LAGS (ของเหลว ของเหลวที่อัดในภาชนะ และเจล)

สิ่งต่อไปนี้จัดว่าเป็น LAGS:

 • น้ำ เครื่องดื่ม ซุป น้ำเชื่อม แยม สตูว์ ซอส และของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น
 • อาหารที่มีซอส หรือมีปริมาณของเหลวเป็นจำนวนมาก
 • ครีม โลชั่น เครื่องสำอาง และน้ำมัน น้ำหอม เสปรย์ เจล รวมถึงเจลอาบน้ำและสระผม
 • สิ่งที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่มีแรงดัน รวมถึงโฟมโกนหนวด และยาระงับกลิ่นกาย
 • ของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น รวมถึงยาสีฟัน ส่วนผสมที่เป็นของแข็งและของเหลวผสมกัน มาสคารา ลิปกลอส หรือลิปมัน และสิ่งของที่มีลักษณะที่คล้ายกันเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้อง

น้ำซัมซัม
คุณสามารถโหลดน้ำซัมซัมทีมีการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมจำนวน 5 ลิตรเข้าห้องเก็บสัมภาระใต้เครื่องได้โดยไม่รวมกับสัมภาระที่คุณมีสิทธิ์นำติดตัวเดินทาง (ชิ้นหรือน้ำหนัก) ต้องบรรจุหีบห่ออย่างปลอดภัย ติดฉลากและปิดผนึกด้วยภาชนะพลาสติก คลุมด้วยกล่องกระดาษแข็งที่แข็งแรงซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่สถานแสวงบุญ

หากคุณต้องการนำน้ำซัมซัมติดตัวเข้าห้องโดยสาร จะต้องใส่ขวดพลาสติกใสหรือถุงพลาสติกใสที่ปิดผนึกอย่างแน่นหนาและมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.

LAGS

ท่าอากาศยานต่างๆ จะมีข้อห้ามด้านความปลอดภัยที่จำกัดปริมาณ LAG ที่สามารถนำติดตัวได้แตกต่างกัน โปรดศึกษาข้อกำหนดของท่าอากาศยานต่างๆ ในหมายกำหนดการเดินทางของคุณ 

ข้อห้าม จะใช้สำหรับสัมภาระที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น คุณยังคงสามารถใส่ของเหลว สเปรย์ และเจล ลงในสัมภาระที่โหลดลงเครื่องได้หากคุณต้องการ

การซื้อสินค้าปลอดภาษี

 • ใส่สิ่งของจำพวกของเหลว สเปรย์และเจล ที่ซื้อจากร้านค้าในท่าอากาศยาน หรือบนเครื่องบินไว้ในถุงพลาสติกใสที่ปิดสนิทอย่างแน่นหนา โดยทั่วไปแล้ว ร้านค้าที่ซื้อของเหลว สเปรย์แลเเจล จะมีถุงเหล่านี้มาให้
 •  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดสิ่งของ จะต้องไม่เปิดถุงพลาสติกใสก่อนที่จะผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 •  หากมีการเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างสนามบิน ห้ามเปิดถุงจนกว่าคุณจะผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในขั้นสุดท้ายของการเปลี่ยนเที่ยวบินเสียก่อน

ข้อกำหนดของท่าอากาศยาน:

UAE 

ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านทางท่าอากาศยาน UAE จะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้
 • นำของเหลว สเปรย์ และเจลบรรจุในถุงพลาสติกใสที่สามารถเปิดปิดได้ติดตัวได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 1 ลิตร
 • โดยบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นต้องมีความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
 • ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถถือสัมภาระ เช่น กระเป๋าได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องแยกออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 • เว้นแต่เป็นยา นม/อาหารเด็ก และอาหารพิเศษ หรือความต้องการทางการแพทย์อื่นๆ
 • ร้านค้าส่วนใหญ่ที่สนามบินนานาชาติหลักได้ใช้กฎระเบียบใหม่นี้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หากสิ่งของที่ซื้อที่ท่าอากาศยานซึ่งยังไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่นี้ สิ่งของเหล่านั้นอาจจะถูกยึดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีก่อนออกเดินทาง
 • ถอดเสื้อแจ็คเก็ตและ/หรือเสื้อโค้ช และแสดงให้ตรวจ
 •  แสดงคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อื่นๆ เพื่อให้ตรวจสอบแยกต่างหาก

ยุโรป

ผู้โดยสารที่เดินทางหรือเปลี่ยนเที่ยวบินผ่านท่าอากาศยานในยุโรปต้องยินดีปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวใหม่ของสหภาพยุโรปที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2006 นี้มาตรฐานเหล่านี้ใช้บังคับกับสัมภาระที่นำติดตัวไปโดย:

 • ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเที่ยวบินผ่านท่าอากาศยานในสหภาพยุโรป
 • ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานในสหภาพยุโรป
 • ผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง/จากโตรอนโต/บรัสเซลส์

มาตรฐานใหม่:

 • ของเหลวทุกประเภท เจลของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น ภาชนะที่มีแรงดันทั้งหมดต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสที่สามรถเปิดปิดได้ในปริมาณมากสุดไม่เกิน 1 ลิตร
 • โดยบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นต้องมีความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
 • สิ่งของเหล่านี้ต้องแยกแสดงออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 • สินค้าปลอดภาษีที่ไม่ได้มาจากร้านค้าปลอดภาษีในสหภาพยุโรป หรือสินค้าที่ขายบนเครื่องบินจะไม่อนุญาตให้นำติดตัวไป

ออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียมีข้อห้ามด้านความปลอดภัยที่จำกัดปริมาณของเหลว สเปรย์ และเจล (LAGS) ที่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปยังออสเตรเลียข้อห้ามเหล่านี้ไม่รวมถึงสัมภาระที่เช็คอิน

โดยปกติแล้วของเหลว ละอองของเหลว และเจลที่อนุญาตให้ผู้โดยสารถือติดตัวขึ้นเครื่องคือ

 • ของเหลว สเปรย์ และเจลที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีความจุไม่เกิน 100 มิลลิเมตรในถุงหรือกระเป๋าโปร่งแสงที่สามารถปิดผนึกใหม่ได้ ทั้งสี่ด้านของพื้นที่ที่ปิดผนึกใหม่ได้ต้องมีความยาวรวมไม่เกิน 80 ซม. (เช่น 20 X 20 ซม. หรือ 15 x 25 ซม.)
 • ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาของเหลว ละอองของเหลว และเจลในกระเป๋าถือเกินปริมาณที่กำหนด

หากคุณเปลี่ยนเครื่องบินสู่ออสเตรเลียที่อาบูดาบีและมีของเหลว ละอองของเหลว และเจลที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องในปริมาณเกินกำหนด สิ่งดังกล่าวอาจถูกการท่าอากาศยานอาบูดาบียึดไว้ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย ณ จุดเปลี่ยนเครื่องหรือประตูขึ้นเครื่อง

เพื่อป้องกันความผิดหวัง เราขอแนะนำให้ซื้อของเหลว ละอองของเหลว และเจลในปริมาณเกินกำหนดบนเครื่องบินในอัตราปลอดภาษีระหว่างเที่ยวบินจากอาบูดาบีสู่ออสเตรเลีย

รับข้อมูลเพิ่มเติม ►

สหรัฐอเมริกา

ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังนิวยอร์กต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสัมภาระที่นำติดตัวใหม่นี้สำหรับเที่ยวบินที่อยู่ในอาณาเขตของสหรัฐฯ:

 • ของเหลวทุกประเภท เจลของเหลวที่มีลักษณะเหนียวข้น ภาชนะที่มีแรงดันทั้งหมดต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสที่สามรถเปิดปิดได้ในปริมาณมากสุดไม่เกิน 1 ลิตร
 • สิ่งที่ไม่มีภาชนะบรรจุต้องเกิน 100 มิลลิลิตร
 • สิ่งของเหล่านี้ควรต้องแยกแสดงออกมาจากสัมภาระที่นำติดตัวอื่นที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไปด้วยและเพลิดเพลินกับการเดินทาง

การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและแคนาดา

นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 15 เครื่อง

ตอนนี้ คุณสามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวไปได้สูงสุด 15 เครื่อง (รวมถึงแล็บท็อป แท็บเล็ต เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ) เมื่อคุณบินกับเรา โดยนับรวมทั้งในสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระที่เช็คอิน อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใส่ไว้ในสัมภาระที่เช็คอินต้องปิดเครื่องไว้เท่านั้น (เช่น จะอยู่ในโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนทไม่ได้) และต้องอยู่ในหีบห่อที่ป้องกันความเสียหาย

แบตเตอรี่สำรอง พาวเวอร์แบงค์ บุหรี่ไฟฟ้า ไปป์ไฟฟ้า และเครื่องดมยาสลบส่วนตัวต้องใส่ไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือที่เจ้าของจะเป็นผู้ป้องกันความเสียหายเอง เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์เหล่านี้ไม่อนุญาตให้ใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอิน คุณสามารถนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องได้สูงสุด 10 อันรวมพาวเวอร์แบงค์

สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแบตเตอรี่สำรอง เอาท์พุตของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนต้องไม่เกิน 100 วัตต์ต่อชั่วโมง ปริมาณโลหะในแบตเตอรี่ลิเทียมเมธัลต้องไม่เกิน 2 กรัม

สัตว์และสัตว์เลี้ยง

เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงของคุณ เราไม่อนุญาตให้นำสัตว์ขึ้นมาบนห้องโดยสารของเครื่องบิน ทีมเอทิฮัดคาร์โกของเราสามารถดูแลเรื่องการขนส่งสัตว์เลี้ยง ม้า และสัตว์อื่นๆ ของคุณได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

สัตว์ช่วยเหลือ

สัตว์ช่วยเหลือ
เรายังอนุญาตให้นำสุนัขนำทางคนตาบอดขึ้นเครื่องได้แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยให้อยู่ในส่วนขนส่งสินค้าสำหรับทุกเส้นทางบิน โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านเอกสารของประเทศต้นทาง/ประเทศที่ต่อเครื่อง/ประเทศจุดหมายปลายทาง โปรดเตรียมเอกสารและใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดให้พร้อมก่อนออกเดินทางเพื่อให้ผ่านขั้นตอนการเดินทางได้อย่างไม่ติดขัด 

นกเหยี่ยว
เราได้สร้างความเรียบง่ายให้กับขั้นตอนการนำกรงนกเหยี่ยวร่วมเดินทางในห้องโดยสารบนเครื่องบินหลักรวมถึงอัตราค่าโดยสารใหม่

คุณสามารถนำกรงนกเหยี่ยวร่วมเดินทางในฐานะสัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นห้องโดยสารได้เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของขั้นตอนการเดินทาง คุณต้องได้รับเอกสารและใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดล่วงหน้า 

 • สำหรับประเทศที่ห้ามมิให้นำเข้า/ส่งออกสัตว์และนกในฐานะสัมภาระที่เช็คอิน โปรดสอบถามข้อมูลจากสถานทูตที่เกี่ยวข้อง
 • สัตว์และนกทุกประเภทต้องเดินทางในฐานะสินค้า เมื่อผ่านประเทศที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์ในฐานะสัมภาระเช็คอิน
 • ผู้โดยสารต้องไปรับสัตว์เหล่านี้ที่อาคารคลังสินค้าเมื่อมาถึง โดยสัตว์ต่างๆ จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ท้องถิ่นภายหลังจากได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าและสุขภาพแล้ว

เครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดเท่ากับสัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นห้องโดยสารได้ (เช่น ขลุ่ยหรือไวโอลินขนาดเล็ก) จะสามารถนำไปพร้อมกับการเดินทางได้โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นห้องโดยสารได้ของคุณ

ในกรณีของเครื่องดนตรี (เช่น เบสกีตาร์หรือเซลโล) ที่ไม่สามารถเก็บไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะได้หรือมีขนาดหรือน้ำหนักเกินจากข้อกำหนดสำหรับสัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นห้องโดยสารได้ คุณจะต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม กรุณาเตรียมการกับแผนกผู้โดยสารขาออกที่ต้นทางล่วงหน้า หรือคุณสามารถเช็คอินเครื่องดนตรีของคุณในฐานะส่วนหนึ่งของสัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นห้องโดยสารได้ของคุณหรือซื้อจำนวนหรือน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม จะต้องมีการบรรจุเครื่องดนตรีของคุณให้ปลอดภัยตลอดระยะการเดินทาง

อุปกรณ์ถ่ายภาพยนตร์

สามารถโหลดกล้อง ฟิล์ม อุปกรณ์แสงและเสียงเข้าห้องเก็บสัมภาระได้ หากมีสัมภาระเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ใช้บังคับกับสัมภาระที่เกิน

หากเครื่องมือและอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อแผนกผู้โดยสารขาออกที่ต้นทางของคุณล่วงหน้า

ผู้โดยสารที่ต้องใช้รถเข็นนั่งที่ท่าอากาศยาน

ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องเดินทางโดยมีรถเข็นนั่ง อุปกรณ์พิเศษและอุปกรณ์ช่วยเหลือหรืออุปกรณ์สำหรับช่วยในการเคลื่อนไหวทางการแพทย์อื่น โปรดไปที่หน้าข้อมูลด้านการแพทย์ของเรา

นอกเหนือจากสัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นห้องโดยสารได้ของคุณ คุณสามารถนำไม้เท้า ไม้ค้ำยันแบบพับได้ อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ช่วยพยุงของคุณขึ้นบนห้องโดยสารอีกได้ ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้

ยานพาหนะขนาดเล็กและกระเป๋าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม

ยานพาหนะขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม

ห้ามการใช้ยานพาหนะขนาดเล็กทั้งหมดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียม เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้รวมถึงของเล่นทั้งหมด อุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ใช้ในการทำงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานที่รู้จักกันโดยทั่วไปเช่น Airwheels, Mini Segways, Hoverboards หรือ Solowheels เราจะไม่อนุญาตการโหลดรายการเหล่านี้เข้าห้องเก็บสัมภาระหรือถือขึ้นห้องโดยสาร ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

Smart bags คือสัมภาระทั้งที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระและถือขึ้นห้องโดยสารที่มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเทียม, มอเตอร์, พาว์เวอร์แบงค์, GPS, GSM, บูลธูท, RFID หรือเทคโนโลยี Wi-Fi

เมื่อคุณเดินทางโดยมี smart bag ของคุณ โปรดสำแดงสิ่งนี้ต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินของเรา

คุณสามารถเดินทางโดยมี smart bag ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมหนึ่งก้อนได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • smart bag ของคุณต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมหนึ่งก้อนเท่านั้น ซึ่งมีอัตรากำลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์/ชั่วโมงต่ำกว่า 100Wh
 • จะต้องขออนุญาตล่วงหน้าสำหรับ Smart bags ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมหนึ่งก้อนซึ่งมีอัตรากำลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ต่อชั่วโมงระหว่าง 100Wh-160Wh จากทีมงาน ฝ่ายการดูแลสิ่งอันตรายของเอทิฮัดของเรา
 • คุณต้องสามารถและจะต้องถอดแบตเตอรี่ลิเทียมและพาว์เวอร์แบงค์ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ แล้วแพ็กแยกแต่ละชิ้นเพื่อเป็นการรับรองการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากรายการสิ่งของเหล่านี้ คุณต้องบรรจุแบตเตอรี่ลิเทียมและพาว์เวอร์แบงค์ไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นห้องโดยสารหรือในฐานะรายการส่วนตัวถือขึ้นห้องโดยสาร ห้ามบรรจุรายการเหล่านี้ไว้ในสัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระของคุณ
 • ถ้าคุณต้องการใช้ smart bag เป็นสัมภาระที่ถือขึ้นห้องโดยสารของคุณ ทั้งน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าจะต้องตรงตามข้อจำกัดสำหรับสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นห้องโดยสารได้
 • คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ smart bag ของคุณเป็นอุปกรณ์ชาร์จ หรือชาร์จกระเป๋าของคุณระหว่างเที่ยวบิน

โปรดทราบว่าคุณจะไม่สามารถเดินทางได้ ถ้า smart bag ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเทียมหนึ่งก้อนซึ่งมีอัตรากำลังไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ต่อชั่วโมงสูงกว่า 160Wh

เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราจะไม่อนุญาตกระเป๋าใดก็ตามซึ่งมีส่วนประกอบที่เป็นแบตเตอรี่ลิเทียม พาว์เวอร์แบงค์ หรือทั้งสองอย่าง และไม่สามารถถอดออกได้ เราจะไม่อนุญาตให้นำ smart bag ที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมและพาว์เวอร์แบงค์ หรือเป็นส่วนประกอบของกระเป๋า ในฐานะสัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระหรือสัมภาระที่ถือขึ้นห้องโดยสาร

อุปกรณ์กีฬา

ตามกฎระเบียบทั่วไป คุณสามารถนำอุปกรณ์กีฬาไปด้วยได้โดยจะต้องโหลดในห้องเก็บสัมภาระตามสิทธิ์การโหลดสัมภาระฟรีที่ระบุไว้บนบัตรโดยสารของคุณ หากน้ำหนักของอุปกรณ์ดังกล่าวเกินจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตฟรี คุณ สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ ดูค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน

ขนาดของอุปกรณ์กีฬาจะต้องไม่เกินขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์ที่มีด้านใดด้านหนึ่งใหญ่กว่าขนาดมาตรฐานอาจมีค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดเกินกำหนด ดูเพิ่มเติมในหัวข้อสัมภาระขนาดเกินกำหนดที่นี่

สัมภาระที่มีน้ำหนักเกินน้ำหนักสูงสุดคือ 32 กก. ต่อชิ้น หรือมีด้านใดด้านหนึ่งที่ยาวกว่า 300 ซม. จะไม่ได้รับอนุญาตให้โหลดในห้องเก็บสัมภาระ

อุปกรณ์กีฬาบางประเภทอาจไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ซึ่งได้แก่อุปกรณ์กีฬาที่เป็นอาวุธ อุปกรณ์ยิงธนู ฉมวก หรือแหลน หากอุปกรณ์กีฬาที่คุณต้องการนำไปด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามว่าสามารถนำไปได้หรือไม่ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

การต่อเครื่องไปยังสายการบินอื่นหรือผ่านท่าอากาศยานอื่น

ข้อกำหนดสัมภาระที่อนุญาตของเอทิฮัดมีผลในเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินเอทิฮัดและการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีเท่านั้น รายการสิ่งของที่ผ่านการรับรองจากเราอาจไม่ได้รับการยอมรับโดยสารการบินหรือท่าอากาศยานอื่นๆ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบการอนุญาตและ/หรือค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเที่ยวบินนั้นๆ เราจะไม่รับผิดชอบหากสัมภาระที่มีอุปกรณ์กีฬาของคุณถูกปฏิเสธโดยสายการบินอื่นหรือท่าอาศยานอื่น 

อุปกรณ์กีฬาและสัมภาระที่อนุญาตเป็นพิเศษ

เราอยากให้คุณมีความสุขในวันหยุดอย่างเต็มที่ เราจึงยกเว้นค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดเกินกำหนดให้กับอุปกรณ์กีฬาบางประเภท หากอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ภายใต้สิทธิ์การโหลดสัมภาระที่ระบุำไว้บนบัตรโดยสารของคุณและไม่มีด้านใดที่มีขนาดเกิน 300 ซม.

อุปกรณ์กีฬาเหล่านั้น ได้แก่

วางแผนจะไปเล่นกอล์ฟในวันหยุดใช่ไหม

อุปกรณ์กอล์ฟหนึ่งชุดประกอบด้วย ถุงกอล์ฟบรรจุไม้กอล์ฟหนึ่งใบ และรองเท้ากอล์ฟหนึ่งคู่ ถ้าคุณแยกนำร่มกอล์ฟไปด้วย มันจะถูกนับเป็นสัมภาระอีกหนึ่งชิ้น คุณจะต้องซื้อน้ำหนักหรือจำนวนสัมภาระเพิ่มตามข้อกำหนดที่มีผลใช้

สำหรับโดยสารที่ออกก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2017 อุปกรณ์กอล์ฟได้รับอนุญาตพิเศษโดยไม่มีค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถนำอุปกรณ์กอล์ฟหนึ่งชุดไปในเที่ยวบินด้วยได้ โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ในฐานะสัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ

ลูกกอล์ฟและไม้กอล์ฟ

ถ้าบัตรโดยสารของคุณออกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2017 เป็นต้นไป คุณจะสามารถนำอุปกรณ์ดำน้ำของคุณขึ้นเครื่องได้ในฐานะสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ

หากการนำอุปกรณ์ดำน้ำของคุณไปด้วย หมายถึงคุณมีจำนวนชิ้นหรือน้ำหนักสัมภาระเกินจากจำนวนสองชิ้นที่น้ำหนัก 23 กิโลกรัมที่ได้รับอนุญาต และอุปกรณ์ดำน้ำของคุณบรรจุอยู่ในกระเป๋าใบที่สาม คุณก็จะต้องซื้อน้ำหนักหรือจำนวนสัมภาระเพิ่ม

อุปกรณ์ดำน้ำหนึ่งชุดรวมถึง

 • อุปกรณ์สำหรับหายใจใต้น้ำ
 • สายรัดถัง
 • มาตรวัดแรงดันของถัง (อุปกรณ์ที่ไวต่อแรงดันอาจต้องมีการบรรจุหีบห่อพิเศษ: ผู้ผลิตจะสามารถบ่งชี้ข้อกำหนดเรื่องการบรรจุพิเศษนี้ได้)
 • หน้ากากและตีนเป็ดและท่อหายใจ
 • อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)
 • เข็มขัดตะกั่ว
 • ถังออกซิเจน (ต้องว่างเปล่าและนำมาแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อการตรวจสอบ)

เพื่อการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของคุณขณะที่ดำน้ำและเดินทาง เราขอแนะนำให้บรรจุอุปกรณ์ดำน้ำของคุณในกล่องบรรจุแบบพิเศษที่เป็นวัสดุหุ้มแข็งหรือบุชั้นรองด้านใน พร้อมด้วย “ล็อก TSA” ที่สามารถทำการตรวจสอบความปลอดภัยได้ อย่าลืมเช็ดและให้ทำอุปกรณ์ของคุณแห้ง  เราไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ดำน้ำของคุณสำหรับผลลัพธ์ที่เกิดจากการเดินทางทางอากาศ

 • ปืนฉมวกและฉมวกนั้นจัดว่าเป็นอาวุธสำหรับการกีฬา และไม่สามารถโหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระหรือถือขึ้นห้องโดยสารได้โดยปราศจากการอนุมัติที่เฉพาะเจาะจง คุณจะต้องได้รับใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้นจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณและการต่อเครื่อง อย่างน้อยเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนการเดินทาง

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกก่อนวันที่  1 มิถุนายน 2017 อุปกรณ์ดำน้ำได้รับอนุญาตพิเศษโดยไม่มีค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถนำอุปกรณ์ดำน้ำหนึ่งชุดไปในเที่ยวบินด้วยได้ โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ในฐานะสัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ

อุปกรณ์ดำน้ำ

คุณสามารถนำอุปกรณ์สกีขึ้นเครื่องได้ในฐานะสัมภาระปกติที่ได้รับอนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระ กระเป๋าที่มีน้ำหนักมากกว่าสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่ม

อุปกรณ์สกีหิมะรวมถึง:

 • สกีหนึ่งคู่ ไม้สกีหนึ่งคู่ และรองเท้าสกีหนึ่งคู่ หรือ
 • สโนว์บอร์ดหนึ่งอัน และรองเท้าหนึ่งคู่

อุปกรณ์สกีน้ำรวมถึง:

 • สกีน้ำขนาดมาตรฐานหนึ่งคู่ หรือ
 • สกีน้ำสลาลมหนึ่งอัน
แผนกสัมภาระที่โหลดเข้าห้องเก็บสัมภาระที่ท่ากาศยาน

คุณสามารถนำกระดานโต้คลื่นที่มีความยาวไม่เกิน 3 ม. ขึ้นเครื่องบินได้ในฐานะสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่อง

คุณต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้เมื่อมีการขนส่งกระดานโต้คลื่น:

 • ให้ถอดหางเสือออก หรือหากไม่สามารถถอดออกได้ ให้ห่อด้วยโฟมโพลีสไตรีนให้แน่น
 • ส่วนหัวและส่วนท้ายต้องพันด้วยแผ่นกันกระแทกหรือยางโฟมเพื่อป้องกัน
 • ราง (ด้านข้างของกระดาน) ควรวางกระดานแข็งไว้ด้านข้างเพื่อซับแรงกระแทก
 • ควรใส่กระดานไว้ในถุงใส่กระดานบุนวมที่เหมาะสม
กระดานโต้คลื่น

คุณสามารถนำจักรยานที่ไม่ใช้เครื่องยนต์เป็นสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ โดยให้ห่อด้วยถุงสำหรับจักรยาน และถุงต้องเป็นไปตามข้อบังคับขนาดและน้ำหนักของเรา

คุณต้องใช้ความระมัดระวังเหล่านี้เมื่อขนส่งจักรยาน:

 • ควรห่อหรือบรรจุในกล่องหรือถุงกันกระแทก
 • ควรถอดบันไดจักรยานออกหรือตรึงเข้าด้านใน
 • แฮนด์จักรยานควรตรึงไว้ด้านข้าง
 • ควรปล่อยลมยางเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหาย

คำแนะนำและเคล็ดลับ

เคล็ดลับเกี่ยวกับสัมภาระเพื่อการเดินทางอย่างเพลิดเพลิน

 • พยายามทำให้สัมภาระของคุณมีน้ำหนักน้อยที่สุด
  คุณจะสนุกกับเดินทางยิ่งขึ้นหากคุณมีกระเป๋าที่ต้องดูแลน้อยลงและมีกระเป๋าพกติดตัวที่เบาลง
 • นำป้ายเก่าออก
  ป้ายสายการบินเก่าที่กระเป๋าของคุณอาจทำให้เกิดความสับสน
 • ติดฉลากที่สัมภาระของคุณ
  ติดชื่อและรายละเอียดติดต่อของคุณทั้งต้นทางและปลายทางไว้ที่สัมภาระ เก็บสำเนาของข้อมูลดังกล่าวไว้ในกระเป๋าด้วย ในกรณีที่กระเป๋าของคุณสูญหาย ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถติดตามสัมภาระดังกล่าวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ทำเครื่องหมายที่สัมภาระของคุณ
  หากคุณคิดว่าจะมีปัญหาในการจดจำสัมภาระ โปรดทำเครื่องหมายด้วยป้ายหรือฉลากสีสันสดใสเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตสัมภาระของคุณ
 • ล็อกกระเป๋าของคุณ
  โปรดล็อกสัมภาระที่เช็คอินของคุณเสมอ เก็บกุญแจไว้กับตัวเผื่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานต้องการตรวจกระเป๋าของคุณ
 • ยึดสัมภาระของคุณอย่างปลอดภัย
  ยึดที่จับและสายต่างๆ ที่สัมภาระของคุณอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย
 • ดูแลสัมภาระของคุณเสมอ
  ห้ามทิ้งสัมภาระไว้โดยไม่ดูแลหรือถือถุงหรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ให้ผู้อื่น
 • จัดเตรียมยาของคุณ
  หากคุณต้องการนำยาติดตัวเดินทางไปกับคุณ ให้เก็บไว้ในกระเป๋าถือ เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมและนำใบสั่งยาติดตัวไปด้วย
 • แจ้งปัญหาในทันที
  รายงานการสูญหาย ล่าช้า หรือเสียหายของสัมภาระก่อนออกจากท่าอากาศยาน