Antwoorden op veelvoorkomende vragen over Travel Guard

Algemene vragen

1. Wat is Travel Guard voor Etihad Airways?
Travel Guard is een reisverzekeringsproduct voor klanten van Etihad Airways die online boeken via www.etihad.com. Het is een polis die verstrekt wordt door dochterondernemingen of filialen van de American International Group, Inc. (AIG) of derde partijen die verzekeringen verkopen in het land waar u uw woonplaats hebt.

2. Hoe kan ik een Travel Guard-verzekering afsluiten?
U kunt een Travel Guard-verzekering afsluiten tijdens het reserveren van uw vluchten op www.etihad.com.

3. Kan ik een Travel Guard-reisverzekering toevoegen aan mijn bestaande reservering?
Nee, Travel Guard kan niet aan een bestaande reservering worden toegevoegd. U kunt uw Travel Guard-verzekering alleen afsluiten bij het reserveren van uw vlucht op www.etihad.com.

4. Wie kan er met Travel Guard verzekerd worden?

Iedere passagier van Etihad Airways die ouder is dan 3 maanden kan via Travel Guard verzekerd worden. De passagier moet een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen en een rechtmatige inwoner zijn van het land van waaruit hij/zij vertrekt.

5. Welke dekkingsperiode geldt er voor mijn Travel Guard-reisverzekering?

Travel Guard biedt dekking voor de duur van uw reis tot maximaal 90 dagen vanaf de reisdatum op basis van de door u verstrekte reisdata. Als u naar Australië reist kan de dekking een duurtijd hebben tot 180 dagen.

6. Wanneer gaat de dekking van mijn Travel Guard-reisverzekering in?
De annuleringsverzekering gaat gewoonlijk in om 00:01 uur van de dag nadat de verzekering werd afgesloten. Alle overige voordelen gaan in op de dag en het tijdstip waarop de verzekerde aan zijn/haar reis begint.

7. Geldt de dekking van Travel Guard nog steeds als ik een aansluitende vlucht naar een andere bestemming neem?

Met Travel Guard is de verzekeringsdekking voor vliegreizen beperkt tot vluchten met Etihad Airways binnen het Etihad Airways-netwerk.

Procedures

1. Wat moet ik doen als ik in het buitenland ziek word of een ongeval krijg?
De contactgegevens van onze 24-uurs hulpdienst staan vermeld in het hoofdstuk Hulp op Reis.

Het is belangrijk dat u de nummers belt die in uw polis van Travel Guard staan vermeld voordat u zelf actie onderneemt. Bewaar voor poliklinische behandelingen alle originele facturen en dien ze na terugkomst in het land waar u woont ter vergoeding in. Lees voor meer informatie het document over de Claimsprocedure.

2. Kan ik mijn Travel Guard-reisverzekering annuleren?
Als u uw reisverzekeringspolis in een van de landen hieronder kocht, dan kunt u uw polis voorafgaand aan uw reisdatum annuleren*. Hieronder leest u hoe u contact met ons kunt opnemen:

Contactgegevens
Land Telefoonnummer E-mailadres
Australië 1800 009 925 traveladmin@aig.com
Frankrijk +33 1 49 02 42 22 assurance.voyage@aig.com
Duitsland +49(0)221 8277 9639 travelguard-service@roland-assistance.de
Griekenland +30 210 81 27 600 customerservice-GR@aig.com
Ierland 1800 344 455 Travel.ie@aig.com
Italië +39 02 91 483 100 assicurazione.viaggi@aig.com
Zwitserland +41 43 333 37 74 travelguard-schweiz@roland-assistance.de
Verenigd Koninkrijk  0333 300 0150 etihaduk@aig.com

3. Kan de premie die ik voor mijn Travel Guard-reisverzekering betaalde, worden terugbetaald?

Over het algemeen kan de Travel Guard-reisverzekering niet worden geannuleerd en is de premie niet terugbetaalbaar. Als u uw reisverzekeringspolis echter hebt gekocht in een van de landen vermeld in het vorige antwoord, dan hebt u recht op terugbetaling.

Kan ik mijn Travel Guard-polis wijzigen?
Nee, uw Travel Guard-polis kan niet gewijzigd worden. Echter, wanneer uw vlucht wordt omgeboekt onder dezelfde reserveringsreferentie, begint de nieuwe verzekerde periode te lopen vanaf de nieuwe reisdatum.

5. Wat gebeurt er met mijn Travel Guard-polisals ik de reisdata van mijn reservering wijzig?
Neem contact op met een lokaal kantoor van AIG om uw polis indien mogelijk te laten restitueren of om wijzigingen door te laten voeren in de polis.

6. Wat gebeurt er met mijn Travel Guard-polis als Etihad Airways mijn terugvlucht naar een latere datum verplaatst?
Als uw terugvlucht door Etihad Airways naar een latere datum wordt verzet, dan wordt uw TravelGuard-polis automatisch met maximaal 3 dagen verlengd.

7. Moet ik een kopie van de polis bij me hebben op reis?
Nee, u hoeft geen kopie van de polis mee te nemen. Alles wat u nodig hebt, is uw polisnummer uit de e-mail die u na aankoop van uw verzekering van uw verzekeraar zult ontvangen .

8. Wat moet ik doen als ik de polis niet heb ontvangen of de polis ben kwijtgeraakt?
Als u de polis niet via e-mail ontvangt, dan kunt u de polis weergeven of afdrukken via de documentenservice van uw reisverzekering.

9.Waar kan ik de volledige voorwaarden van mijn verzekeringspolis van Travel Guard inzien?
De volledige voorwaarden die van toepassing zijn op uw Travel Guard-reisverzekering staan vermeld in het hoofdstuk Polisvoorwaarden op de pagina Reisverzekeringen.

Dekking

1. Welke voordelen biedt Travel Guard?
Meer informatie over de voordelen vindt u in de p
roductbeschrijvingvan uw polis.

2. Hoe worden mijn poliklinische kosten vergoed door mijn Travel Guard?
Afhankelijk van de polisvoorwaarden, worden door u gemaakte poliklinische kosten vergoed voor de door uw polis gedekte gezondheidsproblemen of ongevallen.

3. Als ik tijdens mijn reis medische hulp nodig heb, kan ik de kosten hiervan dan terugvragen?
Ja, Travel Guard dekt noodzakelijke medische behandelingen, afhankelijk van de algemene voorwaarden. Meer informatie vindt u in uw polis.

4. Dekt Travel Guard sport en vergelijkbare activiteiten?
Nee, op dit moment dekt Travel Guard geen sport en vergelijkbare activiteiten, zoals u kunt nalezen in uw polis.

5. Kan ik mijn reis om welke reden dan ook wijzigen en mijn geld terugkrijgen op grond van de annuleringsdekking?
De verzekering dekt alleen annulering onder bepaalde omstandigheden. U kunt deze nalezen in uw polisvoorwaarden. Gedekte omstandigheden zijn onder meer: onverwachte noodsituaties zoals ziekte of overlijden van uzelf, uw reisgenoot en/of een direct familielid. Bestaande medische aandoeningen en letsel waar personen van wie uw reis afhankelijk is reeds op de hoogte waren, zijn van dekking uitgesloten.

6. Kan ik een Travel Guard-verzekering afsluiten als ik een bestaande medische aandoening heb?
Ja. Er gelden echter uitsluitingen voor bestaande medische aandoeningen. U kunt deze nalezen in de polisvoorwaarden van uw Travel Guard-verzekering. "Bestaande medische aandoeningen" hebben betrekking op ziekte of andere medische omstandigheden die bij u bekend waren voordat u de Travel Guard-verzekering afsloot.

7. Zijn mijn bagage en persoonlijke bezittingen gedekt tegen diefstal?
Ja, Travel Guard dekt diefstal (en schade door poging tot diefstal) mits dit plaatsvindt tijdens uw reis (en afhankelijk van de polisvoorwaarden).

Claims

1. Hoe kan ik een claim indienen?
Neem contact op met het Claimkantoor om uw situatie te bespreken met een medewerker. Hij of zij zal u uitleggen welke informatie wij nodig hebben om uw claim te kunnen verwerken. Vervolgens stuurt u het claimformulier met de aanvullende benodigde documentatie per fax of mail naar ons op.

2. Hoe lang duurt het voordat mijn claim verwerkt wordt?
Wij streven ernaar claims binnen 21 dagen nadat u de benodigde documentatie naar ons hebt toegestuurd, te verwerken.

3. Wat is de tijdslimiet voor het indienen van een claim?
Alle claims moeten binnen een redelijke tijd na de einddatum van uw polis worden ingediend.

4. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de manier waarop mijn claim werd behandeld?
Neem in dat geval contact op met de plaatselijke verzekeringsmaatschappij die vermeld staat in uw polis.

5. Kan ik contact opnemen met de afdeling claims als ik mijn reisroute wil wijzigen of annuleren?
Nee, de afdeling reisverzekeringsclaims kan u alleen helpen met uw claim als u uw reis hebt geannuleerd of ingekort.

6. Kan ik een claim indienen als Etihad Airways mijn vlucht geannuleerd heeft?
Nee, Travel Guard dekt geen claims naar aanleiding van het annuleren van een vlucht door de luchtvaartmaatschappij.

Algemene voorwaarden

Etihad Airways is niet aansprakelijk voor enige vorderingen die worden ingesteld via uw Travel Guard-polis. 

Wij verwijzen naar de polisvoorwaarden die u bij aankoop werden voorgelegd en die bepalingen voorzien betreffende verminderingen, beperkingen, uitsluitingen en beëindigingen. 

Niet alle verzekeringen zullen in elk land beschikbaar zijn. Bepaalde namen, woorden, titels, zinnen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen of ontwerpen op deze website kunnen handelsnamen, geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken ("Handelsmerken") van AIG uitmaken en worden gebruikt onder een licentie, uitgegeven door AIG.

Alle informatie op deze website wordt beschermd door de wetgeving op de auteursrechten.

 • De passagier van Etihad Airways moet ouder zijn dan 3 maanden om via Travel Guard verzekerd te worden.
 • De passagier moet een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen en een rechtmatige inwoner zijn van het land van waaruit hij/zij vertrekt.
 • U kunt uw Travel Guard-verzekering alleen afsluiten bij het reserveren van uw vluchten op www.etihad.com.
 • Met Travel Guard is de verzekeringsdekking voor vliegreizen beperkt tot vluchten met Etihad Airways binnen het Etihad Airways-netwerk.
 • Voor een enkele reis is de verzekering geldig tot 72 uur na vertrek.
 • Travel Guard verzekert u voor de duurtijd van uw reis indien deze minder dan 90 dagen bedraagt. Als uw reistijd meer dan 90 dagen bedraagt, dekt de verzekering ten hoogste 90 dagen te rekenen vanaf de reisdatum op basis van de verstrekte reisdata. De maximale reistijd voor klanten die reizen vanuit Australië is 180 dagen.
 • Uw Travel Guard-polis kan niet worden gewijzigd. Echter, wanneer uw vlucht wordt gewijzigd onder dezelfde reserveringsreferentie, begint de nieuwe verzekerde periode te lopen vanaf de nieuwe reisdatum.
 • De dekking voor de annulering van de reis start gewoonlijk om 00:01 uur van de dag nadat de verzekering werd afgesloten. Alle overige voordelen gaan in op de dag en tijd waarop de verzekerde aan zijn/haar reis begint.
 • Over het algemeen kan de Travel Guard-verzekering niet worden geannuleerd en is de premie niet terugbetaalbaar. U kan echter de details nagaan in uw Polisvoorwaarden om te achterhalen of de annulering van de polis wordt toegestaan.
 • Annulering is alleen onder bepaalde omstandigheden mogelijk zoals  vermeld in uw Polisvoorwaarden (Algemene Voorwaarden). Gedekte omstandigheden zijn onder meer: onverwachte noodsituaties zoals ziekte of overlijden van uzelf, uw reisgenoot en/of een direct familielid. Bestaande medische aandoeningen en letsels bij de personen van wie uw reis afhankelijk is, worden niet gedekt.
 • Er gelden echter uitsluitingen voor vooraf bestaande medische aandoeningen zoals vermeld in de Polisvoorwaarden. "Vooraf bestaande medische aandoeningen" hebben betrekking op ziekte of andere medische omstandigheden die bij u bekend waren voordat u de Travel Guard-verzekering afsloot.
 • Travel Guard dekt geen enkele vordering voor vluchten die werden geannuleerd door Etihad Airways.
 • De volledige voorwaarden die van toepassing zijn op uw Travel Guard-reisverzekering staan in het hoofdstuk Polisvoorwaarden op de pagina Reisverzekeringen.

Openbaarmaking van gegevens

Door de onderhavige verzekeringsovereenkomst te onderschrijven, stemt de Genoemde Verzekerde in met de verwerking van de gegevens over de Genoemde Verzekerde door de Vennootschap met het oog op de verstrekking van verzekeringsproducten en -diensten, wettelijke, administratieve en managementdoelstellingen en in het bijzonder stemt de Genoemde Verzekerde in met de verwerking van enige gevoelige persoonsgegevens.

De Genoemde Verzekerde geeft zijn akkoord aan de Venootschap dat dergelijke informatie beschikbaar wordt gemaakt voor derde partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige Groepsvennootschap, vennootschappen die producten of diensten aan de Verzekeraar of enige Groepsvennootschap verstrekken en wetgevende overheden, zowel binnen het grondgebied van de woonplaats van de Genoemde Verzekerde als daarbuiten.

Raadpleeg hieronder het privacybeleid van AIG dat van toepassing is in de volgende landen: