การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้คน ชุมชน และโลกของเรา

Video has no narration, no audio description
โลโก้ Together ของ Etihad

ที่สายการบินเอทิฮัด เราใช้วิธีการแบบองค์รวมเพื่อประสานความรับผิดชอบควบคู่กับความพยายามเพื่อการก้าวขึ้นเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกของเรา  

ความพยายามทั้งหมดของเรานั้นเน้นความสำคัญที่การเพิ่มมูลค่าแก่คนของเรา ชุมชนของเราและโลกของเรา เป้าหมายของเราคือ ความร่วมมือที่ระดับ Etihad Aviation Group เพื่อให้แน่ใจเรามีโครงการความร่วมมือใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมธุรกิจและการดำเนินงานของเราทุกแง่มุม

โครงการใหม่ ๆ ทั้งหมดนี้จะดำเนินการภายในกรอบการทำงาน "Together" ของเอทิฮัด

การเติบโตร่วมกัน
การสนับสนุนวิสัยทัศน์ของอาบูดาบีปี 2030

อนุรักษ์โลกสีเขียวร่วมกัน
ความมุ่งมั่นที่จะจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราให้น้อยที่สุด

การทำงานร่วมกัน
การพัฒนาและสวัสดิภาพของพนักงานที่หลากหลายของเรา

การให้ร่วมกัน
การบริจาคให้กับองค์กรการกุศลและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงาน "Together" และโครงการใหม่ ๆ มีอยู่ในรายงานทั่วไปที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 2010

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-15

Together

สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กฎหลักของสายการบินเอทิฮัด การสนับสนุนวิสัยทัศน์ของอาบูดาบีปี 2030 การส่งมอบประสิทธิภาพอันแข็งแกร่งด้วยการเพิ่มปริมาณของผู้โดยสารและคลังสินค้า โดยเน้นความสำคัญของความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของ Aviation Group ของเอทิฮัด ซึ่งมีบทบาทอันสำคัญยิ่งต่อการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในอาบูดาบีซึ่งเป็นบ้านของเรา

ความเป็นเอมิเรตส์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อเราในการสร้างผลงานที่มีความหมายและยั่งยืนสำหรับอนาคตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประชากรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนวนกว่า 3,000 คนที่มีความมุ่งมั่นด้านอาชีพ เข้าร่วมงานกับเราทั้งในหน่วยงานด้านการปฏิบัติการและหน่วยงานด้านพาณิชย์ โครงการสำหรับนักเรียนนักบิน วิศวกรและผู้จัดการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นต่อไปให้เป็นผู้นำด้านการบิน ตามที่ศูนย์การติดต่อ Al Ain ศูนย์ดังกล่าวแห่งแรกในภูมิภาคนี้จะมีการดำเนินงานและการบริหารงานทั้งหมดโดยพนักงานหญิง - ซึ่งเป็นสถานที่แรกสำหรับภูมิภาคนี้ นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนโครงการใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเยาวชน ส่งเสริมให้คนรุ่นเยาว์และนักเรียนเข้าร่วมในภาคส่วน STEM

เราสนับสนุนการพัฒนาภาคส่วนการท่องเที่ยว และชักชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวที่อาบูดาบีโดยรเป็นผู้สนับสนุนโครงการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับค่านิยมด้านการบริการ จิตวิญญาณของทีม และการช่วยประสานโลกให้เป็นหนึ่งเดียวของสายการบินของเรา การให้การสนับสนุนในปัจจุบันได้แก่ การสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น ตลอดจนอาหาร แฟชั่น และการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลก

Giving together - การให้ร่วมกัน

เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบจากการดำเนินการของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่เราทำได้ ในทุกเวลาและทุกสถานที่

การวางแผนร่วมมือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องบินของเรา ได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในเครื่องบินของเราทุกๆ ลำถึง 24 เปอร์เซนต์ นับตั้งแต่ปี 2006 นอกจากนี้ เรายังได้ดำเนินการตามโครงการการลดขยะและการรีไซเคิล เพื่อลดการทับถมของขยะทั้งในอากาศและภาคพื้นดิน เราร่วมมือกับพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมเพื่อทำการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพลังงานและเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน เราภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Sustainable Bioenergy Research Consortium (SBRC) ซึ่งอุทิศตนเพื่อพัฒนาพันธกิจของอุตสาหกรรมการบินในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมกับมุ่งหมายว่าจะผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกที่สะอาด เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรของเราใน SBRC, Khalifa University, Boeing, ADNOC, Safran, GE และ BAUER Resources เพื่อเปิดตัว เที่ยวบินแรกของโลกที่ใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากพืชน้ำเค็ม ในวันที่ 15 มกราคม 2019 นอกจากนี้ เรายังได้ลงนามใน บันทึกความเข้าใจร่วมกับ Tadweer เพื่อร่วมมือกันในโครงการแปรสภาพขยะขนาดใหญ่เป็นเชื้อเพลิง.

การค้ามนุษย์ คือองค์ประกอบสำคัญของทาสยุคใหม่ โดยที่สายการบินเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากเด็กและผู้ใหญ่ ตามมาตรา 54 (1) ของ กฎหมายทาสยุคใหม่ (2015) เอทิฮัดจะไม่ยอมให้เกิดการค้ามนุษย์หรือทาสยุคใหม่ในธุรกิจใดๆ ของบริษัท และจะวางมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในกลุ่มบริษัทของตนและเพื่อกำจัดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เราได้ลงนามใน ปฏิญญาความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการขนส่งสัตว์ป่า (Wildlife Transport Taskforce) ร่วมกับพันธมิตรอีกห้าฝ่ายของเรา ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งมั่นที่จะระบุและดำเนินการเพื่อช่วยป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึง นโยบายสวัสดิภาพสัตว์และการอนุรักษ์ ซึ่งได้ระบุถึงระเบียบการในการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าที่เข้มงวด และได้บังคับใช้การควบคุมในช่วงกิจกรรมวันหยุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า เอทิฮัดมุ่งมั่นที่จะร่วมสนับสนุนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้ลงนามต่อ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

เราพยายามแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลกในเดือนเมษายน 2019 เราดำเนินการเที่ยวบินที่ยาวที่สุดที่ไม่ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลง 80% ทั่วทั้ง Etihad ภายในปี 2022

คุณสามารถดาวน์โหลดนโยบายของเราได้ที่นี่:

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ sustainability@etihad.ae เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การแพทย์

ในธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งเช่นธุรกิจของเรา สิ่งสำคัญก็คือเราต้องมั่นใจว่าเรามีบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและมีส่วนร่วม

เรามีโครงการฝึกอบรมและการพัฒนาใหม่ ๆ ที่ได้รับรางวัลสำหรับพนักงานของเรา รวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการและมอบรางวัลสำหรับการปฏิบัติงานดีเด่น

เราภาคภูมิใจในโครงการอบรมที่หลากหลายและครอบคลุมของเรา ตลอดจนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมล่าสุดเพื่อการพัฒนาทักษะของพนักงาน ทั้งการเรียนรู้ทางออนไลน์ การเข้าร่วมชั้นเรียน และการเรียนรู้แบบผสมผสาน นอกจากนี้เรายังได้ประสานงานกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อจัดหาการอบรมที่ดีที่สุดแก่พนักงานของเรา ซึ่งผลตอบแทนที่เราได้รับคือการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้โดยสารของเรา

นอกเหนือจากการจัดหาสถานดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมในกรณีเจ็บป่วยแล้ว เรายังมุ่งมั่นในโครงการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับพนักงานของเราอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพและการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เป็นประจำเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่มีความกระฉับกระเฉง ศูนย์การแพทย์ของสายการบินเอทิฮัด เป็นสถานพยาบาลที่เอาใจใส่ดูแลพนักงานของเรา

Greener together - การสร้างเสริมโลกสีเขียวร่วมกัน

ในฐานะที่เเป็นธุรกิจระดับโลกอย่างแท้จริง เราจึงทุ่มเทสนับสนุนโครงการใหม่ ๆ ในระดับชุมชนและองค์กรการกุศลในประเทศบ้านเกิดของเราที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และทั่วทุกเครือข่ายของเรา รวมถึงในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

เราให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศหลายองค์กร รวมถึง Emirates Red Crescent ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของเรา

เราตระหนักถึงความมุ่งมั่นของพนักงานของเราในด้านการกุศล เรามีโครงการอาสาสมัครระดับองค์กรหลายแห่งที่ให้โอกาสการมีส่วนร่วมในชุมชุนทั้งระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ พนักงานของเรามักรวมตัวกันเพื่อหาทุนบริจาคและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งที่มีความหมายต่อพนักงาน อีกทั้งนำเสนอโครงการใหม่ ๆ ต่ออาสาสมัครขององค์กรการกุศลอิสระในระดับท้องถิ่น

เรามุ่งมั่นสนับสนุนโครงการบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือเพื่อการฟื้นคืนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนหลังภัยพิบัติ และบริจาคทรัพย์สินของเรา ตลอดจนชักชวนให้ผู้โดยสารของเรามีส่วนสนับสนุนและตระหนักรู้ในเรื่องเหล่านี้

วิธีสนับสนุนบุคคลอื่น ๆ

อาสาสมัครของสายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัดภาคภูมิใจในการเป็นพันธมิตรกับองค์กรการกุศลภายในประเทศและระหว่างประเทศหลายองค์กรอย่างสม่ำเสมอ สมาชิกเอทิฮัดเกสท์สามารถบริจาคไมล์สะสมเพื่อให้ความช่วยเหลือที่ตนต้องการสนับสนุน

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคไมล์สะสม โปรดไปที่เว็บไซต์เอทิฮัดเกสท์