Toegevoegde waarde bieden voor onze mensen, gemeenschappen en planeet

Video has no narration, no audio description
Etihad Together-logo

Bij Etihad Airways benaderen we bedrijfsverantwoordelijkheid op een holistische manier. Daarnaast willen we natuurlijk de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld zijn.  

Al onze inspanningen zijn gericht op het bieden van toegevoegde waarde: aan onze mensen, onze gemeenschappen en onze planeet. Onze agenda wordt op Etihad Aviation Groepsniveau vastgesteld. Op die manier kunnen we een samenhangend programma van initiatieven samenstellen dat alle aspecten van ons bedrijf en onze activiteiten dekt.

Deze initiatieven worden binnen het kader van Etihad’s ‘Together’-programma uitgevoerd.

Samen groeien
Ondersteuning van de visie Abu Dhabi 2030.

Samen groener
Streven naar een minimale milieu-impact.

Samen werken
Ter bevordering van de ontwikkeling en het welzijn van al onze medewerkers.

Samen geven
Bijdragen aan goede doelen en humanitaire hulp.

Meer informatie over het ‘Together’ -programma en initiatieven vindt u in de verslagen die we sinds 2010 regelmatig publiceren.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-15

Etihad Airways vrijwilligerswerk

In het Jaar van Zayed dat door de VAE wordt georganiseerd, willen we onze positieve bijdrage aan de gemeenschap een extra zetje geven.

Als uw lokaal geregistreerde liefdadigheids- of non-profitorganisatie hieraan wil meedoen, stuur dan uw gedetailleerde voorstel naar CSRetihad@etihad.ae. Alle voorstellen worden getoetst aan onze interne strategie en criteria.

We streven ernaar uw e-mail binnen zeven werkdagen te beantwoorden. We ontvangen een groot aantal voorstellen. We rekenen dan ook op uw begrip indien uw voorstel mocht worden afgewezen.

Samen

Emiratisering

Etihad Airways steunt de Abu Dhabi 2030-visie. Door meer passagiers en lading te vervoeren, presteren we uitstekend en zetten we de langetermijnstrategie voor groei van Etihad Aviation Group kracht bij. Deze strategie speelt een cruciale rol bij de duurzame economische groei in ons thuisland Abu Dhabi.

'Emiratisering' is voor ons van essentieel belang voor een betekenisvolle en duurzame bijdrage aan de toekomst van de VAE. Meer dan 3.000 ingezetenen van de VAE werken bij ons in uiteenlopende operationele en commerciële functies aan hun carrière. Met programma's voor aankomende piloten, technici en topmanagers dragen we bij aan de ontwikkeling van de toekomstige generatie leiders in de luchtvaartsector van de Emiraten. Hetzelfde geldt voor ons Contact Centre in Al Ain, het eerste centrum in de regio dat volledig door vrouwen wordt geleid en bemand. Daarnaast steunen we een aantal initiatieven om de ontwikkeling van jongeren te stimuleren. We moedigen jongeren en studenten aan zich op technische en bèta-vakken te richten.

We ondersteunen de ontwikkeling van de toerismesector. Door uiteenlopende initiatieven te sponsoren die passen bij onze waarden voor gastvrijheid, teamgeest, en de wereld bij elkaar willen brengen, bezoeken steeds meer mensen Abu Dhabi. Momenteel sponsoren we een reeks lokale culturele en erfgoedinstellingen, naast culinaire, mode- en voetbalevemenenten overal ter wereld.

Samen geven

We streven ernaar de impact van onze activiteiten op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Gezamenlijke inspanningen om de efficiency van onze toestellen te verbeteren, hebben sinds 2006 tot een afname van de koolstofemissies van 24% geleid. Met initiatieven op het gebied van afvalvermindering en recycling willen we voorkomen dat afval op stortplaatsen en in de lucht belandt.

We werken samen met Boeing, Takreer, Total en het Masdar Institute aan 'BIOjet Abu Dhabi: Flight Path to Sustainability', een ontwikkelingsprogramma voor duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaart. In 2014 maakten we een vlucht met een toestel dat deels op lokaal geproduceerde biobrandstof vloog. De VAE is een van de weinige landen die eigen biobrandstof produceert en ermee vliegt. We zijn trots op onze pioniersrol op dit gebied.

Ook zijn we medeoprichter van het Sustainable Bioenergy Research Consortium (SBRC), waarvan het Seawater Energy and Agriculture System (SEAS) het paradepaardje is. De SEAS-pilotfaciliteit, die twee hectare beslaat, is sinds maart 2016 gehuisvest bij het Masdar Instute. Dit is een tijdelijke oplossing. In de komende jaren zal het systeem op grotere schaal elders worden ondergebracht.

We ondertekenden samen met vijf van onze equity partners de United for Wildlife Transport Taskforce Declaration. Dit betekent dat we acties zullen ontwikkelen en ondernemen om de illegale handel in wilde dieren te voorkomen. We ontwikkelden strenge protocollen voor het vervoeren van dieren en we controleerden of alle producten van Etihad Airways voldoen aan de richtlijnen voor dierenwelzijn.

Medisch

In een dynamisch bedrijf als het onze is getalenteerd en betrokken personeel van het grootste belang.

Voor onze medewerkers beschikken we over bekroonde opleidings- en ontwikkelingsinitatieven zoals programma's voor het aansturen en belonen van prestaties.

We zijn trots op onze uitgebreide opleidingsprogramma's. Medewerkers kunnen hun vaardigheden ontwikkelen via een innovatief online opleidingsplatform, met contactonderwijs, of met een mix daarvan. Ook werken we samen met een aantal toonaangevende opleidingsinstituten die onze medewerkers de best mogelijke opleidingen bieden. Zo zijn we ervan verzekerd dat zij onze gasten later de best mogelijke service zullen verlenen.

We bieden onze medewerkers niet alleen toegang tot uitgebreide gezondheidszorgfaciliteiten wanneer ze ziek zijn, maar we zetten ons ook in voor preventie. Daaronder vallen ook regelmatige 'wellness'-dagen en sportevenementen waarmee we een gezonde, actieve leefstijl willen aanmoedigen. Het Etihad Airways Medical Centre is een speciale faciliteit voor onze medewerkers,

Samen groener

Als wereldspeler steunen we maatschappelijke en liefdadigheidsinitiatieven in ons thuisland en in ons netwerk. In tijden van nood bieden we een helpende hand.

We steunen een aantal lokale en internationale goede doelen, zoals de Rode Halve Maan van de Emiraten, die een van onze belangrijkste partners is.

Ook onze medewerkers zetten zich graag in voor het goede doel. Binnen het bedrijf lopen diverse vrijwilligersprogramma's die medewerkers de kans bieden hun betrokkenheid bij de lokale en internationale gemeenschap te tonen. Medewerkers organiseren regelmatig inzamelingsacties of bewustwordingscampagnes voor doelen die zij belangrijk vinden. Ook nemen ze op eigen initiatief deel aan lokale liefdadigheidsactiviteiten.

We bieden noodhulp en steun bij reddingsacties na rampen. We stellen niet alleen onze eigen middelen ter beschikking, maar we willen ook door voorlichtings- en bewustzijnscampagnes onze gasten bij onze goede doelen betrekken.

Steun aan goede doelen

Etihad Airways vrijwilligerswerk

Etihad Airways werkt regelmatig samen met een groot aantal lokale en internationale goededoelenorganisaties. Leden van Etihad Guest kunnen miles doneren aan goede doelen.

Ga voor meer informatie over het doneren van miles aan goede doelen, naar de Etihad Guest website.