen of overdragen, kunnen we informatie onthullen of overdragen aan een potentiële of werkelijke kopende derde van ons bedrijf of een middel.

Meer over direct marketing, profileren en geautomatiseerde besluitvorming

Direct marketing

Wij streven ernaar om u, in lijn met uw persoonlijke voorkeuren, op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Wij zullen altijd uw toestemming vragen voordat we u marketingmateriaal sturen over onze diensten of die van onze gewezen partners.

Meestal zullen wij dit per e-mail doen, maar wij kunnen er ook voor kiezen om op andere manieren contact met u op te nemen, bijvoorbeeld per telefoon, post, sms en/of via een ander elektronisch hulpmiddel, ingeval dit meer geschikt is. U kunt ons te allen tijde vragen u geen marketingmateriaal meer te sturen door contact met ons op te nemen.

Uw marketingvoorkeuren beheren

Om uw recht op privacy te beschermen en zodat u controle hebt over hoe we u van marketing voorzien:

 • nemen wij stappen om direct marketing redelijk en geschikt te houden en wij sturen u alleen berichten waarvan wij denken dat u deze interessant vindt of die relevant zijn voor u;
 • U kunt ook klikken op de link "uitschrijven", die wordt vermeld in de online nieuwsbrieven die u ontvangt, of een e-mail sturen naar onze klantenservice (klik hier).
 • u kunt de manier waarop uw browser of apparaat cookies beheert, die gebruikt kunnen worden voor online reclame, wijzigen door de instellingen van uw browser te volgen zoals hieronder wordt beschreven.

We raden u aan het privacybeleid en de voorkeursinstellingen van sociale mediaplatforms stelselmatig te bekijken.

Meer over profileren en analyse

We kunnen een deel van de informatie die u ons geeft, gebruiken om te profileren en om analyses uit te voeren op de gegevens.  We doen dit met uw toestemming of indien dit een legitiem belang van ons is. 

Een van de methoden die we hiervoor gebruiken is het installeren en gebruiken van Cookies in uw browser of op uw apparaat.  In het onderstaande hoofdstuk 'Cookies en mobiel' kunt u niet alleen meer lezen over hoe u de Cookie-instellingen in uw browser en op uw apparaat aanpast, maar ook over het Cookiebeleid.

Enkele van de legitieme doeleinden die we profileren en de gegevens die we analyseren zijn:

 • om u beter van dienst te kunnen zijn;
 • om u van online content op maat te voorzien en uw beleving van onze websites te optimaliseren;
 • om u  persoonlijke producten te bieden als u met ons vliegt of gebruikmaakt van onze andere services;
 • om onze klanten beter te begrijpen, wat u van ons verwacht en hoe we onze services kunnen verbeteren;
 • om reclame te delen waarvan wij denken dat deze u interesseert, waaronder ook die van derden;
 • om ons te helpen naar een efficiëntere dienstverlening, zoals de garantie dat onze trouwste klanten de beste service krijgen.

Indien uw gegevens beschermd worden onder de AVG, zullen wij stappen ondernemen om er zeker van te zijn dat alvorens we uw informatie uit legitiem belang profileren, dat dat belang niet te niet wordt gedaan door uw eigen belangen of fundamentele rechten en vrijheden.  Indien uw gegevens beschermd worden onder de AVG, dan hebt u mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen het profileren van uw persoonsgegevens door ons.  U leesthier meer over profileren en analytica onder de AVG.

Wereldwijd doorsturen van uw persoonsgegevens

We werken wereldwijd. De landen waaraan wij gewoonlijk de persoonsgegevens bekend maken, zijn met name de Verenigde Arabische Emiraten ('VAE'), waar onze hoofdkantoren zijn gevestigd, de Verenigde Staten ('VS'), het Verenigd Koninkrijk ('VK') en de landen waar u vandaan en naartoe vliegt. Sommige van deze landen, bijvoorbeeld de VAE en de VS, beschikken mogelijk, volgens de Europese Commissie en andere toezichthoudende instanties, niet over wetten op de gegevensbescherming met een gelijkwaardig beschermingsniveau van gegevensbescherming.

Wij zullen er altijd naar streven om de strengste normen te stellen op het vlak van de privacybescherming, ongeacht waar uw persoonsgegevens zich bevinden, en wij zullen passende maatregelen nemen (in overeenstemming met de lokaal geldende wetgeving) of een adequaat niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekeren. We nemen de desbetreffende stappen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wetten en zijn er voorzichtig in geslaagd om uw privacyrechten en belangen te verdedigen. De overdracht vindt slechts plaats tussen landen waarvan bekend is dat ze een behoorlijk niveau wettelijke bescherming bieden of als we tevreden zijn met alternatieve arrangementen die onze privacyrechten beschermen. Met dit doel:

 • garanderen we dat overdrachten binnen de Etihad Group gedekt worden door een overeenkomst tussen de leden van de Etihad Group (genoemd een intra-groeparrangement), waarbij elk lid van de Etihad Group contractueel verplicht is om persoonsgegevens naar behoren en consistent te beschermen, ongeacht naar wie binnen de Etihad Group deze gegevens worden doorgestuurd;
 • als we uw persoonsgegevens buiten Etihad Airways doorsturen of naar derden die onze producten en services aanbieden, gaan we contractuele verplichtingen met hen aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Sommige van deze verzekeringen zijn erkende certificeringssystemen, zoals het EU – US Privacy Shield voor de bescherming van persoonsgegevens die overgedragen worden vanuit de Europese Unie ('EU') naar de VS; of
 • als we informatieverzoeken ontvangen van overheidsinstanties, internationale of regelgevende organisaties, beoordelen we deze verzoeken nauwkeurig om er zeker van te zijn dat het juridisch goed is om de gevraagde persoonsgegevens te delen.

U hebt het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de beveiligingen die we hebben geplaatst (inclusief een kopie van relevante contractuele verplichtingen) om in te staan voor een goede bescherming van uw persoonsgegevens als die zijn doorgestuurd zoals hierboven    Zie ook het hoofdstuk 'Uw rechten' hieronder.

Hoe wij uw gegevens beschermen en bewaren.

Hoe wij uw gegevens beschermen

Wij investeren een toepasselijk aantal middelen in het beschermen van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Wij bieden het gebruik aan van beveiligde software voor de communicatieoverdracht (bekend als 'Secure Sockets Layer' of 'SSL'), die alle informatie codeert die u op onze website invoert alvorens het naar ons wordt verzonden. SSL is een standaard versleutelingsprotocol dat verzekert dat de informatie redelijkerwijs wordt beschermd tegen het ongeoorloofd onderscheppen ervan;

Verder volgen wij strikte beveiligingsprocedures bij het opslaan en bekend maken van de informatie die u ons hebt verstrekt om zo de ongeoorloofde toegang tot deze informatie te voorkomen; en

Wij nemen alle redelijke en toepasselijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van enige gegevens die u online aan ons of via e-mail aan ons bekendmaakt, niet garanderen.

Indien u ons informatie geeft via onze mobiele app, moet u ervoor zorgen dat uw toestel veilig blijft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gegevensmisbruik voortkomende uit een ongeoorloofde toegang tot uw toestel.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is om de redenen waarvoor deze werden verzameld, zoals uitgelegd in dit beleid. Wanneer uw informatie niet langer wordt vereist, zullen wij ervoor zorgen dat deze op een veilige manier wordt verwijderd. In bepaalde gevallen moeten we uw persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren, bijvoorbeeld als wettelijke, regelgevende, belastingrechtelijke en boekhoudkundige  vereisten ons daartoe verplichten. Indien u informatie wilt over hoe we bepaalde informatie bewaren, dan kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde gevallen moeten we uw persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren, zodat we een nauwkeurig overzicht hebben van uw transacties met ons in het geval er klachten of uitdagingen zijn of als we redelijkerwijs een rechtszaak mogen verwachten met betrekking tot uw persoonsgegevens of transacties.

Cookies en mobiel

Ons beleid aangaande cookies

Een cookie is een dataelement dat door een website naar uw webbrowser wordt gestuurd en dan op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen persoonsgegevens over u verzamelen. Cookies geven ons inzicht wie welke pagina's en advertenties heeft bekeken, hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht, en wat de meest populaire onderdelen van onze website zijn. Cookies stellen ons ook in staat de Etihad-websites nog gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld door de website te vertonen in de taal die u bij uw laatste bezoek hebt gekozen, zodat wij u bij uw terugkeer naar onze website een betere ervaring kunnen bieden.

Er zal een cookie op uw apparaat worden geïnstalleerd wanneer u de Etihad-websites bezoekt, tenzij u aangeeft dat u niet wenst dat dit gebeurt of indien u deze functie hebt uitgeschakeld in de instellingen van uw webbrowser of apparaat.

Voor meer informatie over de werking van onze cookies en over hoe u de cookie-instellingen beheert, gaat u naar ons Cookiebeleid.

Uw rechten – Geldende wettelijke rechten voor het beheren van uw privacy

U hebt waarschijnlijk bepaalde wettelijke rechten aangaande uw persoonsgegevens, afhankelijk van het land waarin u zich bevindt en hoe we met u communiceren.  In dit hoofdstuk leest u daar meer over.

In overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid, garanderen we dat u de volgende basisrechten hebt, waar u zich ook bevindt:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens.  We vertellen u welke persoonsgegevens we van u hebben en kunnen u hiervan een kopie geven;
 • Rectificatie van de genoemde persoonsgegevens. Indien de persoonsgegevens die we van u hebben onjuist zijn, zullen we deze op uw verzoek rectificeren.  Let op dat dit recht beperkt kan worden door de mate waarin we deze informatie willen of kunnen rectificeren;
 • Een klacht bij ons indienen.  We nemen uw klachten in ontvangst en behandeling in overeenstemming met onze beste praktijken en afhankelijk van waar u zich bevindt en of we hieraan onderhevig zijn door een van kracht zijnde wet. 

Als u inwoner bent van de Europese Unie of op een andere wijze profiteert van de AVG, dan hebt u bepaalde bijkomende rechten met betrekking tot de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Meer uitleg over deze algemene basisrechten en de AVG-specifieke rechten vindt u onder elk kopje.  Klik op de links voor meer informatie.

U kunt andere rechten hebben, afhankelijk van het land waarin u zich bevindt. Daarom kunt u het recht hebben om een klacht in te dienen bij een lokale toezichthoudende autoriteit, maar of u een klacht indient en bij wie is uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

Als u toegang wilt tot deze rechten, vragen we u om aanvullende informatie ter bevestiging van uw identiteit en om veiligheidsredenen, in het bijzonder voordat we persoonsgegevens aan u bekend maken. We behouden ons het recht voor om te weigeren u deze aanvullende informatie te verschaffen indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Afhankelijk van wettelijke en andere toelaatbare overwegingen, zullen we alle mogelijke moeite doen om direct aan uw verzoek te voldoen of om u te informeren dat we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen. 

We kunnen niet altijd volledig aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld als dit onze vertrouwelijkheidsplicht naar anderen toe schaadt of als we het wettelijke recht hebben om op een andere manier aan dit verzoek te voldoen.

Recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht ons om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we van u bewaren en u hebt het recht te worden geïnformeerd over: (a) de bron van uw persoonsgegevens; (b) de doelen, wettelijke grondslag en verwerkingsmethoden; (c) de identiteit van de datacontroller; en (d) de entiteiten of categorieën entiteiten waaraan uw persoonsgegevens worden overgedragen.

Recht om persoonsgegevens te rectificeren of verwijderen

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. We kunnen de juistheid van de persoonsgegevens verifiëren voordat we deze rectificeren.

In beperkte gevallen kunt u ons ook vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, indien:

 • deze niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor deze waren verzameld; of
 • u uw toestemming hebt ingetrokken (indien uw toestemming nodig was voor de gegevensverwerking; of
 • het recht op verwijdering met succes werd opgeëist (klik hier voor meer informatie over het recht om bezwaar te maken); of
 • deze onwetmatig zijn verwerkt; of
 • ter naleving van een wettelijke verplichting van Etihad Airways.

We zijn niet verplicht om aan uw verzoek om persoonsgegevens te wissen, te voldoen indien de verwerking hiervan nodig is:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • om rechtsvorderingen op te stellen, uit te voeren of te verdedigen.

Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens aan banden te leggen

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens aan banden te leggen, maar alleen indien:

 • de nauwkeurigheid in twijfel wordt getrokken, zodat we deze kunnen verifiëren; of
 • de verwerking onrechtmatig is gebeurd, maar u uw gegevens niet wilt verwijderen; of
 • ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, maar we ze nog steeds nodig hebben om rechtsvorderingen op te stellen, uit te voeren of te verdedigen; of
 • u gebruik hebt gemaakt van het recht om bezwaar te maken, en de verificatie van de doorslaggevende gronden is nog gaande.

We kunnen uw persoonsgegevens na een verzoek deze aan banden te leggen, blijven gebruiken, indien:

 • wij uw toestemming hebben; of
 • wij rechtsvorderingen moeten opstellen, uitoefenen of verdedigen; of
 • de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon moeten worden verdedigd.

Recht om uw persoonsgegevens door te sturen

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat te overleggen of u kunt vragen dat wij deze gegevens rechtstreeks doorsturen naar een andere datacontroller, maar in alle gevallen alleen, indien:

 • u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking of om een contract met u ten uitvoer te brengen; en
 • de verwerking automatisch wordt uitgevoerd.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waaraan onze legitieme belangen ten grondslag liggen, indien u denkt dat uw fundamentele rechten en vrijheden uitstijgen boven onze legitieme belangen.

Als u bezwaar indient, hebben wij de gelegenheid te laten zien dat we dwingende legitieme belangen hebben die uw rechten en vrijheden overstijgen.

Recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing

U kunt vragen dat we de manier veranderen waarop we contact met u opnemen voor marketingdoeleinden.

U kunt vragen dat we uw persoonsgegevens niet doorsturen naar niet-gelieerde derden voor direct marketing of andere doeleinden.

Recht om een kopie te krijgen van de beveiliging van persoonsgegevens die doorgestuurd zijn buiten uw jurisdictie

U kunt om een kopie of referentie vragen van de beveiliging waarmee uw persoonsgegevens  doorgestuurd zijn buiten de Europese Unie. We kunnen overeenkomsten met betrekking tot gegevensoverdracht herzien om onze commerciële belangen te beschermen.

Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit indien u twijfels hebt over hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

We vragen dat u problemen eerst met ons probeert op te lossen, hoewel u het recht hebt om te allen tijde contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

Contact

De belangrijkste contactpersoon voor alle kwesties aangaande dit Privacybeleid is de Data Protection Officer van de Etihad Aviation Group. U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de Data Protection Officer:

Stuur een e-mail naar ethicscompliance@etihad.ae of schrijf naar de Data Protection Officer, Etihad Aviation Group, postbus 35566, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten

Indien u vragen, twijfels of klachten hebt aangaande onze compliance met dit beleid en de wet op de gegevensbescherming of als u uw rechten wilt doen gelden, verzoeken we u eerst contact met ons op te nemen. We zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen om deze op te lossen, en we zullen alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk stellen om zo snel mogelijk tegemoet te komen aan uw wens om uw rechten uit te oefenen en in ieder geval binnen het tijdsbestek van de wet op de gegevensbescherming. 

Contact opnemen met uw toezichthoudende autoriteit op de gegevensbescherming.

In sommige landen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokaletoezichthoudende autoriteit op de gegevensbescherming. We vragen dat u problemen eerst met ons probeert op te lossen voordat u contact opneemt met uw lokale toezichthoudende autoriteit.