De Canadese Air Passenger Protection Regulations

Standaardverklaring

Als u de toegang tot het vliegtuig wordt geweigerd of als uw bagage is zoekgeraakt of beschadigd, hebt u mogelijk recht op bepaalde regelingen wat betreft afhandeling en vergoeding volgens de Air Passenger Protection Regulations. Neem voor meer informatie over uw rechten als passagier contact op met uw luchtvaartmaatschappij of ga naar de website van het Canadian Transportation Agency.

 

Instappen geweigerd

Het komt voor dat gasten zitplaatsen op een vlucht boeken, maar vervolgens besluiten om niet te reizen, echter zonder het ons te laten weten. We houden geboekte vluchten nauwlettend in de gaten en, rekening houdend met dergelijke gasten die mogelijk niet komen opdagen voor de vlucht, bepalen we het aantal tickets dat we voor elke vlucht voor verkoop beschikbaar stellen. Het komt een enkele keer voor dat dit niet helemaal goed gaat, waardoor er een overboekingssituatie ontstaat. Dit heeft geen betrekking op situaties waarin een gast de toegang wordt geweigerd om veiligheids-, beveiligings- of gezondheidsredenen.

In alle overboekingssituaties zullen we alle gasten vragen of ze bereid zijn hun stoel af te staan in ruil voor vrijwillige compensatie, voordat we gedwongen de toegang weigeren.

Als het noodzakelijk is om instappen gedwongen te weigeren, wordt de volgende gasten geen toegang geweigerd:

 • alleenreizende minderjarigen;
 • gasten met een beperking en hun begeleider;
 • familieleden die gezamenlijk reizen;
 • een gast die eerder toegang is geweigerd op hetzelfde ticket.

We zullen ook geen gasten verwijderen die reeds aan boord zijn, behalve om veiligheids-, beveiligings- of gezondheidsredenen.

 

Compensatie voor vrijwilligers

We zullen voor gasten die vrijwillig hun stoel afstaan een hoger bedrag aanbieden dan de compensatie die door de Canadese Air Passenger Protection Regulations worden voorgeschreven. Compensatie voor het vrijwillig afstaan van een geboekte stoel wordt betaald in de vorm van krediet bij de Travel Bank. Travel Bank is een virtueel kredietplatform. Deze kredieten kunnen worden gebruikt voor het boeken van toekomstige Etihad Airways-vluchten. Travel Bank-kredieten vervallen niet en een eventueel resterend saldo kan worden gebruikt voor toekomstige vluchten. Als de werkelijke vertraging meer blijkt te zijn dan onze schatting, zullen we de compensatie aanpassen aan de werkelijke vertraging.

Bovendien, rekening houdend met het tijdstip van de dag en hoe lang u op de alternatieve vlucht moet wachten, zorgen wij voor eten en drinken, en waar nodig, een overnachting inclusief transport van en naar de accommodatie plus toegang tot communicatievoorzieningen.

 

Compensatie voor instapweigering

Volgens de Canadese Air Passenger Protection Regulations zijn we verplicht gasten die het instappen wordt geweigerd, te compenseren voor het ongemak en hen een alternatief reisarrangement aan te bieden. Volgens deze regeling is de volgende compensatie van toepassing:

 • 900 Canadese dollars als de aankomst op de bestemming minder dan 6 uur is vertraagd;
 • 1800 Canadese dollars als de aankomst op de bestemming meer dan 6 uur maar minder dan 9 uur is vertraagd; en
 • 2400 Canadese dollars als de aankomst op de bestemming 9 uur of meer is vertraagd.

Als we niet in staat zijn om de bovenstaande compensatie te verstrekken vóór het vertrek van uw alternatieve vlucht, zullen we u een schriftelijke bevestiging geven van het bedrag dat we u als compensatie zullen betalen.

Als de werkelijke vertraging meer blijkt te zijn dan onze schatting, zullen we de compensatie aanpassen aan de werkelijke vertraging.

Bovendien, rekening houdend met het tijdstip van de dag en hoe lang u op de alternatieve vlucht moet wachten, zorgen wij voor eten en drinken, en waar nodig, een overnachting inclusief transport van en naar de accommodatie plus toegang tot communicatievoorzieningen.

 

Vluchten met vertraging

Als u een aansluitende vlucht hebt geboekt als onderdeel van uw Etihad Airways-ticket, zullen we een regeling treffen om u zo snel mogelijk naar uw eindbestemming te brengen. Als u een doorreisboeking bij een andere luchtvaartmaatschappij hebt die niet op uw Etihad-ticket staat, neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende luchtvaartmaatschappij of uw reisbureau om een alternatieve regeling te treffen.

Bovendien, rekening houdend met het tijdstip van de dag en hoe lang u op de alternatieve vlucht moet wachten, zorgen wij voor eten en drinken, en waar nodig, een overnachting inclusief transport van en naar de accommodatie plus toegang tot communicatievoorzieningen.

 

Geannuleerde vluchten

We begrijpen dat een geannuleerde vlucht een verstoring van uw reisplannen betekent en we zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk naar uw eindbestemming te brengen.

Als u een aansluitende vlucht hebt geboekt als onderdeel van uw Etihad Airways-ticket, zullen we een regeling treffen om u zo snel mogelijk naar uw eindbestemming te brengen. Als u een doorreisboeking bij een andere luchtvaartmaatschappij hebt die niet op uw Etihad-ticket staat, neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende luchtvaartmaatschappij of uw reisbureau om een alternatieve regeling te treffen.

Bovendien, rekening houdend met het tijdstip van de dag en hoe lang u op de alternatieve vlucht moet wachten, zorgen wij voor eten en drinken, en waar nodig, een overnachting inclusief transport van en naar de accommodatie plus toegang tot communicatievoorzieningen.

 

Zitplaatsen voor kinderen jonger dan 14 jaar

We zullen er bij het inchecken of bij de gate voor zorgen dat kinderen jonger dan 14 jaar een stoel krijgen toegewezen in de buurt van een ouder of voogd; dit zonder extra kosten. Kinderen van 4 jaar of jonger zullen we een stoel naast de begeleider geven. Voor kinderen van 5 tot 14 jaar geldt dat als we niet in staat zijn om een naastgelegen stoel te bieden, we een stoel in de dezelfde rij zullen toewijzen die door maximaal één stoel wordt gescheiden van de toegewezen stoel.  Als er geen stoelen in de buurt beschikbaar zijn, zullen we vrijwilligers zoeken die bereid zijn van stoel te wisselen.

 

Muziekinstrumenten

Muziekinstrumenten die passen binnen de toegestane afmetingen voor handbagage (zoals kleine fluiten of violen), worden gratis vervoerd als toegestane handbagage.

Als het instrument niet in het bagagecompartiment in de cabine past (zoals een basgitaar of cello) of de standaardafmetingen of het standaardgewicht voor handbagage overschrijdt, kunt u vooraf via het Global Contact Centre een extra stoel voor het instrument aanschaffen en het meenemen in de cabine.

Als alternatief kunt u uw muziekinstrument inchecken als onderdeel van uw toegestane ruimbagage. Als het bij het inchecken uw toegestane ruimbagage overschrijdt, kunt u ruimte voor extra bagage kopen.

 

Zoekgeraakte, beschadigde of vertraagde bagage

In geval van zoekgeraakte, beschadigde of vertraagde bagage, gelden voor onze aansprakelijkheid jegens u de bepalingen in het toepasselijke verdrag. Als het verdrag van Montreal van toepassing is op uw reis met Etihad Airways, zijn wij aansprakelijk voor bewezen schade tot maximaal 2100 Canadese dollars voor bagage die tijdens uw reis is beschadigd of zoekgeraakt, op voorwaarde dat u uw claim bij ons indient binnen de hieronder vermelde termijnen.

 

Beschadigd

Beschadigde bagage moet onmiddellijk op de luchthaven of binnen 7 dagen na ontvangst van de bagage schriftelijk worden gemeld. Wanneer een gast een beschadigde tas of koffer meldt, geldt het volgende:

Grote schades die worden vergoed zijn onder meer: grote deuken, barsten, beschadigde uitschuifbare handgreep, ontbrekend of gebroken wiel of beschadigde ritssluiting.

Beschadigingen die niet worden vergoed zijn onder meer: sloten, lipjes van ritssluitingen, loszittende wielen, zijhandgrepen, kleine deukjes, kleine krassen en bagage met een label inzake Beperkte Aansprakelijkheid dat meer dan vijf jaar oud is.

Gasten ontvangen een DPR-brief (Damage Property Report; rapport inzake beschadigde eigendommen) van de luchthaven, die ze samen met de volgende documenten moeten uploaden naar Etihad.com om een claim te kunnen indienen:

 • een brief met een beschrijving van de schade (aan de gast verstrekt bij het aanvragen van het DPR);
 • een factuur van het reparatiebedrijf;
 • een kopie van het paspoort van de gast.
 • Bagageclaims

Vertraagde en zoekgeraakte bagage

Vertraagde bagage moet door de gast onmiddellijk op de luchthaven worden gemeld, of schriftelijk binnen 48 uur na aankomst. Gasten wiens bagage is vertraagd, komen in aanmerking voor het aanvragen van een IR-uitkering (Interim Relief; voorfinanciering), als vergoeding voor kosten voor het aanschaffen van zaken die redelijkerwijs als onmiddellijke benodigdheden kunnen worden aangemerkt. (IR-claims worden aangevraagd via het online bagageclaimformulier op Etihad.com). Voor mogelijk zoekgeraakte bagage moet de claim worden ingediend binnen 21 dagen na de dag waarop de bagage had moeten aankomen.

Als de bagage van een gast na 21 dagen nog niet terecht is, wordt de bagage als verloren beschouwd. Om in aanmerking te komen voor compensatie vanwege vertraagde of zoekgeraakte bagage moeten gasten het volgende aan hun claim op Etihad.com toevoegen:

 • Instapkaart
 • Betalingsbewijzen
 • Bankrekeninggegevens
 • Paspoort
 • Bagagelabel
 • Ondertekend vrijgave- en schadeloosstellingsformulier

We vergoeden eventuele extra bagagekosten die u had moeten betalen als uw bagage was vertraagd, zoekgeraakt of beschadigd.

 

Asfaltvertragingen

Een asfaltvertraging wordt gedefinieerd als een vertraging op het asfalt nadat de deuren van het vliegtuig zijn gesloten voor het opstijgen of nadat de vlucht is geland.

Etihad biedt de volgende standaardafhandeling in het geval van een asfaltvertraging:

 • toegang tot toiletten, in werkende staat;
 • geschikte ventilatie en koeling/verwarming in het vliegtuig;
 • de middelen om te communiceren met mensen buiten het vliegtuig, indien mogelijk;
 • eten en drinken, in redelijke hoeveelheden, rekening houdend met de duur van de vertraging, het tijdstip van de dag en de locatie van de luchthaven.

Als er asfaltvertraging optreedt, hebt u het recht om 3 uur nadat de vliegtuigdeuren zijn gesloten voor het opstijgen van boord te gaan, tenzij het vertrek van het vliegtuig aanstaande is, dat wil zeggen binnen de eerstvolgende 45 minuten, en we in staat zijn de bovengenoemde afhandelingsvereisten te handhaven.

Als het om redenen van veiligheid/beveiliging of in verband met het andere luchtverkeer of een douanecontrole niet mogelijk is om uit te stappen, vervalt onze verplichting om deze mogelijkheid te bieden.

We zullen gasten met een beperking en hun eventuele begeleiders de mogelijkheid bieden om, indien mogelijk, als eerste van boord te gaan.

Mocht er vóór het opstijgen of na de landing dringend medische hulp noodzakelijk zijn, zullen we zorgen voor de vereiste toegankelijkheid.

 

Toegang tot informatie

Ons luchthavenpersoneel zal op verzoek op een andere wijze toegang bieden tot een aan u verstrekte verklaring of brief. Bijvoorbeeld: de tekst van de verklaring of brief in een groter lettertype beschikbaar stellen of u een exemplaar van deze teksten per e-mail toezenden.

Info Internationale passagiersregels en vluchttarieven voor tickets die in Canada zijn gekocht.