นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2015

ดูสัมภาระที่อนุญาต สำหรับการจองก่อนวันที่ 14 กันยายน 2015

เริ่มตั้งแต่วันนี้ เราขอแนะนำนโยบายใหม่เกี่ยวกับสัมภาระใหม่ที่ตรงตามความต้องการของตลาด เราได้เปลี่ยนแนวคิดของสำหรับกลุ่มใหญ่ในเครือข่ายของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับสายการบินพันธมิตรของเอทิฮัดมากขึ้น นั่นหมายความว่า คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นมากขึ้น

สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระ

ภาพรวม

น้ำหนักและขนาดสูงสุด
ไป/จากบราซิล แคนาดา และสหรัฐฯ: 158 ซม. (50x70x38)
ไป/จากจุดหมายอื่นๆ: 207 ซม. (45x72x90)
สัมภาระแต่ใบจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน32 กก.

ข้อกำหนดนี้ใช้กับสัมภาระทั้งหมดที่รวมถึง สัมภาระที่จ่ายค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกินไว้ก่อนด้วย สัมภาระที่มีน้ำหนักและขนาดเกินกำหนดจะต้องส่งทางคลังสินค้าของ เอทิฮัดเท่านั้น

สัมภาระสำหรับเด็กทารก
ที่เดินทางไปยัง / จากประเทศที่จำกัดจำนวนสัมภาระ: กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน  23 กก.
เดินทางไปยัง / จากประเทศที่จำกัดเรื่องน้ำหนัก: กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนัดสูงสุดไม่เกิน 10 กก.

คลิกที่การเดินทางด้านล่างเพื่อดูสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวของคุณ

การเดินทางทั้งหมดไปยัง / จากสหรัฐฯ และแคนาดา

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด 

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางทั้งหมดไปยัง / จากบราซิล

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางทั้งหมดไปยัง / จากแอฟริกา

ไม่รวมแอฟริกาใต้ และเซเชลล์ (ซึ่งบังคับตามนโยบายทั่วไป)

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางจากสหราชอาณาจักรไปยังอินเดีย ปากีสถาน หรือบังกลาเทศ

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางจากอินเดีย ปากีสถาน หรือบังกลาเทศ ไปยังสหราชอาณาจักร

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.

เดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ บาร์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ หรือซาอุดิอาราเบียไปยังอินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

เดินทางจากอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์เรน คูเวต โอมาน การ์ตาร์ หรือซาอุดิอาราเบีย

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 23 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ หรือซาอุดิอาราเบีย ไปยังอินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา หรือเนปาล

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: 30 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: 40 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: 50 กก.

การเดินทางจากอินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา หรือเนปาล ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ หรือซาดุดิอาราเบีย

ทางเลือกค่าโดยสารทั้งหมด

 • ชั้นประหยัด: 30 กก.
 • ชั้นธุรกิจ: 40 กก.
 • ชั้นหนึ่ง: 50 กก.

การเดินทางไปยัง / จากจุดหมายปลายทางทั้งหมด (นโยบายทั่วไป)

 • ทางเลือกอัตราค่าโดยสารของข้อเสนอลดราคาในชั้นประหยัดและค่าโดยสารแบบประหยัดในชั้นประหยัด: กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก.
 • ทาวเลือกอัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดสุดคุ้มและอิสระในชั้นประหยัด: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ทางเลือกอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในชั้นธุรกิจ: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
 • ทางเลือกอัตราค่าโดยสารทั้งหมดในชั้นหนึ่ง: กระเป๋า 2 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

การเดินทางด้วยเดอะเรสซิเดนซ์

กระเป๋า 4 ใบ แต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

ประสบการณ์กับ เดอะเรสซิเดนซ์ 

สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระสำหรับสมาชิกโครงการผู้โดยสารของเอทิฮัด

 ประเทศที่จำกัดด้านน้ำหนัก: การเดินทางระหว่างคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) และอนุทวีปอินเดีย (ISC)
- GCC: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดิอาราเบีย
- ISC: อินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา เนปาล

ประเทศที่จำกัดจำนวนสัมภาระ: การเดินทางอื่นๆ ทั้งหมด

*หมายเหตุ สำหรับผู้โดยสารเอทิฮัดประเภทบัตรเงิน: ใช้บังคับกับทางเลือกค่าโดยสารสำหรับข้อเสนอลดราคาในชั้นประหยัด หรือค่าโดยสารแบบประหยัดในชั้นประหยัดในการเดินทางพร้อมด้วยนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวเท่านั้น สิทธิพิเศษนี้ไม่ใช้บังคับกันการเดินทางหรือทางเลือกค่าโดยสารอื่นๆ

สิทธิพิเศษเหล่านี้มอบให้เพิ่มจากสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวตามตัวเลือกค่าโดยสารของคุณ
ชั้น จาก GCC ไปยัง / จาก ISC เส้นทางอื่นๆ
ผู้โดยสารเอทิฮัดบัตรแพลตินัม เพิ่มเติม 20 กก. กระเป๋าเพิ่มเติม 1 ใบ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
ผู้โดยสารเอทิฮัดประเภทบัตรทอง เพิ่มเติม 20 กก. กระเป๋าเพิ่มเติม 1 ใบ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 32 กก.
ผู้โดยสารเอทิฮัดประเภทบัตรเงิน เพิ่มเติม 10 กก. กระเป๋าเพิ่มเติม 1 ใบ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 23 กก*

สัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัว (ถือขึ้นเครื่อง)

การอนุญาตด้านล่างทั้งหมดใช้สำหรับทางเลือกค่าโดยสาร สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 111 ซม. (เช่น 40 x 50 x 21)

การเดินทาง ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ ชั้นหนึ่ง ทารก
ทุกเส้นทาง กระเป่าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. กระเป๋าสองใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 12 กก. กระเป๋าสองใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 12 กก. กระเป๋าหนึ่งใบน้ำหนักไม่เกิน 5 กก.

สัมภาระที่อนุญาตเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินพันธมิตร

หากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารของสายการบินเอทิฮัดรวมถึงเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น อาจมีการใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัมภาระที่แตกต่างกันได้

โปรดคลิกที่รายชื่อสายการบินด้านล่างเพื่อศึกษาว่าจะต้องใช้กฏเกณฑ์เกี่ยวกับสัมภาระของเอทิฮัดหรือของสายการบินพันธมิตร


หากบัตรโดยสารของคุณออกโดยสายการบินอื่น โปรดปรึกษากับสายการบินนั้นว่า ใช้กฎเกณฑืเกี่ยวกับสัมภาระใด สำหรับการจองในปัจจุบัน บัตรโดยสารของคุณจะมีรายละเอียดการอนุญาตเกี่ยวกับสัมภาระของแต่ละเที่ยวบินในกำหนดการเดินทางของคุณ

ดูรายชื่อสายการบินพันธมิตรของเรา

Etihad Airways baggage policy applies for the following countries:

 • Aer Lingus
 • Aerolineas Argentinas
 • Air Berlin
 • Air Canada
 • Air France
 • Air Liban
 • Air Malta
 • Air New Zealand
 • Air Serbia
 • Air Seychelles
 • Alitalia
 • All Nippon Airways
 • American Airlines
 • Asiana Airlines
 • Bangkok Airways
 • Belavia
 • Brussels Airlines
 • Czech Airlines
 • Etihad Regional
 • Flybe
 • FLYNAS
 • Garuda Indonesia
 • Hainan Airlines
 • Hong Kong Airlines
 • Jet Airways
 • Jetblue
 • KLM
 • Korean Air Lines
 • Malaysia Airlines
 • NIKI
 • Philippine Airlines
 • Royal Air Maroc
 • Scandinavian Airlines
 • Siberia Airlines
 • South African Airways
 • Sri Lankan Airlines
 • TAP Portugal
 • Turkish Airlines
 • Vietnam Airlines
 • Virgin Australia
 • VRG Linhas Aereas

Partner Airlines baggage policy applies for the following countries:

 • Aegean Airline
 • Air Astana
 • Air Baltic
 • Air Europa
 • China Eastern Airlines
 • Kenya Airways

คำถามที่พบบ่อย

เพราะอะไรสายการบินเอทิฮัดถึงได้ใช้นโยบายสัมภาระแบบใหม่

ในระหว่างที่ทางเลือกค่าโดยสารยังอยู่ระหว่างการพัฒนานั้น เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านโยบายเกี่ยวกับสัมภาระของเราไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของผู้โดยสารของเราอีกต่อไป นโยบายนี้ช่วยให้เราขยาย 'แนวคิดเกี่ยวกับจำนวนชิ้น' (ซึ่งใช้กับเที่ยวบินไปยังและจากสหรัฐฯ แคนาดา และบราซิลแล้ว) ไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งในขณะนี้เป็นนโยบายยอดนิยมในสายการบินทั่วโลก เนื่องจากง่ายสำหรับลูกค้าในการทำความเข้าใจ แทนที่จะใช้น้ำหนัก สายการบินเสนอจำนวนสัมภาระ ซึ่งแต่ละใบมีน้ำหนักสูงสุด 23 กก. หรือ 32 กก.

สำหรับเอทิฮัด ข้อได้เปรียบสำคัญอื่นๆ คือ ความสอดคล้องกับสายการบินพันธมิตรของสายการบินเอทิฮัด โดยการจับคู่กลยุทธ์ของพันธมิตรที่ส่วนใหญ่จะใช้แนวคิดจำนวนชิ้น เราจึงสามารถก้าวไปอีกขั้นหนึ่งโดยการนำเสนอการเดินทางภายในกลุ่มดังกล่าวได้อย่างราบรื่น

ดูทางเลือกค่าโดยสารของเอทิฮัด

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา

ไม่มี จะยังคงสามารถโหลดอุปกรณ์กีฬาเข้าห้องเก็บสัมภาระได้ โปรดไปที่หน้าคู่มือสัมภาระของเรา เพื่อดูรายการที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นอุปกรณ์กีฬา

ดูคู่มือสัมภาระสำหรับกฎเกณฑ์และข้อห้าม

มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสัมภาระของทารกที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระหรือไม่

ไม่มี สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระยังคงเหมือนเดิม ผู้โดยสารที่เป็นทารกสามารถนั่งที่นั่งเดียวกับผู้ปกครองได้จนถึงอายุ 24 เดือน

ดูการเดินทางแบบครอบครัวพร้อมด้วยทารกและเด็ก

ฉันเพิ่งนึกได้ว่า ฉันต้องการนำสัมภาระติดตัวไปเพิ่มขึ้น ฉันสามารถซื้อสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้หรือไม่

ใช่ เรามอบส่วนลดในค่าธรรมเนียมสนามบินสำหรับการซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า

ดูอัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระเงินล่วงหน้า

ฉันสามารถขอคืนค่าสัมภาระเกินกำหนดได้หรือไม่

ไม่ สัมภาระที่เกินกำหนดที่ซื้อล่วงหน้าไม่สามารถขอคืนเงินได้

สายการบินเอทิฮัดถึงได้ใช้นโยบายสัมภาระแบบใหม่เมื่อใด

การจองที่มีการออกบัตรโดยสารหลังวันที่ 14 กันยายน 2015 จะรวมทางเลือกค่าโดยสารแบบใหม่ และกฎเกณฑ์นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระใหม่ การจองที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่นี้ จะใช้นโยบายเดิม

ตัวอย่างของสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวภายใต้นโยบายใหม่:

 • ฉันกำลังเดินทางจากลอนดอนไปยังซิดนีย์โดยใช้อัตราค่าโดยสารที่ถูกที่สุดในชั้นประหยัด ฉันจะใช้นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวใด
  การเดินทางการจากลอนดอนไปยังซิดนีย์อยู่ภายใต้นโยบายทั่วไป ดังนั้น สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระสำหรับอัตราค่าโดยสารที่ถูกที่สุดในชั้นประหยัดคือ กระเป๋าหนึ่งใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. หากคุณทำการจองบัตรโดยสารในอัตราอิสระในชั้นประหยัด คุณจะได้รับอนุญาตให้นำกระเป๋าสองใบ โดยแต่ละใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. ติดตัวไป
 • ฉันกำลังเดินทางจากบาห์เรนไปยังจากาตาร์โดยใช้อัตราค่าโดยสารที่ถูกที่สุดในชั้นประหยัด ฉันจะใช้นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตใด
  การเดินทางจากบาห์เรนไปยังจากาตาร์อยู่ภายใต้นโยายที่ได้รับการยกเว้นจากนโยบายทั่วไป ดังนั้น สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระสำหรับอัตราค่าโดยสารที่ถูกที่สุดในชั้นประหยัดคือ กระเป๋าสองใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ฉันกำลังเดินทางจากอาบูดาบีไปยังมุมไบโดยใช้อัตราค่าโดยสารแบบอิสระในชั้นประหยัด ฉันจะใช้นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวใด
  การเดินทางจากอายูดาบีไปยังมุมไบอยู่ภายใต่นโยบายแนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนัก ดังนั้น สัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระสำหรับอัตราค่าโดยสารแบบอิสระในชั้นประหยัดคือ 30 กก.