ฉันสามารถนำอะไรขึ้นเครื่องบินได้ฟรีบ้าง

บราซิล
ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับกระเป๋าที่โหลดลงเครื่องบินจำนวนสองใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. ต่อใบ สำหรับชั้นโดยสารทั้งสามชั้นของเที่ยวบินเอทิฮัดที่เดินทางจากหรือไปยังเซาเปาโล บราซิล ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับกระเป๋าที่มีน้ำหนักสูงสุด 32 กก. คือ 175 ดอลลาร์สหรัฐ ทารกสามารถโหลดกระเป๋าฟนึ่งใบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ลงเครื่องบินได้  

สำหรับสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน ชั้นประหยัดโครอลสามารถนำกระเป๋าหนึ่งใบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ชั้นธุรกิจเพิร์ลและชั้นหนึ่งไดมอนด์สามารถนำกระเป๋าสองใบที่มีน้ำหนักไม่เกิน 12 กก. ติดตัวขึ้นเครื่องบินได้

สัมภาระที่อนุญาต

สหรัฐฯ/แคนาดา
ส่วนด้านล่างต่อไปนี้ จะบอกคุณว่าคุณสามารถนำอะไรขึ้นเครื่องบินได้ฟรีในเที่ยวบินจากหรือไปยังสหรัฐฯ หรือแคนาดา และราคาค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายหากคุณมีสัมภาระเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต

สัมภาระที่อนุญาต

สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ 
ในเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดยอเมริกันแอร์ไลน์ที่มีหมายเลขเที่ยวบินของเอทิฮัดสี่หลัก โปรดทราบว่ากระเป๋าใบที่สองของคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์สหรัฐ


ข้อมูลเพิ่มเติม
:

 

ชั้นหนึ่งไดมอนด์ (สหรัฐฯ/แคนาดา)

สัมภาระที่เช็คอินและเก็บไว้ที่ช่องเก็บของ

น้ำหนักสัมภาระ ขนาดสัมภาระ เที่ยวบินร่วมสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์
กระเป๋า 2 ใบ- น้ำหนักสูงสุดของกระเป๋าแต่ละใบไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) - น้ำหนักสูงสุดรวม 64 กก. (140 ปอนด์) สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก (70 ปอนด์) และขนาดรวมสูงสุดไม่เกิน 158 ซม.(เช่น 50 x 70 x 38 ซม.) สำหรับเที่ยวบินที่อเมริกันแอร์ไลน์เป็นผู้ดำเนินการทางการตลาด โปรดทราบว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 65 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปสำหรับกระเป๋าใบที่สอง (หรือเพิ่มเติม)

ชั้นหนึ่งไดมอนด์ (สหรัฐฯ/แคนาดา)

สัมภาระที่นำติดตัว

น้ำหนักสัมภาระ ขนาด
กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก. สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 111 ซม. (เช่น 40 ซม. x 50 ซม. x 21 ซม.)

ชั้นธุรกิจเพิร์ล (สหรัฐฯ/แคนาดา)

สัมภาระที่เช็คอินและเก็บไว้ที่ช่องเก็บของ

น้ำหนักสัมภาระ ขนาด เที่ยวบินร่วมสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์
กระเป๋า 2 ใบ- น้ำหนักสูงสุดของกระเป๋าแต่ละใบไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) - น้ำหนักสูงสุดรวม 64 กก. (140 ปอนด์) สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก (70 ปอนด์) และขนาดรวมสูงสุดไม่เกิน 158 ซม.(เช่น 50 x 70 x 38 ซม.) สำหรับเที่ยวบินที่อเมริกันแอร์ไลน์เป็นผู้ดำเนินการทางการตลาด โปรดทราบว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 65 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปสำหรับกระเป๋าใบที่สอง (หรือเพิ่มเติม)

ชั้นธุรกิจเพิร์ล (สหรัฐฯ/แคนาดา)

สัมภาระที่นำติดตัว

น้ำหนักสัมภาระ ขนาด
กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 12 กก. แต่ละรายการต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 111 ซม. (เช่น 40 ซม. x 50 ซม. x 21 ซม.)

ชั้นประหยัดโครอล (สหรัฐฯ/แคนาดา)

สัมภาระที่เช็คอินและเก็บไว้ที่ช่องเก็บของ

น้ำหนักสัมภาระ ขนาด เที่ยวบินร่วมสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์
กระเป๋า 2 ใบ- น้ำหนักสูงสุดของกระเป๋าแต่ละใบไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์) - น้ำหนักสูงสุดรวม 46 กก. (100 ปอนด์) สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก (50 ปอนด์) และขนาดรวมสูงสุดไม่เกิน 158 ซม.(เช่น 50 x 70 x 38 ซม.) สำหรับเที่ยวบินที่อเมริกันแอร์ไลน์เป็นผู้ดำเนินการทางการตลาด โปรดทราบว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 65 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปสำหรับกระเป๋าใบที่สอง (หรือเพิ่มเติม)

ชั้นประหยัดโครอล (สหรัฐฯ/แคนาดา)

สัมภาระที่นำติดตัว

น้ำหนักสัมภาระ ขนาด
กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 111 ซม. (เช่น 40 ซม. x 50 ซม. x 21 ซม.)

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของผู้โดยสาร

แนวทางใหม่สำหรับสัมภาระที่นำติดตัวที่ท่าอากาศยานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ผู้โดยสารที่เดินทางหรือเปลี่ยนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัว (เคบิน) ตารางใหม่ที่จะใช้บังคับเร็วๆ นี้
• นำของเหลว สเปรย์ และเจลบรรจุในถุงพลาสติกใสที่สามารถเปิดปิดได้ติดตัวได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 1 ลิตร
• ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถถือสัมภาระ เช่น กระเป๋าได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องแยกออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
• ของเหลว สเปรย์และเจลที่ไม่มีภาชนะบรรจุต้องเกิน 100 มิลลิลิตร
• เว้นแต่เป็นยา นม/อาหารเด็ก และอาหารพิเศษ หรือความต้องการทางการแพทย์อื่นๆ


ที่ท่าอากาศยาน

• เเสดงถุงพลาสติกใสที่สามารถเปิดปิดได้ที่บรรจุของเหลว สเปรย์ และเจล แยกออกมา ณ จุดตรวจ
• ถอดเสื้อแจ็คเก็ตและ/หรือเสื้อโค้ช และแสดงให้ตรวจ  
• แสดงคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อื่นๆ เพื่อให้ตรวจสอบแยกต่างหาก

การซื้อสินค้าปลอดภาษี

• ใส่สิ่งของจำพวกของเหลว สเปรย์และเจล ที่ซื้อจากร้านค้าในท่าอากาศยาน หรือบนเครื่องบินไว้ในถุงพลาสติกใสที่ปิดสนิทอย่างแน่นหนา โดยทั่วไปแล้ว ร้านค้าที่ซื้อของเหลว สเปรย์แลเเจล จะมีถุงเหล่านี้มาให้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดสิ่งของ จะต้องไม่เปิดถุงพลาสติกใสก่อนที่จะผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัย  
• หากมีการเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างสนามบิน ห้ามเปิดถุงจนกว่าคุณจะผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในขั้นสุดท้ายของการเปลี่ยนเที่ยวบินเสียก่อน
• ร้านค้าส่วนใหญ่ที่สนามบินนานาชาติหลักได้ใช้กฎระเบียบใหม่นี้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หากสิ่งของที่ซื้อที่ท่าอากาศยานซึ่งยังไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่นี้ สิ่งของเหล่านั้นอาจจะถูกยึดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีก่อนออกเดินทาง

อะไรคือของเหลว สเปรย์ และเจล

• น้ำ เครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส และของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น 
• อาหารที่มีซอส หรือมีปริมาณของเหลวเป็นจำนวนมาก 

• ครีม โลชั่น เครื่องสำอาง และน้ำมัน น้ำหอม สเปรย์ เจล รวมทั้งแชมพู และเจลอาบน้ำ 
• บรรจุอยู่ในภาชนะที่มีแรงดัน รวมถึงโฟมโกนหนวด และยาระงับกลิ่นกาย
• ของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น รวมถึงยาสีฟัน ส่วนผสมของของแข็งและของเหลว มาสคารา ลิปกรอส หรือลิปมัน และสิ่งใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้อง โปรดทราบว่า ข้อจำกัดเหล่านี้ใช้บังคับเฉพาะกับสัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินเท่านั้น - คุณสามารถเก็บสิ่งที่เป็นของเหลว สเปรย์ และเจลไว้ในสัมภาระที่โหลดลงเครื่องบินได้ ถ้าต้องการ

 

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของผู้โดยสารของสหภาพยุโรป

ผู้โดยสารที่เดินทางหรือเปลี่ยนเที่ยวบินผ่านท่าอากาศยานในยุโรปต้องยินดีปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวใหม่ของสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2006 นี้

มาตรฐานเหล่านี้ใช้บังคับกับสัมภาระที่นำติดตัวไปโดย:

• ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเที่ยวบินผ่านท่าอากาศยานในสหภาพยุโรป 

• ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานในสหภาพยุโรป 

• ผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง/จากโตรอนโต/บรัสเซลส์

มาตรฐานใหม่:

• ของเหลวทุกประเภท เจล ของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น ภาชนะที่มีแรงดันทั้งหมดต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสที่สามรถเปิดปิดได้ในปริมาณมากสุดไม่เกิน 1 ลิตร
• สิ่งที่ไม่มีภาชนะบรรจุต้องเกิน 100 มิลลิลิตร
• สิ่งของเหล่านี้ต้องแยกแสดงออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
• สินค้าปลอดภาษีที่ไม่ได้มาจากร้านค้าปลอดภาษีในสหภาพยุโรป หรือสินค้าที่ขายบนเครื่องบินจะไม่อนุญาตให้นำติดตัวไป

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของผู้โดยสารของออสเตรเลีย

ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานออสเตรียจะต้องปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของที่เป็นของเหลว เจล สเปรย์ ฯลฯ

โปรด คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวสำหรับผู้โดยสารที่บินในอาณาเขตสหรัฐ

ผู้โดยสารของเอทิฮัดที่เดินทางไปยังนิวยอร์กต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวใหม่นี้สำหรับเที่ยวบินที่อยู่ในอาณาเขตของสหรัฐฯ:
• ของเหลวทุกประเภท เจลของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น ภาชนะที่มีแรงดันทั้งหมดต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสที่สามรถเปิดปิดได้ในปริมาณมากสุดไม่เกิน 1 ลิตร
• สิ่งที่ไม่มีภาชนะบรรจุต้องเกิน 100 มิลลิลิตร
• สิ่งของเหล่านี้ควรต้องแยกแสดงออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
• ยอมรับสินค้าปลอดภาษีที่ซื้อจากท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี หรือบนเครื่องบินที่บินจากอาบูดาบีไปยังนิวยอร์กเท่านั้น

ทารก (ใช้กับทุกชั้นโดยสารที่เดินทางไปยังหรือมาจากสหรัฐฯ หรือแคนาดา)

สัมภาระที่เช็คอินและเก็บไว้ที่ช่องเก็บของ
น้ำหนักสัมภาระ ขนาด
กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์) สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก (50 ปอนด์) และขนาดรวมสูงสุดไม่เกิน 158 ซม.(เช่น 50 x 70 x 38 ซม.)

ค่าธรรมเนียมบริการสากล

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2011 ศูนย์บริการสากลและสำนักงานย่อยจะเก็บค่าธรรมเนียมบริการสากลสำหรับการทำรายการจองใหม่ การเปลี่ยนบัตรโดยสาร และการดำเนินการคืนเงิน ค่าธรรมเนียมบริการสากลของสายการบินเอทิฮัดจะใช้ช่วงอัตราดังต่อไปนี้:

เริ่มต้นที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียมการจอง

20 ดอลลาร์สหรัฐ - 40 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

10 ดอลลาร์สหรัฐ - 400 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

10 ดอลลาร์สหรัฐ - 200 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่่าธรรมเนียมการไม่ปรากฏตัว


รางวัลใดๆ ที่ทำการจองผ่านศูนย์บริการผู้โดยสารของเอทิฮัดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการสากลจำนวน 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 2,000 ไมล์สะสมจากโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2012 ค่าธรรมเนียมนี้ใช้กับบริการที่สามารถจองผ่านทางออนไลน์ได้โดยสมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด และสมาชิกโครงการผู้โดยสารบัตรเงินของเอทิฮัด  

ค่าธรรมเนียมสำหรับน้ำหนักที่เกิน (สหรัฐฯ/แคนาดา)

ฉันสามารถนำอะไรขึ้นเครื่องได้ฟรีบ้าง

สิ่งต่อไปนี้จะถือเป็นสิ่งที่นำติดตัวและสามารถนำขึ้นเครื่องได้นอกจากสัมภาระตามน้ำหนักที่คุณได้รับอนุญาต โปรดทราบว่า สิ่งของดังต่อไปนี้ควรเก็บไว้ใต้ที่นั่งที่ได้รับอนุญาต:

• กระเป๋าถือ หนังสือ หรือกระเป๋าสตางค์
• เสื้อคลุม ผ้าพันคอ หรือผ้าห่ม
• ร่ม หรือไม้เท้า
• กล้องถ่ายรูปขนาดเล็ก และ/หรือ กล้องส่องทางไกล
• หนังสือจำนวนที่เหมาะสมเพื่ออ่านระหว่างเที่ยวบิน
• รถเข็นแบบพับได้/ไม้ค้ำยัน
• อุปกรณ์ช่วยพยุง (หากผู้โดยสารต้องใช้)
• กระเป๋าหรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งหรือถือว่าเป็นสัมภาระ - ข้อห้าม: แล็บท็อป - ห้ามเปิดใช้งานโดยไม่ได้แจ้งให้ลูกเรือทราบ / อนุญาต
• โทรศัพท์เคลื่อนที่ - ข้อห้าม: ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระหว่างเที่ยวบิน

ฉันอยากนำสัมภาระติดตัวเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร?

เราทราบดีว่าในบางครั้ง การจำกัดสัมภาระให้มีน้ำหนักอยู่ในปริมาณที่กำหนดนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย คุณสามารถนำสัมภาระเพิ่มเติมไปกับเที่ยวบินได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือคุณยังสามารถส่งสัมภาระส่วนที่เกินโดยใช้บริการของคริสตัลคาร์โกซึ่งมีราคาถูกกว่าได้อีกด้วย 

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินของชั้นหนึ่งไดมอนด์และชั้นธุรกิจเพิร์ล

สำหรับสหรัฐฯ 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับกระเป๋าที่มีน้ำหนักสูงสุด 23 กก. (50 ปอนด์) คือ 175 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับกระเป๋าที่มีน้ำหนักสูงสุด 32 กก. (70 ปอนด์) คือ 225 ดอลลาร์สหรัฐ

สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก. (70 ปอนด์) ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้และจะต้องส่งโดยใช้บริการของคริสตัลคาร์โก้

สำหรับแคนาดา

เพิ่มสัมภาระสูงสุด 23 กก. (50 ปอนด์) โดยเสียค่าธรรมเนียม 150 ดอลลาร์แคนาดา ไปยังเส้นทางในอินเดียและปากีสถานเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสำหรับเส้นทางอื่นๆ คือ 185 ดอลลาร์แคนาดา

เพิ่มสัมภาระสูงสุด 32 กก. (70 ปอนด์) โดยเสียค่าธรรมเนียม 200 ดอลลาร์แคนาดา ไปยังเส้นทางในอินเดียและปากีสถานเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสำหรับเส้นทางอื่นๆ คือ 235 ดอลลาร์แคนาดา

สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก. (70 ปอนด์) ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้และจะต้องส่งโดยใช้บริการของคริสตัลคาร์โก้

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินของชั้นประหยัดโครอล

สำหรับสหรัฐฯ 

สามารถเพิ่มน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตจาก 23 กก. เป็น 32 กก. ได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับกระเป๋าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์) คือ 175 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับกระเป๋าที่มีน้ำหนักสูงสุด 32 กก. (70 ปอนด์) คือ 225 ดอลลาร์สหรัฐ

สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก. (70 ปอนด์) ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้และจะต้องส่งโดยใช้บริการของคริสตัลคาร์โก้ 

สำหรับแคนาดา  

สามารถเพิ่มน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตจาก 23 กก. เป็น 32 กก. ได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์สหรัฐ

เพิ่มสัมภาระสูงสุด 23 กก. (50 ปอนด์) โดยเสียค่าธรรมเนียม 150 ดอลล่าร์แคนาดา ไปยังเส้นทางในอินเดียและปากีสถานเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสำหรับเส้นทางอื่นๆ คือ 185 ดอลลาร์แคนาดา

เพิ่มสัมภาระสูงสุด 32 กก. (70 ปอนด์) โดยเสียค่าธรรมเนียม 200 ดอลลาร์แคนาดา ไปยังเส้นทางในอินเดียและปากีสถานเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสำหรับเส้นทางอื่นๆ คือ 235 ดอลลาร์แคนาดา

สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก. (70 ปอนด์) ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้และจะต้องส่งโดยใช้บริการของคริสตัลคาร์โก้