ติดตามสัมภาระของคุณ

ติดตามสัมภาระ

มีสัมภาระสูญหายใช่ไหม เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำสัมภาระของคุณกลับมาให้เร็วที่สุด

คุณควรได้รับรายงานความผิดปกติของทรัพย์สิน (PIR) เมื่อคุณรายงานว่ามีสัมภาระสูญหายที่สนามบิน คุณสามารถใช้หมายเลขไฟล์อ้างอิงในรายงานเพื่อติดตามสัมภาระทางออนไลน์ได้

ติดตามสัมภาระของคุณ  ►

การเคลมสัมภาระ

แบบฟอร์มในการร้องเรียน

เราทำทุกวิถีทางเพื่อส่งคืนสัมภาระให้คุณโดยเร็วที่สุดเสมอ แต่ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่าที่เราต้องการ

หากคุณไม่ได้รับสัมภาระภายใน 21 วันหลังจากส่งรายงาน คุณสามารถยื่นคำร้องผ่านทางแผนกเคลมสัมภาระของเราได้ โปรดอัพโหลดเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินการร้องเรียนให้แก่คุณโดยเร็วที่สุด

ส่งแบบฟอร์มการเคลม ► 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ของมีค่า

เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรเก็บสิ่งของต่อไปนี้ไว้ในสัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระ:

 • สิ่งของที่แตกหักได้ง่ายหรือเน่าเสียได้
 • อัญมณี นาฬิกาข้อมือ หรือของมีค่าที่คล้ายกัน
 • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่เก็บไว้ในของจำพวกฮาร์ดไดรฟ์หรือไดรฟ์ USB
 • กล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์กล้องที่บอบบาง
 • ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 • เอกสารสำคัญ ได้แก่ หนังสือเดินทาง วีซ่า หนังสือรับรอง หรือเอกสารทางธุรกิจ

แถบป้ายแสดงความรับผิดชอบจำกัด

ถ้าคุณมาถึงสนามบินพร้อมสัมภาระที่แตกหักง่าย มีความเสียหายอยู่แล้ว หรือสัมภาระมีหีบห่อไม่เหมาะสม เราจะขอให้คุณลงชื่อในแถบป้ายแสดงความรับผิดชอบจำกัด ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่รับผิดใดๆ หากสัมภาระหรือของที่อยู่ภายในสัมภาระของคุณเกิดความเสียหายระหว่างการเดินทาง

หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการขนส่งของสหรัฐฯ (TSA)

หากคุณกำลังเดินทางไปหรือเดินทางผ่านสหรัฐอเมริกา สัมภาระของคุณจะถูกตรวจสอบโดย TSA ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงรักษาความมั่นคงของสหรัฐฯ

หากคุณเชื่อว่าสัมภาระหรือของที่อยู่ภายในสัมภาระของคุณสูญหายหรือเสียหายในระหว่างการตรวจสอบสัมภาระของสหรัฐฯ คุณสามารถร้องเรียนขอค่าชดเชยได้จากหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการขนส่งของสหรัฐฯ (TSA) โดยตรง

เข้าชม tsa.gov หรืออีเมล TSAClaimsOffice@tsa.dhs.gov สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สัมภาระหรือสิ่งของที่เสียหาย

Video has no narration, no audio description

หากคุณพบความเสียหายของสัมภาระหรือของที่อยู่ภายในสัมภาระในระหว่างการเดินทาง โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยไปที่เคาน์เตอร์ผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบิน คุณจะได้รับการรายงานความผิดปกติของทรัพย์สิน (PIR) และจดหมายแสดงความเสียหาย

นำสัมภาระของคุณไปซ่อมแซมความเสียหายที่บริษัทรับซ่อมที่คุณต้องการ อัพโหลด จดหมายพร้อมกับใบเสร็จที่แสดงค่าซ่อมแซม แล้วเราจะติดต่อคุณทันทีที่เราสามารถจัดการข้อร้องเรียนของคุณได้

มีบางกรณีที่เราไม่สามารถยอมรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระของคุณ ซึ่งได้แก่

 • การสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้ยอมรับภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในป้ายแสดงความรับผิดชอบจำกัด (LRT)
 • สัมภาระที่ถูกยึดไว้โดยหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
 • ความเสียหายต่อล็อค
 • ความเสียหายต่อแถบซิป
 • ล้อหลวม
 • ความเสียหายต่อที่จับด้านข้าง
 • รอยบุบหรือรอยขีดข่วนเล็กน้อย
 • ความเสียหายต่อสัมภาระที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี

หากคุณไม่ได้แจ้งเรื่องสัมภาระที่สูญหายหรือเสียหายก่อนออกจากสนามบิน โปรดติดต่อสายการบินเอทิฮัดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใน 7 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึง เราจะพิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าวและเเจ้งให้คุณทราบตามนั้น

สำหรับข้อสงสัยด้านสัมภาระ โปรดติดต่อ สำนักงานบริการด้านสัมภาระในท้องที่ของคุณ

สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา สายการบินเอทิฮัดจะไม่ปฏิเสธข้อเรียกร้องต่อความเสียหายต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของสัมภาระที่ผ่านการเช็คอินแล้ว และจะประเมินข้อเรียกร้องทั้งหมดเป็นรายกรณีไป ตามการตีความของ USDOT ต่อข้อบังคับสหรัฐอเมริกาและอนุสัญญาการบินที่เกี่ยวข้อง