การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้คน ชุมชน และโลกของเรา

Video has no narration, no audio description
โลโก้ Together ของ Etihad

ที่สายการบินเอทิฮัด เราใช้วิธีการแบบองค์รวมเพื่อประสานความรับผิดชอบควบคู่กับความพยายามเพื่อการก้าวขึ้นเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกของเรา  

ความพยายามทั้งหมดของเรานั้นเน้นความสำคัญที่การเพิ่มมูลค่าแก่คนของเรา ชุมชนของเราและโลกของเรา เป้าหมายของเราคือ ความร่วมมือที่ระดับ Etihad Aviation Group เพื่อให้แน่ใจเรามีโครงการความร่วมมือใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมธุรกิจและการดำเนินงานของเราทุกแง่มุม

โครงการใหม่ ๆ ทั้งหมดนี้จะดำเนินการภายในกรอบการทำงาน "Together" ของเอทิฮัด

การเติบโตร่วมกัน
การสนับสนุนวิสัยทัศน์ของอาบูดาบีปี 2030

อนุรักษ์โลกสีเขียวร่วมกัน
ความมุ่งมั่นที่จะจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราให้น้อยที่สุด

การทำงานร่วมกัน
การพัฒนาและสวัสดิภาพของพนักงานที่หลากหลายของเรา

การให้ร่วมกัน
การบริจาคให้กับองค์กรการกุศลและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงาน "Together" และโครงการใหม่ ๆ มีอยู่ในรายงานทั่วไปที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 2010

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-15

อาสาสมัครของสายการบินเอทิฮัด

สำหรับปีแห่งซาเยด (Year of Zayed) ของสหรัฐเอมิเรตส์ เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชน

หากท่านเป็นองค์กรการกุศล หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้จดทะเบียนในประเทศ และต้องการความร่วมมือ โปรดติดต่อ CSRetihad@etihad.ae พร้อมกับแผนนำเสนอโดยละเอียด แผนนำเสนอทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องกับกลยุทธ์และกฎเกณฑ์ภายในของเรา

เราจะพยายามตอบอีเมลของท่านภายใน 7 วันทำการ เนื่องจากปริมาณการร้องขอที่เราได้รับ เราหวังว่าท่านคงเข้าใจหากมีการปฏิเสธคำขอของท่าน

Together

สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กฎหลักของสายการบินเอทิฮัด การสนับสนุนวิสัยทัศน์ของอาบูดาบีปี 2030 การส่งมอบประสิทธิภาพอันแข็งแกร่งด้วยการเพิ่มปริมาณของผู้โดยสารและคลังสินค้า โดยเน้นความสำคัญของความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของ Aviation Group ของเอทิฮัด ซึ่งมีบทบาทอันสำคัญยิ่งต่อการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในอาบูดาบีซึ่งเป็นบ้านของเรา

ความเป็นเอมิเรตส์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อเราในการสร้างผลงานที่มีความหมายและยั่งยืนสำหรับอนาคตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประชากรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนวนกว่า 3,000 คนที่มีความมุ่งมั่นด้านอาชีพ เข้าร่วมงานกับเราทั้งในหน่วยงานด้านการปฏิบัติการและหน่วยงานด้านพาณิชย์ โครงการสำหรับนักเรียนนักบิน วิศวกรและผู้จัดการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นต่อไปให้เป็นผู้นำด้านการบิน ตามที่ศูนย์การติดต่อ Al Ain ศูนย์ดังกล่าวแห่งแรกในภูมิภาคนี้จะมีการดำเนินงานและการบริหารงานทั้งหมดโดยพนักงานหญิง - ซึ่งเป็นสถานที่แรกสำหรับภูมิภาคนี้ นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนโครงการใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเยาวชน ส่งเสริมให้คนรุ่นเยาว์และนักเรียนเข้าร่วมในภาคส่วน STEM

เราสนับสนุนการพัฒนาภาคส่วนการท่องเที่ยว และชักชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวที่อาบูดาบีโดยรเป็นผู้สนับสนุนโครงการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับค่านิยมด้านการบริการ จิตวิญญาณของทีม และการช่วยประสานโลกให้เป็นหนึ่งเดียวของสายการบินของเรา การให้การสนับสนุนในปัจจุบันได้แก่ การสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น ตลอดจนอาหาร แฟชั่น และการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลก

Giving together - การให้ร่วมกัน

เรามุ่งมั่นที่จะจำกัดผลกระทบจากการดำเนินการของเราให้น้อยที่สุด

การวางแผนร่วมเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องบินของเราได้ส่งผลเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนทั่วฝูงบินของเราลง 24 เปอร์เซนต์นับตั้งแต่ปี 2006 นอกจากนี้เรายังได้ดำเนินการตามโครงการการลดขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการทับถมของขยะทั้งในอากาศและภาคพื้นดิน

เราร่วมมือกับบริษัท Boeing, Takreer, Total และ Masdar Institute ในโครงการ "BIOjet Abu Dhabi: เส้นทางการบินสู่ความยั่งยืน" เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน หลังจากเที่ยวบินในปี 2014 ใช้พลังงานส่วนหนึ่งจากเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการบินโดยผู้ผลิตภายในประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใช้กับสายการบินแห่งชาติของตน เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้นำของการเคลื่อนไหวนี้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Sustainable Bioenergy Research Consortium (SBRC) โครงการที่สำคัญนี้เป็นการพัฒนาระบบพลังงานจากน้ำทะเลและเกษตรกรรม (SEAS) ซึ่งมี Masdar Institute เป็นแม่ข่ายบริหารจัดการสถานดำเนินการขนาดสองเฮกเตอร์ของโครงการนำร่อง SEAS โดยได้เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม 2016 ซึ่งจะมีการใช้งานอีกหลายปีในอนาคตข้างหน้าในขณะที่กำลังดำเนินการพัฒนาระบบนี้ให้ดียิ่งขึ้นและขยายตัวออกไป

เราได้ลงนามในปฏิญญาความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการขนส่งสัตว์ป่า (Wildlife Transport Taskforce) ร่วมกับพันธมิตรดุลภาคอีกห้าฝ่ายของเรา ซึ่งหมายถึงเรามุ่งมั่นต่อการระบุและการปรับวิธีใช้ปฏิบัติเพื่อช่วยป้องกันการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย และช่วยในการพัฒนาระเบียบวิธีอันเข้มงวดด้านคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า ตลอดจนทบทวนข้อเสนอจากสายการบินเอทิฮัดทั้งหมดของเรากับแนวทางปฏิบัติเรื่องสวัสดิภาพสัตว์

การแพทย์

ในธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งเช่นธุรกิจของเรา สิ่งสำคัญก็คือเราต้องมั่นใจว่าเรามีบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและมีส่วนร่วม

เรามีโครงการฝึกอบรมและการพัฒนาใหม่ ๆ ที่ได้รับรางวัลสำหรับพนักงานของเรา รวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการและมอบรางวัลสำหรับการปฏิบัติงานดีเด่น

เราภาคภูมิใจในโครงการอบรมที่หลากหลายและครอบคลุมของเรา ตลอดจนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมล่าสุดเพื่อการพัฒนาทักษะของพนักงาน ทั้งการเรียนรู้ทางออนไลน์ การเข้าร่วมชั้นเรียน และการเรียนรู้แบบผสมผสาน นอกจากนี้เรายังได้ประสานงานกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อจัดหาการอบรมที่ดีที่สุดแก่พนักงานของเรา ซึ่งผลตอบแทนที่เราได้รับคือการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้โดยสารของเรา

นอกเหนือจากการจัดหาสถานดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมในกรณีเจ็บป่วยแล้ว เรายังมุ่งมั่นในโครงการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับพนักงานของเราอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพและการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เป็นประจำเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่มีความกระฉับกระเฉง ศูนย์การแพทย์ของสายการบินเอทิฮัด เป็นสถานพยาบาลที่เอาใจใส่ดูแลพนักงานของเรา

Greener together - การสร้างเสริมโลกสีเขียวร่วมกัน

ในฐานะที่เเป็นธุรกิจระดับโลกอย่างแท้จริง เราจึงทุ่มเทสนับสนุนโครงการใหม่ ๆ ในระดับชุมชนและองค์กรการกุศลในประเทศบ้านเกิดของเราที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และทั่วทุกเครือข่ายของเรา รวมถึงในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

เราให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศหลายองค์กร รวมถึง Emirates Red Crescent ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของเรา

เราตระหนักถึงความมุ่งมั่นของพนักงานของเราในด้านการกุศล เรามีโครงการอาสาสมัครระดับองค์กรหลายแห่งที่ให้โอกาสการมีส่วนร่วมในชุมชุนทั้งระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ พนักงานของเรามักรวมตัวกันเพื่อหาทุนบริจาคและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งที่มีความหมายต่อพนักงาน อีกทั้งนำเสนอโครงการใหม่ ๆ ต่ออาสาสมัครขององค์กรการกุศลอิสระในระดับท้องถิ่น

เรามุ่งมั่นสนับสนุนโครงการบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือเพื่อการฟื้นคืนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนหลังภัยพิบัติ และบริจาคทรัพย์สินของเรา ตลอดจนชักชวนให้ผู้โดยสารของเรามีส่วนสนับสนุนและตระหนักรู้ในเรื่องเหล่านี้

วิธีสนับสนุนบุคคลอื่น ๆ

อาสาสมัครของสายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัดภาคภูมิใจในการเป็นพันธมิตรกับองค์กรการกุศลภายในประเทศและระหว่างประเทศหลายองค์กรอย่างสม่ำเสมอ สมาชิกเอทิฮัดเกสท์สามารถบริจาคไมล์สะสมเพื่อให้ความช่วยเหลือที่ตนต้องการสนับสนุน

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคไมล์สะสม โปรดไปที่เว็บไซต์เอทิฮัดเกสท์