Veilig en gezond vliegen

Belangrijke informatie die zwangere vrouwen voor hun vlucht goed door moeten nemen.
In verwachting en op reis


Vereisten voor medische verklaringen

 • Uitgereikt en ondertekend door de arts of verloskundige van de reiziger
 • Geschreven op briefpapier van een kliniek of ziekenhuis en/of voorzien van een stempel van de arts of verloskundige
 • De medische verklaring blijft geldig tot drie weken na de datum van uitgifte, op voorwaarde dat de einddatum valt binnen de periode waarbinnen het veilig geacht wordt om te reizen (zie het onderdeel over gewone zwangerschappen en meerlingzwangerschappen)
 • Bevat de verklaring dat de gast in staat is om te vliegen
 • Vermeldt of het gaat om een gewone zwangerschap of een meerlingzwangerschap
 • Vermeldt de actuele zwangerschapsweek en de verwachte geboortedatum
 • Is begrijpbaar en geschreven in het Arabisch of het Engels. Andere talen worden aanvaard, maar moeten worden geverifieerd door het personeel aan de incheckbalies van Etihad Airways
 • De oorspronkelijke medische verklaring wordt aanvaard voor de hele reis (heenvlucht, terugvlucht en tussenstops), voor zover aan de hierboven vermelde geldigheidscriteria is voldaan voor elk traject

Tijdens de eerste 28 zwangerschapsweken

 • kunnen moeders die een of meer kinderen verwachten zonder medische verklaring reizen.

Eenlingzwangerschap

 • Vanaf het begin van de 29e zwangerschapsweek tot aan het einde van de 36e week moeten moeders een medische verklaring overleggen.
 • Vanaf een zwangerschapsduur van 37 weken wordt u niet meer op een vlucht toegelaten.

Meerlingzwangerschap

 • Vanaf het begin van de 29e zwangerschapsweek tot aan het einde van de 32e week  hoeven moeders geen medische verklaring te overleggen.
 • Vanaf een zwangerschapsduur van 33 weken wordt u niet meer op een vlucht toegelaten.

Hints en tips

 • Wij raden u aan om niet binnen zeven dagen na een bevalling te reizen.
 • Bespreek met uw arts welke mogelijke risico's er voor u aan uw reis verbonden zijn.  
 • Vermijd het tillen van zware voorwerpen. Wees extra voorzichtig bij het dragen van uw bagage.
 • Vraag om een stoel in de buurt van het toilet.
 • Het risico op trombose is tijdens een zwangerschap verhoogd. Wij raden u daarom aan tijdens de vlucht steunkousen te dragen en uw voeten omhoog te houden.