ติดตามสัมภาระที่ล่าช้า

ติดตามสัมภาระ

เรามุ่งมั่นในการจัดการทุกเรื่องเท่าที่ทำได้เพื่อให้คุณแน่ใจ ว่าจะได้รับสัมภาระที่ล่าช้าคืนมาอย่างรวดเร็ว

หากคุณรายงานสัมภาระที่สูญหายก่อนที่จะออกจากท่าอากาศยานในขาเข้า คุณจะเข้าสู่กระบวนการรายงานความผิดปกติของทรัพย์สิน (PIR)

คุณสามารถใช้หมายเลขไฟล์อ้างอิงที่ได้รับเพื่อติดตามสัมภาระของคุณทางออนไลน์

ติดตามสัมภาระของคุณ ►

ร้องเรียนเกี่ยวกับสัมภาระที่สูญหาย

แบบฟอร์มในการร้องเรียน

แผนกเคลมสัมภาระ จะดำเนินการร้องเรียนให้แก่คุณ หากกระเป๋าของคุณไม่ได้ถูกส่งกลับไปยังคุณภายใน 21 วันหลังจากที่ได้มีการรายงานถึงความล่าช้าของสัมภาระของคุณ

เราจะรับการร้องเรียนเกี่ยวกับสัมภาระทางออนไลน์หากคุณได้เข้าสู่กระบวนการ PIR

หากคุณตกลงที่จะกรอบแบบฟอร์มบริการด้านสัมภาระที่มีให้เมื่อเดินทางถึงที่หมาย โปรดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่แผนกร้องเรียนเกี่ยวกับสัมภาระทางอีเมลหรือไปรษณีย์

ไปที่แบบฟอร์มการร้องเรียน ► 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระ

ความเสียหายเล็กน้อย

เราไม่สามารถรับผิดต่อความเสียหายของสัมภาระในบางกรณี รวมถึง

 • ความเสียหายของสัมภาระตามเงื่อนไขความรับผิดที่จำกัด (LRT)
 • ความเสียหายของสัมภาระเนื่องจากการถูกยึดไว้โดยหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
 • ความเสียหายต่อล็อกภายนอก สายดึง สายนิรภัย หรือแถบซิป
 • ความเสียหายต่อสัมภาระที่มีการบรรจุของมากเกินไป
 • ความเสียหายของสิ่งของที่แตกหักได้ง่ายหรือเน่าเสียได้
 • ความเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามปกติ ซึ่งอาจรวมถึง
  • การฉีกขาดเล็กน้อย รอยถลอก รอยครูด รอยบุบ คราบสกปรกและคราบรอยเปื้อน
  • ล้อ ขาหรือมือจับแบบปรับความยาวได้ ยกเว้นเมื่อความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก เกิดจากความประมาทเลินเล่อของสายการบิน

ของมีค่า

ผู้โดยสารต้องไม่เก็บสิ่งของต่อไปนี้ไว้ในสัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระ:

 • สิ่งของที่แตกหักได้ง่าย
 • ของมีค่า
 • *คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
 • *อุปกรณ์เก็บข้อมูล
 • *กล้องถ่ายรูป
 • ยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 • เอกสารที่มีค่า เช่น เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตร เอกสารการยืนยันตัวตน เอกสารการต่อรอง เป็นต้น

*ในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาของเรา ผู้โดยสารต้องบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือไว้ในสัมภาระที่โหลดไว้ในห้องเก็บสัมภาระ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

แถบป้ายแสดงความรับผิดชอบจำกัด

เรายอมรับสัมภาระที่แตกหักได้ง่าย เปราะบาง และสัมภาระที่มีหีบห่อไม่เหมาะสมเมื่อกรอกแบบฟอร์มในแถบป้ายแสดงความรับผิดชอบจำกัดไว้แล้วเท่านั้น เรายอมรับสัมภาระที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วจะเมื่อกรอกแบบฟอร์มสัมภาระการปล่อยจำกัดเท่านั้น

แท็บสัมภาระปลดปล่อยจำกัดจะสละความรับผิดชอบต่อสัมภาระที่มีความเสียหายอยู่ก่อนหรือไม่เหมาะสมที่จะทำการขนส่ง

หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการขนส่งของสหรัฐฯ (TSA)

นี่คือการใช้อำนาจของหน่วยงานของกระทรวงรักษาความมั่นคงของสหรัฐฯ เพื่อควบคุมดูแลการเดินทางของประชาชนทั่วไปในสหรัฐฯ

หากคุณเชื่อว่าคุณมีสิ่งของที่เสียหายหรือสูญหายในระหว่างการตรวจสอบสัมภาระของสหรัฐฯ คุณสามารถร้องเรียนขอค่าชดเชยได้จากหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการขนส่งของสหรัฐฯ (TSA) โดยตรง

สัมภาระหรือสิ่งของที่เสียหาย

Video has no narration, no audio description

หากคุณพบว่ามีสัมภาระที่เสียหายและรายงานก่อนที่จะออกจากท่าอากาศยานในขาเข้า คุณจะเข้าสู่กระบวนการรายงานความผิดปกติของทรัพย์สิน (PIR)

หากคุณรายงานหลังจากที่ออกจากสนามบินแล้ว โปรดติดต่อสายการบินเอทิฮัดเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยเอกสารสนับสนุนภายใน 7 วันหลังจากที่เดินทางถึงที่หมาย เราจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวและเเจ้งให้คุณทราบ

สำหรับข้อสงสัยด้านสัมภาระโปรดติดต่อสำนักงานบริการด้านสัมภาระในท้องที่ของคุณ